Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 4. Chủ đề và dàn bài của bài văn tự sự

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: BUIHIEP
Người gửi: Bùi Thanh Hiệp
Ngày gửi: 15h:11' 26-08-2011
Dung lượng: 725.0 KB
Số lượt tải: 1139
Số lượt thích: 1 người (trương nguyễn tiến đạt, Nguễn Thị Thu)
Tiết 14
Chủ đề và
dàn bài của bài văn tự sự
Tiết 14: Chủ đề và dàn bài trong bài văn tự sự
I/ Tìm hiểu chủ đề và dàn bài
của bài văn tự sự

Tuệ Tĩnh là danh y lỗi lạc đời Trần. Ông chẳng những là người mở mang ngành Y dược dân tộc, mà còn là người hết lòng thương yêu, cứu giúp người bệnh.
Một hôm, có nhà quý tộc trong vùng cho con đến mời Tuệ Tĩnh vào tư dinh để xem bệnh đau lưng cho mình. Ông sắp đi thì bất ngờ có hai vợ chồng người nông dân khiêng đứa con bị ngã gãy đùi đến, mếu máo xin ông chạy chữa. Tuệ Tĩnh liền xem mạch cho cậu bé, rồi bảo anh con nhà quý tộc:
- Anh về thưa với cụ rằng ta sẵn sàng đi, nhưng bây giờ thì phải chữa cho cậu bé này trước, vì chú nguy hơn.
Anh con nhà quý tộc sửng sốt:
- Xin ngài đến đằng dinh tôi trước. Bọn gia nô đã đem võng đợi sẵn cả rồi.
- Không! - Tuệ Tĩnh dứt khoát trả lời - Ta phải chữa gấp cho chú bé này, để chậm tất có hại.
Tuệ Tĩnh bắt tay ngay vào việc chữa trị, không chú ý gì đến tháIiđộ hậm hực của anh con nhà quý tộc. Qua gần trọn buổi, chú bé nhà nông đã đựoc bó nẹp nằm yên trên giường bệnh. Tuệ Tĩnh yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Vợ chồng người nông dân lạy tạ:
- A Di Đà Phật! Không có ngài thì tính mạng con tôi nguy rồi, chúng tôi biết lấy gì đền đáp cho xứng?
Tuệ Tĩnh trả lời:
- Con người ta cứu giúp nhau lúc hoạn nạn, sao ông bà lại nói chuyện ơn huệ. Ông bà cứ yên tâm, sau hơn một tuần trăng chú bé sẽ đi lại được!
Trời đã sập tối, chợt nhớ tới nhà quý tộc, ông vội vã ra đi không kịp nghỉ ngơi.
Tiết 14: Chủ đề và dàn bài trong bài văn tự sự
I/ Tìm hiểu chủ đề và dàn bài
của bài văn tự sự
Em hãy kể tên các nhân vật có trong truyện? Nhân vật chính là ai?
Các nhân vật: Tuệ Tĩnh , nhà
quý tộc, anh con nhà quý tộc, hai
vợ chồng người nông dân, chú bé
bị gãy chân, gia nô.
Trong truyện, Tuệ Tĩnh đã
gặp phải tình huống khó xử nào?
Đứng trước tình thế đó, Tuệ Tĩnh
đã làm gì?
Có hai bệnh nhân cùng cần đến
sự giúp đỡ của Tuệ Tĩnh: bệnh
nhân nhẹ, giàu có, có quyền lực;
bệnh nhân nặng, nghèo khó.
Tuệ Tĩnh
Tiết 14: Chủ đề và dàn bài trong bài văn tự sự
I/ Tìm hiểu chủ đề và dàn bài của
bài văn tự sự
1. Bài tập
Phẩm chất của Tuệ Tĩnh: hết
lòng thương yêu, cứu giúp người
bệnh.
Chủ đề: Ca ngợi lòng thương
người của Tuệ Tĩnh.
Chủ đề là vấn đề chủ yếu mà
người viết đặt ra trong văn bản.
Đứng trước tình thế khó xử đó,
Tuệ Tĩnh đã giải quyết như thế
nào? Cách giải quyết đó thể hiện
phẩm chất gì của ông?
Với phẩm chất đó của lương y
Tuệ Tĩnh, người viết bộc lộ thái độ
gì của mình? Vậy nội dung chính
của văn bản là gì?
Em hiểu thế nào là chủ đề?
Em hãy tìm các câu văn thể hiện
chủ đề của văn bản trên? Chủ đề
của văn bản tự sự thể hiện ở đâu?
Tuệ Tĩnh là danh y lỗi lạc đời Trần. Ông chẳng những là người mở mang ngành Y dược dân tộc, mà còn là người hết lòng thương yêu, cứu giúp người bệnh.
Một hôm, có nhà quý tộc trong vùng cho con đến mời Tuệ Tĩnh vào tư dinh để xem bệnh đau lưng cho mình. Ông sắp đi thì bất ngờ có hai vợ chồng người nông dân khiêng đứa con bị ngã gãy đùi đến, mếu máo xin ông chạy chữa. Tuệ Tĩnh liền xem mạch cho cậu bé, rồi bảo anh con nhà quý tộc:
- Anh về thưa với cụ rằng ta sẵn sàng đi, nhưng bây giờ thì phải chữa cho cậu bé này trước, vì chú nguy hơn.
Anh con nhà quý tộc sửng sốt:
- Xin ngài đến đằng dinh tôi trước. Bọn gia nô đã đem võng đợi sẵn cả rồi.
- Không! - Tuệ Tĩnh dứt khoát trả lời - Ta phải chữa gấp cho chú bé này, để chậm tất có hại.
Tuệ Tĩnh bắt tay ngay vào việc chữa trị, không chú ý gì đến thái độ hậm hực của anh con nhà quý tộc. Qua gần trọn buổi, chú bé nhà nông đã đựoc bó nẹp nằm yên trên giường bệnh. Tuệ Tĩnh yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Vợ chồng người nông dân lạy tạ:
- A Di Đà Phật! Không có ngài thì tính mạng con tôi nguy rồi, chúng tôi biết lấy gì đền đáp cho xứng?
Tuệ Tĩnh trả lời:
- Con người ta cứu giúp nhau lúc hoạn nạn, sao ông bà lại nói chuyện ơn huệ. Ông bà cứ yên tâm, sau hơn một tuần trăng chú bé sẽ đi lại được!
Trời đã sập tối, chợt nhớ tới nhà quý tộc, ông vội vã ra đi không kịp nghỉ ngơi.
là người hết lòng thương yêu, cứu giúp người bệnh.
Con người ta cứu giúp nhau lúc hoạn nạn, sao ông bà lại nói chuyện ơn huệ.
Tiết 14: Chủ đề và dàn bài trong bài văn tự sự
I/ Tìm hiểu chủ đề và dàn bài của
bài văn tự sự
1. Bài tập
Phẩm chất của Tuệ Tĩnh: hết
lòng thương yêu, cứu giúp người
bệnh.
Chủ đề: Ca ngợi lòng thương
người của Tuệ Tĩnh.
Chủ đề là vấn đề chủ yếu mà
người viết đặt ra trong văn bản.
Chủ đề thể hiện ở:
+ Lời phát biểu của nhân vật.
+ Việc làm của nhân vật.
+ Nhan đề của văn bản.
Em hãy chọn nhan đề thích hợp
với chủ đề của văn bản trên và nêu
lí do?
Nhan đề phù hợp với chủ đề của
văn bản:
+ Tấm lòng thương người của
thầy Tuệ Tĩnh.(nhấn mạnh khía
cạnh tình cảm của thầy Tuệ Tĩnh.)
+ Y đức của Tuệ Tĩnh( đề cao
đạo đức nghề y)
Em hãy đặt tên khác cho văn
bản trên?
Vậy, chủ đề của văn bản còn thể
hiện ở đâu?
Tiết 14: Chủ đề và dàn bài trong bài văn tự sự
I/ Tìm hiểu chủ đề và dàn bài của
bài văn tự sự
1. Bài tập
Phẩm chất của Tuệ Tĩnh: hết
lòng thương yêu, cứu giúp người
bệnh.
Chủ đề: Ca ngợi lòng thương
người của Tuệ Tĩnh.
Chủ đề là vấn đề chủ yếu mà
người viết đặt ra trong văn bản.
Chủ đề thể hiện ở:
+ Lời phát biểu của nhân vật.
+ Việc làm của nhân vật.
+ Nhan đề của văn bản.
Bài văn trên gồm mấy phần?
Mỗi phần thực hiện nhiệm vụ gì?

Tuệ Tĩnh là danh y lỗi lạc đời Trần. Ông chẳng những là người mở mang ngành Y dược dân tộc, mà còn là người hết lòng thương yêu, cứu giúp người bệnh.
Một hôm, có nhà quý tộc trong vùng cho con đến mời Tuệ Tĩnh vào tư dinh để xem bệnh đau lưng cho mình. Ông sắp đi thì bất ngờ có hai vợ chồng người nông dân khiêng đứa con bị ngã gãy đùi đến, mếu máo xin ông chạy chữa. Tuệ Tĩnh liền xem mạch cho cậu bé, rồi bảo anh con nhà quý tộc:
- Anh về thưa với cụ rằng ta sẵn sàng đi, nhưng bây giờ thì phải chữa cho cậu bé này trước, vì chú nguy hơn.
Anh con nhà quý tộc sửng sốt:
- Xin ngài đến đằng dinh tôi trước. Bọn gia nô đã đem võng đợi sẵn cả rồi.
- Không! - Tuệ Tĩnh dứt khoát trả lời - Ta phải chữa gấp cho chú bé này, để chậm tất có hại.
Tuệ Tĩnh bắt tay ngay vào việc chữa trị, không chú ý gì đến thái độ hậm hực của anh con nhà quý tộc. Qua gần trọn buổi, chú bé nhà nông đã đựoc bó nẹp nằm yên trên giường bệnh. Tuệ Tĩnh yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Vợ chồng người nông dân lạy tạ:
- A Di Đà Phật! Không có ngài thì tính mạng con tôi nguy rồi, chúng tôi biết lấy gì đền đáp cho xứng?
Tuệ Tĩnh trả lời:
- Con người ta cứu giúp nhau lúc hoạn nạn, sao ông bà lại nói chuyện ơn huệ. Ông bà cứ yên tâm, sau hơn một tuần trăng chú bé sẽ đi lại được!
Trời đã sập tối, chợt nhớ tới nhà quý tộc, ông vội vã ra đi không kịp nghỉ ngơi.
Tiết 14: Chủ đề và dàn bài trong bài văn tự sự
I/ Tìm hiểu chủ đề và dàn bài của bàivăn tự sự
1. Bài tập
Phẩm chất của Tuệ Tĩnh: hết lòng thương
yêu, cứu giúp người bệnh.
Chủ đề: Ca ngợi lòng thương người của Tuệ
Tĩnh.
Chủ đề là vấn đề chủ yếu mà người viết đặt
ra trong văn bản.
Chủ đề thể hiện ở:
+ Lời phát biểu của nhân vật.
+ Việc làm của nhân vật.
+ Nhan đề của văn bản.
Dàn bài văn tự sự gồm ba phần:
+ Mở bài: Giới thiệu chung về nhân vật sự việc.
+ Thân bài: Kể diễn biến sự việc.
+ Kết bài: Kể kết thúc sự việc
2. Ghi nhớ: SGK - 45

Bài văn trên gồm mấy phần?
Mỗi phần thực hiện nhiệm vụ
gì?
Bài văn gồm ba phần:
+ Mở bài: Giới thiệu về nhân
vật( tên, phẩm chất).
+ Thân bài: Kể những sự việc
thể hiện phẩm chất của nhân vật.
+ Kết bài: Kể sự việc tiếp diễn.
Em hãy nêu nhiệm vụ của các
phần trong một bài văn tự sự?
Tiết 14: Chủ đề và dàn bài trong bài văn tự sự
I/ Tìm hiểu chủ đề và dàn bài của bài văn tự sự
II/ Luyện tập
Bài 1
a.Chủ đề:
Biểu duơng đức tính thật thà, trung thực.
Chế giễu thói tham lam
Sự việc thể hiện chủ đề: Xin bệ hạ hãy thưởng cho thần năm mươi roi..hai mươi
nhăm roi."
b.Dàn bài: Mở bài: Từ đầu.nhà vua.
Thân bài: Tiếp . hai mươi nhăm roi
Kết bài: Còn lại.
c. So sánh với truyện Tuệ Tĩnh:
- Giống: Bố cục 3 phần
- Khác: Mở bài: truyện Tuệ Tĩnh nói rõ ngay chủ đề, truyện Phần thưởng chi nêu tình huống.
Kết bài: truyện Tuệ Tĩnh kể sự việc tiếp diễn( gợi mở) truyện Phần thưởng kể sự việc kết thúc( bất ngờ).
d. Sự việc trong phần thân bài thú vị ở lời cầu xin của người nông dân.
Tiết 14: Chủ đề và dàn bài trong bài văn tự sự
I/ Tìm hiểu chủ đề và dàn bài của bài văn tự sự
II/ Luyện tập
Bài 1
Bài 2: So sánh cách mở và kết trong hai truyện STTT và Sự tích Hồ Gươm
No_avatarf

các thầy cô ơi

No_avatarf

có thầy cô nào biết xã trị an ko

No_avatarf

bài cũng hay mong thầy cô cho nhiều bai giảng hơn nữa nha dể tụi em kham thảo

No_avatarf

Em cam on co nhieu

No_avatarf

Cam on thay co nhieu lam a!!! 

No_avatar

cam ơn thầy cô vô cùngCười nhăn răng

chúc các thầy cô luôn khỏe mạnh để giảng thêm thật hieu bài cho học sinh chúng em

No_avatar

thầy cô luôn là những người mà học sinh chúng e yêu quý nhất

 

 

No_avatarf

Nụ hôn

 

No_avatar

can gi cam o thay co day thi am vao than thay co chu giLa hét

No_avatar

em cảm ơn các thầy,các cơ,và chúc sức khỏe của thầy,cô luôn luôn khỏe mạnh và tìm ra những bài giải hãy để chúng em có thể tham khảo và học tốt môn ngữ văn hơn.                                                                                                                               Cười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răng

 
Gửi ý kiến