Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Lưới thức ăn và chuỗi thức ăn

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: PTTH Chu Văn An
Người gửi: Không Có
Ngày gửi: 16h:10' 26-08-2011
Dung lượng: 3.3 MB
Số lượt tải: 606
Số lượt thích: 0 người
Lưới thức ăn
và chuỗi thức ăn


Chuyên đề sinh học
Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội
Trường THPT Chu Văn An
Lưới và chuỗi thức ăn
Chuỗi thức ăn
Lưới thức ăn
Một số tranh ảnh sưu tầm
A . Chuỗi thức ăn
1. Ví dụ
Ta xét một hệ sinh thái rừng nhiệt đới


2/ nh ngha

- L mt dy cc loi sinh vt c quan hƯ dinh dìng víi nhau . Mi loi l mt mt xch va l sinh vt tiu thơ mt xch pha tríc va l sinh vt b mt xch pha sau tiu thơ.

- Ví dụ về một số chuỗi thức ăn trong thiên nhiên :

+ Thực vật -> sâu ăn lá -> chuột -> rắn -> VSV phân giải

+ Thực vật -> hươu -> hổ -> VSV phân giải

+ Thực vật -> chuột -> cày -> đại bàng -> VSV phân giải
2/ Các thành phần sinh học trong chuỗi thức ăn :
STT
Các thành phần
Thành phần
Dặc điểm
1
2
3
Các nhân tố vô sinh
Sinh vật s?n xuất
Sinh vật tiêu thụ
Sinh vật phân gi?i
4
Chất vô cơ ( C,N, CO2, H2O...)
Chất h?u cơ (Protein, lipit, mùn ...)
Chế độ khí hậu
Sinh vật tự dưỡng: Cây xanh, một số t?o ...
Chứa đầy đủ điều kiện cần thiết để duy tri quần xã
Có kh? nang tổng hợp chất h?u cơ từ chất vô cơ, cung cấp nguồn sống cho SVTT
Sử dụng chất h?u cơ lấy trực tiếp hay gián tiếp từ sinh vật s?n xuất
Vi khuẩn dị dưỡng, nấm ...
Phân gi?i chất th?i và xác của sinh vật thành chất vô cơ.
Sinh vật dị dưỡng: Chủ yếu là động vật,...
Ví dụ về một chuỗi thức ăn
Nhân tố vô sinh :
ánh sáng mặt trời , đất .
Sinh vật tiêu thụ thứ 1:
Châu chấu
Sinh vật tiêu thụ thứ 2 :
Chuột
Sinh vật tiêu thụ thứ 3 :
Rắn
3/ Các loại chuỗi thức ăn :
- Chuỗi thức ăn bắt đầu bằng sinh vật sản xuất
VD : cỏ -> thỏ -> cáo -> VSV phân giải
- Chuỗi thức ăn bắt đầu bằng sản phẩm phân giải hữu cơ
VD : Mùn -> giun đất -> gà -> VSV phân giải
B. Lưới thức ăn :
Định nghĩa : mỗi loài sinh vật trong QXSV thường là mắt xích của nhiều chuỗi thức ăn. Các chuỗi thức ăn thường có nhiều mắt xích chung tạo nên một lưới thức ăn .
VD:

hươu hổ

Thực vật sâu ăn lá cày đại bàng VSV phân giải

chuột rắn
Phụ lục : Một số ảnh sưu tầm môn sinh học
Cám ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe
Sản phẩm của tổ 4
No_avatar

hay Kín miệng

No_avatar

hay Kín miệng thanhs

 
Gửi ý kiến