Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Unit 13. Films and cinema

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Kim Phụng
Ngày gửi: 21h:28' 28-08-2011
Dung lượng: 3.4 MB
Số lượt tải: 1694
Số lượt thích: 2 người (lê thị nguyệt cầm, Tống Thị Thùy Linh)
Welcome to our lesson
UNIT 13:
Section B: Speaking
FILM AND CINEMA
Before you speak

What kind of film are there?
Warm-up
Science fiction film
Action film
Cartoon film
War film
Horror film
Detective film
Thriller
Love story film
New word
thriller :
love story film:
war film:
action film:
science fiction film:
cartoon film:
horror film:
detective film:
Phim ly kì
Phim tình cảm
Phim chiến tranh
Phim hành động
Phim khoa học viễn tưởng
Phim hoạt hình
Phim kinh dị
Phim trinh thám
Kinds
of films
Unit 13:
Film and cinema
While you speak
1,Example
A: What do you think of horror films?
B: Oh, I find them very terrifying.
C: I don’t agree with you. I find them very interesting.
A: So, horror films or cartoon films, which one do you prefer?
C: Well, I prefer cartoon films to horror ones.
(feeling)
 (preference)
 Feeling :I find ….very/really +Adj (interesting, boring..)
Violent

Moving

Good fun

Terrifying

Boring

Interesting

Exciting
Some
adjectives
 Some useful adjectives
 Structure
A: So, horror films or cartoon films, which one do you prefer?
C: Well, I prefer cartoon films to horror ones.
Preference :
Prefer +N/ V-ing to N/ V-ing
2,Work in groups. Discuss with your friends about each kind of film .Use the words in the table below
A: What do you think of horror films?
B: Oh, I find them very terrifying.
C: I don’t agree with you. I find them very interesting.
A: So, horror films or cartoon films, which one do you prefer?
C: Well, I prefer cartoon films to horror ones.
3, Work in groups . Imagine you are a journalist and ask 3 students about their films they have seen.
UNIT 13:
Film and cinema
after you speak
Report a film your friend has seen
eg: Lan saw Titanic on TV. It’s a love story film……
 HOMEWORK
- Remember the expression of feeling and preference.
- Learn by heart kinds of films and some adjectives used to express the feeling about the film.
- Prepare the next lesson.
Thanks for your attention
 
Gửi ý kiến