Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 5. Lời văn, đoạn văn tự sự

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: sưu tầm
Người gửi: Nguyễn Thị Thảo
Ngày gửi: 15h:26' 09-09-2011
Dung lượng: 559.0 KB
Số lượt tải: 1553
Số lượt thích: 0 người
Trường THCS NguyễnTri Phương
CHÀO MỪNG THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ
Môn NGỮ VĂN 6

GV: Châu Thị Kim Hoàng
Năm học :2010-2011
TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG
TIẾT 20
LỜI VĂN, ĐOẠN VĂN TỰ SỰ
GV: Châu Thị Kim Hoàng
Năm học :2010-2011
KIỂM TRA BÀI CŨ
1.Th? no l l?p ý khi lm bi van t? s? ?
2.Trỡnh by cỏch l?p dn ý khi lm bi van t? s? ?
Thứ năm, ngày 23 tháng 9 năm 2010
Tiết 20 Tập làm văn
LỜI VĂN, ĐOẠN VĂN TỰ SỰ
I. L?i van,do?n van t? s? :
1. Lời văn giới thiệu nhân vật :
Đọc từng câu trong các đoạn văn sau :
Hùng Vương thứ mười tám có một người con gái tên là Mị Nương, người đẹp như hoa, tính nết hiền dịu. Vua cha yêu thương nàng hết mực, muốn kén cho con một người chồng thật xứng đáng.
Một hôm có hai chàng trai đến cầu hôn.Một người ở vùng núi Tản Viên có tài lạ […].Người ta gọi chàng là Sơn Tinh. Một người ở miền biển, tài năng cũng không kém […].Người ta gọi chàng là Thủy Tinh.[…],cả hai đều xứng đáng làm rể vua Hùng.
( Sơn Tinh, Thủy Tinh )

(1)Hùng Vương thứ mười tám có một người con gái tên là Mị Nương, người đẹp như hoa, tính nết hiền dịu. Vua cha yêu thương nàng hết mực, muốn kén cho con một người chồng thật xứng đáng.
(2)Một hôm có hai chàng trai đến cầu hôn.Một người ở vùng núi Tản Viên có tài lạ […].Người ta gọi chàng là Sơn Tinh. Một người ở miền biển, tài năng cũng không kém […].Người ta gọi chàng là Thủy Tinh.[…],cả hai đều xứng đáng làm rể vua Hùng.


(1)Hùng Vương thứ mười tám có một người con gái tên là Mị Nương, Người đẹp như hoa, tính nết hiền dịu. Vua cha yêu thương nàng hết mực, muốn kén cho con một người chồng thật xứng đáng.
(2)Một hôm có hai chàng trai đến cầu hôn.Một người ở vùng núi Tản Viên có tài lạ […].Người ta gọi chàng là Sơn Tinh. Một người ở miền biển, tài năng cũng không kém […].Người ta gọi chàng là Thủy Tinh.[…],cả hai đều xứng đáng làm rể vua Hùng.
(1)Hùng Vương thứ mười tám có một người con gái tên là Mị Nương, Người đẹp như hoa, tính nết hiền dịu. Vua cha yêu thương nàng hết mực, muốn kén cho con một người chồng thật xứng đáng.
(2)Một hôm có hai chàng trai đến cầu hôn.Một người ở vùng núi Tản Viên có tài lạ […].Người ta gọi chàng là Sơn Tinh. Một người ở miền biển, tài năng cũng không kém […].Người ta gọi chàng là Thủy Tinh.[…],cả hai đều xứng đáng làm rể vua Hùng.


1/ Lời văn giới thiệu nhân vật là giới thiệu tên, lai lịch, quan hệ, tính tình, tài năng, ý nghĩa của nhân vật.
? Vậy, theo em thế nào là lời văn giới thiệu nhân vật ?
Đọc đoạn văn sau :
( 3) Thủy Tinh đến sau, không lấy được vợ, đùng đùng nổi giận, đem quân đuổi theo đòi cướp Mị Nương. Thần hô mưa, gọi gió làm thành dông bão rung chuyển cả đất trời, dâng nước sông lên cuồn cuộn đánh Sơn Tinh.Nước ngập ruộng đồng, nước ngập nhà cửa, nước dâng lên lưng đồi, sườn núi, thành Phong Châu như nổi lềnh bềnh trên một biển nước.
( Sơn Tinh, Thủy Tinh )
2. Lời văn kể sự việc :

(3)Thủy Tinh đến sau, không lấy được vợ, đùng đùng nổi giận, đem quân đuổi theo đòi cướp Mị Nương.Thần
hô mưa, gọi gió làm thành dông bão rung chuyển cả đất trời, dâng nước sông lên cuồn cuộn đánh Sơn Tinh.Nước ngập ruộng đồng, nước ngập nhà cửa, nước dâng lên lưng đồi, sườn núi, thành Phong Châu như nổi lềnh bềnh trên một biển nước.
?Đoạn văn trên kể về
hành động của nhân vật nào?
?Em hãy gạch dưới những từ
chỉ hành động đó ?
? Các hành động đó được kể
theo thứ tự nào ?
? Cỏc hnh d?ng dú du?c k? theo th? t? : t? tru?c d?n sau, nguyờn nhõn d?n k?t qu?.
? Các hành động đó đem lại kết quả gì?

(3)Thủy Tinh đến sau, không lấy được vợ, đùng đùng nổi giận, đem quân đuổi theo đòi cướp Mị Nương.Thần
hô mưa, gọi gió làm thành dông bão rung chuyển cả đất trời, dâng nước sông lên cuồn cuộn đánh Sơn Tinh.Nước ngập ruộng đồng, nước ngập nhà cửa, nước dâng lên lưng đồi, sườn núi, thành Phong Châu như nổi lềnh bềnh trên một biển nước.
Lời kể trùng điệp
“Nước ngập ruộng đồng, nước ngập nhà cửa”
gây ấn tượng gì cho người đọc ?
Lời kể trùng điệp cho thấy sự liên tiếp của hành động gây ấn tượng mạnh về cơn giận dữ và sự phá hoại khủng khiếp của Thủy Tinh.
(3)Thủy Tinh đến sau, không lấy được vợ, đùng đùng nổi giận, đem quân đuổi theo đòi cướp Mị Nương.Thần
hô mưa, gọi gió làm thành dông bão rung chuyển cả đất trời, dâng nước sông lên cuồn cuộn đánh Sơn Tinh.
Nước ngập ruộng đồng, nước ngập nhà cửa, nước dâng lên lưng đồi, sườn núi, thành Phong Châu như nổi lềnh bềnh trên một biển nước.
2/ Lời văn kể sự việc là kể các hành động, việc làm, kết quả và sự thay đổi do các hành động ấy đem lại.
? Lời văn kể sự việc có đặc điểm gì ?
3.Đoạn văn

(1) Hùng Vương thứ mười tám có một người con gái tên là Mị Nương, người đẹp như hoa, tính nết hiền dịu. Vua cha yêu thương nàng hết mực, muốn kén cho con một người chồng thật xứng đáng.
(2) Một hôm có hai chàng trai đến cầu hôn.Một người ở vùng núi Tản Viên có tài lạ […].Người ta gọi chàng là Sơn Tinh. Một người ở miền biển, tài năng cũng không kém […].Người ta gọi chàng là Thủy Tinh.[…],cả hai đều xứng đáng làm rể vua Hùng.


(3) Thủy Tinh đến sau, không lấy được vợ, đùng đùng nổi giận, đem quân đuổi theo đòi cướp Mị Nương. Thần hô mưa, gọi gió làm thành dông bão rung chuyển cả đất trời, dâng nước sông lên cuồn cuộn đánh Sơn Tinh.Nước ngập ruộng đồng, nước ngập nhà cửa, nước dâng lên lưng đồi, sườn núi, thành Phong Châu như nổi lềnh bềnh trên một biển nước.

(1) Hùng Vương thứ mười tám có một người con gái tên là Mị Nương, người đẹp như hoa, tính nết hiền dịu. Vua cha yêu thương nàng hết mực, muốn kén cho con một người chồng thật xứng đáng

2) Một hôm có hai chàng trai đến cầu hôn.Một người ở vùng núi Tản Viên có tài lạ […].Người ta gọi chàng là Sơn Tinh. Một người ở miền biển, tài năng cũng không kém […].Người ta gọi chàng là Thủy Tinh.[…],cả hai đều xứng đáng làm rể vua Hùng

(3) Thủy Tinh đến sau, không lấy được vợ, đùng đùng nổi giận,đem quân đuổi theo đòi cướp Mị Nương. Thần hô mưa, gọi gió làm thành dông bão rung chuyển cả đất trời, dâng nước sông lên cuồn cuộn đánh Sơn Tinh.Nước ngập ruộng đồng, nước ngập nhà cửa, nước dâng lên lưng đồi, sườn núi, thành Phong Châu như nổi lềnh bềnh trên một biển nước.
?Vua Hựng kộn r?
?Son Tinh, Th?y Tinh d?n c?u hụn
? S? gi?n d? v t?n cụng quy?t li?t c?a Th?y Tinh
? Em hãy cho biết nội dung chính của từng đoạn văn ?
? Hãy gạch dưới câu biểu đạt ý chính của từng đoạn ?
? Vậy theo em thế nào là câu chủ đề?
(1) Hùng Vương thứ mười tám có một người con gái tên là Mị Nương, người đẹp như hoa, tính nết hiền dịu. Vua cha yêu thương nàng hết mực, muốn kén cho con một người chồng thật xứng đáng

2) Một hôm có hai chàng trai đến cầu hôn.Một người ở vùng núi Tản Viên có tài lạ […].Người ta gọi chàng là Sơn Tinh. Một người ở miền biển, tài năng cũng không kém […].Người ta gọi chàng là Thủy Tinh.[…],cả hai đều xứng đáng làm rể vua Hùng

(3) Thủy Tinh đến sau, không lấy được vợ, đùng đùng nổi giận,đem quân đuổi theo đòi cướp Mị Nương. Thần hô mưa, gọi gió làm thành dông bão rung chuyển cả đất trời, dâng nước sông lên cuồn cuộn đánh Sơn Tinh.Nước ngập ruộng đồng, nước ngập nhà cửa, nước dâng lên lưng đồi, sườn núi, thành Phong Châu như nổi lềnh bềnh trên một biển nước.
?Vua Hựng kộn r?
?Son Tinh, Th?y Tinh d?n c?u hụn
? S? gi?n d? v t?n cụng quy?t li?t c?a Th?y Tinh
? Các câu còn lại quan hệ với câu chủ đề thế nào?
? Hãy xác định những câu diễn đạt ý phụ trong các đoạn văn ?
?Vậy theo em những ý phụ đó có tác dụng gì với ý chính?
3/ Đoạn văn :
Đoạn văn tự sự được đánh dấu bằng chữ cái mở đầu viết hoa lùi vào đầu dòng và hết đoạn có dấu chấm xuống dòng.
Mỗi đoạn văn tự sự thường có một ý chính, diễn đạt thành một câu gọi là câu chủ đề. Các câu khác diễn đạt những ý phụ dẫn đến ý chính đó, hoặc giải thích cho ý chính, làm cho ý chính nổi lên.
? Em hiểu thế nào về đoạn văn ?
b)Ngày mùa, tôi tớ ra đồng làm cả, phú ông có ba cô con gái thay phiên nhau đưa cơm cho Sọ Dừa. Hai cô chị ác nghiệt, kiêu kì, thường hắt hủi Sọ Dừa ; còn cô em út hiền lành, tính hay thương người, đối đãi với Sọ Dừa rất tử tế.
c)Cô không đẹp, chỉ xinh thôi. Và tính cô cũng như tuổi cô còn trẻ con lắm. Thấy khách hàng nói một câu bông đùa, cô đã tưởng người ta chòng ghẹo mình, díu đôi lông mày lại và ngoe nguẩy cái mình. Khách trông thấy chỉ cười. Nhưng cô cũng không giận ai lâu, chỉ một lát cô lại vui tính ngay !
? Mỗi đoạn văn trên kể về điều gì ? Hãy gạch dưới câu chủ đề có ý quan trọng nhất của mỗi đoạn văn. Các câu triển khai chủ đề ấy theo thứ tự nào?
a)Thế là Sọ Dừa đến ở nhà phú ông.Cậu chăn bò rất giỏi. Hằng ngày, Sọ Dừa lăn sau đàn bò ra đồng, tối đến lại lăn sau đàn bò về chuồng.Ngày nắng cũng như ngày mưa, bò con nào con nấy bụng no căng. Phú ông mừng lắm.
Bài tập 1:Đọc các đoạn văn dưới đây và trả lời câu hỏi:
THẢO LUẬN NHÓM ( 2 phút )
Nhóm 1,2 : đoạn a
Nhóm 3,4 : đoạn b
Nhóm 5,6 : đoạn c
a)Thế là Sọ Dừa đến ở nhà phú ông.(1)Cậu chăn bò rất giỏi.(2) Hằng ngày, Sọ Dừa lăn sau đàn bò ra đồng, tối đến lại lăn sau đàn bò về chuồng.(3)Ngày nắng cũng như ngày mưa, bò con nào con nấy bụng no căng(4). Phú ông mừng lắm.(5)
-> Sọ Dừa chăn bò rất giỏi.
+ Câu 1 : Hành động bắt đầu.
+ Câu 2 : Nhận xét chung về hành động.
+ Câu 3,4,5 : Hành động cụ thể.
b)Ngy mựa, tụi t? ra d?ng lm c?, phỳ ụng cú ba cụ con gỏi thay phiờn nhau dua com cho S? D?a.(1) Hai cụ ch? ỏc nghi?t, kiờu kỡ, thu?ng h?t h?i S? D?a ; cũn cụ em ỳt hi?n lnh, tớnh hay thuong ngu?i, d?i dói v?i S? D?a r?t t? t?.(2)
-> Hai cụ ch? ỏc, hay h?t h?i S? D?a, cụ ỳt hi?n lnh, d?i x? t? t? v?i S? D?a
+ Câu 1 : Dẫn dắt, giải thích.
+ Câu 2 : Nhận xét chung về hành động.

-> Tớnh cụ cũn tr? con l?m.
c)Cô không đẹp, chỉ xinh thôi.(1) Và tính cô cũng như tuổi cô còn trẻ con lắm. (2)Thấy khách hàng nói một câu bông đùa, cô đã tưởng người ta chòng ghẹo mình, díu đôi lông mày lại và ngoe nguẩy cái mình.(3) Khách trông thấy chỉ cười.(4) Nhưng cô cũng không giận ai lâu, chỉ một lát cô lại vui tính ngay !(5)
+ Câu 1 : Giải thích.
+ Câu 2 : Nhận xét chung về tính tình.
+ Câu 3,4,5 : Biểu hiện tính trẻ con của cô Dần.
Bài tập 2 : Đọc hai câu văn sau, theo em câu nào đúng, câu nào sai, vì sao?
a) Người gác rừng cưỡi ngựa, lao vào bóng chiều, nhảy lên lưng ngựa, đóng chắc chiếc yên ngựa.
b) Người gác rừng đóng chắc chiếc yên ngựa, nhảy lên lưng ngựa, rồi lao vào bóng chiều.
Câu b đúng vì kể có thứ tự : đóng chắc yên ngựa – nhảy lên lưng ngựa – lao vào bóng chiều.
Bài tập 3 : Hãy viết câu giới thiệu các nhân vật : Thánh Gióng, Lạc Long Quân, Âu Cơ, Tuệ Tĩnh.

- Thánh Gióng là người anh hùng có công đánh giặc Ân, bảo vệ đất nước.

- Ngày xưa, có một vị thần thuộc nòi Rồng, con trai thần Long Nữ tên là Lạc Long Quân.

- Âu Cơ là bà mẹ chung của người Việt, xinh đẹp tuyệt trần thuộc dòng họ Thần Nông.

- Thầy Tuệ Tĩnh xưa kia nổi tiếng là một thầy thuốc tài năng và giàu y đức.

- Khi kể người em có thể làm gì ?

- Khi kể việc em kể như thế nào ?

- Em biết gì về đoạn văn tự sự ?HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC Ở NHÀ :
- Học thuộc Ghi nhớ SGK/59
- Làm tiếp bài tập 4
( Gợi ý : mỗi đoạn văn viết ngắn khoảng 5 câu )
- Chuẩn bị bài :Trả bài Tập làm văn số 1
Xem và chuẩn bị theo SGK/69

BÀI HỌC ĐẾN ĐÂY
KẾT THÚC!
XIN CẢM ƠN VÀ CHÚC SỨC
KHỎE THẦY CÔ
No_avatarf

bai rat hay

rat chat che ,thanksMỉm cười

No_avatarf

Kín miệngbai rat hay

No_avatarf

thanksMỉm cười

 

No_avatarf

Lưỡng lựtai sao hong co bai 4

 

No_avatar

cug hay doKhông biết ngượng

No_avatar

cug hay doKhông biết ngượng

mik cug thay du y ruj hjhi!Nháy mắtLè lưỡiCười nhăn răng


No_avatar

thanksNgây thơ

No_avatar

hay quá

No_avatar

hay

 

No_avatar

binh thuong k khop vs bai co tui hoi nhung hay gheLè lưỡiLè lưỡiLè lưỡi

 
Gửi ý kiến