Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Chương I. §6. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Xuan Canh
Ngày gửi: 08h:36' 14-09-2011
Dung lượng: 851.5 KB
Số lượt tải: 312
Số lượt thích: 0 người
.
Kiểm tra bài cũ
Dể rút gọn được biểu thức trên em đã vận dụng phép biến đổi đưa một thừa số ra ngoài dấu can.
Bài Giải
Dể rút gọn được biểu thức trên em đã áp dụng
phép biến đổi biểu thức chứa can thức bậc hai nào ?
Bài 1.
Bài 2.

Dể so sánh 2 số trênem đã vận dụng phép biến đổi đưa một thừa số vào trong dấu can.
Dể so sánh 2 số trên em đã áp dụng
phép biến đổi biểu thức chứa can thức bậc hai nào ?
Trong tiết học trước chúng ta đã học hai phép biến đổi đơn giản là đưa thừa số ra ngoài dấu can, đưa thừa số vào trong dấu can.
Hôm nay ta tiếp tục học hai phép biến đổi đơn giản biểu thức chứa can thức bậc hai, đó là khử mẫu của biểu thức lấy can và trục can thức ở mẫu:
BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC
CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI
Ti?T 11:
ĐẠI SỐ 9
(Tiếp theo)
1.Khử mẫu của biểu thức lấy can:
Ví dụ 1: Khử mẫu của biểu thức lấy can:
Với ab >0
Bài giải
?
Hãy nêu cách làm để khử mẫu của biểu thức lấy căn ?
Để khử mẫu của biểu thức lấy căn ta phải biến đổi biểu thức sao cho mẫu đó trở thành bình phương của một số hoặc một biểu thức rồi khai phương mẫu và đưa ra ngoài dấu căn
Tổng quát:
Với các biểu thức A, B

BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC
CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI
Ti?T 11:
ĐẠI SỐ 9
(Tiếp theo)
1.Khử mẫu của biểu thức lấy can:
Tổng quát:
Với các biểu thức A, B

Khử mẫu của biểu thức lấy căn:
?1
BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC
CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI
Ti?T 11:
ĐẠI SỐ 9
(Tiếp theo)
1.Khử mẫu của biểu thức lấy can:
Tổng quát:
Với các biểu thức A, B

Ví dụ 2: Trục can thức ở mẫu :
Bài giải
là biểu thức liên hợp của
Chú ý

là hai biểu thức liên hợp của nhau
(Với )
2.Trục can thức ở mẫu :
BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC
CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI
Ti?T 11:
ĐẠI SỐ 9
(Tiếp theo)
1.Khử mẫu của biểu thức lấy can:
Tổng quát:
Với các biểu thức A, B

2.Trục can thức ở mẫu :
Ví dụ 2:Tr?c can th?c ? m?u
Bài giải
Chú ý
Là hai biểu thức liên hợp của nhau
Là hai biểu thức liên hợp của nhau
(Với )
BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC
CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI
Ti?T 11:
ĐẠI SỐ 9
(Tiếp theo)
2.Trục can thức ở mẫu :
Tổng quát:
b) Với các biểu thức A,B,C mà :
Ta có:
c) Với các biểu thức A,B,C mà A ? 0, B ? 0 và A ? B, ta có
a) Với các biểu thức A,B mà B > 0, ta có :
_
_
+
+
+
_
_
+
+
+
BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC
CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI
Ti?T 11:
ĐẠI SỐ 9
(Tiếp theo)
1.Khử mẫu của biểu thức lấy can:
Tổng quát:
Với các biểu thức A, B

2.Trục can thức ở mẫu :
Tổng quát:
a) Với các biểu thức A,B mà B > 0, ta có :
b) Với các biểu thức A,B,C mà :
Ta có:
c) Với các biểu thức A,B,C mà:
Ta có:
. Trục can thức ở mẫu :
?2
Với b > 0
Với
Với a > b > 0
BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC
CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI
Ti?T 11:
ĐẠI SỐ 9
(Tiếp theo)
(Hoặc )
Với b > 0
. Trục can thức ở mẫu :
?2
Với
Với
BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC
CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI
Ti?T 11:
ĐẠI SỐ 9
(Tiếp theo)
Bài 48:
Khử mẫu biểu thức lấy căn
Bài giải
BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC
CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI
Ti?T 11:
ĐẠI SỐ 9
(Tiếp theo)
Bài 50:
Trục căn thức ở mẫu (với giả thiết các biểu thức đều có nghĩa)
Bài giải
Hướng dẫn về nhà
Ôn lại các phép biến đổi đơn giản biểu thức chứa can thức bậc hai.
Làm các bài tập : 48,49,51 (SGK/30).
- Tiết sau luyện tập.
Cảm ơn CC EM!
Chúc các em tiến bộ hơn trong học tập !
 
Gửi ý kiến