Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tuần 22. Rừng xà nu

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Thúy Nguyễn
Người gửi: Nguyễn Thanh Thuý
Ngày gửi: 16h:18' 17-09-2011
Dung lượng: 2.5 MB
Số lượt tải: 250
Số lượt thích: 0 người
Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo về dự giờ thăm lớp
Kiểm tra bài cũ
Trình bày những nét chính về nội dung và nghệ thuật trong truyện ngắn Vợ nhặt của Kim Lân?
-Nội dung: miêu tả tình cảnh thê thảm của người nông dân ở nước ta trong nạn đói khủng khiếp năm 1945 đồng thời thể hiện được bản chất tốt đẹp và sức sống kì diệu của họ: ngay bên bờ vực của cái chết họ vẫn hướng về sự sống, khát khao tổ ấm gia đình, thương yêu đùm bọc lẫn nhau.
-Nghệ thuật: tình huống truyện độc đáo, cách kể chuyện hấp dẫn, miêu tả tâm lí tinh tế, dựng đối thoại sinh động.
Tiết 64.Đọc văn: Rừng xà nu
(Nguyễn Trung Thành)
I.Tiểu dẫn:
1.Tác giả:

Nguyễn Trung Thành
Em h·y tr×nh bµy nh÷ng nÐt chÝnh trong tiÓu sö vµ sù nghiÖp s¸ng t¸c cña NguyÔn Trung Thµnh ?
-Tên khai sinh:
Nguyễn Văn Báu(1932).
-Quê quán:
Thăng Bình- Quảng Nam
-Các bút danh:
+Nguyên Ngọc,
+Nguyễn Trung Thành.
-Là nhà văn-chiến sĩ: sống gắn bó
và có những hiểu biết sâu sắcvề
Tây Nguyên.
+Tác phẩm tiêu biểu:
Đất nước đứng lên, Rừng xà nu.
-Năm 2002: Nguyễn Trung Thành
vinh dự được tặng giải thưởng
Nhà nước về văn học nghệ thuật.
Tiết 64.Đọc văn: Rừng xà nu
(Nguyễn Trung Thành)
I.Tiểu dẫn:
1.Tác giả:
2.Truyện ngắn Rừng xà nu:

Nêu hoàn cảnh
sáng tác truyện
ngắn Rừng xà nu?
-Viết năm 1965, trong không
khí sục sôi của cuộc kháng
chiến chống Mĩ.
-Mục đích sáng tác: ngợi ca sức
sống, lòng yêu nước và vẻ đẹp
tâm hồn con người Việt Nam
trong chiến tranh.
Tiết 64.Đọc văn: Rừng xà nu
(Nguyễn Trung Thành)
I.Tiểu dẫn:
II.Đọc-hiểu văn bản:
1.Tóm tắt cốt truyện:
Truyện được kể theo một lần về thăm làng Xô Man củaTnú sau 3 năm xa làng đi lực lượng giải phóng trở về.Trong đêm Tnú ở lại làng, dân làng tụ họp ở nhà ưng nghe cụ Mết kể lại câu chuyện bi tráng về cuộc đời của Tnú và cuộc nổi dậy của dân làng Xô Man. Sáng hôm sau Tnú lại lên đường trở về đơn vị.
Em hãy tóm tắt thật
ngắn gọn truyện ngắn
Rừng xà nu?
Em hãy xác định xung
đột chính được nói
đến trong truyện?
Hình ảnh minh hoạ
Tiết 64.Đọc văn: Rừng xà nu
(Nguyễn Trung Thành)
I.Tiểu dẫn:
II.Đọc-hiểu văn bản:
1.Tóm tắt cốt truyện:
2.Hình tượng rừng xà nu:
a.Nhan đề tác phẩm:
Trình bày hiểu
biết của em về
cây xà nu?
Tiết 64.Đọc văn: Rừng xà nu
(Nguyễn Trung Thành)
II.Đọc-hiểu văn bản:
1.Tóm tắt cốt truyện:
2.Hình tượng rừng xà nu:
a.Nhan đề tác phẩm:
b.Đoạn văn miêu tả cánh rừng xà nu dưới tầm đại bác:
-Xà nu là biểu tượng của đau thương.
-Hơn cả: Xà nu còn là biểu tượng của sự sống mãnh liệt
và tình yêu tự do mà không một kẻ thù nào tiêu diệt nổi.
*Nhận xét: sử dụng phép tu từ nhân hoá và so sánh, để gợi ý nghĩa biểu tượng.
Đoạn văn miêu tả cánh
rừng xà nu dưới tầm đại bác
gợi ra những ý nghĩa gì?
Em có nhận xét gì về nghệ
thuật tả cảnh rừng xà nu
của tác giả?
Tiết 64.Đọc văn: Rừng xà nu
(Nguyễn Trung Thành)
II.Đọc-hiểu văn bản:
1.Tóm tắt cốt truyện:
2.Hình tượng rừng xà nu:
a.Nhan đề tác phẩm:
b.Đoạn văn miêu tả cánh rừng xà nu dưới tầm đại bác:
c.Sự trở đi trở lại của hình ảnh xà nu trong tác phẩm:
-Mở đầu: ".những đồi xà nu nối tiếp tới chân trời."
-Kết thúc: ".những rừng xà nu nối tiếp chạy đến chân trời."
Theo em, sự trở đi trở lại
của hình ảnh những đồi xà
nu,những rừng xà nu có ý
nghĩa gì?
Tiết 64.Đọc văn: Rừng xà nu
(Nguyễn Trung Thành)
II.Đọc-hiểu văn bản:
1.Tóm tắt cốt truyện:
2.Hình tượng rừng xà nu:
3.Hình tượng nhân vật Tnú:
-Phẩm chất:
Người anh hùng được
nói tới trong lời kể
của cụ Mết là ai?
Tnú có những phẩm
chất đáng quý nào?
+Trung thực, gan góc,táo bạo và dũng cảm.
+Kiên trung với cách mạng,căm thù giặc sâu sắc
+Giàu tình nghĩa thuỷ chung.
=>Phẩm chất lí tưởng của người anh hùng.
-Tính mới mẻ của hình tượng Tnú:
+Có những phẩm chất CM mà APhủ chỉ có được
khi gặp "người Đảng".
+Tnú không phải "nhận đường" mà đến với CM và chiến
đấu vì CM như 1 lẽ tất nhiên.
So với nhân vật APhủ
hình tượng Tnú có gì
mới mẻ hơn?
Tiết 64.Đọc văn: Rừng xà nu
(Nguyễn Trung Thành)
Cñng cè, luyÖn tËp:
Néi dung: cÇn n¾m ®­îc nh÷ng nÐt chÝnh trong
tiÓu sö, sù nghiÖp s¸ng t¸c cña NguyÔn Trung
Thµnh; tãm t¾t ®­îc cèt truyÖn vµ n¾m ®­îc
c¸c ý nghÜa biÓu t­îng cña h×nh ¶nh xµ nu
trong t¸c phÈm; vÎ ®Ñp lÝ t­ëng vµ tÝnh míi
mÎ cña h×nh t­îng ng­êi anh hïng Tnó.
*Tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ nào để
miêu tả cây xà nu?
A.Nhân hoá và hoán dụ.
B.Nhân hoá và ẩn dụ.
C.Nhân hoá và tượng trưng.
D.Nhân hoá và so sánh
Xin trân trọng cảm ơn
các thầy cô và các em!
 
Gửi ý kiến