Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 8. Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: suu tam co chinh
Người gửi: Trần Văn Thương
Ngày gửi: 11h:13' 19-09-2011
Dung lượng: 1.5 MB
Số lượt tải: 159
Số lượt thích: 0 người
Tiết 8 sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn
Kiểm tra bài cũ
Câu 1: Một dây dẫn bằng đồng dài l1= 10 m có điện trở R1 và một dây dẫn bằng nhôm dài l2= 5m có điện trở R2 . Câu trả lời nào dưới đây là đúng khi so sánh R1 và R2 ?
A. R1= 2R2
B. R1< 2R2
C. R1> 2R2
D. Không đủ điều kiện để so sánh R1với R2
Câu trả lời đúng là
Kiểm tra bài cũ
Câu 2: Một dây dẫn dài 120 m dùng để quấn thành một cuộn . Khi đạt HĐT 30V vào hai đầu cuộn dây này thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 125 mA.
a. Tính điện trở của cuộn dây.
b. Một đoạn dài 1 m của đoạn dây dẫn này có điện trở là bao nhiêu?
Trả lời câu 2
a. Điện trở của cuộn dây: R=U/I = 30/0,125= 240 ôm
b. Mỗi mét của dây dẫn này có điện trở là: r=R/L = 240/120= 2 ôm
Các dây dẫn có thể làm từ cùng một vật liệu, chẳng hạn bằng đồng, nhưng với tiết diện khác nhau. Có dây tiết diện nhỏ, có dây tiết diện lớn. Nếu các dây này có cùng chiều dài thì điện trở của chúng phụ thuộc vào tiết diện như thế nào ?
Đó là nội dung nghiên cứu của bài hôm nay:
Tiết 8 - bài 8
sự phụ thuộc của điện trở vào
tiết diện dây dẫn
Tiết 8 sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn
I. Dự đoán sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn
1. Có các dây dẫn được làm từ cùng một vật liệu, có cùng chiều dài và tiết diện S, do đó chúng hoàn toàn như nhau nên có cùng điện trở R. Mắc các dây dẫn này vào mạch theo các sơ đồ như trong hình 8.1
Hình 8.1
Tiết 8 sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn
I. Dự đoán sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn
C1. Hãy tính điện trở tương đương R2 của hai dây dẫn trong sơ đồ hình 8.1b và điện trở tương đương R3 của ba dây dẫn trong sơ đồ hình 8.1c
+
-
+
-
Hình 8.1
TLC1. R2 = R/2 ; R3 = R/3
Tiết 8 sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn
I. Dự đoán sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn
2. Nếu các dây dẫn trong mỗi sơ đồ hình 8.1b và 8.1c được chập lại vào nhau để thành một dây dẫn duy nhất như được mô tả trong hình 8.2 b và 8.2c thì ta có thể coi rằng chúng trở thành các dây dẫn có tiết diện tương ứng là 2S và 3S
Hình 8.2
Tiết 8 sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn
I. Dự đoán sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn
C2. Cho rằng các dây dẫn có tiết diện là 2S và 3S có điện trở tương ứng là R2 và R3 như đã tính ở trên, hãy nêu dự đoán về mối quan hệ giữa điện trở của các dây dẫn với tiết diện của mỗi dây.
Từ đó suy ra mối quan hệ giữa S và R khi hai dây dẫn có cùng chiều dài và được làm từ cùng một vật liệu như nhau
TLC2. Tiết diện tăng gấp hai thì điện trở dây dẫn giảm hai lần: R2=R/2. Tương tự R3=R/3
Từ đó suy ra điện trở của các dây dẫn có cùng chiều dài và cùng một vật liệu thì tỷ lệ nghịch với tiết diện của nó.
II. Thí nghiệm kiểm tra
K
A
B
0,5
0
1
1,5
A
+
-
A
S1- R1 (d1)
Tiết 8 sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn
I. Dự đoán sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn
1. Thí nghiệm với dây có tiết diện S1
II. Thí nghiệm kiểm tra
K
A
B
0,5
0
1
1,5
A
+
-
A
S2 - R2 (d2)
Tiết 8 sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn
I. Dự đoán sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn
2. Thí nghiệm với dây có tiết diện S2
Ghi kết quả vào bảng 1
U1= 6
U2= 6
I1= 0,5
R1= 12
I1= 1
R2= 6
Tiết 8 sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn
I. Dự đoán sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn
II. Thí nghiệm kiểm tra
3. Nhận xét
Tiết 8 sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn
I. Dự đoán sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn
II. Thí nghiệm kiểm tra
Tính tỷ số:
S2/S1= (d2)2 / (d1)2 = 2
R1/ R2 = 12 /6 = 2
(hay R2/ R1 = 6 /12 = 1/2
Đối chiếu với dự đoán trên ta thấy đúng điện trở của dây tỷ lệ nghịch với tiết diện của dây.
4. Kết luận: Điện trở của dây dẫn tỷ lệ nghịch với tiết diện của dây
Tiết 8 sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn
I. Dự đoán sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn
II. Thí nghiệm kiểm tra
III. Vận dụng
C3 Hai dây đồng có cùng chiều dài, dây thứ nhất có tiết diện 2 mm2 , dây thứ hai có tiết diện 6 mm2. Hãy so sánh điện trở của hai dây này.
TLC3 Điện trở của dây thứ nhất gấp ba lần điện trở của dây thứ hai.
C4 Hai dây nhôm có cùng chiều dài. Dây thứ nhất có tiết diện 0,5 mm2 và có điện trở R1= 5,5 ôm. Hỏi dây thứ hai có tiết diện 2,5 mm2 thì có điện trở R2 bằng bao nhiêu ?
TLC4 R2= R1S1/ S2= 1,1 ôm
Tiết 8 sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn
I. Dự đoán sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn
II. Thí nghiệm kiểm tra
III. Vận dụng
C5 Một dây dẫn bằng constantan (một loại hợp kim) dài l1= 100m , có tiết diện S1=0,1 mm2 thì có điện trở R1= 500 ôm. Hỏi một dây dẫn khác cùng bằng constantan dài l2=50m, có tiết diện S2= 0,5mm2 thì có điện trở R2 là bao nhiêu ?
TLC5 Dây thứ hai có chiều dài l2=l1/2 nên có điện trở nhỏ hơn 2 lần, đồng thời có tiết diện S2=5S1 nên có điện trở nhỏ hơn 5 lần. Kết quả là dây thứ hai có điện trở nhỏ hơn 10 lần so với điện trở của dây thứ nhất:
R2=R1/10= 500/10=50 ôm
Tiết 8 sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn
I. Dự đoán sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn
II. Thí nghiệm kiểm tra
III. Vận dụng
C6 Một dây sợi dây sắt dài l1= 200m , có tiết diện S1= 0,2 mm2 và có điện trở R1= 120 ôm. Hỏi một dây sắt khác dài l2=50m, có điện trở R2 = 45 ôm thì có tiết diện S2 là bao nhiêu ?
TLC6 Xét một dây sắt dài l2= 50m =l1/4 có điện trở R1= 120 ôm thì phải có tiết diện là S=S1/4 (ngắn hơn bao nhiêu thì tiết diện nhỏ đi bấy nhiêu).
Vậy dây sắt dài l2 = 50m, có điện trở R2= 45 ôm thì phải có tiết diện là:
Một số hình ảnh về tiết diện lớn nhỏ khác nhau của dây dẫn
Ghi nhớ
Điện trở của các dây dẫn có cùng chiều dài và được làm từ cùng một loại vật liệu thì tỷ lệ nghịch với tiết diện của dây.
Dặn dò
- Về nhà học kỹ bài, đọc có thể em chưa biết.
- Làm bài tập 8 trang 13 SBT
Cám ơn các em?
No_avatarf

sao c6 giải không hiểu gì hết vậy ạ

 
Gửi ý kiến