Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 7. Em bé thông minh

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngô Thị Thắm
Ngày gửi: 09h:38' 21-09-2011
Dung lượng: 578.0 KB
Số lượt tải: 989
Số lượt thích: 0 người
MỤC TIÊU: Hs đạt được sau tiết học:
- Hiểu được nội dung, ý nghĩa truyện: Đề cao trí tuệ dân gian trong việc giải những câu đố oái oăm để tạo nên tiếng cười vui vẻ, hồn nhiên, yêu đời,trong sáng
- Nắm được 1 số đặc điểm tiêu biểu của nv thông minh trong truyện.
- Rèn kĩ năng đọc diễn cảm, kể sáng tạo, phân tích tìm hiểu nội dung câu chuyện.
- Giáo dục HS thái độ ứng xử khéo léo, yêu quí và cảm phục trí tuệ dân gian.
Ngày soạn: 19/09/2011
Ngày dạy: 6A:
6B:
KiỂM TRA BÀI CŨ:
Câu hái: Nªu ý nghÜa cña truyÖn cæ tÝch “Th¹ch Sanh”? Qua c©u chuyÖn nµy em cã yªu quý nh©n vËt Th¹ch Sanh kh«ng? V× sao?
em bé thông minh
Tiết 25 + 26 - Văn bản
Tiết 25: EM Bẫ THễNG MINH
I.Tìm hiểu chung
3) Bố cục:
1) §äc :
a) Mở truyện: (Từ đầu …. lỗi lạc.) Vua sai quan đi khắp nơi tìm người tài giỏi giúp nước.
b) Thân truyện: “Một hôm …. láng giềng.”
- Em bé giải câu đố của quan;
- Em bé giải câu đố vua lần thứ nhất, thứ hai;
- Em bé giải câu đố của Sứ giả nước ngoài.
c) Kết truyện: Phần còn lại – Em bé trở thành trạng nguyên.
4)Thể loại:
Truy?n c? tích
2) Chú thích:
Tiết 25: EM Bẫ THễNG MINH
II. Tìm hiểu văn bản.
1) Sự mưu trí, thông minh của em bé
 Lần 1 :
I.Tìm hiểu chung
3) Bố cục:
1) §äc :
4)Thể loại:
2) Chú thích:
Tiết 25: EM Bẫ THễNG MINH
- Này, lão kia! Trâu của lão cày một ngày được mấy đường?
- Thế xin hỏi ông câu này đã. NÕu ông trả lời đúng ngựa của ông đi một ngày được mấy bước, tôi sẽ cho ông biết trâu của cha tôi cày một ngày được mấy đường?
Tiết 25: EM Bẫ THễNG MINH
II. Tìm hiểu văn bản.
1) Sự mưu trí, thông minh của em bé
 Lần 1 :
I.Tìm hiểu chung
3) Bố cục:
1) §äc :
4)Thể loại:
2) Chú thích:
Giải câu đố bằng cách đố lại tên quan
 Đẩy viên quan vào thế bí.
Tiết 25: EM Bẫ THễNG MINH
II. Tìm hiểu văn bản.
1) Sự mưu trí, thông minh của em bé
 Lần 1 :
I.Tìm hiểu chung
3) Bố cục:
1) §äc :
4)Thể loại:
2) Chú thích:
- Câu hỏi: Bất ngờ, khó trả lời
- Lời giải: thú vị
3) Bố cục:
4)Thể loại:
Thử thách
Lần 1
Lần 2
Lần 3
Lần 4
Đối tượng
Viên quan
Nội dung
Đường cày
Cách giải
Đố vặn lại
Phiếu bài tập: Hoàn thành bảng trên
Tiết 26: EM Bẫ THễNG MINH
II. Tìm hiểu văn bản.
1) Sự mưu trí, thông minh của em bé
 Lần 1 :
I.Tìm hiểu chung
Giải câu đố bằng cách đố lại tên quan
 đẩy viên quan vào thế bí.
 Lần 2:
Tiết 26: EM Bẫ THễNG MINH
Vua sai ban cho làng ấy ba thúng gạo nếp với ba con trâu đực, ra lệnh phải nuôi làm sao cho ba con trâu ấy đẻ thành chín con, hẹn năm sau phải đem nộp đủ, nếu không cả làng phải tội.
-Thế sao làng chúng con lại có lệnh trên bắt nuôi ba con trâu đực cho đẻ thành chín con để nộp đức vua? Giống đực thì làm sao mà đẻ được ạ!
Tiết 26: EM Bẫ THễNG MINH
II. Tìm hiểu văn bản.
1) Sự mưu trí, thông minh của em bé
 Lần 1 :
I.Tìm hiểu chung
Giải câu đố bằng cách đố lại tên quan
 đẩy viên quan vào thế bí.
 Lần 2:
Giải câu đố bằng tài biện bác  nhà vua tự nói ra điều phi lý của điều kiện ông đưa ra.
Thử thách
Lần 1
Lần 2
Lần 3
Lần 4
Đối tượng
Viên quan
Nội dung
Đường cày
Cách giải
Đố vặn lại
Nhà vua
Tự nói ra điều vô lý
3 con trâu đực đẻ ra thành 9 con
Tiết 26: EM Bẫ THễNG MINH
II. Tìm hiểu văn bản.
1) Sự mưu trí, thông minh của em bé
 Lần 1 :
I.Tìm hiểu chung
Giải câu đố bằng cách đố lại tên quan
 Đẩy viên quan vào thế bí.
 Lần 2:
Giải câu đố bằng tài biện bác  Nhà vua tự nói ra điều phi lý của điều kiện ông đưa ra.
 Lần 3:
Tiết 26: EM Bẫ THễNG MINH
Qua hôm sau, khi hai cha con đang ăn cơm ở công quán, bỗng có sứ giả nhà vua mang tới một con chim sẻ, với lệnh bắt họ phải dọn thành ba cỗ thức ăn.
Em bé nhờ cha lấy cho mình một cái kim may rồi đưa cho sứ giả, bảo: - Ông cầm lấy cái này về tâu đức vua xin rèn cho tôi thành một con dao để xẻ thịt chim.
Tiết 26: EM Bẫ THễNG MINH
II. Tìm hiểu văn bản.
1) Sự mưu trí, thông minh của em bé
 Lần 1 :
I.Tìm hiểu chung
Giải câu đố bằng cách đố lại tên quan
 đẩy viên quan vào thế bí.
 Lần 2:
Giải câu đố bằng tài biện bác  nhà vua tự nói ra điều phi lý của điều kiện ông đưa ra.
 Lần 3:
Giải câu đố bằng cách đố lại
 Nhà vua phục tài.
Thử thách
Lần 1
Lần 2
Lần 3
Lần 4
Đối tượng
Viên quan
Nội dung
Đường cày
Cách giải
Đố vặn lại
Nhà vua
Tự nói ra điều vô lý
3 con trâu đực đẻ ra thành 9 con
Nhà vua
Đố vặn lại
1 chim sẻ, dọn thành 3 mâm cỗ
Tiết 26: EM Bẫ THễNG MINH
II. Tìm hiểu văn bản.
1) Sự mưu trí, thông minh của em bé
 Lần 1 :
I.Tìm hiểu chung
Giải câu đố bằng cách đố lại tên quan
 đẩy viên quan vào thế bí.
 Lần 2:
Giải câu đố bằng tài biện bác  nhà vua tự nói ra điều phi lý của điều kiện ông đưa ra.
 Lần 3:
Giải câu đố bằng cách đố lại
 nhà vua phục tài.
 Lần 4:
Tiết 26: EM Bẫ THễNG MINH
Nước láng giềng sai sứ đưa sang một cái vỏ ốc vặn rất dài, rỗng hai đầu, đố làm sao xâu một sợi chỉ mảnh xuyên qua đường ruột ốc.
Tiết 26: EM Bẫ THễNG MINH
Em bé hát lên một câu:
Tang tình tang! Tính tình tang
Bắt con kiến càng buộc chỉ ngang lưng
Bên thời lấy giấy mà bưng
Bên thời bôi mỡ, kiến mừng kiến sang
Tang tình tang ….
Rồi bảo:
-Cứ theo cách đó là xâu được ngay!
Tiết 26: EM Bẫ THễNG MINH
Quả nhiên con kiến càng đã xâu được sợi chỉ xuyên qua đường ruột ốc hộ cho nhà vua trước con mắt thán phục của sứ giả láng giềng.
Tiết 26: EM Bẫ THễNG MINH
II. Tìm hiểu văn bản.
1) Sự mưu trí, thông minh của em bé
 Lần 1 :
I.Tìm hiểu chung
Giải câu đố bằng cách đố lại tên quan
 đẩy viên quan vào thế bí.
 Lần 2:
Giải câu đố bằng tài biện bác  nhà vua tự nói ra điều phi lý của điều kiện ông đưa ra.
 Lần 3:
Giải câu đố bằng cách đố lại
 nhà vua phục tài.
 Lần 4:
Giải đố bằng trải nghiệm dân gian (thực tế đời sống)
Thử thách
Lần 1
Lần 2
Lần 3
Lần 4
Đối tượng
Viên quan
Nội dung
Đường cày
Cách giải
Đố vặn lại
Thú vị
Nhà vua
3 trâu đực đẻ thành 9 con
Tự nói ra điều vô lý
Nhà vua
1 con chim sẻ thành 3 mâm cỗ
Đố vặn lại
Sứ thần
Xâu chỉ xuyên qua đường ruột ốc
Câu hát dân gian
Đẩy thế bí về người ra đố, buộc họ nhận ra sự vô lý, phi lý.
Kinh nghiệm sống dân gian
Tiết 26: EM Bẫ THễNG MINH
I. Tìm hiểu chung
II. Tìm hiểu chi tiết
1)Sự mưu trí, thông minh của em bé
 Lần 1:
Giải câu đố bằng cách đố lại tên quan  đẩy tên quan vào thế bí.
 Lần 2:

Giải câu đố bằng tài biện bác  nhà vua tự nói ra điều phi lý của điều kiện ông đưa ra.
 Lần 3:
 Lần 4:
Giải câu đố bằng cách đố lại  nhà vua phục tài.
Giải đố bằng kinh nghiệm dân gian (thực tế đời sống)
Em có nhận xét gì về những câu đố được đặt ra cho em bé ?
=> Giải những câu đố khó, ngy cng nâng cao
Tiết 26: EM Bẫ THễNG MINH
I. Tìm hiểu chung
II. Tìm hiểu chi tiết
1)Sự mưu trí, thông minh của em bé

2) Hình thức thử tài
Hình thức thử tài được thể hiện qua điều gì?
-Hình thức: dùng câu đố để thử tài.
Tác dụng của hình thức này?
-Tác dụng:
+Tạo ra thử thách để nhân vật bộc lộ tài năng, phẩm chất.
+Tạo tình huống cho cốt truyện phát triển.
+Gây hứng thú, hồi hộp cho người nghe.
III.TỔNG KẾT
Tiết 26: EM Bẫ THễNG MINH
I. Tìm hiểu chung
II. Tìm hiểu chi tiết

III.TỔNG KẾT
-Nêu ý nghĩa của truyện?
Truyện đề cao sự thông minh và trí khôn dân gian (qua hình thức giải những câu đố, vượt qua những thách đố oái oăm,…)
Tạo nên tiếng cười vui vẻ, hồn nhiên trong đời sống hằng ngày.
-Truyện nói đến kiểu nhân vật nào?
->Kiểu nhân vật thông minh.
* Ghi nhớ: SKG/ 74
Tiết 26: EM Bẫ THễNG MINH
I. Tìm hiểu chung
II. Tìm hiểu chi tiết

III.TỔNG KẾT
* Ghi nhớ: SKG/ 74
IV.LUYỆN TẬP
Kể diễn cảm truyện “Em bé thông minh”.
Câu hỏi: Trong c©u chuyÖn, em bÐ th«ng minh ®· gi¶i ®è mÊy lÇn? Nh÷ng lÇn gi¶i ®è ®ã thÓ hiÖn ®iÒu g× ?
Phiếu kiểm tra cuối giờ (5 phút)
Thử thách
Lần 1
Lần 2
Lần 3
Lần 4
Đối tượng
Viên quan
Nội dung
Đường cày
Cách giải
Đố vặn lại
Thú vị
Nhà vua
3 trâu đực đẻ thành 9 con
Tự nói ra điều vô lý
Nhà vua
1 con chim sẻ thành 3 mâm cỗ
Đố vặn lại
Sứ thần
Xâu chỉ xuyên qua đường ruột ốc
Câu hát dân gian
Đẩy thế bí về người ra đố, buộc họ nhận ra sự vô lý, phi lý.
Kinh nghiệm sống dân gian
Dặn dò:
Đọc lại và kể tóm tắt truyện.
Nắm được nội dung bốn lần thách đố (của quan, vua và sứ giả nước ngoài) và cách giải đố của em bé.
N?m du?c ý nghĩa truyện
Ôn tập chuẩn bị kiểm tra phần Văn bản.
 
Gửi ý kiến