Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Ôn tập Chương I. Tứ giác

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Tô Ánh Ngọc
Ngày gửi: 08h:23' 03-10-2011
Dung lượng: 439.0 KB
Số lượt tải: 500
Số lượt thích: 1 người (Tô Ánh Ngọc)
Giáo viên: Nông Thị Minh Nguyệt
Trường THCS Phúc Lương
HÌNH HỌC 8
Tiết 22
ÔN TẬP CHƯƠNG I
Tiết 22
ÔN TẬP CHƯƠNG I
I. LÍ THUYẾT
I. LÍ THUYẾT
1. TỨ GIÁC
? Tứ giác là gì?
? Kể tên các loại tứ giác đã học?
2. TÍNH CHẤT CỦA TỨ GIÁC
Tiết 22
ÔN TẬP CHƯƠNG I
2. TÍNH CHẤT CỦA TỨ GIÁC
Tương tự như vậy, hãy tìm các điều kiện để tứ giác ABCD là hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông
Hoạt động theo nhóm 10 phút
Tiết 22
ÔN TẬP CHƯƠNG I
Trong các tứ giác trên, những tứ giác nào có trục đối xứng? Những tứ giác nào có tâm đối xứng?
Những tứ giác có trục đối xứng:
Hình thang cân, hình chữ nhật, hình vuông, hình thoi
Những tứ giác có tâm đối xứng:
Hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông
.
.
.
.
Tiết 22
ÔN TẬP CHƯƠNG I
Nhìn vào sơ đồ cho biết tập hợp các hình vuông là tập con của tập hợp các tứ giác nào?
Hãy vận dụng về nhà làm bài tập 87 (111)
Tiết 22
ÔN TẬP CHƯƠNG I
Câu 1
Tiết 22
ÔN TẬP CHƯƠNG I
3. ĐƯỜNG TRUNG BÌNH CỦA TAM GIÁC
Câu 2
4. ĐƯỜNG TRUNG BÌNH CỦA HÌNH THANG
II. BÀI TẬP
Tiết 22
ÔN TẬP CHƯƠNG I
I. LÍ THUYẾT
1. TỨ GIÁC
2. TÍNH CHẤT CỦA TỨ GIÁC
Tiết 24
ÔN TẬP CHƯƠNG I
Bi 88(111):
Cho tứ giác ABCD. Gọi E, F, G, H theo thứ tự là trung điểm của AB, BC, CD, DA. Cc du?ng cho AC, BD c?a t? gic ABCD cĩ di?u ki?n gì thì EFGH l:
a) Hình ch? nh?t?
b) Hình thoi?
c) Hình vuơng?
II. BÀI TẬP
HƯỚNG DẪN
EFGH là hình bình hành
EF = HG và EF // HG
EF//HG//AC
Tiết 24
ÔN TẬP CHƯƠNG I
Bài 88(111):
Tứ giác ABCD là hình bình hành
vì có: HE // GF (cùng // BD)
HG // EF (cùng // AC)
Hình bình hành EFGH là
hình chữ nhật
EF FG
mà EF // AC
FG // BC
AC BD
Tiết 24
ÔN TẬP CHƯƠNG I
Bài 88(111):
Tứ giác ABCD là hình bình hành
vì có: HE // GF (cùng // BD)
HG // EF (cùng // AC)
Tiết 24
ÔN TẬP CHƯƠNG I
Bài 88(111):
Tứ giác ABCD là hình bình hành
vì có: HE // GF (cùng // BD)
HG // EF (cùng // AC)
Tiết 24
ÔN TẬP CHƯƠNG I
Bài 88(111):
Hãy trả lời các câu hỏi sau bằng cách điền kết quả vào phiếu học tập
Câu 1 (Nhóm 1)
CỦNG CỐ
Câu 2 (Nhóm 2)
CỦNG CỐ
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Xem các câu hỏi còn lại.
- Ôn lại các cách chứng minh tứ giác đặc biệt thông qua định nghĩa và các dấu hiệu nhận biết.
Làm bài tập 89/111 sgk
Gi? sau ti?p t?c ơn t?p
Tiết 24
ÔN TẬP CHƯƠNG I
Tiết 24
ÔN TẬP CHƯƠNG I
Tiết 24
ÔN TẬP CHƯƠNG I
Tiết 24
ÔN TẬP CHƯƠNG I
 
Gửi ý kiến