Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Đánh giá kết quả học tập [t tiểu học

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Hữu Tân
Ngày gửi: 11h:43' 09-10-2011
Dung lượng: 21.8 KB
Số lượt tải: 786
Số lượt thích: 0 người
Chuyên đề
Đánh giá kết quả học tập ở tiểu học
Hương Khê, ngày 01
tháng 10 năm 2010
Lê Hữu Tân
Yêu cầu đối với CBQL, GV về ĐGKQ học tập của HS
Thảo luận nhóm trong 10 phút về các nội dung
- Kiến thức
- Kĩ năng
- Thái độ
Các nhóm cử đại diện trình bày kết quả thảo luận tại nhóm
Yêu cầu đối với CBQL, GV về ĐGKQ học tập của HS
1. Kiến thức:
Nắm vững KNCB, Ng tắc, ND, và Kthuật ĐGKQHT
Hthành và PT những quan niệm lý luận về đgiá, định hướng …
Yêu cầu đối với CBQL, GV về ĐGKQ học tập của HS
2. Kĩ năng:
- Vdụng có HQuả về Ngtắc, loại hình, Kthuật
đgiá kquả HT ở TH để: ra đề, soạn bài tập, XD
đề trắc nghiệm, chấm bài, nhận xét, cho điểm.
- Biết cách lập hsơ, tính điểm tổng hợp ghi nhận xét về HL, HK của HSinh
- Biết cách theo dõi, Qsát hành vi của HS trong HTập và SHoạt tập thể.
Yêu cầu đối với CBQL, GV về ĐGKQ học tập của HS
3. Về thái độ
- Trân trọng KQHTcủa HS, theo dõi KQHT có
hệ thống.
- Khách quan, công bằng đúng mực…
- Tích cực đấu tranh, phê phán những biểu hiện hành vi tiêu cực KT …
Khái niệm cơ bản về đánh giá kết quả học tập
Các cá nhân tự nghiên cứu tài liệu và trao trả lời về :
- Thế nào là kiểm tra
- Thế nào là đánh giá
- Chức năng cơ bản của đánh giá kết quả học tập của HS
Khái niệm cơ bản về đánh giá kết quả học tập
1. Kiểm tra: là thuật ngữ cách thức HĐ GV SD để thu thập thông tin về biểu hiện KT, KN và thái độ của HS
2. Đánh giá kết quả HT là thuật ngữ chỉ quá trình HThành những nhận định, rút ra KL hoặc phán đoán về trình độ, phẩm chất của người học, hoặc đưa ra những QĐ v/v dạy học dựa trên những thông tin đã thu thập được một cách hệ thống trong QT KTra
Khái niệm cơ bản về đánh giá kết quả học tập
3. KIểm tra theo hướng định tính là Pthức thu thập thông tin KQuả HTập và rèn luyện của HS bằng cách quan sát và ghi nhận xét dựa theo các tiêu chí GD đã định.
4. Kiểm tra theo hướng định lượng là Pthức thu thập TTin về KQ Htập của HS bằng điểm số hoặc số lần thực hiện của những HĐ nào đó. Cách và Ptiện ghi nhận KQ HT của HS bằng điểm số theo những qui tắc đã tính trong lần KT là mang tính định lượng. Điểm số chỉ là những kí hiệu gián tiếp P.ánh HL của mỗi HS mang ý nghĩa định tính. Như vậy, bản thân điểm số không có ý nghĩa về mặt định lượng.
Chức năng của đánh giá kết quả học tập của HS.
Ba chức năng cơ bản:
Quản lý
Kiểm soát và điều chỉnh hoạt động dạy học
Giáo dục và phát triển người học
Chức năng của đánh giá kết quả học tập của HS.
Chức năng quản lý được thể hiện:
Xếp loại hoặc tuyển chọn người học
Duy trì và phát triển chuẩn chất lượng
2. Kiểm soát và điều chỉnh HĐ dạy học: đối với GV và nhà trường đgiá nhằm ksoát các hđộng ngay trong qt dạy và học, sau đó ra qđ điều chỉnh, cải tiến dạy học là cơ chế đảm bảo cho việc pt dhọc. Đvới hs, thông tin kiểm tra đgiá nhận được giúp người học ksoát điều chỉnh việc học.
Chức năng của đánh giá kết quả học tập của HS.
3. Giáo dục và phát triển người học
- Động viên
- Đánh giá góp phần PT toàn diện để CBị cho người học vào đời.
Muốn cho việc đánh gía góp phần phát triển tdiện hs cần thực hiện một cách hệ thống và nhất quán những điều sau:
+ Đgiá đgia phải xđịnh đc klượng ht hợp lý, không đẩy các em vào thế HTL, hay đối phó, học chỉ để có điểm, để biết ko để hiểu và áp dụng
+ KQ HT cần đc đánh giá một cách có hquả, đáng tin cậy có tdụng hdẫn và khuyến khích các phương pháp học tập tích cực...
+ PP, công cụ kt cần đa dạng để kthích người học… Ngoài ra đg cũng cần góp phần pt cho người học các knăng và pchất xh như KN gtiếp, làm việc htác, ý thức cộng đồng, lòng tự trọng…
Nguyên tắc đánh giá kết quả học tập ở tiểu học
4 nguyên tắc cơ bản
1. Đánh giá và XL căn cứ theo chuẩn KTKN và yêu cầu về thái độ trong chương phổ thông cấp Tiểu học và nhiệm vụ HS
2. Kết hợp đánh giá định lượng và định tính; kết hợp đánh giá của GV và tự đánh giá của HS
3. Thực hiện công khai, công bằng, khánh quan, chính xác và toàn diện.
4. Đánh giá và XL KQ đạt được và khả năng phát triển từng mặt của HS; coi trọng việc động viên khuyến khích của học sinh
(Qui định đánh giá và XL HSTH ban hành theo TT 32/2009/TT-BGDĐT ngày 27/10/2009)
Hình thức kiểm tra và đánh giá kết quả học tập ở tiểu học
Hình thức kiểm tra: có thể chia thành hai loại:
Kiểm tra thường xuyên: là tiến trình thu thập thông tin v/v htập của hs một cách ltục trong lớp. Kq kiểu kt này đc dùng để theo dõi sự tiến bộ của người học trong suốt qt giảng dạy và cung cấp những phản hồi liên tục cho hs và gv nhằm giúp gv có những bpháp điều chỉnh…
- KTĐK: là pthức xem xét kq ht củ hs theo thời điểm. Mđích của ktđk là giúp gv biết xem mỗi hs đã tiếp thu đc những gì sau mỗi đơn vị bài học hay sau mỗi phần học để có kịp thời bổ khuyết hay điều chỉnh ND, PP dạy học phần kế tiếp
Ngoài ra còn có kiểm tra đột xuất chẩn đoán và kiểm tra tổng kết
Hình thức đánh giá
I. Đánh giá bằng nhận xét.
Đánh giá bằng nhận xét: là gv đưa ra những ptích hoặc phán đoán về học lực hoặc hạnh kiểm của người học bằng cách sdg các nxét rút ra tứ việc qsát các hành vi hoặc sphẩm ht của hs theo nh­ng tiêu chí cho trước.
Làm thế nào để đưa ra nhận xét tốt:
Thường xuyên tham khảo các tiêu chí đã đc xác lập để hình thành rõ trong đầu các tiêu chí đánh giá
XD bảng hd ND trong trươngf hợp qsát hoặc kt phức tạp, hoặc nhứng bài tập mà kết quả của nó sẽ đc chính thức sd để xloại hs
QS và ghi nhận các bhiện hvi của hs theo tchí đã định
Thu thập ttin đầy đủ và tránh định kiến
Trước khi bắt đầu đưa ra một nx hay nhận định nào, cần xxét:
Hình thức đánh giá
+ Chứng cứ(Bh) thu thập có thích hợp không?
+Chứng cứ (Bh) thu thập đc đã đủ cho việc đưa ra nhứng nx về người học chưa?
+ Đối với nx dựa trên các tiêu chí htập, phải xxét ytố nào khác ngoài btập thực hành ktra..
+ Khi viết một nx nào đó nên cố gắng phát biểu rõ ràng những lý do đưa ra nhận xét ấy
Hình thức đánh giá
3 . Tác dụng của nhận xét đối với hs
Động viên hs phấn đấu học tập thành công hơn
Hướng dẫn hs điều chỉnh việc học tập
4 . Cách ghi nhận xét các môn học
Yêu cầu đánh giá bằng nhận xét theo qui định
+ Loại hoàn thành (A): đạt yêu cầu cơ bản về KTKN của môn học; mức hoàn thành khi có 50% số nhận xét trở lên trong từng học kì hay cả năm học. Hoàn thành (A+): khi đạt 100% nhận xét hoặc hoàn thành…
+ Loại chưa hoàn thanh (B): học sinh chưa thực hiện được những yêu cầu cơ bản về KTKN
- Cách ghi nx kết quả các môn học đành giá bằng nx
Hình thức đánh giá
Những điều nên tránh:
Không hình dung rõ ràng những yc cần qs khi tiến hành một giờ học thuộc môn đánh giá bằng nhận xét
Chỉ ghi nhận xét bằng các dấu (tick) mà không kèm theo những chứng cứ về một vài biểu hiện tiêu biểu
Ghi nhận xét kiểu: A = hthành; B = chưa ht
Chỉ dùng một bài kiểm tra viết hàng tháng rồi dựa vào đó đưa ra một nhận xét.
Ghi những nhận xét vụn vặt, thể hiện hành vi nhất thời của học sinh vào học bạ.
Ghi nhận xét chung chung như tiến bộ, rèn thêm toán…
Hình thức đánh giá
II. Đánh giá bằng điểm số
1. Đánh giá và điểm số là sử dụng những mức điểm khác nhau trên một thang điểm để chỉ ra mức độ về KTKN mà học sinh đã thể hịên được qua một hđg hoặc sản phẩm.
Thang điểm là một tập hợp các mức điểm liền nhau theo trật tự số từ cao đến thấp…
2. Ý nghĩa của điểm số.
Giáo viên cần có khả năng lí giải được ý ngiã của điểm số mà mình đã cho đặc biệt khi điểm số được xem là căn cứ xđ ngưỡng thành đạt của học sinh. Việc lí giải những KTKN hay năng lực của hs thể hiện qua điểm số có tác dụng hs tốt hơn. Đồng thời việc giải thích ý nghiã của điểm số giúp GV và nhà quản lí nắm được chất lượng dạy và học cụ thể, từ đó đưa ra những quyết sách điều chỉnh quá trình dạy học phù hợp.
Hình thức đánh giá
Để diễn giải được ý nghĩa của điểm số GV cần lưu ý:
Xđ mục đích của đánh giá: Xđ được KTKN, thái độ, hay năng lực nào cần đgiá
Chuẩn bị kĩ các bài KT ở lớp để có thể có một sản phẩm giá trị làm căn cứ cho điểm số và qua điểm số đó đánh giá được trình độ về năng lực học sinh:
+ Phải bao quát được nhiều mặt KT hay KN đã học trong nội dung đề bài KT
+ Đề cập trong bài KT những mục tiêu kế hoạch đã nêu ra trong tháng hay trong HK.
+ Xây dựng thang điểm…
+ Điều chỉnh các câu hỏi khi phát hiển thấy có sự không rõ ràng
+ Xác định ngưỡng đạt yc của bài KT
+ Tập hợp nhiều loại thông tin…để làm chững cứ hỗ trợ cho việc giải thích điểm số.
Nội dung đánh giá kết quả học tập ở Tiểu học
I. Vai trò của việc xác lập muc tiêu dạy học trong đánh giá kết quả học tập.
1.Mục tiêu dạy học là gì?
Mục tiêu thành thạo
Mục tiêu phát triển
Nội dung đánh giá kết quả học tập ở Tiểu học
2. Kết quả học tập và đánh giá ở TH.
Đánh giá - xếp loại HS TH
Học lực
Hạnh kiểm
Kĩ năng
Kiến thức
Thái độ
Năm nhiệm vụ HS trong điều lệ
Nhà trường
Nội dung đánh giá kết quả học tập
ở Tiểu học
II. Nội dung kiến thức được đánh giá ở TH.
III. Đánh giá kĩ năng trong học tập.
1. Kĩ năng về trí tuệ, còn gọi là KN nhận thưc bao gồm hiểu, vận dung, giải quyết vấn đe, tư duy sáng tạo.
- Hiểu: Người học có thể hiện các hành động trí tuệ
như: giải thích mối quan hệ, tóm tắt, cho VD minh hoạ, so
sánh, diễn đạt theo cách riêng của mình
-Vận dụng: Người học có thể thể hiện các hành động trí tuệ
Như tính tóan, vẽ sơ đồ biểu diễn sơ đồ thông tin, đưa ra cách làm.
Nội dung đánh giá kết quả học tập ở tiểu học
Tư duy phê phán: Đó là đánh giá và dự đoán
Sáng tạo: Đó là ý nghĩ và ý tưởng sáng tạo sản phẩm
2. KN thể chất.
3.KN xã hội.
KN hợp tác nhóm.
Nhóm KN tự khẳng định mình.
Nhóm KN đồng cảm.
Nhóm KN tự kiểm soát.
4.KN học tập.
Đánh giá và xếp loại hạnh kiểm
(theo TT 32/2009/TT-BGD-ĐT)
Hoạt động theo nhóm (nhóm 6)
Nhóm 1,2,3 thảo luận về Nội dung đánh giá hạnh kiểm theo TT 32
Nhóm 4,5,6 thảo luận về Cách đánh giá hạnh kiểm theo TT 32
Các nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm
Đánh giá và xếp loại hạnh kiểm
(theo TT 32/2009/TT-BGD-ĐT)
Nội dung đánh giá: 5 nội dung
Cách đánh giá:
Là hoạt động thường xuyên của GV; cần chú ý sự tiến bộ của HS; đánh giá cuối năm là quan trọng nhất; phối hợp với cha mẹ HS để có BP giáo dục
Xếp loại HK vào cuối kì I và cuối năm học theo 2 loại là THĐĐ(Đ); THCĐ(CĐ)
ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP LOẠI HỌC LỰC
Thảo luận các vấn đề sau:
- Hiểu NTN về đánh giá thường xuyên và đánh giá định kì (các nhân)
- Thảo luận về Đánh giá bằng điểm kết hợp nhận xét và đánh giá bằng nhận xét (nhóm)
- Xếp loại học lực môn cần lưu ý điểm nào?
ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP LOẠI HỌC LỰC
1. Đánh giá thgxuyên và đánh giá định kì
a. Đánh giá thường xuyên: thực hiện ở tất cả các tiết học; mục đích theo dõi, động viên, KK hay nhắc nhở HS học tập…
Hình thức kiểm tra TX: KT miệng, viết(< 20 phút), Qsat HS qua HĐ HT, TH vận dụng KTKN
ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP LOẠI HỌC LỰC
b. Đánh giá định kì: được tiến hành sau từng giai đoạn học tập nhằm thu thập thông tin chó GV và CBQL để chỉ đạo, điều chỉnh dạy học…
- Đối với các môn Đgiá bằng điểm số KHợp với NX: bài KT dưới H thức tự luận hoặc tự luận và trắc nghiệm trong tgian 1 tiết
- Đvới môn Đgiá bằng NX: căn cứ vào các NX trong QT học tập, không có bài Ktra
Kĩ thuật KT miệng
Nguyên tắc thực hiện KT miệng.
- Nắm rõ nội dung cần KT.
Dựa trên các nội dung cần KT xác lập…
Sử dụng nhiều kĩ thuật và hình thức KT khác nhau…
Cần tạo cơ hội cho HS áp dụng những kiến thức và KN các em học hàng ngày vào cuộc sống.
ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP LOẠI HỌC LỰC
2. Đánh giá bằng điểm kết hợp nhận xét
- Số lần Ktra tối thiểu trong một tháng:
T Việt: 4 lần; Toán: 2 lần; Các môn KHọc; Lịch Sử và Địa Lí. NNgữ; Tiếng Dtộc; Tin học: 1 lần/môn
3. Đánh giá bằng nhận xét: (các môn đánh giá bằng nhận xét)
Sử dụng kết quả để đánh giá , xếp loại
Thảo luận theo nhóm 4 các vấn đề sau:
- Xét lên lớp thẳng và quá trình để xét lần 2
- Xét hoàn thành CTTH
- Xếp loại giáo dục và công tác khen thưởng
(các nhóm trình bày) các ý kiến chất vấn tại chỗ về các ý kiến đã trình bày.
Sử dụng Chuẩn nghề nghiệp GV TH trong quá trình đánh giá xếp loại GV
I. Mục đích yêu cầu.
1. Tạo ĐK để Gv nhận biết cách nhìn nhận công việc mà mỗi cá nhân đã làm sau một năm học…
2. Cần xây dựng MT thân thiện, dân chủ và thật sự tôn trọng lẫn nhau.
3. Lãnh đạo NT tổ chức đành giá với mục đích giúp đỡ mỗi thành viên trong tập thể SP phấn đấu tốt hơn…
4. Sau khi đánh giá xếp loại, GV dần biết mình cần làm gì để cho tốt hơn ở một yêu cầu hoặc một lĩnh vực của Chuẩn.
Sử dụng Chuẩn nghề nghiệp GV TH trong quá trình đánh giá xếp loại GV
II. Qui trình đánh giá, xếp loại GV theo Chuẩn.
1. GV tự đánh giá, gồm 3 bước:
- Bước 1: GV tự Ncứu các tiêu chí của Chuẩn.
Bước 2: GV tự đánh giá và tự ghi điểm vào phiếu.
Bước 3: GV cần có những minh chứng cho ít nhất 2 tiêu chí trong mỗi yêu cầu.
2. Cách cho điểm.
3. Tổ chuyên môn tham gia đánh giá.
4.Hiệu trưởng chủ trì họp để KT, đánh giá tổng kết.
Sử dụng Chuẩn nghề nghiệp GV TH trong quá trình đánh giá xếp loại GV
III. Xét chọn GV giỏi.
IV. Xác định minh chứng.
Lời nhắn gửi
Dạy học là một nghề, có lẽ hiểu thông thường thì cũng như những nghề khác. Nghề nào mà chẳng cần chuyên môn, cần cù, sáng tạo, yêu nghề, uy tín, thương hiệu nhưng nét rõ hơn của dạy học là chữ TÂM và ĐỨC và đánh giá dạy học HSTH và cụ thể là đánh giá HSTH khi vừa định lượng và đặc biệt là định tính là theo dõi quá trình học tập và tu dưỡng của HS thì cái TÂM lại là lớn lao biết bao nhiêu. Chúc các nhà giáo luôn vì cái tâm nghề nghiệp.
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓