Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 12. Sự nổi

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngô Thị Thu Ha
Ngày gửi: 19h:38' 10-10-2011
Dung lượng: 4.0 MB
Số lượt tải: 302
Số lượt thích: 0 người
Giáo viên : Ngô Thị Thu Hà
?
?
?
?
Chào mừng quý thầy cô về dự giờ thăm lớp
VẬT LÝ 8
THỂ LỆ TRÒ CHƠI
Hãy chọn một miếng ghép tương ứng với câu hỏi của miếng ghép đó . Nếu trả lời đúng câu hỏi bạn sẽ mở được tấm ghép mà bạn chọn . Qua 3 lần mở tấm ghép bạn mới có quyền trả lời hình ảnh sau các miếng ghép.
KIỂM TRA BÀI CŨ
THỂ LỆ TRÒ CHƠI
Hãy chọn một miếng ghép tương ứng với câu hỏi của miếng ghép đó . Nếu trả lời đúng câu hỏi bạn sẽ mở được tấm ghép mà bạn chọn . Qua 3 lần mở tấm ghép bạn mới có quyền trả lời hình ảnh sau các miếng ghép.
Quá dễ! Vì hòn bi gỗ nhẹ hơn
Tại sao khi thả vào nước thì hòn bi gỗ nổi, còn hòn bi sắt lại chìm?
Bi chìm
Tàu nổi
Thế tại sao con tàu bằng thép nặng hơn hòn bi thép lại nổi còn hòn bi thép thì chìm ?
Ơ…ơ…ơ?!
SỰ NỔI
Tiết 14: Bài 12
Tiết 14 :Bài 12: SỰ NỔI
I. Điều kiện để vật nổi, vật chìm
TL: Một vật nằm trong chất lỏng chịu tác dụng của:Trọng lực P và lực đẩy Ác – si – mét FA. Hai lực này cùng phương nhưng ngược chiều.
C1: Một vật ở trong lòng chất lỏng chịu tác dụng của những lực nào, phương và chiều của chúng có giống nhau không?
P > FA
Vật sẽ . . . . .
P = FA
Vật sẽ . . .
P < FA
V?t s? . . . .
I. Điều kiện để vật nổi, vật chìm
C2: Có thể xảy ra 3 trường hợp sau đây đối với trọng lượng P của vật và độ lớn của lực đẩy Ác-Si-Mét FA:
Hãy vẽ các vectơ lực tương ứng với ba trường hợp và chọn cụm từ thích hợp điền vào các câu tương ứng phía dưới hình vẽ
chuyển động
xuống dưới (chìm
xuống đáy bình)
đứng yên
(lơ lửng trong
chất lỏng)
chuyển động lên trên (nổi lên mặt thoáng)
a)
b)
c)
Bài 12: SỰ NỔI
I. Điều kiện để vật nổi, vật chìm

Em hãy nêu điều kiện để vật nổi ,lơ lửng, vật chìm?
Nhúng một vật vào trong chất lỏng thì:
+ Vật chìm xuống khi: P > FA
+ Vật lơ lửng (đứng yên) khi: P = FA
+ Vật nổi lên khi: P < FA
II. Độ lớn của lực đẩy Ac-Si-Mét khi vật nổi trên mặt thoáng của chất lỏng
C4: Khi miếng gỗ nổi trên mặt nước, trọng lượng P của nó và lực đẩy Ác-Si-Mét có bằng nhau không? Tại sao?
Khi miếng gỗ nổi trên mặt nước, trọng lượng P và lực đẩy Ác-Si-Mét FA bằng nhau. Vì vật đứng yên thì hai lực này là hai lực cân bằng.
Bài 12: SỰ NỔI
I. Điều kiện để vật nổi, vật chìm
Nhúng một vật vào trong chất lỏng thì:
+ Vật chìm xuống khi: P > FA
+ Vật lơ lửng (đứng yên) khi: P = FA
+ Vật nổi lên khi: P < FA
II. Độ lớn của lực đẩy Ac-Si-Mét khi vật nổi trên mặt thoáng của chất lỏng
C5: Độ lớn của lực đẩy Ác-Si-Mét được tính bằng công thức: FA = d.V Trong đó d là trọng lượng riêng của chất lỏng, còn V là gì? Trong các câu trả lời sau đây, câu nào là không đúng?
A. V là thể tích của phần nước bị miếng gỗ chiếm chỗ
B. V là thể tích của cả miếng gỗ
C. V là thể tích của phần miếng gỗ chìm trong nước
D. V là thể tích được gạch chéo trong hình
Bài 12: SỰ NỔI
I. Điều kiện để vật nổi, vật chìm
Nhúng một vật vào trong chất lỏng thì:
+ Vật chìm xuống khi: P > FA
+ Vật lơ lửng (đứng yên) khi:P = FA
+ Vật nổi lên khi: P < FA
II. Độ lớn của lực đẩy Ac-Si-Mét khi vật nổi trên mặt thoáng của chất lỏng
Em hãy nêu công thức tính độ lớn của đẩy Ac-Si-Mét khi vật nổi trên mặt thoáng của chất lỏng
FA = d.V Trong đó: d là trọng lượng riêng của chất lỏng
V là thể tích của phần vật chìm trong chất lỏng
III. Vận dụng
C6: Biết P = dv .V và FA = dl .V. Chứng minh rằng nếu vật là một khối đặc nhúng ngập trong chất lỏng thì:
Vật sẽ chìm xuống khi: dv > dl
Vật sẽ lơ lửng trong chất lỏng khi: dv = dl
- Vật sẽ nổi lên mặt chất lỏng khi: dv < dl
Bài 12: SỰ NỔI
Nhóm 3
Chứng minh: Vật sẽ nổi lên mặt chất lỏng khi:
dv < dl
HOẠT ĐỘNG NHÓM
Khi nhúng một vật vào trong chất lỏng thì:
+ Vật chìm xuống khi: P > FA
+ Vật lơ lửng (đứng yên) khi:P = FA
+ Vật nổi lên khi: P < FA
Mặt khác
Nhóm 1
Chứng minh: Vật sẽ chìm xuống khi: dv > dl
Nhóm 2
Chứng minh: Vật sẽ lơ lửng trong chất lỏng khi: dv = dl
Ta có:
Vật chìm xuống khi:
Ta có:
Vật lơ lửng trong chất lỏng khi:
Ta có:
Vật nổi lên mặt chất lỏng khi:
I. Điều kiện để vật nổi, vật chìm
Nhúng một vật vào trong chất lỏng thì:
+ Vật chìm xuống khi: P > FA
+ Vật lơ lửng (đứng yên) khi: P = FA
+ Vật nổi lên khi: P < FA
II. Độ lớn của lực đẩy Ac-Si-Mét khi vật nổi trên mặt thoáng của chất lỏng
C3: Tại sao miếng gỗ thả vào nước lại nổi?
Bài 12: SỰ NỔI
Miếng gỗ thả vào nước lại nổi vì trọng lượng riêng của miếng gỗ nhỏ hơn trọng lượng riêng của nước
Có thể em chưa biết:

dngười khoảng 11214 N/m3
dnước khoảng 11740N/m3

 dngườiBiển Chết
Tàu nổi
Bi thép chìm
Thế tại sao con tàu bằng thép nặng hơn hòn bi thép lại nổi còn bi thép lại chìm? Biết rằng tàu không phải là một khối thép đặc mà có nhiều khoảng rỗng.
* Con tàu nổi được là do nó không phải là một khối thép đặc, bên trong tàu có nhiều khoảng trống nên trọng lượng riêng của cả con tàu nhỏ hơn trọng lượng riêng của nước.
* Hòn bi thép đặc chìm là do trọng lượng riêng của thép lớn hơn trọng lượng riêng của nước.
C7
III. Vận dụng :
III. Vận dụng
C8: Thả một hòn bi thép vào thuỷ ngân thì hòn bi nổi hay chìm?
Tại sao? (cho biết dthép = 73000N/m3 , dthuỷ ngân = 136000N/m3).
TL: Hòn bi bằng thép nổi lên mặt thuỷ ngân được vì dthép < dthuỷ ngân.
C9: Hai vật M và N có cùng thể tích được nhúng ngập trong nước. Vật M chìm xuống đáy bình còn vật N lơ lửng trong nước. Gọi PM, FAM là trọng lượng và lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật M; PN, FAN là trọng lượng và lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật N. Hãy chọn dấu “=”; “>”; “<” thích hợp cho các ô trống.

FAM  FAN FAM  PM FAN  PN PM  PN
=
<
=
>
Bài 12: SỰ NỔI
M
N
Khí cầu bay được lên cao là nhờ đâu?
Do được bơm khí nhẹ nên trọng lượng riêng của khí cầu nhỏ hơn trọng lượng riêng của không khí. Khí cầu dễ dàng bay lên.
Các hoạt động khai thác và vận chuyển dầu có thể làm rò rỉ dầu lửa. Vì dầu có trọng lượng riêng nhỏ hơn trọng lượng riêng của nước nên nổi trên mặt nước.
Lớp dầu này ngăn cản việc hoà tan ôxi vào nước. Vì vậy, sinh vật không lấy được ôxi sẽ bị chết
 Biện pháp: Đảm bảo an toàn trong vận chuyển dầu lửa, có biện pháp kịp thời khi gặp sự cố tràn dầu
SỰ NỔI CỦA CÁC VẬT CŨNG CÓ TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG!
Dầu thô tràn lên bờ gây ô nhiễm môi trường.
Thuỷ triều đen
Hậu quả váng dầu và cách khắc phục
Sinh hoạt của con người và các hoạt động sản xuất thải ra môi trường lượng khí thải lớn (NO, CO2, SO2…) đều nặng hơn không khí nên có xu hướng chuyển xuống lớp không khí sát mặt đất.
Biện pháp: Lưu thông không khí (sử dụng quạt gió, xây dựng nhà xưởng thông thoáng, xây dựng các ống khói…). Hạn chế khí thải độc hại
SỰ NỔI CỦA CÁC VẬT CŨNG CÓ TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG!
Sử dụng năng lượng sạch
Học phần ghi nhớ
Đọc phần: Có thể em chưa biết
Làm bài tập trong sách bài tập:12.112.7/ SBT 35,36
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
Bài tập trắc nghiệm
12.10. Cùng một vật được thả vào bốn chất lỏng khác nhau (hình vẽ) Hãy dựa vào hình vẽ để so sánh trọng lượng riêng của các chất lỏng.
d3 > d2 > d1 > d4
d4 > d1 >d3 > d2
d1 > d2 > d3 > d4
A
D
c
B
d4 > d1 > d2 > d3
Bài tập trắc nghiệm
a)
b)
c)
d)
d1
d2
d3
d4
12.18 N?u th? m?t chi?c nh?n d?c b?ng b?c(Ag) vo th?y ngõn(Hg) thỡ.
Nhẫn nổi vì dAg < dHg
A
B
C
D
Nh?n n?i vì dAg > dHg
Nh?n chìm vì dAg < dHg
Nh?n chìm vì dAg > dHg
Bài tập trắc nghiệm
12.1. Khi vật nổi trên chất lỏng thì lực đẩy Ác – si – Mét có cường độ
Bằng trọng lượng của phần nước bị vật chiếm chỗ
A
C
B
D
Bàng trọng lượng của phần vật chìm trong nó.
Bằng trọng lượng của vật
Bằng trọng lượng riêng của nước nhân với thể tích của vật
Bài tập trắc nghiệm
12.9 Thả một vật đặc có trọng lượng riêng dv vào một bình đựng chất lỏng có trọng lượng riêng dl thì:
Vật sẽ chìm xuống đáy rồi nằm im tại đáy khi dV > dl
A
B
C
D
Vật sẽ chìm xuống đáy rồi lại nổi lên lơ lửng trong chất lỏng khi dV > dl
Vật sẽ chìm xuống đáy rồi lại nổi lên một phần trên mặt chất lỏng khi dV = dl
Vật sẽ chìm xuống đáy rồi lại nổi một nửa trên mặt chất lỏng khi dV = 2dl
Bài tập trắc nghiệm
BT Vận dụng
Một vật có trọng lượng riêng là 26 000 N/m3. Treo vật vào một lực kế rồi nhúng vật ngập trong nước thì lực kế chỉ 150 N. Hỏi nếu treo vật ở ngoài không khí thì lực kế chỉ bao nhiêu? Cho biết trọng lượng riêng của nước là 10 000N/m3.
Tóm tắt:
dv = 26 000N/m3
dn= 10 000N/m3
Pn=150 N
PKK=?
Giải
khi nhúng chìm vật trong nước thì độ lớn lực đẩy Acsimet là:
FA=PKK-Pn hay: dn.V= dv.V-Pn
Suy ra: dv..V-dn.V=Pn =>V.(dv-dn)=Pn
=> V=Pn/(dv-dn)
Trọng lượng của vật ở ngoài không khí là:
P=d v .V=dv. Pn/(dv-dn)
=26000.150/(26000-10000)=243,75(N)
Vậy ở ngoài không khí lực kế chỉ: 243,75 (N).
Bài học kết thúc
kính chúc quí thầy, cô mạnh khoẻ, công tác tốt.
Chúc các em học sinh lớp 8F vui, khỏe, học giỏi .
Câu hỏi của mảnh ghép
màu xanh dương
1. Viết công thức tính lực đẩy Ác-si-mét, nêu tên và đơn vị của các đại lượng có mặt trong công thức?
FA= d.V
trong dú:
FA l l?c d?y Ac-si-met lờn v?t.(N)
d l tr?ng lu?ng riờng c?a ch?t l?ng.(N/m3)
V l th? tớch ph?n ch?t l?ng b? v?t chi?m ch? c?a v?t.(m3)
Câu hỏi của mảnh ghép
màu đỏ
Em hãy nêu phương và chiều của lực đẩy Ác-si-mét.
Phương thẳng đứng chiều từ dưới lên.
Trả lời :
Câu hỏi của mảnh ghép
màu xanh lục
Nêu các kết quả tác dụng của hai lực cân bằng?
Hai lực cân bằng tác dụng lên một vật đang đứng yên thì vật sẽ tiếp tục đứng yên.
Hai lực cân bằng tác dụng lên một vật đang chuyển động thì vật sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều.
Câu hỏi của mảnh ghép
màu tím
Hai lực như thế nào là hai lực cân bằng?
Trả lời :
Trả lời :
Hai lực cân bằng là hai lực cùng điểm đặt, cùng phương, ngược chiều và cùng độ lớn.
Câu hỏi của mảnh ghép
màu vàng
? Em hãy nêu phương và chiều của trọng lực?
Trả lời :
Trọng lực có phương thẳng đứng chiều từ trên xuống.
Câu hỏi của mảnh ghép
màu nâu
Viết công thức tính trọng lựợng của một vật theo trọng lượng riêng và thể tích, nêu tên và đơn vị của các đại lượng có mặt trong công thức?
Trả lời : P = d.V
P l tr?ng lu?ng (N)
d l tr?ng lu?ng ring (N/m3)
V l th? tích c?a v?t (m3)
 
Gửi ý kiến