Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 8. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở các nước châu Á

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Tu soan
Người gửi: Văn B Cđsp
Ngày gửi: 05h:38' 13-10-2011
Dung lượng: 6.3 MB
Số lượt tải: 880
Số lượt thích: 1 người (Phạm Thanh Huân)
Môn Địa lý 8
Tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở các nước Châu Á.
Người thực hiện: Trần Văn Duynh
Đơn vị: THCS Quyết Tiến.
chào mừng các thầy cô giáo và các em.
1. Nông nghiệp:
Bài 8: TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở CÁC NƯỚC CHÂU Á.
1. Nông nghiệp:
- Sự phát triển nông nghiệp của các nước châu á không đều.
Hoạt động theo nhóm:
Nhóm 1,2: Xác định trên lược đồ H8.1 tên các loại cây trồng và vật nuôi chñ yÕu ở khu vực Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á.
Nhóm 3,4: Xác định trên lược đồ H8.1 tên các loại cây trồng, và vật nuôi chủ yếu ở khu vực Tây Nam Á và các vùng nội địa.
Bài 8: TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở CÁC NƯỚC CHÂU Á.
Lúa gạo, lúa mì, ngô .
Chè, bông, cao su, cà phê, dừa...
Trâu, bò, c?u, lợn, ...
Lúa mì .
Chè, bông, chà là .
Trõu, bò, cừu, l?n,...
Bài 8: TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở CÁC NƯỚC CHÂU Á.
1. Nông nghiệp:
Gà, vịt …
Dê, ngựa
1. Nông nghiệp:
Bài 8: TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở CÁC NƯỚC CHÂU Á.
1. Nơng nghi?p:
- Sự phát triển nông nghiệp của các nước châu á không đều
- Có hai khu vực cây trồng vật nuôi khác nhau( khu v?c giú mựa v khu v?c l?c d?a khụ h?n).
- Sản xuất lương thực giữ vai trò quan trọng nhất.
Bài 8: TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở CÁC NƯỚC CHÂU Á.
1. Nơng nghi?p:
- Sự phát triển nông nghiệp của các nước châu á không đều
- Có hai khu vực cây trồng vật nuôi khác nhau( khu v?c giú mựa v khu v?c l?c d?a khụ h?n).
- Sản xuất lương thực giữ vai trò quan trọng nhất.
Bài 8: TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở CÁC NƯỚC CHÂU Á.
1. Nơng nghi?p:
- Sự phát triển nông nghiệp của các nước Châu á không đều
- Có hai khu vực cây trồng vật nuôi khác nhau( khu v?c giú mựa v khu v?c l?c d?a khụ h?n).
- Sản xuất lương thực giữ vai trò quan trọng nhất.
- Trung Quốc ,Ấn độ là hai nước sản xuất nhiều lúa gạo.
- Thái lan, Việt Nam hiện nay đứng thứ nhất và hai về xuất khẩu gạo..
Bài 8: TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở CÁC NƯỚC CHÂU Á.
1. Nông nghiệp:
- Sự phát triển nông nghiệp của các nước châu á không đều
- Có hai khu vực cây trồng vật nuôi khác nhau( khu v?c giú mựa v khu v?c l?c d?a khụ h?n).
- Sản xuất lương thực giữ vai trò quan trọng nhất.
- Trung Quốc ,Ấn độ là hai nước sản xuất nhiều lúa gạo.
- Thái lan, Việt Nam hiện nay đứng thứ nhất và hai về xuất khẩu gạo..
2. Cơng nghi?p:
Bài 8: TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở CÁC NƯỚC CHÂU Á.
1. Nơng nghi?p:
2. Cơng nghi?p:
Bài 8: TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở CÁC NƯỚC CHÂU Á.
KHAI THÁC DẦU Ở Ả-RẬP-XÊ-ÚT
1. Nơng nghi?p:
- Sự phát triển nông nghiệp của các nước châu á không đều
- Có hai khu vực cây trồng vật nuôi khác nhau( khu v?c giú mựa v khu v?c l?c d?a khụ h?n).
- Sản xuất lương thực giữ vai trò quan trọng nhất.
- Trung Quốc ,Ấn độ là hai nước sản xuất nhiều lúa gạo.
- Thái lan, Việt Nam hiện nay đứng thứ nhất và hai về xuất khẩu gạo..
2. Cơng nghi?p:
- Hầu hết các nước châu Á đều ưu tiên phát triển công nghiệp.
- Sản xuất công nghiệp phát triển chưa đều.
Công nghiệp khai khoáng phát triển ở Ả rập, Cô-oet, Trung Quốc, Ấn Độ.
- Ngành luyện kim,cơ khí ,điện tử phát triển mạnh ở : Nhật Bản, Ấn Độ, Đài loan.
- Công nghiệp nhẹ phát triển hầu hết các nước châu Á.
3. D?ch v?:
Bài 8: TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở CÁC NƯỚC CHÂU Á.
Quan sát bảng số liệu và nhận xét:
1. Nơng nghi?p:
- Sự phát triển nông nghiệp của các nước Châu á không đều
- Có hai khu vực cây trồng vật nuôi khác nhau( khu v?c giú mựa v khu v?c l?c d?a khụ h?n).
- Sản xuất lương thực giữ vai trò quan trọng nhất.
- Trung Quốc ,Ấn độ là hai nước sản xuất nhiều lúa gạo.
- Thái lan, Việt Nam hiện nay đứng thứ nhất và thứ hai về xuất khẩu gạo..
2. Cơng nghi?p:
- Hầu hết các nước Châu Á đều ưu tiên phát triển công nghiệp.
- Sản xuất công nghiệp phát triển chưa đều.
- Ngành luyện kim,cơ khí ,điện tử phát triển mạnh ở : Nhật Bản, Ấn Độ, Đài loan.
- Công nghiệp nhẹ phát triển hầu hết các nước Châu Á.
3. D?ch v?:
Các nước có hoạt động dịch vụ cao như : Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapo.
=> Đời sống nhân dân được cải thiện và nâng cao rõ rệt.
Bài 8: TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở CÁC NƯỚC CHÂU Á.
Câu 1: Những thành tựu về nông nghiệp của các nước Châu Á được biểu hiện như thế nào ?
4. Luy?n tp:
3. D?ch v?:
2. Cơng nghi?p:
1. Nơng nghi?p:
Bài 8: TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở CÁC NƯỚC CHÂU Á.
Câu 1: Những thành tựu về nông nghiệp của các nước Châu Á được biểu hiện như thế nào ?
4. Luy?n tp:
3. D?ch v?:
2. Cơng nghi?p:
1. Nơng nghi?p:
Bài 8: TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở CÁC NƯỚC CHÂU Á.
Châu á chiếm gần 93% sản Lượng lúa gạo và khoảng 39% sản Lượng lúa mì của toàn thế giới.
- Hai nu?c dụng dõn ( Trung Qu?c, ?n D? ) d?m b?o d? luong th?c để ăn v xu?t kh?u
- Hai nước xuất khấu lúa gạo lớn nhất thế giới (Thái Lan và Việt Nam)

Câu 2: Dựa vào nguồn tài nguyên nào mà một số nước Tây Nam Á lại trở thành những nước có thu nhập cao?.
Dựa vào nguồn tài nguyên: Dầu mỏ, l một số nước ở Nam Á, Tây Nam Á liên doanh cùng tư bản nước ngoài khai thác chế biến và xuất khẩu: Ví dụ: Ảrập Xêút, Cô-oét. Vì lợi nhuận từ việc khai thác dầu mỏ rất lớn cho nên tỷ lệ % Cơ cấu GDP về CN của các nước này rất cao vì vây đây là những nước giầu trên thế giới nhưng công nghiệp lại không phát triển.
Cõu 3: Em hãy điền một số quốc gia và vùng lãnh thổ Châu á đã đạt những thành tựu lớn trong phát triển kinh tế vào bảng sau:
ấn Độ, Trung Quốc
Thái Lan, Việt Nam
Nhật Bản
Singapo, Hàn Quốc Đài Loan
Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapo, Malaysia
5. Hướng dẫn về nhà:
Trả lời câu hỏi 1,2,3 SGK trang 28.
Học bài cũ:
Chuẩn bị bài mới:
Tiết 11: Bài 9: KHU VỰC TÂY NAM Á.
Cho biết đặc điểm ,vị trí địa lý của khu vực Tây Nam Á ?
Cho biết các dạng địa hình chủ yếu khu vực Tây Nam Á và sự phân bố
Nêu những khó khăn ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - Xã hội của khu vực?.
Giờ học kết thúc:
- Chúc các thầy cô giáo mạnh khỏe, hạnh phúc.
- Chúc các em chăm ngoan, học giỏi.
Chế biến và Xuất khẩu gạo ở Việt nam
KHAI THÁC DẦU Ở Ả-RẬP-XÊ-ÚT
The end
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓