Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Chương I. §10. Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đoàn Kim Long (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:01' 27-04-2011
Dung lượng: 2.6 MB
Số lượt tải: 336
Số lượt thích: 0 người
Tiết 18:
ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG
VỚI MỘT ĐƯỜNG THẲNG CHO TRƯỚC
DỰ THI THIẾT KẾ
BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
Kiểm tra bài cũ
I. Khoảng cách giữa hai
đường thẳng song song
III. Đường thẳng song
Song cách đều
II. Tính chất của các điểm
Cách đều một đường
Thẳng cho trước
III. Bài tập củng cố
1. Cho điểm A nằm ngoài đường thẳng d. Hãy xác định khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng d.
2. Phát biểu tính chất về đường trung bình của hình thang.
Đáp án:
.
A
d
H
Đường thẳng đi qua trung điểm một cạnh bên của hình thang và song song với hai đáy thì đi qua trung điểm của cạnh bên thứ hai.
Kiểm tra bài cũ
I. Khoảng cách giữa
hai đường thẳng
song song
?1
Cho hai đường thẳng song song a và b (hình vẽ). Gọi A và B là hai điểm bất kì thuộc đường thẳng a, AH và BK là các đường vuông góc kẻ từ A và b đến đường thẳng b. Gọi độ dài AH là h. Tính độ dài BK theo h.
a // b,
AH = h
BK = h
Nhận xét:
Mọi điểm thuộc đường thẳng a đều cách đường thẳng b một khoảng bằng h. Mọi điểm thuộc đường thẳng b đều cách đường thẳng a một khoảng bằng h.
h: Khoảng cách giữa a và b
Định nghĩa:
Khoảng cách giữa hai đường thẳng song song là khoảng cách từ một điểm tùy ý trên đường thẳng này đến đường thẳng kia.
I. Khoảng cách giữa hai đường thẳng song song
Quan sát 1
Hoạt động 1
Định nghĩa
III. Đường thẳng song
song cách đều
II. Tính chất của các
điểm cách đều một
đường thẳng cho trước
III. Bài tập củng cố
§10. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VỚI MỘT ĐƯỜNG THẲNG CHO TRƯỚC
Kiểm tra bài cũ
I. Khoảng cách giữa hai
đường thẳng song song
?2
II. Tính chất của các điểm cách đều một đường thẳng cho trước
Cho đường thẳng b. Gọi a và a’ là hai đường thẳng song song với đường thẳng b và cùng cách đường thẳng b một khoảng bằng h (hình vẽ), (I) và (II) là các nửa mặt phẳng bờ b. Gọi M, M’ là cách điểm cách b một khoảng bằng h, trong đó M thuộc nửa mặt phẳng (I), M’ thuộc nửa mặt phẳng (II). Chứng minh rằng M thuộc đường thẳng a và M’ thuộc đường thẳng a’.
III. Đường thẳng song
song cách đều
II. Tính chất của các
điểm cách đều một
đường thẳng cho trước
III. Bài tập củng cố
Quan sát 2
Hoạt động 2
Tính chất
Đáp án
Hoạt động 3
§10. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VỚI MỘT ĐƯỜNG THẲNG CHO TRƯỚC
Kiểm tra bài cũ
?2
II. Tính chất của các điểm cách đều một đường thẳng cho trước
Chứng minh tương tự : M` thu?c a`
Kiểm tra bài cũ
I. Khoảng cách giữa hai
đường thẳng song song
III. Đường thẳng song
song cách đều
II. Tính chất của các
điểm cách đều một
đường thẳng cho trước
III. Bài tập củng cố
Quan sát 2
Hoạt động 2
Tính chất
Hoạt động 3
§10. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VỚI MỘT ĐƯỜNG THẲNG CHO TRƯỚC
Chứng minh a thuộc a
II. Tính chất của các điểm cách đều một đường thẳng cho trước
Các điểm cách đường thẳng b một khoảng bằng h nằm trên hai đường thẳng song song với b và cách b một khoảng bằng h.
Tính chất:
Nhận xét:
Tập hợp các điểm cách một đường thẳng cố định một khoảng bằng h không đổi là hai đường thẳng song song với đường thẳng đó và cách đường thẳng đó một khoảng bằng h.
Kiểm tra bài cũ
I. Khoảng cách giữa hai
đường thẳng song song
III. Đường thẳng song
song cách đều
II. Tính chất của các
điểm cách đều một
đường thẳng cho trước
III. Bài tập củng cố
Quan sát 2
Hoạt động 2
Tính chất
Hoạt động 3
§10. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VỚI MỘT ĐƯỜNG THẲNG CHO TRƯỚC
Kiểm tra bài cũ
?3
Xét tam giác ABC có cạnh BC cố định, đường cao ứng với cạnh BC luôn bằng 2 cm (hình vẽ). Đỉnh A của các tam giác đó nằm trên đường nào?
h
Tam giác ABC: BC cố định, đường cao ứng với cạnh BC luôn bằng h. Đỉnh A của tam giác nằm trên m?t trong hai đường thẳng song song với BC cách BC một kho?ng bằng h.
I. Khoảng cách giữa hai
đường thẳng song song
III. Đường thẳng song
song cách đều
II. Tính chất của các
điểm cách đều một
đường thẳng cho trước
III. Bài tập củng cố
Quan sát 2
Hoạt động 2
Tính chất
Hoạt động 3
Đáp án
Quan sát
§10. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VỚI MỘT ĐƯỜNG THẲNG CHO TRƯỚC
II. Tính chất của các điểm cách đều một đường thẳng cho trước
Kiểm tra bài cũ
III. Đường thẳng song song cách đều:
Định nghĩa:
SGK/tr102
a// b//c//d, AB = BC = CD
Các đường thẳng a,b,c,d là các đường thẳng song song cách đều
I. Khoảng cách giữa hai
đường thẳng song song
III. Đường thẳng song
song cách đều
II. Tính chất của các
điểm cách đều một
đường thẳng cho trước
Định nghĩa
Hoạt động 4
Định lí
Minh họa 1
III. Bài tập củng cố
§10. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VỚI MỘT ĐƯỜNG THẲNG CHO TRƯỚC
Kiểm tra bài cũ
?4
a) Nếu các đường thẳng a, b, c, d song song cách đều thì EF=FG=GH
b) Nếu EF=FG=GH thì các đường thẳng a, b, c, d song song cách đều.
Cho hình 96b, trong đó các đường thẳng a, b, c,d song song với nhau. Chứng minh rằng:
Đáp án
a) Tứ giác AEGC có:
AE//CG (vì a//c)
AEGC là hình thang
Có BF//AE//CG, AB=BC
EF= FG (1)
Tương tự ta có FG = GH (2)
Từ (1) và (2) suy ra : EF=FG= GH
b) Tứ giác AEGC có:
AE//CG (vì a//c)
 AEGC là hình thang có BF//AE//CG, EF=FG
AB = BC (3)
Từ (3) và (4) suy ra : AB = BC = CD
Tương tự ta có BC=CD (4)
I. Khoảng cách giữa hai
đường thẳng song song
III. Đường thẳng song
song cách đều
II. Tính chất của các
điểm cách đều một
đường thẳng cho trước
Định nghĩa
Hoạt động 4
Định lí
Minh họa
III. Bài tập củng cố
§10. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VỚI MỘT ĐƯỜNG THẲNG CHO TRƯỚC
III. Đường thẳng song song cách đều
Kiểm tra bài cũ
III. Đường thẳng song song cách đều
Định lí
-Nếu các đường thẳng song song cách đều cắt một đường thẳng thì chúng chắn trên đường thẳng đó các đoạn thẳng liên tiếp bằng nhau.
-Nếu các đường thẳng song song cắt một đường thẳng và chúng chắn trên đó các đoạn thẳng liên tiếp bằng nhau thì chúng là các đường thẳng song song cách đều.
I. Khoảng cách giữa hai
đường thẳng song song
III. Đường thẳng song
song cách đều
II. Tính chất của các
điểm cách đều một
đường thẳng cho trước
Định nghĩa
Hoạt động 4
Định lí
Minh họa 1
III. Bài tập củng cố
§10. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VỚI ĐƯỜNG THẲNG CHO TRƯỚC
Hình ảnh đường thẳng song song cách đều trong thực tế
Kiểm tra bài cũ
I. Khoảng cách giữa hai
đường thẳng song song
III. Đường thẳng song
song cách đều
II. Tính chất của các
điểm cách đều một
đường thẳng cho trước
Định nghĩa
Hoạt động 2
Định lí
Minh họa 1
III. Bài tập củng cố
BT67/102(SGK)
Cách 1
Hình thang CEBC` có :
CD = DE, CC` // DD` // EB
Suy ra C`D` = D`B
Vậy AC` = C`D` = D`B
Cách 2
y
Kiểm tra bài cũ
I. Khoảng cách giữa hai
đường thẳng song song
III. Đường thẳng song
song cách đều
II. Tính chất của các
điểm cách đều một
đường thẳng cho trước
III. Bài tập củng cố
Bài 1
Bài 2
Minh họa 2
Bài tập 3
§10. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VỚI MỘT ĐƯỜNG THẲNG CHO TRƯỚC
Kiểm tra bài cũ
I. Khoảng cách giữa hai
đường thẳng song song
III. Đường thẳng song
song cách đều
II. Tính chất của các
điểm cách đều một
đường thẳng cho trước
III. Bài tập củng cố
Bài 1
Bài 2
Minh họa 2
BT68/102(SGK)
Điểm C cách đường thẳng d cố định một khoảng không đổi 2cm nên khi điểm B di chuyển trên d thì C di chuyển trên đường thẳng song song với d và cách d một khoảng bằng 2 cm.
Minh họa
Bài tập 3
§10. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VỚI MỘT ĐƯỜNG THẲNG CHO TRƯỚC
K
.
.
Chia một đoạn thẳng thành 3 phần bằng nhau bằng thước thẳng và compa
Kiểm tra bài cũ
I. Khoảng cách giữa hai
đường thẳng song song
III. Đường thẳng song
song cách đều
II. Tính chất của các
điểm cách đều một
đường thẳng cho trước
III. Bài tập củng cố
Bài 1
Bài 2
Minh họa 2
Bài tập 3
Hướng dẫn về nhà
 Chuẩn bị phần BT ở phần Luyện tập.
Nắm vững các định nghĩa, định lí, nhận xét của bài học.
 Chuẩn bị dụng cụ học tập: thước thẳng, com pa, viết chì.
No_avatar
ban Long xin cho biet bai cua ban soan tren phan mem nao vay
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓