Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Chương II. §1. Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Văn Pẩu
Ngày gửi: 21h:30' 18-10-2011
Dung lượng: 451.0 KB
Số lượt tải: 344
Số lượt thích: 0 người
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ THAM DỰ HỘI GIẢNG CẤP TRƯỜNG
Người thực hiện: Hoàng Văn Pẩu
Toán 9
CHƯƠNG II. HÀM SỐ BẬC NHẤT
Nhắc lại và bổ sung các khái niện về hàm số.
Hầm số bậc nhất
Đồ thị hàm số y = ax + b (b ≠ 0)
Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau.
Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (b ≠ 0)
1. Khái niệm hàm số
§1. NHẮC LẠI VÀ BỔ SUNG CÁC KHÁI NIỆM VỀ HÀM SỐ
a, Khái niện: Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x sao cho với mỗi giá trị của x, ta luôn xác định được chỉ một giá trị của y thì y được gọi là hàm số của x
b, Các cách cho bởi hàn số:
- Hàm số có thể được cho bằng bảng hoặc bằng công thức hoặc bằng đồ thị,….
Ví dụ:
Khi nào đại lượng y được gọi là hàm số của đại lượng x?
Hàm số có thể được cho bởi những cách nào?
Bảng trên có cho bởi hàm số không? Vì sao?
2. Đồ thị của hàm số
Đồ thị của hàm số y = f(x) là gì?
* Khi hàm số được cho bởi công thức y = f(x), ta hiểu rằng biến số x chỉ lấy những giá trị mà tại đó f(x) xác định.
VD: Các biểu thức 2x; 2x+3 luôn XĐ với mọi giá trị của x nên trong các hàm số y = 2x; y= 2x+3, biến số x có thể lấy giá trị tùy ý. Hàm số y= 4:x chỉ lấy những giá trị x ≠ 0.
* Khi y là hàm số của x ta có thể viết y = f(x), y = g(x), …
VD: y = 2x + 3 ta có thể viết y = f(x) = 2x + 3. Khi đó, thay cho câu “khi x =3 thì giá trị tương ứng của y là 9”, ta viết f(3) = 2 . 3 + 3 = 9.
* Khi x thay đổi mà y luôn nhận một giá trị không đổi thì hàm số y được gọi là hàm hằng
VD: y = 0x + 3 (hay y =3) Khgi x nhận ngững giá trị bất kỳ thì y nhận duy nhất một giá trị là 3.
c, Chú ý:
?1: Cho hàm số :
Tính f(0); f(2); f(3); f(-2); f(-4)
2. Đồ thị của hàm số
Đồ thị của hàm số y = f(x) là gì?
2. Đồ thị của hàm số
Khái niện: Đồ thị của hàm số y = f(x) là tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng tương ứng (x;f(x)) (hay có tọa độ (x;y)) trên mặt phẳng tọa độ.
3. Hàm số đồng biến, nghịch biến
-4
-3
6
5
?3
x tăng
y tăng
y giảm
Nếu giá trị của biến x tăng lên mà giá trị tương ứng của y = f(x) cũng tăng lên thì hàm số y = f(x) được gọi là hàm số đồng biến.
* Nếu giá trị của biến x tăng lên mà giá trị tương ứng của y = f(x) lại giảm xuống thì hàm số y = f(x) được gọi là hàm số nghịch biến.
: Tính giá trị y tương ứng của các hàm số y = 2x+1 và y = -2x+1 theo giá trị đã cho của biến x rồi điền vào bảng:
* Tổng quát:
3. Hàm số đồng biến, nghịch biến
Bài tập 1
a) Cho hàm số
Tính f(-2); f(-1); f(0); f(1); f(2)
b) Cho hàm số
Tính f(-2); f(-1); f(0); f(1); f(2)
Có nhận xét gì về giá trị của hai hàm số khi cho biến x cùng một giá trị?
Hàm số y = f(x) = 3x và hàm số y = g(x) = 3x+3 là hàm số đồng biến hay nghịch biến?
Hướng dẫn về nhà
- Xem lại bài, học bài và hoàn thành các [?]
Làm bài tập 2,3,4,5 SGK trang 45
Chuẩn bị các bài tập cho tiết Luyện tập
 
Gửi ý kiến