Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Chương I. §9. Hình chữ nhật

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Su
Ngày gửi: 23h:59' 19-10-2011
Dung lượng: 807.0 KB
Số lượt tải: 1016
Số lượt thích: 0 người
HÌNH HỌC 8
LUYỆN TẬP HÌNH CHỮ NHẬT
Gv PHAN SỰ
Thcs NGUYỄN HIỀN
CAM THÀNH BẮC –CAM LÂM –KHÁNH HÒA
SƠ ĐỒ TƯ DUY TÓM TẮT KIẾN THỨC VỀ HÌNH CHỮ NHẬT
Dấu hiệu nhận biết
SỬA BÀI TẬP
58.sgk Điền vào chổ trống biết a, b là độ dài các cạnh, d là đường chéo của hình chữ nhật
7
 
d
 
 
12
b
 
 
5
a
13
2
6
d2 = 52 + 122 = 25 + 144 = 169 = 132 => d = 13
a2 = d2 - b2 = 10 – 6 = 4 = 22 => a = 2
b2 = d2 - a2 = 49 – 13 = 36 = 62 => b = 6
SỬA BÀI TẬP
Bài 59.sgk Chứng minh rằng:
a) Giao điểm hai đường chéo của hình chữ nhật là tâm đối xứng của hình chữ nhật đó.
b) Hai đường thẳng đi qua trung điểm hai cặp cạnh đối của hình chữ nhật là hai trục đối xứng của hình chữ nhật đó.
Vì AC và BD là hai đường chéo hcn ABCD có O là giao điểm nên A và C ; D và B đối xứng nhau qua O . Do đó O là tâm đối xứng của hình chữ nhật
b) Vì ABCD là hcn nên AB//CD ; AD//BC . Nếu EG và HF là đường trung bình ( gt) thì AD và BC đối xứng nhau qua EG , AB và DC đối xứng nhau qua HF. Vậy hình chữ nhật có 2 trục đối xứng
TR?C NGHI?M : Các câu sau đúng hay sai?
D
D
D
S
S

Lời giải
Vì : 72 + 242 = 625 = 252
Theo định lý Pi-ta-go thì cạnh huyền của tam giác vuông
là : 25 cm
Vì trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng nửa cạnh huyền nên trung tuyến là : 25 : 2=12,5 cm
SỬA BÀI TẬP
Bài 60.sgk Tính độ dài đường trung tuyến ứng với cạnh huyền của một tam giác vuông có các cạnh góc vuông bằng 7 cm và 24
SỬA BÀI TẬP
Bài 61 Sgk. Cho ABC, đường cao AH. Gọi I là trung điểm của AC, E là điểm đối xứng với H qua I. Tứ giác AHCE là hình gì ? Vì sao ?
AHCE là hình chữ nhật
AHCE là hình bình hành
góc AHC vuông
Vì I là trung điểm của AC và HE ( gt)
Vì AH
BC(gt)
Lời giải
Vì I là trung điểm AC và HE (gt) nên AHCE là hình bình hành ( 1 )
Vì AH vuông góc BC ( gt ) nên góc AHC vuông ( 2 )
Từ (1) và (2) suy ra AHCE là hình chữ nhật
Tiết 17 : Luyện tập
Bài 62 SGK( trang 99)
a)
b)
Gọi M là trung điểm của AB .Tam giác
ABC vuông tại C , trung tuyến CM
Suy ra MC = MA = MB , hay C thuộc
đường tròn đường kính AB
Vì C thuộc đường tròn tâm O đường kính AB
nên OC = OA = OB. Trong tam giác ABC trung
tuyến CO và CO = 1/2AB
Suy ra: tam giác ABC vuông tại C
c) Trong b) gọi C ` là điểm đối xứng của C qua O. Tứ giác ACBC` là hỡnh gỡ? Vỡ sao?
D
D
A
B
C
M
C`
Nếu tam giác ABC vuông tại C thỡ điểm C thuộc đường tròn có đường kính là AB. Dúng hay sai?
Nếu điểm C thuộc đường tròn có đường kính là AB (C khác A và B) thỡ tam giác ABC vuông tại C. Dúng hay sai?
TIẾT 17 LUYỆN TẬP
Bài 65 SGK
EF // HG, EF = HG
T? giác ABCD;
AE = EB, BF = FC, CG = GD, HD = HA.
T? giác EFGH là hỡnh gỡ?
T? giác EFGH là hỡnh ch? nhật
EFGH là hỡnh bỡnh hành
HE//BD và
Theo GT và AC là đường trung bình của tam giác ABC
EF , GH l đường trung bỡnh c?a tam giác ABC v ADC
GT
KL
Góc HEF = 900
Vì EF , GH là ®­êng trung bình của tam gi¸c ABC và ADC (gt)
nên EF//AC ; GH//AC và EF=GH=1/2AC => EFGH lµ hình bình hµnh (1)

Vì AC
BD (gt) ; EF//AC (cmt) ; EH // BD ( vì HE là đường trung bình của tam giác ADB)
suy ra
EF HE Hay góc HEF = 900 ( 2 )
Từ ( 1 ) và ( 2 ) ta có EFGH là hình chữ nhật
Hướng dẫn cách ghi lời giải bài 65 sgk
Học thuộc định nghĩa, tính chất và dấu hiệu nhận biết hỡnh ch? nhật.
Xem lại và hoàn thành các bài tập trên lớp.
Làm các bài tập: 63 , 64, 65 SGK trang 100.
Xem trước bài: "Dường thẳng song song với một đường thẳng cho trước"
Hu?ng d?n v? nh
Bài 63 sgk. Tìm x trên hình:
Lời giải
Kẻ BHCD tại H
 … = AB = 10 (tính chất HCN)
… = AD = x (t/c hcn)
Ta có: HC = … - DH
= 15 - 10 = 5
Ta lại có: BC2 = HB2 + HC2 (ĐLpitago)
132 = x2 + 52
x2 = 169 - 25 = 144=122
Vậy x = 12
 ABHD là hình …
Hướng dẫn bài tập về nhà
Hướng dẫn giải
?
DH?? AH tại H
?
?
?
Bài tập 64 (SGK - trang 100)
Cho hỡnh bỡnh hành ABCD. Các tia phân giác của các góc A, B, C, D cắt nhau như trên hỡnh 91. Chứng minh rằng EFGH là hỡnh ch? nhật.
Hướng dẫn bi t?p v? nh
c/m tương tự
c/m tương tự
?
Bài 66 sgk. Đố. Một đội công nhân đang trồng cây trên đoạn đường AB thì gặp chướng ngại vật che lấp tầm nhìn. Đội đã dựng được các điểm C, D, E như hình vẽ rồi trồng cây tiếp trên đoạn EF vuông góc với DE. Vì sao AB và EF cùng nằm trên một đường thẳng ?
Tiết 17 LUYỆN TẬP
Trả lời : Vì BCDE là hình chữ nhật
No_avatar

Bạn nào dạy như nội dung này có thể tùy chất lượng học tập của học sinh , cũng có thể  bỏ đi phần sửa bài tập và hướng dẫn học sinh giải tại lớp , thực hành ghi lời giải các bài 63,64,65 trong phần luyện tập.

 
Gửi ý kiến