Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trương Minh Tân
Ngày gửi: 15h:01' 23-10-2011
Dung lượng: 187.7 KB
Số lượt tải: 836
Số lượt thích: 0 người
Tiết 17
SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
Bài 4
Tiết 17- Bài 4. SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TÍNH TOÁN
1. Hàm trong chương trình bảng tính
VD: Tính trung bình 3 số 10; 20; 90 tại ô màu đen.
Tiết 17- Bài 4. SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TÍNH TOÁN
1. Hàm trong chương trình bảng tính
VD: Tính trung bình của các số ở bảng sau tại ô màu đen.
Tiết 17- Bài 4. SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TÍNH TOÁN
1. Hàm trong chương trình bảng tính
Hàm là gì?
- Hàm là một công thức được định nghĩa từ trước, hàm được sử dụng để tính toán theo công thức với giá trị dữ liệu cụ thể.
Hàm trong chương trình bảng tính có lợi ích gi?
- Sử dụng hàm có sẵn trong chương trình bảng tính giúp việc tính toán dễ dàng và nhanh chóng hơn.
Tiết 17- Bài 4. SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TÍNH TOÁN
1. Hàm trong chương trình bảng tính
Tại ô D3, cần tính trung bình cộng của ba số 5; 3;10 em có thể sử dụng công thức như thế nào?
Tiết 17- Bài 4. SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TÍNH TOÁN
2. Cách sử dụng hàm
Bước 1: Chọn ô cần nhập hàm
Bước 2: Gõ dấu bằng
Bước 3: Nhập hàm theo đúng cú pháp
Bước 4: Nhấn phím Enter
VD
Khi nhập hàm vào một ô tính, giống như với công thức, dấu = ở đầu là kí tự bắt buộc.
Tiết 18- Bài 4. SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TÍNH TOÁN
3. Một số hàm trong chương trình bảng tính
a) Hàm tính tổng
- Hàm tính tổng của một dãy các số: SUM
- Cách nhập vào ô tính: =SUM(a,b,c,…)
Trong đó:
+ Các biến a, b, c,… đặt cách nhau bởi dấu phẩy.
+ Các biến a, b, c,… là các số hay địa chỉ của các ô tính.
+ Số lượng các biến là không hạn chế.
VD
Tiết 18- Bài 4. SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TÍNH TOÁN
3. Một số hàm trong chương trình bảng tính
b) Hàm tính trung bình cộng
- Hàm tính trung bình cộng của một dãy các số: AVERAGE
- Cách nhập vào ô tính: = AVERAGE(a,b,c,…)
Trong đó:
+ Các biến a, b, c,… đặt cách nhau bởi dấu phẩy.
+ Các biến a, b, c,… là các số hay địa chỉ của các ô tính.
+ Số lượng các biến là không hạn chế.
VD
Tiết 18- Bài 4. SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TÍNH TOÁN
3. Một số hàm trong chương trình bảng tính
c) Hàm xác định giá trị lớn nhất
- Hàm xác định giá trị lớn nhất của một dãy các số: MAX
- Cách nhập vào ô tính: = MAX(a,b,c,…)
Trong đó:
+ Các biến a, b, c,… đặt cách nhau bởi dấu phẩy.
+ Các biến a, b, c,… là các số hay địa chỉ của các ô tính.
+ Số lượng các biến là không hạn chế.
VD
Tiết 18- Bài 4. SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TÍNH TOÁN
3. Một số hàm trong chương trình bảng tính
d) Hàm xác định giá trị nhỏ nhất
- Hàm xác định giá trị nhỏ nhất của một dãy các số: MIN
- Cách nhập vào ô tính: = MIN(a,b,c,…)
Trong đó:
+ Các biến a, b, c,… đặt cách nhau bởi dấu phẩy.
+ Các biến a, b, c,… là các số hay địa chỉ của các ô tính.
+ Số lượng các biến là không hạn chế.
VD
Tiết 17- 18: Bài 4. SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TÍNH TOÁN
BÀI TẬP CỦNG CỐ
Tiết 17- 18: Bài 4. SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TÍNH TOÁN
BÀI TẬP CỦNG CỐ
Tiết 17- 18: Bài 4. SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TÍNH TOÁN
BÀI TẬP CỦNG CỐ
Tiết 17- 18: Bài 4. SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TÍNH TOÁN
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
Biết công dụng của từng hàm và cách sử dụng các hàm trong Calc.
Chuẩn bị nội dung bài thực hành 4:
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓