Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Unit 7. Let’s talk

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Quỳnh Kiên
Ngày gửi: 23h:56' 08-03-2009
Dung lượng: 1.0 MB
Số lượt tải: 631
Số lượt thích: 0 người
English teacher : Đặng Lệ Thuỷ
English teacher : Đặng Lệ Thuỷ
English teacher : Đặng Lệ Thuỷ
Mao Khe, March 2009
cloud
flower
doll
kite
tiek
1
2
3
4
rofewr
lucod
ldlo
Thursday, March 19th 2009
I. New lesson:
1. New words:
Unit 7 . LET`S TALK
- apple:
- juice:
- thirsty:
- hungry:
quả táo
nước trái cây
đói bụng
khát nước
- thirsty
-hungry
khát nước
đói bụng
quả táo
nước trái cây

-apple
-juice
Thursday, March 19th 2009
I. New lesson:
1. New words:
Unit 7 . LET`S TALK
2. Let`s talk:
Lisa
jenny
1. I`m ..... . I want an...................
2. ................thirsty. I want .......
hungry
apple
I`m
juice
Write
II.Practise
Thursday ,March 19th 2009
Unit 7 . LET`S TALK
1. New words:
I. New lesson:
2. Let`s talk:
1. ___ ____ ____ ____ ____ ____ ____ (7)
2. ___ ____ ___ ____ _____ (5)
3. ____ ____ ____ ____ (4)
game
1. thirsty
2.apple
3.want
Unit 7-Let’s Talk
III. Homework:
- Do exercise A+B.
Thursday ,March 19th 2009
- Learn the words by heart.
 
Gửi ý kiến