Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 21. Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Tố Quyên
Ngày gửi: 09h:47' 12-11-2011
Dung lượng: 6.1 MB
Số lượt tải: 608
Số lượt thích: 0 người
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ
Lớp: 10A2.
Tiết PPCT: 25.
TRƯỜNG THPT TÂN TRỤ 2
Câu hỏi: Trình bày khái niệm, biểu hiện, ý nghĩa thực tiễn của quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí?
Kiểm tra bài cũ:
1. Khái niệm:
Đáp án:
Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí là quy luật về mối quan hệ quy định lẫn nhau giữa các thành phần và của mỗi bộ phận lãnh thổ của lớp vỏ địa lí.
- Chỉ cần một thành phần thay đổi thì các thành phần khác cũng thay đổi theo
Cần phải nghiên cứu kĩ càng và toàn diện điều kiện địa lí của bầt kì lãnh thổ nào trước khi sử dụng chúng.
2. Biểu hiện:
3. Ý nghĩa thực tiễn:
- Các thành phần ảnh hưởng qua lại phụ thuộc nhau.
Câu hỏi: Em có nhận xét gì về sự phân bố các loại đất chính trên Trái Đất?

Các nhóm đất chính trên thế giới
Bài 21:
QUY LUẬT ĐỊA ĐỚI
VÀ QUY LUẬT PHI ĐỊA ĐỚI
I. Quy luật địa đới:
1. Khái niệm:

- Quy luật địa đới là sự thay đổi có quy luật của tất cả các thành phần địa lí theo vĩ độ (từ xích đạo đến cực)

- Nguyên nhân: do Trái Đất có dạng hình cầu và bức xạ Mặt Trời.
Câu hỏi: Dựa vào nội dung SGK, em hãy cho biết quy luật địa đới là gì?
Câu hỏi: Nguyên nhân dẫn đến quy luật địa đới là gì?
Bài 21: QUY LUẬT ĐỊA ĐỚI VÀ QUY LUẬT PHI ĐỊA ĐỚI
Câu hỏi: Em có nhận xét gì về sự thay đổi của tia sáng Mặt Trời khi đến Trái Đất từ xích đạo về 2 cực?
Sơ đồ tia sáng Mặt Trời tới bề mặt Trái Đất
Bài 21: QUY LUẬT ĐỊA ĐỚI VÀ QUY LUẬT PHI ĐỊA ĐỚI
I. Quy luật địa đới:
1. Khái niệm.
Câu hỏi: Các thành phần địa lí và cảnh quan địa lí nào trên Trái Đất
chịu ảnh hưởng của quy luật địa đới?
Nhiệt độ, khí áp và gió, các đới khí hậu, các kiểu thảm thực vật và đất.

Câu hỏi: Sự hình thành các vòng đai nhiệt trên Trái Đất được phụ
thuộc vào những yếu tố nào?
Phụ thuộc vào:
+ Lượng bức xạ Mặt Trời tới bề mặt Trái Đất.
+ Lớp khí quyển.
+ Thủy quyển.
+ Sinh quỵển.
+ Vị trí.
+ Đặc điểm bề mặt Trái Đất……
I. Quy luật địa đới:
1. Khái niệm.
2. Biểu hiện của quy luật:
BÀI 21: QUY LUẬT ĐỊA ĐỚI VÀ QUY LUẬT PHI ĐỊA ĐỚI
Các vòng đai nhiệt trên
Trái Đất.
CH: Từ cực Bắc đến cực Nam, trên Trái Đất có mấy vòng đai nhiệt chính?
- Trên Trái Đất có 7 vòng đai nhiệt chính:
+ Vòng đai nóng: nằm giữa hai đường đẳng nhiệt +200C của hai bán cầu (khoảng giữa hai vĩ tuyến 300B và 300N).
+Hai vòng đai ôn hòa: ở hai bán cầu nằm giữa các đường đẳng nhiệt +200C - +100C của tháng nóng nhất.
+Hai vòng đai lạnh: ở các vĩ độ cận cực của hai bán cầu nằm giữa các đường đẳng nhiệt +100C - 0oC của tháng nóng nhất.
+Hai vòng đai băng giá vĩnh cửu: bao quanh cực, nhiệt độ quanh năm điều dưới 00C.
BÀI 21: QUY LUẬT ĐỊA ĐỚI VÀ QUY LUẬT PHI ĐỊA ĐỚI
I. Quy luật địa đới:
1. Khái niệm.
a. Sự phân bố các vòng đai nhiệt trên Trái Đất:
2. Biểu hiện của quy luật:
CH: Dựa vào hình, hãy cho biết trên Trái Đất có các đai khí áp và các đới gió nào?
I. Quy luật địa đới:
1. Khái niệm.
2. Biểu hiện của quy luật:
a. Sự phân bố các vòng đai nhiệt trên Trái Đất.
b. Các đai khí áp và các đai gió trên Trái Đất:
Hình: Các đai khí áp và các đai gió trên Trái Đất.
- Trên Trái Đất: có 7 đai khí áp
- Trên Trái Đất: có 6 đới gió.
BÀI 21: QUY LUẬT ĐỊA ĐỚI VÀ QUY LUẬT PHI ĐỊA ĐỚI
I. Quy luật địa đới:
1. Khái niệm.
a. Sự phân bố các vòng đai nhiệt trên Trái Đất.
b. Các đai khí áp và các đai gió trên Trái Đất.
2. Biểu hiện của quy luật:
c. Các đới khí hậu trên Trái Đất:
CH: Theo các em, các đới khí hậu được hình thành bởi các yếu tố nào?
- Các đới khí hậu được hình thành bởi bức xạ Mặt Trời, hoàn lưu khí quyển và mặt đệm…
Hoang mạc Xahara
Vườn quốc gia Cúc Phương
BÀI 21: QUY LUẬT ĐỊA ĐỚI VÀ QUY LUẬT PHI ĐỊA ĐỚI
I. Quy luật địa đới:
1. Khái niệm.
a. Sự phân bố các vòng đai nhiệt trên Trái Đất.
b. Các đai khí áp và các đai gió trên Trái Đất.
2. Biểu hiện của quy luật:
c. Các đới khí hậu trên Trái Đất:
BÀI 21: QUY LUẬT ĐỊA ĐỚI VÀ QUY LUẬT PHI ĐỊA ĐỚI
Các đới khí hậu trên Trái Đất
CH: Dựa vào kiến thức đã học ở bài 14, hãy cho biết : Ở mỗi bán cầu có mấy đới khí hậu? Hãy kể tên các đới khí hậu đó?
=> Ở mỗi bán cầu có 7 đới khí hậu chính
1. Khái niệm.
a. Sự phân bố các vòng đai nhiệt trên Trái Đất.
b. Các đai khí áp và các đai gió trên Trái Đất.
2. Biểu hiện của quy luật:
c. Các đới khí hậu trên Trái Đất.
BÀI 21: QUY LUẬT ĐỊA ĐỚI VÀ QUY LUẬT PHI ĐỊA ĐỚI
I. Quy luật địa đới:
d. Các nhóm đất và các kiểu thảm thực vật:
CH: Dựa vào hình, cho biết: Sự phân bố các kiểu thảm thực vật và các nhóm đất có tuân theo quy lụât địa đới không?
=> Các kiểu thảm thực vật và các nhóm đất chính tuân theo quy luật địa đới.
Các kiểu thảm thực vật chính trên thế giới
Các nhóm đất chính trên thế giới
1. Khái niệm.
a. Sự phân bố các vòng đai nhiệt trên Trái Đất.
b. Các đai khí áp và các đai gió trên Trái Đất.
2. Biểu hiện của quy luật:
c. Các đới khí hậu trên Trái Đất.
BÀI 21: QUY LUẬT ĐỊA ĐỚI VÀ QUY LUẬT PHI ĐỊA ĐỚI
I. Quy luật địa đới:
d. Các nhóm đất và các kiểu thảm thực vật:
Các kiểu thảm thực vật chính trên thế giới
CH: Hãy dựa vào bản đồ và lần lượt kể tên từng kiểu thảm thực vật chính trên thế giới từ cực về xích đạo?
 Có 10 kiểu thảm thực vật trên Thế giới.
1. Khái niệm.
a. Sự phân bố các vòng đai nhiệt trên Trái Đất.
b. Các đai khí áp và các đai gió trên Trái Đất.
2. Biểu hiện của quy luật:
c. Các đới khí hậu trên Trái Đất.
BÀI 21: QUY LUẬT ĐỊA ĐỚI VÀ QUY LUẬT PHI ĐỊA ĐỚI
I. Quy luật địa đới:
d. Các nhóm đất và các kiểu thảm thực vật:
Các nhóm đất chính trên Thế giới
CH: Hãy dựa vào bản đồ và lần lượt kể tên các nhóm đất chính trên thế giới từ cực về xích đạo?
 Có 10 nhóm đất chính trên Thế giới.
BÀI 21: QUY LUẬT ĐỊA ĐỚI VÀ QUY LUẬT PHI ĐỊA ĐỚI
I. Quy luật địa đới:
II. Quy luật phi địa đới:
1. Khái niệm:
CH: Dựa vào nội dung SGK hãy nêu khái niệm quy luật phi địa đới?
- Qui luật phi địa đới: là quy luật phân bố không phụ thuộc vào tính chất phân bố theo địa đới của các thành phần địa lí và cảnh quan.
CH: Nguyên nhân nào dẫn đến quy luật phi địa đới?
- Nguyên nhân: Do nguồn năng lượng bên trong Trái Đất(lục địa_đại dương, địa hình núi cao)
Bản đồ địa hình Hoa Kì
BÀI 21: QUY LUẬT ĐỊA ĐỚI VÀ QUY LUẬT PHI ĐỊA ĐỚI
I. Quy luật địa đới:
II. Quy luật phi địa đới:
1. Khái niệm.
2. Biểu hiện của quy luật:
CH: Dựa vào SGK, em hãy cho biết quy luật địa đới có biểu hiện thông qua những quy luật nào?
a. Quy luật đai cao.
b. Quy luật địa ô.
Thảo luận nhóm
Nhóm 1,2: Tìm hiểu quy luật đai cao.
Nhóm 3,4: Tìm hiểu quy luật địa ô.
BÀI 21: QUY LUẬT ĐỊA ĐỚI VÀ QUY LUẬT PHI ĐỊA ĐỚI
I. Quy luật địa đới:
II. Quy luật phi địa đới:
1. Khái niệm.
2. Biểu hiện của quy luật:
a. Quy luật đai cao:
Là sự thay đổi có quy luật của các thành phần tự nhiên theo độ cao địa hình.
Do sự giảm nhanh nhiệt độ theo độ cao cùng với sự thay đổi về độ ẩm và lượng mưa ở miền núi
Sự phân bố của các vành đai đất và thực vật theo độ cao.
BÀI 21: QUY LUẬT ĐỊA ĐỚI VÀ QUY LUẬT PHI ĐỊA ĐỚI
II. Quy luật phi địa đới:
1. Khái niệm.
2. Biểu hiện của quy luật:
a. Quy luật đai cao.
I. Quy luật địa đới:
b. Quy luật địa ô:
Là sự thay đổi có quy luật của các thành phần tự nhiên và cảnh quan theo kinh độ
Do sự phân bố đất liền và biển, đai dương và lục địa làm cho khí hậu ở lục địa bị phong hóa từ Đông sang Tây. Càng vào trung tâm lục địa, tính chất lục địa của khí hậu càng tăng. Ngoài ra, còn do ảnh hưởng của các dãy núi chạy theo hướng kinh tuyến.
Sự thay đổi của các kiểu thảm thực vật theo kinh độ.
CH: Ở Bắc Mĩ, theo vĩ tuyến 400 từ Tây sang Đông có những thảm thực vật nào?
Vì sao lại phân bố như vậy?
Một số hình ảnh về cảnh quan ở Bắc Mỹ.
Câu 1: Hãy nêu các biểu hiện của quy luật địa đới?
a. Sự phân bố các vòng đai nhiệt trên Trái Đất.
c. Các đới khí hậu trên Trái Đất.
d. Các nhóm đất và các kiểu thảm thực vật:
b. Các đai khí áp và các đai gió trên Trái Đất.
Câu 2: Hãy nêu các biểu hiện của quy luật phi địa đới?
a. Quy luật đai cao.
b. Quy luật địa ô.
Chúc các em học tốt !
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓