Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 24. Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945 - 1946)

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nông Việt Dũng (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:22' 24-11-2011
Dung lượng: 2.5 MB
Số lượt tải: 437
Số lượt thích: 0 người
Lịch sử 9
Thực hiện : Nông Việt Dũng Trường : TDungxNh] Cố
Câu 1: Em hãy phân tích và đánh giá về hoàn cảnh ban bố lệnh tổng khởi nghĩa tháng 8?
Câu 2 : Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng 8?
Kiểm tra bài cũ
Chương IV : Việt Nam sau cách mạng tháng
tám đến toàn quốc kháng chiến
Tiết 29- Bài 24: Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng
chính quyền dân chủ nhân dân ( 1945-1946 )
I - Tình hình nước ta sau cách mạng tháng tám.
1- Khó khăn:
* Quân sự.
Vĩ tuyến 16
TƯỞNG
ANH
Chương IV : Việt Nam sau cách mạng tháng
tám đến toàn quốc kháng chiến
Tiết 29- Bài 24: Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng
chính quyền dân chủ nhân dân ( 1945-1946 )
I - Tình hình nước ta sau cách mạng tháng tám.
1- Khó khăn:
* Quân sự:
Kẻ thù đông, mạnh khắp cả nước => thù trong giặc ngoài
* Chính trị:
Nền độc lập bị đe doạ , nhà nước cách mạng chưa được củng cố
* Kinh tế:
- Nông nghiệp: nghèo nàn, lạc hậu, bị chiến tranh tàn phá nặng nề
Công nghiệp: sản xuất đình đốn, hàng hoá khan hiếm, giá cả tăng vọt.
Ngân sách nhà nước trống rỗng
* Văn hoá xã hội:
Hơn 90% dân số mù chữ, các tệ nạn xã hội tràn lan
Nước Việt Nam đứng trước tình thế "ngàn cân treo sợi tóc"
Chương IV : Việt Nam sau cách mạng tháng
tám đến toàn quốc kháng chiến
Tiết 29- Bài 24: Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng
chính quyền dân chủ nhân dân ( 1945-1946 )
I - Tình hình nước ta sau cách mạng tháng tám.
1- Khó khăn:
2 - Thuận lợi:
Sau khi đã học những bài trước, chúng ta có thể rút ra được những thuận lợi nào của nhà nước ta sau Cách mạng tháng 8?
Thảo luận nhóm
Chương IV : Việt Nam sau cách mạng tháng
tám đến toàn quốc kháng chiến
Tiết 29- Bài 24: Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng
chính quyền dân chủ nhân dân ( 1945-1946 )
I - Tình hình nước ta sau cách mạng tháng tám.
1- Khó khăn:
2 - Thuận lợi:
- Có Đảng Cộng sản đứng đầu là chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo.
- Nhân dân ta đoàn kết
- Có hoàn cảnh Quốc tế thuận lợi
Chương IV : Việt Nam sau cách mạng tháng
tám đến toàn quốc kháng chiến
Tiết 29- Bài 24: Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng
chính quyền dân chủ nhân dân ( 1945-1946 )
I - Tình hình nước ta sau cách mạng tháng tám.
1- Khó khăn:
2 - Thuận lợi:
II - Bước đầu xây dựng chế độ mới
6/1/1946 tiến hành tổng tuyển cử tự do trong cả nước
Bộ máy chính quyền được xác lập từ trung ương đến địa phương
29/5/1946 Hội Liên hiệp Quốc dân ra đời để mở rộng khối đoàn kết toàn dân
Nhân dân Hà Nội bỏ phiếu bầu Quốc hội khóa I
Chính phủ nước Việt Nam DCCH do Chủ tịch Hồ Chí Minh thành lập
Nhân dân Nam bộ đi bầu cử ngày 6-1-1946.bmp
Chương IV : Việt Nam sau cách mạng tháng
tám đến toàn quốc kháng chiến
Tiết 29- Bài 24: Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng
chính quyền dân chủ nhân dân ( 1945-1946 )
I - Tình hình nước ta sau cách mạng tháng tám.
II - Bước đầu xây dựng chế độ mới
III - Diệt giặc đói, giặc dốt và giải quyết khó khăn về tài chính
1- Giải quyết giặc đói:
Nhân dân góp gạo chống giặc đói
Lễ phát động Ngày cứu đói tại Nhà hát lớn Hà Nội
Chương IV : Việt Nam sau cách mạng tháng
tám đến toàn quốc kháng chiến
Tiết 29- Bài 24: Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng
chính quyền dân chủ nhân dân ( 1945-1946 )
I - Tình hình nước ta sau cách mạng tháng tám.
II - Bước đầu xây dựng chế độ mới
III - Diệt giặc đói, giặc dốt và giải quyết khó khăn về tài chính
1- Giải quyết giặc đói:
Lập hũ gạo cứu đói, ngày đồng tâm.
Đẩy mạnh tăng gia sản xuất.
=> Nạn đói dần được đẩy lùi.
2 - Giải quyết giặc dốt:
Đồ dùng học tập của lớp bình dân học vụ
Lớp bình dân học vụ
Chương IV : Việt Nam sau cách mạng tháng
tám đến toàn quốc kháng chiến
Tiết 29- Bài 24: Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng
chính quyền dân chủ nhân dân ( 1945-1946 )
I - Tình hình nước ta sau cách mạng tháng tám.
II - Bước đầu xây dựng chế độ mới
III - Diệt giặc đói, giặc dốt và giải quyết khó khăn về tài chính
1- Giải quyết giặc đói:
Lập hũ gạo cứu đói, ngày đồng tâm.
Đẩy mạnh tăng gia sản xuất.
=> Nạn đói dần được đẩy lùi.
2 - Giải quyết giặc dốt:
Thành lập cơ quan bình dân học vụ.
Toàn quốc tham gia phong trào xoá nạn mù chữ.
Phát triển các cấp học, đổi mới nội dung phương pháp giáo dục.
=> Phong trào diễn ra sôi nổi, các cấp học phát triển mạnh.
Chương IV : Việt Nam sau cách mạng tháng
tám đến toàn quốc kháng chiến
Tiết 29- Bài 24: Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng
chính quyền dân chủ nhân dân ( 1945-1946 )
I - Tình hình nước ta sau cách mạng tháng tám.
II - Bước đầu xây dựng chế độ mới
III - Diệt giặc đói, giặc dốt và giải quyết khó khăn về tài chính
1- Giải quyết giặc đói:
2 - Giải quyết giặc dốt:
3 - Giải quyết vấn đề tài chính:
Kêu gọi nhân dân đóng góp tiền của, xây dựng "Quỹ độc lập".
Phát động "Tuần lễ vàng".
23/11/1946 cho lưu hành đồng tiền Việt Nam.
Đồng tiền Việt Nam
Thảo luận
? ý nghĩa những kết quả đạt được trong việc giải quyết nạn đói, nạn dốt và khó khăn về tài chính?
- Nhân dân vượt qua những khó khăn to lớn, tăng cường sức mạnh của nhà nước => làm cơ sở vững chắc cho cuộc đấu tranh chống thù trong giặc ngoài
- Thể hiện bản chất cách mạng, tính ưu việt của chế độ mới => cổ vũ động viên nhân dân quyết tâm bảo vệ chính quyền, bảo vệ độc lập tự do.
- Đây là sự chuẩn bị về vật chất tinh thần cho cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp.
Gạch nối cột A với cột B cho phù hợp: Những biện pháp xây dưng chính quyền, giải quyết nạn đói, nạn dốt và tài chính .
Bài tập củng cố
- Xây dựng chính quyền.

Giải quyết nạn đói.
- Giải quyết nạn dốt.
Giải quyết tài chính
- Học lớp xoá mù chữ.

- Thực hiện hủ gạo cứu đói “Ngày đồng tâm”

- Xây dựng Quỹ độc lập

- Tiến hành Tổng tuyển cử bầu quốc hội.

- Thực hiện Tăng gia sản xuất.

- Thực hiện “Tuần lễ vàng”
Dặn dò
Học và làm bài theo hệ thống câu hỏi SGK.
Đọc trước và trả lời câu hỏi phần tiếp theo của bài .
 
Gửi ý kiến