Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 14. Luyện nói: Thuyết minh về một thứ đồ dùng

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Huệ
Ngày gửi: 19h:07' 28-11-2011
Dung lượng: 1.6 MB
Số lượt tải: 1457
TRÂN TRỌNG KÍNH CHÀO
QUÍ THẦY CÔ CÙNG CÁC EM
HỌC SINH
GV: NGUYỄN THỊ HUỆ
TRƯỜNG THCS NAM HƯNG
KIỂM TRA BÀI CŨ:
Hãy nêu cách làm và bố cục của bài văn thuyết minh?
Cần tìm hiểu kĩ đối tượng thuyết minh.
Xác định rõ phạm vi tri thức về đối tượng.
Sử dụng phương pháp thuyết minh thích hợp.
Ngôn từ chính xác, dễ hiểu.
Bố cục:
1. Mở bài: Giới thiệu đối tượng thuyết minh.
2. Thân bài: Trình bày cấu tạo, đặc điểm,
lợi ích… của đối tượng.
3. Kết bài: bày tỏ thái độ với đối tượng.
Tiết 54
LUYỆN NÓI
THUYẾT MINH VỀ MỘT THỨ ĐỒ DÙNG
Tiết 54: LUYỆN NÓI: THUYẾT MINH VỀ MỘT THỨ ĐỒ DÙNG
Đề bài: Thuyết minh về cái phích
nước (bình thủy).
I) Tìm hiểu đề:
- Kiểu bài: Thuyết minh về một thứ
đồ dùng.
- Đối tượng: Cái phích nước

Phương pháp: Định nghĩa, phân loại,
phân tích, dùng số liệu…
II) Dàn ý:
Tiết 54: LUYỆN NÓI: THUYẾT MINH VỀ MỘT THỨ ĐỒ DÙNG

HẾT GIỜ
Tiết 54: LUYỆN NÓI: THUYẾT MINH VỀ MỘT THỨ ĐỒ DÙNG
1 2 3
Tiết 54: LUYỆN NÓI: THUYẾT MINH VỀ MỘT THỨ ĐỒ DÙNG
Đề bài: Thuyết minh về cái phích
nước (bình thủy).
I) Tìm hiểu đề:
- Kiểu bài: Thuyết minh về một thứ
đồ dùng.
- Đối tượng: Cái phích nước

Phương pháp: Phân tích, so sánh,
phân loại, dùng số liệu…
II) Dàn ý:
A.Mở bài: giới thiệu chiếc phích nước
B. Thõn bi: Trình bày
* Phõn loại phích:
Theo dung tích: Loại vừa (1,2 -1,5 lít);
loại to (2 lít)
Theo xuất xứ: Phích Rạng Đông,
phích Trung Quốc..
* Cấu tạo:
- Bên ngoài:
+ Vá phÝch: ChÊt liÖu: b»ng nhùa
hoÆc s¾t, ®­îc trang trÝ, nắp, quai…
+ Mµu s¾c: Tr¾ng, xanh, tÝm..
- Bên trong: Ruột phích, lòng phích
tráng bạc -> ngăn sự truyền nhiệt
* C«ng dông: gi÷ nhiÖt n­íc
nãng trong vßng 6 tiÕng, n­íc
tõ 100 ®é cßn gi÷ ®­îc 70 ®é
* C¸ch sö dông vµ b¶o qu¶n
Khi míi mua vÒ …
Dïng xong ph¶i ®Ëy ngay nót
vµ n¾p phÝch.
- ĐÓ n¬i an toµn, xa tÇm tay trÎ em
C. KÕt bµi: vai trß cña phÝch n­íc
trong ®êi sèng hµng ngµy
Tiết 54: LUYỆN NÓI: THUYẾT MINH VỀ MỘT THỨ ĐỒ DÙNG
Đề bài: Thuyết minh về cái phích
nước (bình thủy).
I) Tìm hiểu đề:
II) Dàn ý:
III) Luyện nói

Yêu cầu:
Bài nói: phải đủ ý, ngắn gọn, rõ ràng, câu văn đúng ngữ pháp.
- Bài nói đủ 3 phần:

+ Nội dung chính: bài nói được chuẩn bị theo sự hướng dẫn của cô giáo.
+ Kết thúc: lời cảm ơn

Đích đạt đến: nói tự nhiên, lưu loát,
ngừng nghỉ đúng chỗ. Nói còn kết hợp
với ánh mắt,cử chỉ, thái độ, tình cảm…
+ Mở đầu: lời chào
1. Luyện nói trước nhóm:
HẾT GIỜ
Tiết 54: LUYỆN NÓI: THUYẾT MINH VỀ MỘT THỨ ĐỒ DÙNG
Đề bài: Thuyết minh về cái phích
nước (bình thủy).
I) Tìm hiểu đề:
II) Dàn ý:
III) Luyện nói

1. Luyện nói trước nhóm:

Nhóm 1,2: giới thiệu phần mở bài, phân loại phích.
Nhóm 3,4: giới thiệu phần cấu tạo và công dụng.
Nhóm 5,6: giới thiệu phần cách sử dụng, bảo quản và kết bài.
Tiết 54: LUYỆN NÓI: THUYẾT MINH VỀ MỘT THỨ ĐỒ DÙNG
Đề bài: Thuyết minh về cái phích
nước (bình thủy).


I) Tìm hiểu đề:


II) Dàn ý:
III) Luyện nói
1. Luyện nói trước nhóm:
2. Luyện nói trước lớp:
Tiết 54: LUYỆN NÓI: THUYẾT MINH VỀ MỘT THỨ ĐỒ DÙNG
Đề bài: Thuyết minh về cái phích
nước (bình thủy).
I) Tìm hiểu đề:
- Kiểu bài: Thuyết minh về một thứ
đồ dùng.
- Đối tượng: Cái phích nước

Phương pháp: Phân tích, so sánh,
phân loại, dùng số liệu…
II) Dàn ý:
A.Mở bài: giới thiệu chiếc phích nước
B. Thõn bi: Trình bày
* Phõn loại phích:
- Dung tích: Loại vừa (1,2 -1,5 lít);
loại to (2 lít)
Xuất xứ: phích Rạng Đông, phích
Trung Quốc..
* Cấu tạo:
- Bờn ngoi:
+ Vỏ phích: Chất liệu: bằng nhựa
hoặc sắt, được trang trí.
+ Màu sắc: Trắng, xanh, tím..
- Bên trong: Ruột phích, lòng phích
tráng bạc -> ngăn sự truyền nhiệt
* C«ng dông: gi÷ nhiÖt n­íc
nãng trong vßng 6 tiÕng, n­íc
tõ 100 ®é cßn gi÷ ®­îc 70 ®é
* Cách sử dụng và bảo quản
Khi mới mua về .
Dùng xong phải đậy ngay nút
và nắp phích.
- Dể nơi an toàn, xa tầm tay trẻ em
C. Kết bài: vai trò của phích nước
trong đời sống hàng ngày
Tiết 54: LUYỆN NÓI: THUYẾT MINH VỀ MỘT THỨ ĐỒ DÙNG
Đề bài: Thuyết minh về cái phích
nước (bình thủy).
I) Tìm hiểu đề:
- Kiểu bài: Thuyết minh về một thứ
đồ dùng.
- Đối tượng: Cái phích nước

Phương pháp: Phân tích, so sánh,
phân loại, dùng số liệu…
II) Dàn ý:
A.Mở bài: giới thiệu chiếc phích nước
B. Thõn bi: Trình bày
* Phõn loại phích:
Theo dung tích: Loại vừa (1,2 -1,5 lít);
loại to (2 lít)
Theo xuất xứ: Phích Rạng Đông,
phích Trung Quốc..
* Cấu tạo:
- Bên ngoài:
+ Vá phÝch: ChÊt liÖu: b»ng nhùa
hoÆc s¾t, ®­îc trang trÝ, nắp, quai…
+ Mµu s¾c: Tr¾ng, xanh, tÝm..
- Bên trong: Ruột phích, lòng phích
tráng bạc -> ngăn sự truyền nhiệt
* C«ng dông: gi÷ nhiÖt n­íc
nãng trong vßng 6 tiÕng, n­íc
tõ 100 ®é cßn gi÷ ®­îc 70 ®é
* C¸ch sö dông vµ b¶o qu¶n
Khi míi mua vÒ …
Dïng xong ph¶i ®Ëy ngay nót
vµ n¾p phÝch.
- ĐÓ n¬i an toµn, xa tÇm tay trÎ em
C. KÕt bµi: vai trß cña phÝch n­íc
trong ®êi sèng hµng ngµy
Tiết 54: LUYỆN NÓI: THUYẾT MINH VỀ MỘT THỨ ĐỒ DÙNG
Đề bài: Thuyết minh về cái phích
nước (bình thủy).


I) Tìm hiểu đề:


II) Dàn ý:
III) Luyện nói
1. Luyện nói trước nhóm:
2. Luyện nói trước lớp:
Lưu ý:
- Đúng nội dung, dàn ý.
Lời nói tự nhiên, rõ ràng, mạch
lạc, hướng tới người nghe…
- Phát âm chuẩn, giọng điệu
diễn cảm.

- Bài nói phải có tính liên kết.
Tiết 54: LUYỆN NÓI: THUYẾT MINH VỀ MỘT THỨ ĐỒ DÙNG
Đề bài: Thuyết minh về cái phích
nước (bình thủy).
I) Tìm hiểu đề:


II) Dàn ý:
III) Luyện nói
1. Luyện nói trước nhóm:
2. Luyện nói trước lớp:
Bài tập:
Làm thế nào để làm tốt bài văn
thuyết minh?
A- Tìm hiểu kÜ đối tượng thuyết
minh và xác định rõ tri thức cần
trình bày.
B- Sử dụng phương pháp thuyết
minh thích hợp
C- Thực hiện đủ các bước tạo
lập văn bản
D- Tất cả đều đúng
Xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo
và các em học sinh
No_avatarf

bai giang hay

No_avatar

bài hay lắm cô ạ

No_avatar

Bài thú vị dễ hiểu, cám ơn cô :D. Nếu được cô click dùm em ha rèm văn phòng đó cô: http://remhoanmy.com/rem-van-phong

No_avatar

hay hay hay hay hay hay hayKhông biết ngượng hay quá bạn ơiCười nhăn răng

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓