Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tiết 13. OBH: Hò ba lí. TĐN: TĐN số 4. NL:Thứ tự các dấu thăng, giáng ở hoá biểu - Giọng cùng tên.

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hà Minh Tú (trang riêng)
Ngày gửi: 12h:14' 01-12-2011
Dung lượng: 16.4 MB
Số lượt tải: 438
Số lượt thích: 0 người
CHÀO MỪNG
QUÍ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH
VỀ DỰ CHUYÊN ĐỀ
Môn: Âm Nhạc 8

PHÒNG GD - ĐT HÀM THUẬN NAM
TRƯỜNG THCS HÀM MINH
Thiết kế bài giảng: Hà Minh Tú Giáo án: Điện Tử Powerpoint MÔN: ÂM NHẠC 8
Tiết 13
Ôn tập bài hát : HÒ BA LÍ
Nhạc lí : THỨ TỰ CÁC DẤU THĂNG, GIÁNG Ở

Tập đọc nhạc : TĐN số 4

Thiết kế bài giảng: Hà Minh Tú Giáo án: Điện Tử Powerpoint MÔN: ÂM NHẠC 8
HÓA BIỂU - GIỌNG CÙNG TÊN.
Đồ Rê Mi
Mi Pha Sol
Sol Pha Mi
Mi Rê Đồ
Mì ….Mà…Mô…Mìiza…
LUYỆN THANH
Đọc thang âm Đô Trưởng
Tiết 13:
Thiết kế bài giảng: Hà Minh Tú Giáo án: Điện Tử Powerpoint MÔN: ÂM NHẠC 8
Ôn tập bài hát : HÒ BA LÍ
Nhạc lí: - Thứ tự các dấu thăng, giáng ở hóa biểu
- Giọng cùng tên
Tập đọc nhạc : TĐN số 4

I.Ôn tập bài hát: HÒ BA LÍ
Thiết kế bài giảng: Hà Minh Tú Giáo án: Điện Tử Powerpoint MÔN: ÂM NHẠC 8
Thiết kế bài giảng: Hà Minh Tú Giáo án: Điện Tử Powerpoint MÔN: ÂM NHẠC 8
I.Ôn tập bài hát: HÒ BA LÍ
I.Ôn tập bài hát: HÒ BA LÍ
Thiết kế bài giảng: Hà Minh Tú Giáo án: Điện Tử Powerpoint MÔN: ÂM NHẠC 8
I.Ôn tập bài hát: HÒ BA LÍ
Thiết kế bài giảng: Hà Minh Tú Giáo án: Điện Tử Powerpoint MÔN: ÂM NHẠC 8
I. Ôn tập bài hát: Hò ba lí.
II. Nhạc lí:
1. Thứ tự các dấu thăng, giáng ở hóa biểu.
- Ở những giờ học trước các em đã được biết những dạng hóa biểu nào ?
-Hóa biểu không có dấu hóa.
a. Hóa biểu có dấu thăng:
-Hóa biểu có dấu hóa.
Thiết kế bài giảng: Hà Minh Tú Giáo án: Điện Tử Powerpoint MÔN: ÂM NHẠC 8
Ôn tập bài hát : HÒ BA LÍ
Nhạc lí: - Thứ tự các dấu thăng, giáng ở hóa biểu
- Giọng cùng tên
Tập đọc nhạc : TĐN số 4

Tiết 13:
#
-Hóa biểu có một dấu thăng.
#
-Hóa biểu có hai dấu thăng.
Pha thăng
Đô thăng
#
#
Sol thăng
Rê thăng
I. Ôn tập bài hát: Hò ba lí.
II. Nhạc lí:
1. Thứ tự các dấu thăng, giáng ở hóa biểu.
a. Hóa biểu có dấu thăng:
-Hóa biểu có ba dấu thăng.
-Hóa biểu có bốn dấu thăng.
Thiết kế bài giảng: Hà Minh Tú Giáo án: Điện Tử Powerpoint MÔN: ÂM NHẠC 8
Ôn tập bài hát : HÒ BA LÍ
Nhạc lí: - Thứ tự các dấu thăng, giáng ở hóa biểu
- Giọng cùng tên
Tập đọc nhạc : TĐN số 4

Tiết 13:
#
#
Pha thăng
Đô thăng
#
#
Sol thăng
Rê thăng
I. Ôn tập bài hát: Hò ba lí.
II. Nhạc lí:
1. Thứ tự các dấu thăng, giáng ở hóa biểu.
a. Hóa biểu có dấu thăng:
#
#
#
Thiết kế bài giảng: Hà Minh Tú Giáo án: Điện Tử Powerpoint MÔN: ÂM NHẠC 8
Ôn tập bài hát : HÒ BA LÍ
Nhạc lí: - Thứ tự các dấu thăng, giáng ở hóa biểu
- Giọng cùng tên
Tập đọc nhạc : TĐN số 4

Tiết 13:
Ôn tập bài hát : HÒ BA LÍ
Nhạc lí : Thứ tự các dấu thăng,giáng ở hóa biểu - Giọng cùng tên.
Tập đọc nhạc : TĐN số 4

I. Ôn tập bài hát: Hò ba lí.
II. Nhạc lí:
1. Thứ tự các dấu thăng, giáng ở hóa biểu.
a. Hóa biểu có dấu thăng:
b
b
b
b
Si giáng
La giáng
Mi giáng
Rê giáng
-Hóa biểu có một dấu giáng.
-Hóa biểu có hai dấu giáng.
-Hóa biểu có ba dấu giáng.
-Hóa biểu có bốn dấu giáng.
b. Hoá biểu có dấu giáng:
Thiết kế bài giảng: Hà Minh Tú Giáo án: Điện Tử Powerpoint MÔN: ÂM NHẠC 8
Tiết 13:
Ôn tập bài hát : HÒ BA LÍ
Nhạc lí : Thứ tự các dấu thăng,giáng ở hóa biểu - Giọng cùng tên.
Tập đọc nhạc : TĐN số 4

I. Ôn tập bài hát: Hò ba lí.
II. Nhạc lí:
1. Thứ tự các dấu thăng, giáng ở hóa biểu.
a. Hóa biểu có dấu thăng:
b
b
b
b
Si giáng
La giáng
Mi giáng
Rê giáng
b. Hoá biểu có dấu giáng:
b
b
b
Thiết kế bài giảng: Hà Minh Tú Giáo án: Điện Tử Powerpoint MÔN: ÂM NHẠC 8
Tiết 13:
I. Ôn tập bài hát: Hò ba lí.
II. Nhạc lí:
1. Thứ tự các dấu thăng, giáng ở hóa biểu.
a. Hóa biểu có dấu thăng:
b. Hoá biểu có dấu giáng:
- Quan sát và so sánh các ví dụ sau:
-Ví dụ 1: Giọng Đô trưởng. (C )
-Ví dụ 2: Giọng Đô thứ. (Cm)
* Giống nhau:
- Có âm chủ là nốt Đô.
*Khác nhau:
Hóa biểu không có dấu hóa (vd1)và hóa biểu có ba dấu giáng (vd2).
- Một bên là giọng trưởng, một bên là giọng thứ
2. Giọng cùng tên.
Thiết kế bài giảng: Hà Minh Tú Giáo án: Điện Tử Powerpoint MÔN: ÂM NHẠC 8
Tiết 13:
Ôn tập bài hát : HÒ BA LÍ
Nhạc lí: - Thứ tự các dấu thăng, giáng ở hóa biểu
- Giọng cùng tên
Tập đọc nhạc : TĐN số 4

2. Giọng cùng tên.
- Thế nào là giọng cùng tên?
-Ví dụ 4: Giọng La thứ. (Am)
-Ví dụ 3: Giọng La trưởng.(A)
* Giống nhau:
- Có âm chủ là nốt La.
*Khác nhau:
- Hóa biểu có ba dấu thăng (vd3) và hóa biểu không có dấu hóa (vd4).
- Một bên là giọng trưởng, một bên là giọng thứ
- Giọng cùng tên là một giọng trưởng và một giọng thứ có cùng âm chủ nhưng khác hoá biểu.
I. Ôn tập bài hát: Hò ba lí.
II. Nhạc lí:
1. Thứ tự các dấu thăng, giáng ở hóa biểu.
a. Hóa biểu có dấu thăng:
b. Hoá biểu có dấu giáng:
- Quan sát và so sánh các ví dụ sau:
Thiết kế bài giảng: Hà Minh Tú Giáo án: Điện Tử Powerpoint MÔN: ÂM NHẠC 8
Ôn tập bài hát : HÒ BA LÍ
Nhạc lí: - Thứ tự các dấu thăng, giáng ở hóa biểu
- Giọng cùng tên
Tập đọc nhạc : TĐN số 4

Tiết 13:
2. Giọng cùng tên.
- Giọng cùng tên là một giọng trưởng và một giọng thứ có cùng âm chủ nhưng khác hoá biểu.
I. Ôn tập bài hát: Hò ba lí.
II. Nhạc lí:
1. Thứ tự các dấu thăng, giáng ở hóa biểu.
a. Hóa biểu có dấu thăng:
b. Hoá biểu có dấu giáng:
III. Tập đọc nhạc: TĐN số 4
Thiết kế bài giảng: Hà Minh Tú Giáo án: Điện Tử Powerpoint MÔN: ÂM NHẠC 8
Ôn tập bài hát : HÒ BA LÍ
Nhạc lí: - Thứ tự các dấu thăng, giáng ở hóa biểu
- Giọng cùng tên
Tập đọc nhạc : TĐN số 4

Tiết 13:
Tiết 13:
Thiết kế bài giảng: Hà Minh Tú Giáo án: Điện Tử Powerpoint MÔN: ÂM NHẠC 8
Ôn tập bài hát : HÒ BA LÍ
Nhạc lí: - Thứ tự các dấu thăng, giáng ở hóa biểu
- Giọng cùng tên
Tập đọc nhạc : TĐN số 4

-Nghe giai điệu bài TĐN 4.
-Bài TĐN có thể chia thành mấy câu?
-Có thể chia thành 4 câu
C1
C2
C3
C4
- Chúng ta tiến hành tập từng câu bài TĐN số 4.
Thiết kế bài giảng: Hà Minh Tú Giáo án: Điện Tử Powerpoint MÔN: ÂM NHẠC 8
Ôn tập bài hát : HÒ BA LÍ
Nhạc lí: - Thứ tự các dấu thăng, giáng ở hóa biểu
- Giọng cùng tên
Tập đọc nhạc : TĐN số 4

Tiết 13:
C1
C2
C3
C4
- Chúng ta ghép nhạc toàn bài bài TĐN số 4.
Thiết kế bài giảng: Hà Minh Tú Giáo án: Điện Tử Powerpoint MÔN: ÂM NHẠC 8
Ôn tập bài hát : HÒ BA LÍ
Nhạc lí: - Thứ tự các dấu thăng, giáng ở hóa biểu
- Giọng cùng tên
Tập đọc nhạc : TĐN số 4

Tiết 13:
2. Giọng cùng tên.
- Giọng cùng tên là một giọng trưởng và một giọng thứ có cùng âm chủ nhưng khác hoá biểu.
I. Ôn tập bài hát: Hò ba lí.
II. Nhạc lí:
1. Thứ tự các dấu thăng, giáng ở hóa biểu.
a. Hóa biểu có dấu thăng:
b. Hoá biểu có dấu giáng:
III. Tập đọc nhạc: TĐN số 4
Thiết kế bài giảng: Hà Minh Tú Giáo án: Điện Tử Powerpoint MÔN: ÂM NHẠC 8
Ôn tập bài hát : HÒ BA LÍ
Nhạc lí: - Thứ tự các dấu thăng, giáng ở hóa biểu
- Giọng cùng tên
Tập đọc nhạc : TĐN số 4

Tiết 13:
Thiết kế bài giảng: Hà Minh Tú Giáo án: Điện Tử Powerpoint MÔN: ÂM NHẠC 8
Thiết kế bài giảng: Hà Minh Tú Giáo án: Điện Tử Powerpoint MÔN: ÂM NHẠC 8
Củng cố
#
#
#
#
#
#
#
Thiết kế bài giảng: Hà Minh Tú Giáo án: Điện Tử Powerpoint MÔN: ÂM NHẠC 8
Củng cố
DẶN DÒ:
- Học thuộc các nội dung đã học.
Thiết kế bài giảng: Hà Minh Tú Giáo án: Điện Tử Powerpoint MÔN: ÂM NHẠC 8
- Sáng tác lời mới bài “Hò Ba Lí”.
- Chuẩn bị nội dung bài mới Tiết 14

PHÒNG GD - ĐT HÀM THUẬN NAM
TRƯỜNG THCS HÀM MINH
KÍNH CHÚC QUÍ THẦY CÔ
SỨC KHỎE & THÀNH ĐẠT
CHÚC CÁC EM HỌC TỐT !
TIẾT HỌC ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚC, XIN CHÀO TẠM BIỆT & HẸN GẶP LẠI
KÍNH CHÚC QUÍ THẦY CÔ SỨC KHỎE & THÀNH ĐẠT
CHÚC CÁC EM NGOAN – HỌC GIỎI
Thiết kế bài giảng: Hà Minh Tú Giáo án: Điện Tử Powerpoint MÔN: ÂM NHẠC 8
 
Gửi ý kiến