MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Chương II. §7. Phép nhân các phân thức đại số

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Ngọc Vụ
  Ngày gửi: 18h:37' 04-12-2011
  Dung lượng: 1.1 MB
  Số lượt tải: 577
  Số lượt thích: 0 người
  TRƯỜNG THCS b¾c b×nh
  NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG
  QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ
  CHUYÊN ĐỀ CỤM 3
  NĂM HỌC : 2007-2008
  NHIỆT LIỆTCHÀO MỪNG
  QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ LỚP 8A
  TRƯỜNG THCS hång ph­¬ng
  TRƯỜNG THCS BẮC BÌNH
  GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 8
  Ki?M TRA BI CU
  Bài 1) Nh¾c l¹i quy t¾c nh©n hai ph©n sè . Nªu c«ng thøc tæng qu¸t .
  Quy tắc : Muốn nhân hai phân số, ta nhân các tử với nhau và nhân các mẫu với nhau
  Tổng quát :
  (a ; b ; c ; d ? Z )
  b ; d ? 0
  KIỂM TRA bµi cò
  Bài 2 . Cho hai phân thức :

  Cũng làm như nhân hai phân số , hãy nhân tử với tử và mẫu với mẫu của hai phân thức này để được một phân thức .
  Bài 2: Lời giải
  Đặt phép tính nhân
  Nhân tử với tử và
  mẫu với mẫu
  Viết :
  x2 - 25 = (x - 5)(x+5)
  Rút gọn
  Tiết 57 CỘNG, TRỪ ĐA THỨC
  1. Quy t¾c
  Tiết 32 §7. PhÐp nh©n c¸c ph©n thøc ®¹i sè
  Muốn nhân hai phân thức , ta nhân các tử thức với nhau , các mẫu thức với nhau :
  Tæng qu¸t
  Ví dụ : Thực hiện phép nhân phân thức :


  Ví dụ : Thực hiện phép nhân phân thức :  Lời giải
  Viết :
  áp dụng quy tắc nhân hai
  phân thức
  Phân tích tử và mẫu thành
  nhân tử
  Viết : x2 + 4x + 4= (x + 2)2
  Rút gọn
  ?2. Lµm tÝnh nh©n ph©n thøc :
  Tiết 32 PhÐp nh©n c¸c ph©n thøc ®¹i sè
  Gợi ý
  ?2 Lêi gi¶i
  áp dụng
  áp dụng quy tắc nhân
  hai phân thức
  Rút gọn
  ?3. Thùc hiÖn phÐp tÝnh
  Tiết 32 PhÐp nh©n c¸c ph©n thøc ®¹i sè
  Gợi ý
  Viết : 1 - x
  = - (x - 1)
  ?3 Lêi gi¶i
  Viết :
  1 - x = - (x - 1)
  áp dụng quy tắc nhân
  hai phân thức
  Rút gọn
  Đưa dấu " - " lên trên tử
  Bài tập : Thực hiện phép tính
  Cách 1. ( áp dụng quy tắc )
  Nhân tử với tử và
  mẫu với mẫu
  Rút gọn
  Cách 2.( Sử dụng tính chất giao hoán và kết hợp)
  2. TÝnh chÊt cña phÐp nh©n c¸c ph©n thøc ®¹i sè
  Tiết 32 phÐp nh©n c¸c ph©n thøc ®¹i sè
  a) Giao hoán
  b) Kết hợp
  c) Phân phối đối với phép cộng
  d) Nhõn v?i 1

  ?4 . TÝnh nhanh


  Tiết 32 phÐp nh©n c¸c ph©n thøc ®¹i sè
  ?4 Lêi gi¶i
  Bài tập :
  Thực hiện phép tính sau bằng hai cách
  ( dùng và không dùng tính chất phân phối )
  Cách 1. ( Sử dụng tính chất phân phối )
  Cách 2 .
  (Thực hiện trong ngoặc trước , ngoài ngoặc sau )
  4. Cñng cè – LuyÖn tËp
  Em hãy cho biết qua bài học này chúng ta đã được tìm hiểu những kiến thức gì ?
  Vậy muốn nhân hai phân thức ta làm như thế nào ?
  Muốn nhân hai phân thức , ta nhân các tử với nhau , nhân các mẫu với nhau

  4. Cñng cè – LuyÖn tËp
  Bài tập
  Bài tập 38a ( SGK - 52 )
  Thực hiện các phép tính :
  a)
  Lời giải

  áp dụng :
  4. Cñng cè - LuyÖn tËp
  Gợi ý
  Lời giải
  Bài tập 39a ( SGK - 52 )
  Thực hiện các phép tính sau ( chú ý về dấu )
  a)
  Lêi gi¶i bµi 39a (SGK- 52)
  Phân tích tử và mẫu
  thành nhân tử
  Bài tập 41 (SGK - 53)
  Đố : Đố em điền được vào chỗ trống của dãy phép nhân dưới đây những phân thức có mẫu thức bằng tử thức cộng với 1 .
  Gợi ý : Bài tập 41 (SGK - 53)

  Ph©n thøc tiÕp theo lµ g× ?

  Sử dụng quy tắc phép nhân các phân thức đại số .

  Nắm vững quy tắc nhân các phân thức đại số , các tính chất của phép nhân các phân thức .
  Bài tập về nhà : 38b , 40 , 41 ( SGK )
  30 , 31 ( SBT )
  ôn tập định nghĩa hai số nghịch đảo , quy tắc phép chia phân số .
  5. Hướng dẫn học bài ở nhà
  Bài tập 40(SGK - 53)
  Rót gän biÓu thøc sau theo hai c¸ch
  ( sö dông vµ kh«ng sö dông tÝnh chÊt ph©n phèi cña phÐp nh©n ®èi víi phÐp céng ) :

  5. Hướng dẫn học bài ở nhà

  HD làm bài 40 (SGK - 53)
  Cách 1. ( Sử dụng tính chất phân phối )
  5. Hướng dẫn học bài ở nhà
  Cách 2. Thực hiện theo thứ tự phép tính
  ( trong ngoặc trước , ngoài ngoặc sau )
  Bài tập nâng cao
  1) Tính
  2) Rút gọn biểu thức
  3) Thực hiện phép tính
  Gợi ý
  - Dùng hằng đẳng thức
  - Phân tích tử và mẫu thành nhân tử
  - Rút gọn
  TRÂN TRỌNG CẢM ƠN
  SỰ THEO DÕI
  CỦA QUÝ THẦY CÔ
  VÀ CÁC EM
   
  Gửi ý kiến