Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 14. Cụm động từ

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Minh Trung
Ngày gửi: 04h:58' 13-12-2011
Dung lượng: 1.0 MB
Số lượt tải: 1482
Số lượt thích: 1 người (nguyễn thị hạnh linh)
Người Thực hiện : Trần thị vui
Trường : TRung học cơ sở hồng an
Kiểm tra bài cũ :
Câu 1 :Dòng nào sau đây không phù hợp với đặc điểm của động từ ?
Thường làm vị ngữ trong câu
Có khả năng kết hợp với đã , sẽ ,đang , cũng vẫn , chớ.
Khi làm chủ ngữ mất khả năng kết hợp với đã , sẽ , đang , cũng , vẫn , chớ.
Thường làm thành phần phụ trong câu .
Câu 2:Nhóm động từ nào đòi hỏi phải có động từ khác đi kèm phía sau :
A . Định , toan, dám , đừng.
B. Buồn , đau , ghét, nhớ .
C . Chạy , đi , cười , đọc.
D. Thêu , may , đan , khâu .
Tiết 61 : Cụm động từ
I- Cụm động từ là gì?
Khái niệm :
a) Xét ví dụ :
Viên quan ấy đã đi nhiều nơi , đến
đâu quan cũng ra những câu đố oái
oăm để hỏi mọi người
Tiết 61 : Cụm động từ
I- Cụm động từ là gì ?
1)Khái niệm :
a) Xét ví dụ :
Viên quan ấy đi , đến
đâu quan ra
đã
nhiều nơi
cũng
những câu đố oái
oăm để hỏi mọi người
_ Khi bỏ các từ in đậm , các từ được bổ nghĩa trở nên chơ vơ , tối nghĩa
_ Các từ in đậm bổ sung ý nghĩa cho động từ được rõ nghĩa , đâỳ đủ hơn
Tạo thành 1 cụm động từ
? Vậy thế nào là cụm động từ ?
Cụm động từ là loại tổ hợp từ
do động từ và một số từ ngữ khác phụ thuộc nó tạo thành
(Ghi nhớ -ý 1)
Tiết 61 : Cụm động từ
I- Cụm động từ là gì ?
1) Khái niệm:
Xét ví dụ :

Cụm động từ là loại tổ hợp từ
do động từ và một số từ ngữ khác phụ thuộc nó tạo thành
(Ghi nhớ -ý 1)
Tôi , nhưng thấy nó khóc to quá, tôi
đang định xin lỗi nó
không dám mở mồm .
đang định xin lỗi nó
không dám mở mồm .
- Là 2 động từ tình thái phải có động từ khác đi kèm phía sau
Lưu ý : Nhiều động từ phải có các từ ngữ phụ thuộc đi kèm tạo thành cụm động từ thì mới trọn nhĩa .
Tiết 61 : Cụm động từ
I- Cụm động từ là gì ?
1)Khái niệm :
a) Xét ví dụ :

Cụm động từ là loại tổ hợp từ
do động từ và một số từ ngữ khác phụ thuộc nó tạo thành
(Ghi nhớ -ý 1)
Lưu ý : Nhiều động từ phải có các từ ngữ phụ thuộc đi kèm tạo thành cụm động từ thì mới trọn nhĩa .
b)So sánh cụm động từ và động từ
Ch? có 1 động từ trung tâm
Ch? nói v? 1 hnh d?ng di nói chung.
Có d?y d? 3 ph?n : PPT : Dó
PTT : Di
PPS : Nhi?u noi
Di?n t? d?y d? hnh d?ng c?a viên quan dó l di r?t nhi?u noi
Tiết 61 : Cụm động từ
I- Cụm động từ là gì ?
1)Khái niệm:
a)Xét ví dụ :
b)So sánh động từ và cụm động từ :

C V
C V
Viên quan ấy đã đi nhiều nơi
Đi nhiều nơi là viên quan ấy.
Như vậy ta thấy Chức vụ của cụm động từ cũng giống động từ đó là : _thườnglàm vị ngữ trong câu , khi làm chủ ngữ mất khả năng kết hợp với từ : đã
Cụm động từ có ý nghĩa đầy đủ hơn và có cấu tạo phức tạp hơn một mình động từ nhưng hoạt động trong câu giống như một động từ
Tiết 61 : Cụm động từ
I- Cụm động từ là gì ?
1)Khái niệm:
a)Xét ví dụ :
b)So sánh động từ và cụm động từ :


-Cụm động từ là loại tổ hợp từ
do động từ và một số từ ngữ khác phụ thuộc nó tạo thành.
-Nhiều động từ phải có các từ ngữ phụ thuộc đi kèm tạo thành cụm động từ thì mới trọn nhĩa .
-Cụm động từ có ý nghĩa đầy đủ hơn và có cấu tạo phức tạp hơn một mình động từ nhưng hoạt động trong câu giống như một động từ .
* Ghi nhớ :
Tiết 61 : Cụm động từ
I- Cụm động từ là gì ?
1)Khái niệm:
a)Xét ví dụ :
b)So sánh động từ và cụm động từ :


* Ghi nhớ :
Quan sát các hình sau và dùng 1 cụm động từ để miêu tả
Đang bơi dưới nước
Đang gặm cỏ ở trên đồi
Đang bay trên bầu trời
Tiết 61 : Cụm động từ


Quan sát sơ đồ sau:

* Ghi nhớ :
II/ Cấu tạo của cụm động từ :
Trên cơ sở quan sát sơ đồ ấy, hãy điền những cụm động từ trong ví dụ trên vào mô hình cấu tạo của cụm động từ
I- Cụm động từ là gì 1)Khái niệm:
a)Xét ví dụ :
b)So sánh động từ và cụm động từ :
Tiết 61 : Cụm động từ* Ghi nhớ :
II/ Cấu tạo của cụm động từ :
1) Mô hình cấu tạo cụm động từ :
I- Cụm động từ là gì ?
1)Khái niệm:
a)Xét ví dụ :
b)So sánh động từ và cụm động từ :
Tiết 61 : Cụm động từ* Ghi nhớ :
II/ Cấu tạo của cụm động từ :
-Phụ ngữ : Đã bổ sung ý nghĩa Thời gian cho động từ trung tâm.
- Ngoài ra còn có các từ chỉ quan hệ thời gian như : Sẽ , đang , từng , mới , sắp ,.
-Phụ ngữ : Cũng bổ sung cho động từ trung tâm ý nghĩa chỉ sự tiếp diễn tương tự .
-Ngoài ra còn có các từ khác cũng bổ sung cho động từ trung tâm sự tiếp diễn tương tự như : Vẫn , cứ , còn, cùng , hay , đều , nữa.
1) Mô hình cấu tạo cụm động từ :
2) Phần phụ trước :
I- Cụm động từ là gì ?
1)Khái niệm:
a)Xét ví dụ :
b)So sánh động từ và cụm động từ :
Tiết 61 : Cụm động từ* Ghi nhớ :
II/ Cấu tạo của cụm động từ :
_ Ngoài ra phụ ngữ trước còn bổ sung cho động từ trung tâm các ý nghĩa sau :
+ Sự khuyến khích hoặc ngăn cản hành động : hãy, đừng , chớ .Ví dụ : Hãy làm tốt nhé, Đừng đivào đó.
+ Sự khẳng định : có., sự phủ định : không , chẳng , chưa.Ví dụ : Chưa ăn cơm, Chẳng tim thấy ở đâu..
1) Mô hình cấu tạo cụm động từ :
2) Phần phụ trước :
I- Cụm động từ là gì ?
1)Khái niệm:
a)Xét ví dụ :
b)So sánh động từ và cụm động từ :
Tiết 61 : Cụm động từ* Ghi nhớ :
II/ Cấu tạo của cụm động từ :

1) Mô hình cấu tạo cụm động từ :
2) Phần phụ trước :
3) Phần phụ sau :
_ Phụ ngữ sau " Nhiều nơi" bổ sung cho động từ trung tâm ý nghĩa về địa điểm .
_ Phụ ngữ sau" Những câu đố oái oăm để hỏi mọi người"bổ sung cho động từ trung tâm ý nghĩa chỉ đối tượng của hành động .
I- Cụm động từ là gì ?
1)Khái niệm:
a)Xét ví dụ :
b)So sánh động từ và cụm động từ :
Tiết 61 : Cụm động từ* Ghi nhớ :
II/ Cấu tạo của cụm động từ :

1) Mô hình cấu tạo cụm động từ :
2) Phần phụ trước :
3) Phần phụ sau :
_Ngoài ra phụ ngữ sau còn bổ sung cho động từ trung tâm : + ý nghĩa về hướng : Đi lên , đi xuống.
+ý nghĩa về thời gian: ăn vào buôỉ sáng , Chơi vào buổi chiều .
+ ý nghĩa về mục đích : ăn cơm rồi , học nữa , học mãi .
+ý nghĩa về nguyên nhân : ăn cơm trước vì đi học sớm.
+ ý nghĩa về phương tiện : ăn cơm bằng thìa,đi bằng tàu hoả .
+ý nghĩa về cách thức hành động : Nghĩ về quê hương , ngủ ở nhà ngoài.
I- Cụm động từ là gì ?
1)Khái niệm:
a)Xét ví dụ :
b)So sánh động từ và cụm động từ :
Tiết 61 : Cụm động từ* Ghi nhớ :
II/ Cấu tạo của cụm động từ :

1) Mô hình cấu tạo cụm động từ :
2) Phần phụ trước :
3) Phần phụ sau :
* Ghi nhớ :
Bài tập nhanh : Bài tập 3: Nêu ý nghĩa của các phụ ngữ được in đậm dươí đây . Việc dùng các phụ ngữ này trứơc động từ miêu tả hành động của người cha và viên quan nói lên điều gì về trí thông minh của chú bé trong truyện Em bé thông minh ?
Người cha đứng ngẩn chưa biết trả lời thế nào thì đứa con chừng bảy , tám tuổi nhanh miệng hỏi vặn lại viên quan [.].Viên quan nghe cậu bé hỏi lại như thế không biết đáp sao cho ổn . Quan thầm nghĩ , nhất định nhân tài ở đây rồi , chả phải tìm đâu mất công .
( Em bé thông minh)
I- Cụm động từ là gì ?
1)Khái niệm:
a)Xét ví dụ :
b)So sánh động từ và cụm động từ :
Tiết 61 : Cụm động từ* Ghi nhớ :
II/ Cấu tạo của cụm động từ :

1) Mô hình cấu tạo cụm động từ :
2) Phần phụ trước :
3) Phần phụ sau :
* Ghi nhớ :
Bài tập nhanh : Bài tập 3:
Đáp án : Cả 2 từ đều có ý nghĩa phủ định hành động :
_ Từ " Chưa": hành động có thể xảy ra trong tương lai ( phủ định tương đối )
_Từ : " Không" : Hành động không xảy ra( phủ định tuyệt đối )
Cho thấy sự thông minh , nhanh trí của em bé
I- Cụm động từ là gì ?
1)Khái niệm:
a)Xét ví dụ :
b)So sánh động từ và cụm động từ :
Tiết 61 : Cụm động từ* Ghi nhớ :
II/ Cấu tạo của cụm động từ :

1) Mô hình cấu tạo cụm động từ :
2) Phần phụ trước :
3) Phần phụ sau :
* Ghi nhớ :
III/ Luyện tập:
1 ) Bài tập 1 :
Bài tập 1: (Hoạt động nhóm)
Tìm các cụm động từ trong những câu sau :
a)Em bé còn đang đùa nghịch ở sau nhà.
b)Vua cha yêu thương Mỵ Nương rất mực, muốn kén cho con một người chồng thật xứng đáng.
c)Cuối cùng, triều đình đành tìm cách giữ sứ thần ở công quán để có thì giờ đi hỏi ý kiến em bé thông minh nọ.
I- Cụm động từ là gì ?
1)Khái niệm:
a)Xét ví dụ :
b)So sánh động từ và cụm động từ :
Tiết 61 : Cụm động từ* Ghi nhớ :
II/ Cấu tạo của cụm động từ :

1) Mô hình cấu tạo cụm động từ :
2) Phần phụ trước :
3) Phần phụ sau :
* Ghi nhớ :
III/ Luyện tập:
1 ) Bài tập 1 :
Đáp án :

a) Còn đang đùa nghịch ở sau nhà.
b)Yêu thương Mị Nương hết mực .
c) Đành tìm cách giữ sứ thần ở công quán .
Để có thì giờ , Đi hỏi ý kiến em bé thông minh nọ .
I- Cụm động từ là gì ?
1)Khái niệm:
a)Xét ví dụ :
b)So sánh động từ và cụm động từ :


còn đang
yêu thương
đành
Tiết 61 : Cụm động từ


* Ghi nhớ :
II/ Cấu tạo của cụm động từ :

1) Mô hình cấu tạo cụm động từ :
2) Phần phụ trước :
3) Phần phụ sau :
* Ghi nhớ :
III/ Luyện tập:
1 ) Bài tập 1 :
2) Bài tập 2:
3) Bài tập 4:
Viết một câu trình bày ý nghĩa của truyện Treo biển . Chỉ ra các cụm động từ có trong đoạn văn đó.
I- Cụm động từ là gì ?
1)Khái niệm:
a)Xét ví dụ :
b)So sánh động từ và cụm động từ :
Tiết 61 : Cụm động từ


* Ghi nhớ :
II/ Cấu tạo của cụm động từ :

1) Mô hình cấu tạo cụm động từ :
2) Phần phụ trước :
3) Phần phụ sau :
* Ghi nhớ :
III/ Luyện tập:
1 ) Bài tập 1 :
2) Bài tập 2:
3) Bài tập 4:
Cho động từ Chơi .Em hãy phát triển thành các cụm động từ bằng cách thêm vào phụ ngữ trước và phụ ngữ sau động từ đó
I- Cụm động từ là gì ?
1)Khái niệm:
a)Xét ví dụ :
b)So sánh động từ và cụm động từ :
Tiết 61 : Cụm động từ


* Ghi nhớ :
II/ Cấu tạo của cụm động từ :

1) Mô hình cấu tạo cụm động từ :
2) Phần phụ trước :
3) Phần phụ sau :
* Ghi nhớ :
III/ Luyện tập:
1 ) Bài tập 1 :
2) Bài tập 2:
3) Bài tập 4:
Hướng dẫn về nhà : _Học thuộc ghi nhớ
_ Soạn bài luyện tập xây dựng bài tự sự_Kể chuyện đời thường
I- Cụm động từ là gì ?
1)Khái niệm:
a)Xét ví dụ :
b)So sánh động từ và cụm động từ :
No_avatarf

tam duoc .cung hayKhóc

No_avatarf

nhung ko giong rong sgkKhông biết ngượng

No_avatar

hơi,cũng đ.c thui. mệt thiệt!Khóc

 

No_avatar

tàm tạm nói chung là cũng đượcNháy mắt

No_avatar

chả hay 1 tí nào!

Avatar

hơi khó nhìn chút xíu nhưng ý nghĩa hông saiNháy mắt

No_avatar

Được,nhưng thiếu mất bài 3 phần Luyện tập

No_avatar

hay 

No_avatarf

rất hay nhưng thiếu bài 3 luyên tập Lè lưỡi

No_avatar

Kín miệngvào bệnh viện thôiKhông biết ngượng

 
Gửi ý kiến