Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

sáng kiến kinh nghiệm kế toán trường học

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Xuân Nghĩa
Ngày gửi: 12h:40' 13-12-2011
Dung lượng: 2.6 MB
Số lượt tải: 5036
Số lượt thích: 1 người (Hoàng Huy)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do -Hạnh Phúc
-----o0o-----

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM


I. SƠ YẾU LÝ LỊCH:

- Họ và tên: Nguyễn Trọng Thành
- Ngày, tháng, năm sinh: 02/10/1977
- Đơn vị công tác: Phòng Giáo dục và Đào tạo Khánh Vĩnh
- Chức vụ: Chuyên viên Kế toán
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân kinh tế
PHẦN I: MỞ ĐẦU
I. LÍ DO CHỌN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
Ai cũng biết rằng công tác kế toán là một bộ phận quan trọng, không thể thiếu ở bất kỳ một đơn vị nào. Vì công tác kế toán phản ánh hoạt động tài chính của mỗi đơn vị, góp phần tồn tại và phát triển của đơn vị đó. Ở các đơn vị hành chính sự nghiệp (HCSN), công tác kế toán cũng vô cùng quan trọng vì đặc trưng cơ bản của các đơn vị HCSN là được trang trải các chi phí hoạt động và thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao bằng nguồn kinh phí từ ngân quỹ nhà nước (NN) hoặc bằng ngân quỹ công theo nguyên tắc không bồi hoàn trực tiếp.
Kế toán HCSN là công cụ quản lý, là một bộ phận cấu thành hệ thống kế toán NN. Có chức năng thu thập xử lý, cung cấp thông tin và tình hình tiếp nhận và sử dụng kinh phí, quỹ, tài sản công ở các đơn vị thụ hưởng ngân quỹ NN, ngân quỹ cộng đồng. Thông qua đó thủ trưởng các đơn vị HCSN nắm được tình hình hoạt động của tổ chức mình, phát huy mặt tích cực, ngăn chặn kịp thời các khuyết điểm. Các cơ quan chức năng của NN kiểm soát đánh giá được chính xác, hiệu quả của việc sử dụng công quỹ, lập dự toán trong các đơn vị hành chính sự nghiệp
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Khánh Vĩnh là đơn vị thụ hưởng ngân sách NN, cũng đã sử dụng Kế toán như một công cụ đắc lực trong công việc quản lý nhân sự và tiền lương toàn ngành.
Thời gian gần đây lĩnh vực Tin học đã có nhiều tiến bộ vượt bậc, tác động sâu xa đến mọi lĩnh vực hoạt động của con người. Trong đó có cả lĩnh vực Kế toán, việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) đã trở nên phổ biến trong hầu hết mọi cơ quan, đơn vị, đặc biệt là việc áp dụng các giải pháp Tin học trong công tác quản lý. Trong đó công tác quản lý nhân sự, tiền lương là một lĩnh vực cần thiết và quan trọng.
Nhằm báo cáo cho lãnh đạo một cách kịp thời từ số liệu chi tiết đến tổng hợp về công tác tiền lương, nhân sự ; việc tăng, giảm lao động trong tháng, năm … Đây là một công việc khá phức tạp và khó khăn. Xuất phát từ những trăn trở đó phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tiền lương và nhân sự ra đời.
II.GIỚI HẠN NGHIÊN CỨU
Đối tượng nghiên cứu của đề tài ứng dụng CNTT trong quản lý tiền lương và nhân sự được áp dụng cho các đơn vị Hành chính, sự nghiệp đang áp dụng hệ thống thang, bảng lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
III.MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
III.1.Đối với Nhà quản lý:
- Báo cáo kịp thời số liệu tổng hợp, chi tiết của 1 hoặc nhiều đơn vị quản lý về thông tin cá nhân, tiền lương; công tác nâng lương; các khoản phụ cấp, thu nhập chịu thuế; việc tăng, giảm lao động trong tháng, năm…
- Báo cáo kịp thời về số liệu, lập kế hoạch trong tương lai…
- Có thể xem lại số liệu của các kỳ trước tháng, năm…
- Theo dõi tình hình nhân sự ở các đơn vị, nhằm có kế hoạch bổ sung, điều chuyển…
III.2. Đối với người làm công tác chuyên môn (kế toán):
- Báo cáo kịp thời số liệu hiện tại, tương lai, quá khứ.
- Hàng tháng, chỉ cần 1 cái click chuột là có ngay 1 bảng thanh toán tiền lương cho người lao động của tháng đó nhằm giảm được thời gian làm việc trên máy tính ….
- Giúp kế toán thao tác tự động hóa trong công tác chi trả lương cho người lao động, mà nó đem lại một kết quả chính xác, tránh sai sót.
- Thông qua đó, chấp hành tốt Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg ngày 24/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc chi trả lương qua tài khoản cho các
No_avatar

good

No_avatarf

Thank you!

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓