Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

chuyên đề thể dục lớp 9

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: ngô thị ngọc hà
Người gửi: Ngô Thị Ngọc Hà
Ngày gửi: 21h:10' 17-12-2011
Dung lượng: 23.0 KB
Số lượt tải: 146
Số lượt thích: 0 người
Chuyên đề: “Xây dựng phương pháp tập luyện tích cực trong môn chạy bền cho Học sinh THCS”
Người thực hiện: Ngô Thị Ngọc Hà
I. Đặc vấn đề:
Hiện nay giáo dục được coi là quốc sách hàng đầu trong đó thể dục cũng được coi là một môn quan trọng, cơ bản của công tác giáo dục thể chất cho học sinh. Thể dục không nh?ng chỉ có tác dụng bảo vệ, củng cố tang cường sức khoẻ cho học sinh mà còn nâng cao nang lực làm việc, phát triển trí óc và thể lực, giáo dục đạo đức thẩm mỹ giúp các em góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục của Dảng ở nhà trường phổ thông.
Muốn học tốt các môn thể dục thể chất nói chung và môn điền kinh nói riêng. Dặc biệt là nội dung chạy bền để giúp các em phát triển đều đặn nh?ng nhóm cơ chủ yếu tạo điều kiện hinh thành tư thế đứng đắn, điều chỉnh linh hoạt sự vận động của cơ thể trong quá trỡnh học tập và luyện tập điền kinh : Phải nói đến môn Chạy bền. Tại sao trong khi luyện tập học sinh thường sợ môn này.
Vỡ chạy bền khả nang duy trỡ hoạt động kéo dài, hoạt động với cường độ khác nhau. Do đó cần phải giúp các em giảm bớt lo sợ khi luyện tập chạy bền để các em thoải mái hưng phấn trong khi luyện tập tức là giúp các em phân biệt được sức bền chung và sức bền chuyên môn. Là một tố chất thể lực cần phải phân phối sức cho hợp lí trên toàn bộ cự ly cho phù hợp.
Vậy làm thế nào để thầy dạy tốt, trò học tốt môn chạy bền. Dây là điều tran trở đối với người thầy dạy môn thể dục nói chung và đối với tôi nói riêng. Từ suy nghĩ làm thế nào để học sinh yêu thích môn của minh, môn thường được các em xem nhẹ không như các môn van hoá khác. Tôi và nhóm chúng tôi đã mạnh dạn đưa ra chuyên đề này:
"Xây dựng phương pháp tập luyên tích cực chủ động cho môn chạy bền cho học sinh THCS``
Dể các D/c tham gia v gúp ý cho nhúm chỳng tụi
II. Thực trạng và giải pháp:
1. Thùc tr¹ng:
a. ThuËn lîi: Nhìn chung c¸c em trong toµn tr­êng cã nÒn t¶ng thÓ lùc tèt vµ cã tinh thÇn ham häc bé m«n vµ thÝch thÓ hiÖn m×nh còng nh­ kh¼ng ®Þnh b¶n th©n. C¬ së vËt chÊt trong nhµ tr­êng phôc vô cho m«n häc ®­îc trang bÞ ngµy cµng hoµn thiÖn h¬n. PhÇn lín ®éi ngò gi¸o viªn trong tr­êng lµ giao viªn trÎ cã nhiÖt tình trong c«ng viÖc vµ yªu nghÒ.
b. Khã khăn: S©n b·i cho c¸c em tËp luyªn bé m«n cßn ch­a ®¶m b¶o. HÇu hÕt c¸c em trong tr­êng lµ d©n téc thiÓu sè trình ®é nhËn thøc cßn h¹n chÕ ®­îc thÓ hiÖn nh­: Thô ®éng, nhót nh¸t, thiÕu tù tin ë b¶n th©n trong c¸c ho¹t ®éng häc tËp. Hoµn c¶nh gia ®ình khã khăn vµ chØ muèn c¸c em nghØ häc ë nhµ ®Ó lao ®éng
2. Giải pháp:
a. Dối với Giáo viên:
- Ngay từ giờ dạy đầu tiên GV phải gây hứng thú cho học sinh với bộ môn bằng nhiều phương pháp khác nhau, nói chuyện ngoại khoá, kể chuyện về các môn thể dục, thể chất. Thành tích của từng môn đối với thế giới và quốc tế vài nam gần đây qua đó tạo nên sức hấp dẫn, kích thích tính tò mò ham hiểu biết thích thể thao, muốn tập luyện.
Cho các em thấy được tác dụng của nó: Môn chạy bền nhằm rèn luyện sức bền, ý chí quyết tâm khắc phục khó khăn, mệt mỏi để vượt lên trên giúp các em di chuyển từ nơi này đến nơi khác khi chưa có phương tiện hiện đại. Dể gây được hứng thú phải bỏ khá nhiều công sức về vấn đề này (xen kẽ trong các giờ học) vừa học kiến thức cơ bản vừa dẫn dắt tìm hiểu thực tế ở một số trường qua các hội khoẻ huyện, tỉnh, quốc tế và thế giới để các em yêu thích môn chạy bền, thích tập không sợ mệt mỏi, không bỏ cuộc, biết cách phân phối sức cho phù hợp.
Bên cạnh đó người thầy phải làm thế nào để học sinh tiếp thu kiến thức trong bài giảng nhanh nhất dễ nhớ và nhớ lâu. Muốn thực hiện được điều cơ bản này ngoài nghiên cứu kỹ nội dung kiến thức của bài soạn chu đáo còn phải xác định rõ phương pháp dạy ở từng bài (từng buổi tập) từng phần. Chọn ra học sinh có tố chất thể lực tốt.
1/ Ví dụ : Để dạy một giờ chạy bền có thể tiến hành các bước như sau :
a/ Bước 1: Thường tạo ra cho học sinh hứng thú, hưng phấn khiến cho các em ham muốn luyện tập, thích chạy bền.
b/ Bước 2 : Chỉ ra một số nhược điểm trong chạy bền mà các em thường mắc và tỏ vẻ sợ sệt
Thời kỳ cực điểm thường xuất hiện ở giai đoạn chạy gi?a quãng trong chạy bền là thời kỡ mệt mỏi nhất mà thời kỡ này nó xuất hiện sớm hay muộn tuỳ thuộc vào trỡnh độ luyện tập và sức khoẻ từng người. Do vậy cần tỡm ra biện pháp khắc phục.
c/ Bước 3 : Biện pháp khắc phục : Các em cần cố gắng phối hợp nhịp nhàng gi?a tần số bước chạy và nhịp thở, kết hợp với phân phối sức hợp lý thỡ cơ thể sẽ dần hồi phục.
d/ Bước 4 : Hướng dẫn bài tập về nhà cho các em luyện tập thêm ở nhà vào buổi sáng sớm và chiều mát, giúp các em hiểu và nắm v?ng chiến thuật trong khi chạy bền để đạt thành tích cao.
b.Dối với HS:
- Ngoài tập luyện chính khóa thì các em chủ động tổ chức các hoạt động ngoại khóa cũng như tham gia các hoạt động phong trào ở thôn bản, xã để duy trỡ , phát triển hoàn thiện hơn bản thân nhằm kích thích tính tích cực, chủ động và nâng cao thành tích bản thân mỡnh.
- Thường xuyên tổ chức các cuộc thi đấu TDTT gi?a các khối lớp để tạo tính đua tranh gi?a các em và gi?a khối lớp.
- Tập luyện bằng nhiều hỡnh thức như tập luyện buổi sáng sớm, và buổi chiều mất.
- Phần loại đội tượng học sinh để đưa ra các nhóm đối tượng cụ thể từ đó có các bài tập cụ thể cho nhóm đối tượng đó là:
+ Dối với nhóm đối tượng "Khá- Giỏi": Là nh?ng bài tập nâng cao đòi hỏi có độ khó cao cũng như kĩ nang thực hiện thao tác, kĩ thuật phức tạp .......
+ Dối với nhóm đối tượng "Trung bỡnh": Là nh?ng bài tập, kĩ thuật và động tác bổ trợ thực hiện ở mức độ cơ bản và có xu hướng tăng dần lượng vận động cũng như khối lượng vận động .....
+ Dối với nhóm đối tượng "Yếu- Kém": Dây là nhóm đối tượng mà người giáo viên thể chất cần phải chú ý đến các nguyên nhân của đôi tượng này:
Yếu- Kém vì các em bị bệnh bẩm sinh như là: Bệnh tim, các bệnh di truyền của đường hô hấp ... Dối với đối tượng này thỡ người thầy không thể cho các em thực hiện được nội dung thực hành chạy bền thỡ phải kiểm tra đánh giá bằng hỡnh thức khác như kiểm tra miệng, viết.
Yếu- Kém vỡ nguyên nhân các em sợ môn chạy bền thỡ người thầy đưa ra khối lượng cũng như các bài tập hết sức đơn giản và thường xuyên cắt cử nh?ng học sinh Khá- giỏi kèm cập và động viên hướng dẫn thực hiện
3. Kiểm tra đánh giá:
- Kiểm tra đánh giá học sinh bằng hỡnh thức thực hành kết hợp với kiểm tra lý thuyết ( Hỡnh thức kiểm tra miệng hay hỡnh thức viết). Dưới dạng kiểm tra thường xuyên và định kỡ để phân loại trỡnh độ và kĩ năng thực hành của học sinh trong bộ môn để phân loại ra học sinh Khá- Giỏi, Trung bỡnh,Y?u- Kém từ đó đưa ra nh?ng bài tập cụ thể cho từng nhóm đối tượng
- Dối với nhóm đối tượng "Khá- Giỏi": Là nh?ng bài tập nâng cao đòi hỏi có độ khó cao cũng như kĩ nang thực hiện thao tác, kĩ thuật phức tạp .......
- Dối với nhóm đối tượng "Trung bỡnh": Là nh?ng bài tập, kĩ thuật và động tác bổ trợ thực hiện ở mức độ cơ bản và có xu hướng tăng dần lượng vận động cũng như khối lượng vận động .....
- Dối với nhóm đối tượng "Yếu- Kém": Dây là nhóm đối tượng mà người giáo viên thể chất cần phải chú ý đến các nguyên nhân của đôi tượng này:
+ Yếu- Kém vỡ các em bị bệnh bẩm sinh như là: Bệnh tim, các bệnh di truyền của đường hô hấp ... .Dối với đối tượng này thỡ người thầy không thể cho các em thực hiện được nội dung thực hành chạy bền thỡ phải kiểm tra đánh giá bằng hình thức khác như kiểm tra miệng, viết.
+ Yếu- Kém vỡ nguyên nhân các em sợ môn chạy bền thỡ người thày đua ra nhứng khối lượng cũng như các bài tập hết sức đơn giản và thường xuyên cắt cử nh?ng học sinh Khá- giỏi kềm cập và động viên hướng dẫn thực hiện.
4. Các hoạt động khác:
a. Giáo viên:
- Tác phong lên lớp nhanh nhẹn, ch?ng chạc, tự tin
- Lời nõi rõ ràng, ràng mạch, có sự lối cuốn học sinh tham gia vào tiết học
- Người thầy phải có sức khỏe tốt,kĩ năng thực hành động tác chính xác, đẹp
- Dồ dùng dụng cụ phải đúng, đủ để phục vụ cho tiết học
b. Học sinh:
- Trang phục gọn gàng, thoải mái phù hợp với đặc thù bộ môn
- Dồ dùng học tập phục vụ cho môn học phải có đầy đủ
- Sân bãi phải được chuẩn bị cho tiết học.
III. Tổ chức thực hiện:
1. Khâu tổ chức: Sau khi trao đổi, thảo luận nhóm chúng tôi quyết định
- D/c Dào Van Hạnh: Nhóm trưởng chịu trách nhiệm chính và đôn đốc các thành viên trong nhóm thực hiện chuyên đề và trực tiếp thực hiện chuyên đề.
- D/c Dào Van Hạnh: là người thực hiện giảng 1 tiết
- D/c Nguyễn Van Khánh và đ/c Nguyễn Trường Giang có trách nhiệm giúp đỡ cùng đ/c Hạnh
2. Thực hiện một bài cụ thể: "Chạy bền - đá cầu"
Dược thực hiện trong tiết thể dục lớp 9
MTC Dá cầu - chạy bền
I. Mục tiêu
1. kiến thưc:
- Dá cầu: Ôn các động tác bổ trợ và kĩ thuật động tác cầu: Phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân, di chuyển, đấu tập
- Chạy bền: Chạy bền trên địa hỡnh tự nhiên 100m (nam), 800m ( n?)
2. Kĩ nang:
- Dá cầu: Tiếp tục củng cố và nâng cao kĩ thuật.
- Chạy bền: Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật chạy bền
3. Thái độ:
Hs nghiêm túc tự giác, tích cực chủ động trong giờ học.
II. D?a điểm - Phương tiện
1. Dịa điểm: Sân trưường THCS thạch trung
2. Phưương tiện
- Gv: Giáo án, SGV, luật đá cầu, thước giây.
- HS: Sân tập, quả cầu, chuẩn bị trang phục thể thao
III. Tiến trỡnh lên lớp:
2.1.Dặc điểm của bài:
- Dặc điểm của bài là " Chạy bền - đá cầu" đòi hỏi Hs phải có sức bền bỉ, dẻo dai được thể hiện như:
+ Bền tốc độ, ý trí được thể hiện trong nội dung chạy bền
+ Bền kĩ thuật, di chuyển, tập chung trong quá trỡnh thi đấu đá cầu
2.2. Cách thực hiên:
2.2.1. Chuẩn bị:
- Xây dựng giáo án trên Word, rõ ràng đầy đủ nội dung - chính xác - khoa học theo đặc thù bộ môn
- Chọn phương pháp thực hiện là: Phương pháp thuyết trỡnh, phương pháp làm mẫu, phương pháp trực quan ....
- Chuẩn sân bãi, thiết bị, dụng cụ đầy đủ
- Yêu cầu học sinh chuẩn bị trang phục phải đúng theo đặc thù bộ môn
2.2.2. Thực hiện bài giảng ( Tiên trỡnh thực bài giảng) theo giáo án đã xây dưng: gồm 3 phần
- Phần 1: Phần khởi động cho hs khởi động chuyển từ trạng thái tĩnh sang trạng thái động và phải đảm bảo đúng đủ và có tác dụng.
- Phần 2: Phần cơ là nội dung cần giải Quyết của bài.
- Phần 3: Phần kết thúc giúp học sinh chuyển từ trạng thái động về trạng thái tĩnh
IV. Phần đánh giá:
Phần đánh giá của giáo viên
Phần đánh giá Hs
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓