Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ban do tu duy

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Nguyễn Khuê Văn
Ngày gửi: 07h:59' 02-01-2012
Dung lượng: 14.7 MB
Số lượt tải: 2889
Số lượt thích: 0 người
BỘ SẢN PHẨM BẢN ĐỒ TƯ DUY

BIÊN SOẠN : GV LÊ KIM PHƯƠNG , THCS NGÔ MÂY , HUYEÄN PHUØ CAÙT , TÆNH BÌNH ÑÒNH
MÔN NGỮ VĂN TRUNG HỌC CƠ SỞ
MỤC LỤC
1- Trang bìa trước
2- Mục lục , trang 2
3- Lời nói đầu , trang 3
4- Bản đồ tư duy Ngữ văn 6 , trang 6 ( 6 bài )
5- Bản đồ tư duy Ngữ văn 7 , trang 13 ( 5 bài )
6- Bản đồ tư duy Ngữ văn 8 , trang 19 ( 2 bài )
7- Bản đồ tư duy Ngữ văn 9 , trang 22 ( 5 bài )
8- Thay lời kết , trang 28
9- Phụ bản , trang 29
10-Trang bìa sau

BIÊN SOẠN : GV LÊ KIM PHƯƠNG , THCS NGÔ MÂY , HUYEÄN PHUØ CAÙT , TÆNH BÌNH ÑÒNH
Lời nói đầu
. Bản đồ tư duy - phương pháp dạy học bằng cách sử dụng đồng thời hình ảnh, đường nét, màu sắc, chữ viết, với sự tư duy tích cực không chỉ tạo hứng thú cho học tập của học sinh mà còn góp phần đổi mới và làm phong phú các phương pháp giáo dục.
BIÊN SOẠN : GV LÊ KIM PHƯƠNG , THCS NGÔ MÂY , HUYEÄN PHUØ CAÙT , TÆNH BÌNH ÑÒNH
Dạy hoc bằng BĐTD , các thầy, cô giáo trực tiếp lên lớp đều có chung nhận xét rằng, vật liệu làm BĐTD dễ kiếm, cách làm đơn giản và có thể vận dụng với bất kỳ điều kiện nào của các nhàtrường hiện nay .
BĐTD có thể được vẽ trên giấy bìa, bảng phụ, sử dụng bút chì, màu, phấn, tẩy... hoặc cũng có thể thiết kế trên powerpoint hay các phần mềm chuyên dùng để hỗ trợ thiết kế BĐTD.
BIÊN SOẠN : GV LÊ KIM PHƯƠNG , THCS NGÔ MÂY , HUYEÄN PHUØ CAÙT , TÆNH BÌNH ÑÒNH
Tuy nhiên , qua th?c nghi?m gi?ng d?y cho th?y m?t s? GV vẫn cịn g?p khĩ khan trong vi?c t? ch?c ho?t d?ng d?y h?c trn l?p v?i vi?c thi?t k? v s? d?ng BDTD.
Bộ sản phẩm ny giới thiệu một số Bản đồ tư duy môn Ngữ văn gip GV & HS gi?i quy?t một phần khĩ khan trn.
Chắc chắn Bộ sản phẩm còn nhiều hạn chế nhưng xin gửi tới cc th?y, cơ gio & anh em bằng hữu xa gần như một tư liệu tham khảo hữu ích .
Xin c?m on !
BIÊN SOẠN : GV LÊ KIM PHƯƠNG , THCS NGÔ MÂY , HUYEÄN PHUØ CAÙT , TÆNH BÌNH ÑÒNH
BỘ SẢN PHẨM BẢN ĐỒ TƯ DUY
Ngữ văn - Lớp 6
BIÊN SOẠN : GV LÊ KIM PHƯƠNG , THCS NGÔ MÂY

TỪ VÀ CẤU TẠO TỪ TIẾNG VIỆT- TIẾT 3 , NV6
BIÊN SOẠN : GV LÊ KIM PHƯƠNG , THCS NGÔ MÂY
BẢN ĐỒ TƯ DUY
NGỮ VĂN
SỐ TỪ VÀ LƯỢNG TỪ- TIẾT 52 , NV 6
BIÊN SOẠN : GV LÊ KIM PHƯƠNG , THCS NGÔ MÂY
BẢN ĐỒ TƯ DUY
NGỮ VĂN
ÔN TẬP TRUYỆN DG – TIẾT 54, 55 NV6
BIÊN SOẠN : GV LÊ KIM PHƯƠNG , THCS NGÔ MÂY
BẢN ĐỒ TƯ DUY
NGỮ VĂN
Mua vui hoặc phê phán
Kể rõ hiện tượng đáng cười
Treo biển
Lợn cưới, áo mới
Thánh Gióng
Con rồng cháu tiên
Bánh chưng bánh giầy
Sơn Tinh, Thủy Tinh
Sự tích Hồ Gươm
Mượn chuyện loài vật
nói chuyện con người
Thầy
bói
xem
voi
Ếch
ngồi
đáy
giếng
Kể về những vật quen thuộc
Yếu tố hoang đường
Thể hiện niềm tin và ước mơ
Thạch Sanh
Em bé thông minh
Cây bút thần
Ông lão đánh cá và con cá vàng
Chân Tay Tai Mắt Miệng
BIÊN SOẠN : GV LÊ KIM PHƯƠNG , THCS NGÔ MÂY
ÔN TẬP TRUYỆN DG – TIẾT 54, 55 NV6
NGỤ NGÔN – TRUYỆN CƯỜI
BIÊN SOẠN : GV LÊ KIM PHƯƠNG , THCS NGÔ MÂY
BẢN ĐỒ TƯ DUY
NGỮ VĂN
BIÊN SOẠN : GV LÊ KIM PHƯƠNG , THCS NGÔ MÂY
ÔN TẬP TRUYỆN DG – TIẾT 54, 55 NV6
BẢN ĐỒ TƯ DUY
NGỮ VĂN
BIÊN SOẠN : GV LÊ KIM PHƯƠNG , THCS NGÔ MÂY
TIẾT 66, NV 6 - ÔN TẬP TIẾNG VIỆT : TỪ LOẠI & CỤM TỪ
BẢN ĐỒ TƯ DUY
NGỮ VĂN
BIÊN SOẠN : GV LÊ KIM PHƯƠNG , THCS NGÔ MÂY
TIẾT 66, NV 6 - ÔN TẬP TIẾNG VIỆT
BẢN ĐỒ TƯ DUY
NGỮ VĂN
SO SÁNH – TIẾT 78 NV 6
BIÊN SOẠN : GV LÊ KIM PHƯƠNG , THCS NGÔ MÂY
BIÊN SOẠN : GV LÊ KIM PHƯƠNG , THCS NGÔ MÂY
BẢN ĐỒ TƯ DUY
NGỮ VĂN
BIÊN SOẠN : GV LÊ KIM PHƯƠNG , THCS NGÔ MÂY
BỘ SẢN PHẨM BẢN ĐỒ TƯ DUY
Ngữ văn - Lớp 7
BIÊN SOẠN : GV LÊ KIM PHƯƠNG , THCS NGÔ MÂY
BIÊN SOẠN : GV LÊ KIM PHƯƠNG , THCS NGÔ MÂY
BẢN ĐỒ TƯ DUY
NGỮ VĂN
BẢN ĐỒ TƯ DUY
NGỮ VĂN
VĂN BẢN BIỂU CẢM – TIẾT 20,23,24 NV7
BIÊN SOẠN : GV LÊ KIM PHƯƠNG , THCS NGÔ MÂY
BẢN ĐỒ TƯ DUY NGỮ VĂN
XA NGẮM THÁC NÚI LƯ – TIẾT 34 , NV7
BIÊN SOẠN : GV LÊ KIM PHƯƠNG , THCS NGÔ MÂY , PHÙ CÁT , BÌNH ĐỊNH
BẢN ĐỒ TƯ DUY
NGỮ VĂN
Tiết 35 , NGÖÕ VAÊN 7 –TỪ ĐỒNG NGHĨA
BIÊN SOẠN : GV LÊ KIM PHƯƠNG , THCS NGÔ MÂY
BẢN ĐỒ TƯ DUY
NGỮ VĂN
BĐTD VĂN 7, TIEÁT 48 - THÀNH NGỮ,
BIÊN SOẠN : GV LÊ KIM PHƯƠNG , THCS NGÔ MÂY
TIẾT 53, 54 NV7 - TIẾNG GÀ TRƯA
BIÊN SOẠN : GV LÊ KIM PHƯƠNG
THCS NGÔ MÂY , PHÙ CÁT , BÌNH ĐỊNH
BẢN ĐỒ
TƯ DUY
NGỮ VĂN
TIẾT 53, 54 NV7 - TIẾNG GÀ TRƯA
BIÊN SOẠN : GV LÊ KIM PHƯƠNG
THCS NGÔ MÂY , PHÙ CÁT , BÌNH ĐỊNH
BẢN ĐỒ TƯ DUY
NGỮ VĂN
BẢN ĐỒ TƯ DUY
NGỮ VĂN
BẢN ĐỒ TƯ DUY
NGỮ VĂN
BỘ SẢN PHẨM BẢN ĐỒ TƯ DUY

Ngữ văn - Lớp 8
BIÊN SOẠN : GV LÊ KIM PHƯƠNG , THCS NGÔ MÂY
BÀI TOÁN DÂN SỐ - NGỮ VĂN 8 ; TIẾT 49
BIÊN SOẠN : GV LÊ KIM PHƯƠNG , THCS NGÔ MÂY
BẢN ĐỒ TƯ DUY
NGỮ VĂN
BIÊN SOẠN : GV LÊ KIM PHƯƠNG
THCS NGÔ MÂY , PHÙ CÁT , BÌNH ĐỊNH
BẢN ĐỒ TƯ DUY
NGỮ VĂN
BẢN ĐỒ TƯ DUY
NGỮ VĂN
BIÊN SOẠN : GV LÊ KIM PHƯƠNG
THCS NGÔ MÂY , PHÙ CÁT , BÌNH ĐỊNH
NHẬT KÝ TRONG TÙ – TIẾT 89 , NV 8
BIÊN SOẠN : GV LÊ KIM PHƯƠNG , THCS NGÔ MÂY
BIÊN SOẠN : GV LÊ KIM PHƯƠNG
THCS NGÔ MÂY , PHÙ CÁT , BÌNH ĐỊNH
TIẾT 90 NV8 - CHIẾU DỜI ĐÔ
BẢN ĐỒ
TƯ DUY
NGỮ VĂN
BIÊN SOẠN : GV LÊ KIM PHƯƠNG
THCS NGÔ MÂY , PHÙ CÁT , BÌNH ĐỊNH
BỘ SẢN PHẨM BẢN ĐỒ TƯ DUY

Ngữ văn - LỚP 9
BIÊN SOẠN : GV LÊ KIM PHƯƠNG , THCS NGÔ MÂY
SỰ PHÁT TRIỂN TỪ VỰNG -TIẾT 21, NV9
BIÊN SOẠN : GV LÊ KIM PHƯƠNG , THCS NGÔ MÂY
BẢN ĐỒ TƯ DUY NGỮ VĂN
TRUYỆN KIỀU – TIẾT 26,27 NV9
BIÊN SOẠN : GV LÊ KIM PHƯƠNG , THCS NGÔ MÂY
CHỊ EM THÚY KIỀU – TIẾT 27 , NV9
BIÊN SOẠN : GV LÊ KIM PHƯƠNG , THCS NGÔ MÂY
TỔNG KẾT TỪ VỰNG – TIẾT 43+49+53 NV9
BIÊN SOẠN : GV LÊ KIM PHƯƠNG , THCS NGÔ MÂY
BẢN ĐỒ TƯ DUY
NGỮ VĂN
BIÊN SOẠN :LÊ KIM PHƯƠNG , THCS NGÔ MÂY , PHÙ CÁT , BÌNH ĐỊNH
TIẾT 46,47 NV 9 - ĐỒNG CHÍ
BẢN ĐỒ TƯ DUY
NGỮ VĂN
BIÊN SOẠN : GV LÊ KIM PHƯƠNG , THCS NGÔ MÂY , PHÙ CÁT , BÌNH ĐỊNH
TIẾT 46,47 NV 9 - ĐỒNG CHÍ
BẢN ĐỒ TƯ DUY NGỮ VĂN
Chính Hữu
BẢN ĐỒ TƯ DUY NGỮ VĂN
THAY LỜI KẾT
Việc vận dụng BĐTD trong dạy học sẽ dần hình thành cho HS tư duy mạch lạc, hiểu biết vấn đề một cách sâu sắc, có cách nhìn vấn đề một cách hệ thống, khoa học. Sử dụng BĐTD kết hợp với các phương pháp dạy học tích cực khác như vấn đáp gợi mở, thuyết trình,… có tính khả thi cao góp phần đổi mới PPDH, đặc biệt là đối với các lớp ở cấp THCS
BIÊN SOẠN : GV LÊ KIM PHƯƠNG , THCS NGÔ MÂY
BỘ SẢN PHẨM BẢN ĐỒ TƯ DUY MOÂN NGÖÕ VAÊN
BIÊN SOẠN : GV LÊ KIM PHƯƠNG , THCS NGÔ MÂY


Kính chúc quí thầy cô giáo sức khỏe

Chúc các em chăm ngoan , học giỏi !
Biên soạn : GV LÊ KYM PHƯƠNG , Trường THCS Ngô Mây , Phù Cát
B? S?N PH?M B?N D? TU DUY MÔN NGỮ VĂN
 
Gửi ý kiến