Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Chương I. §4. Số gần đúng và sai số

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Ngô Kiều Lượng (trang riêng)
Ngày gửi: 12h:50' 04-01-2012
Dung lượng: 175.0 KB
Số lượt tải: 230
Số lượt thích: 0 người
Dương Tiến Dũng
§4: Sè gÇn ®óng – sai sè

Dương Tiến Dũng
4.Chữ số chắc và các viết chuẩn số gần đúng.
Chữ số chắc là gì?
Dương Tiến Dũng
Nhận xét
+ Tất cả các chữ số đứng bên trái chữ số chắc đều là chữ số chắc.
+Tất cả các chữ đứng bên phải chữ số không chắc đều là chữ số không chắc.
Dương Tiến Dũng

nên chữ số hàng trăm ( chữ số 4) là chữ số không chắc, còn chữ số hàng nghìn ( chữ số 8 ) là chữ số chắc. Vậy các chữ số chắc là 9,1,9,8 và các chữ số không chắc là 4,2,7.
Dương Tiến Dũng
Dạng chuẩn số gần đúng là gì?
b Dạng chuẩn của số gần đúng .
. Nếu số gần đúg là số thập phân không nguyên thì dạng chuẩn là dạng mà mọi chữ số của nó đều là chữ số chắc.
Dương Tiến Dũng
Ví dụ 6.
Cho một giá trị gần đúng của được viết dưới dạng chuẩn là 2,236( ,độ chính xác của nó như thế nào?
ở đây hàng thấp nhất có ch? số chắc là hàng phần nghin nên độ chính xác của nó là . Do đó ta biết được:
Dương Tiến Dũng
Nếu số gần đúng là số nguyên thì dạng chuẩn của nó là gì?
.Nếu số gần đúng là số nguyên thì dạng chuẩn của nó là A.10K trong đó A là số nguyên ,
k là hàng thấp nhất có chữ số chắc (k ?N).
(Từ đó mọi chữ số của A đều là số chắc)

Dương Tiến Dũng
Vi dụ 7:Số dân của Việt Nam
( năm 2005) vào khoảng 8.106 người , hãy cho biết số dân thực tế của Việt Nam?
ở đây k = 6 cho nên độ chính xác của số gần đúng này là =500000, do đó ta biết được số dân của Việt Nam vào khoảng từ 82,5 ?83,5 triệu người.
Dương Tiến Dũng
Chú ý.
Với qui ước dàng chuẩn số gần đúng 0,14 và 0,140 dưới dạng chuẩn có ý nghĩa khác nhau. Số gần đúng 0,14 có sai số 0,005, còn sai số gần đúng của số 0,140 có sai số tuyệt đối không vượt quá 0,0005.
Kí hiệu khoa học của một số là gì?
Dương Tiến Dũng
5. Kí hiệu khoa học của một số.
Mỗi số thập phân khác không được viết dưới dạng trong đó
(Qui ước rằng nếu n=-m,với m là số nguyên dưong thì
)
Dạng như thế được gọi là kí hiệu khoa học của số đó. Người ta thường dùng kí hiệu khoa học để ghi những số rất lớn hoặc rất bé. Số mũ n của 10 trong kí hiệu khoa học của một số cho ta thấy độ lơn( bé ) của số đó.
Dương Tiến Dũng
Vi dụ 8. Khối lượng của trái đất viết dưới dạng kí hiệu khoa học là 5,98.1024kg. Khối lượng nguyên tử của Hidro viết dưới dạng kí hiệu khoa học là 1,66.10-24kg.
No_avatar

ôi

 

 
Gửi ý kiến