Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Luyện tập về tính diện tích

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thái Kết
Ngày gửi: 19h:06' 17-01-2012
Dung lượng: 253.0 KB
Số lượt tải: 222
Số lượt thích: 0 người
Toán 5
Giáo viên: Hà Văn Trường
20m
20m
20m
20m
40,1m
25 m
25 m
Ví dụ : Tính diện tích của mảnh đất có kích thước theo hình vẽ bên
Thứ bẩy ngày 14 tháng 1 năm 2012
Toán
Tiết 101 : Luyện tập về tính diện tích
20m
20m
20m
20m
40,1m
40,1m
25m
25m
20m
20m
20m
20m
25m
25m
40,1m
Cách 1:
Cách 2:
20m
25m
40,1m
40,1m
25m
20m
20m
20m
Cách 3:
Thứ bẩy ngày 14 tháng 1 năm 2012
Toán
Ví dụ : Tính diện tích của mảnh đất có kích thước theo hình vẽ bên
25m
25m
20m
20m
40,1m
20m
20m
Ta có thể thực hiện như sau :
a) Chia mảnh đất thành hình chữ nhật ABCD và hai hình vuông bằng nhau EGHK, MNPQ
b) Tính :
Độ dài cạnh DC là :
25 + 20 + 25 = 70 (m)
Diện tích hình chữ nhật ABCD là :
70 x 40,1 = 2807 (m2)
Diện tích của hai hình vuông EGHK và MNPQ là :
20 x 20 x 2 = 800 (m2)
Diện tích mảnh đất là :
2807 + 800 = 3607 (m2)
Đáp số : 3807 m2
Tiết 101 : Luyện tập về tính diện tích
Ta có thể thực hiện cách khác :
a) Chia mảnh đất thành hình chữ nhật ABCD và hai hình chữ nhật bằng nhau KEIG, MNPQ.
b) Tính :
Độ dài cạnh AD là :
20 + 40,1 + 20 = 80,1 (m)
Diện tích hình chữ nhật ABCD là :
20 x 80,1 = 1602 (m2)
Diện tích của hai hình chữ nhật EKGI và MNPQ là :
40,1 x 25 x 2 = 2005 (m2)
Diện tích mảnh đất là :
1602 + 2005 = 3607 (m2)
Đáp số : 3607 m2
Toán
Tiết 101 : Luyện tập về tính diện tích
Ví dụ : Tính diện tích của mảnh đất có kích thước theo hình vẽ bên
Thứ bẩy ngày 14 tháng 1 năm 2012
Các bước thực hiện:
Bước1: Chia hoặc ghép hình để đưa về dạng hình học đã học
Bước 2: Gọi tên và tính số đo các cạnh
Bước 3: Tính diện tích.
Thứ bẩy ngày 14 tháng 1 năm 2012
Toán
Tiết 101 : Luyện tập về tính diện tích

Bài 1 :
- Ta chia m¶nh ®Êt thµnh h×nh ch÷ nhËt ABCD vµ MNPQ
Cách 1 :
Tính :
Độ dài cạnh DC là :
3,5 + 4,2 + 3,5 = 11,2 (m)
Diện tích hình chữ nhật ABCD là :
3,5 x 11,2 = 39,2 (m2)
Diện tích hình chữ nhật MNPQ là :
4,2 x 6,5 = 27,3 (m2)
Diện tích mảnh đất là :
39,2 + 27,3 = 66,5 (m2)
Đáp số : 66,5 m2
Thứ bẩy ngày 14 tháng 1 năm 2012
Toán
Tiết 101 : Luyện tập về tính diện tích
Bài1 :
Cách 2
a) Chia mảnh đất thành hình chữ nhật ABCD và hai hình vuông bằng nhau
b) Tính :
Độ dài đoạn BC là :
6,5 + 3,5 = 10 (m)
Diện tích hình chữ nhật ABCD là :
10 x 4,2 = 42 (m2)
Diện tích hai hình vuông là :
3,5 x 3,5 x 2 = 24,5 (m)
Diện tích mảnh đất là :
42 + 24,5 = 66,5 (m2)
Đáp số : 66,5 m2
Thứ bẩy ngày 14 tháng 1 năm 2012
Toán
Tiết 101 : Luyện tập về tính diện tích
Bài 1 :
Cách 3 :
a) Ta coi mảnh đất có dạng hình chữ nhật ABCD bị cắt bỏ đi hai hình chữ nhật nhỏ bằng nhau
b) Tính :
Độ dài cạnh AB là :
3,5 + 4,2 + 3,5 = 11,2 (m)
Độ dài cạnh BC là :
3,5 + 6,5 = 10 (m)
Diện tích hình chữ nhật ABCD là :
10 x 11,2 = 112 (m2)
Diện tích hai hình chữ nhật nhỏ là :
3,5 x 6,5 x 2 =45,5 (m2)
Diện tích mảnh đất là :
112 - 45,5 = 66,5 (m2)
Đáp số : 66,5 m2
Thứ bẩy ngày 14 tháng 1 năm 2012
Toán
Tiết 101 : Luyện tập về tính diện tích
Bài 2 :
Cách 1:
a) Chia khu đất thành hình chữ nhật ABCD và hai hình chữ nhật nhỏ bằng nhau.
b) Tính :
Độ dài cạnh BC là :
50 + 30 = 80 (m)
Độ dài cạnh DC là :
100,5 - 40,5 = 60 (m)
Diện tích hình chữ nhật ABCD là :
80 x 60 = 4800 (m2)
Diện tích hai hình chữ nhật nhỏ là :
30 x 40,5 x 2 = 2430 (m2)
Diện tích khu đất là :
4800 + 2430 = 7230 (m2)
Đáp số : 7230 m2
Thứ bẩy ngày 14 tháng 1 năm 2012
Toán
Tiết 101 : Luyện tập về tính diện tích
Bài 2 :
Cách 2:
a) Chia khu đất thành hình chữ nhật ABCD và hai hình chữ nhật bằng nhau: KMBI và DEGH
b) Tính :
Độ dài cạnh AD là :
50 - 30 = 20 (m)
Độ dài cạnh AB là :
100,5 - 40,5 = 60 (m)
Diện tích hình chữ nhật ABCD là :
20 x 60 = 1200 (m2)
Diện tích hai hình chữ nhật KMBI và DEGH là :
30 x 100,5 x 2 = 6030 (m2)
Diện tích khu đất là :
6030 + 1200 = 7230 (m2)
Đáp số : 7230 m2
Thứ bẩy ngày 14 tháng 1 năm 2012
Toán
Tiết 101 : Luyện tập về tính diện tích
Bài 2 :
Cách 3:
a) Coi khu đất là hình chữ nhật ABCD bị cắt đi hai hình chữ nhật nhỏ bằng nhau
b) Tính :
Độ dài cạnh BC là :
50 + 30 = 80 (m)
Độ dài cạnh DC là :
100,5 + 40,5 = 141 (m)
Diện tích hình chữ nhật ABCD là :
141 x 80 = 11280 (m2)
Diện tích hai hình chữ nhật nhỏ là :
50 x 40,5 x 2 = 4050 (m2)
Diện tích khu đất là :
11280 - 4050 = 7230 (m2)
Đáp số : 7230 m2
Chân thành cảm ơn các thầy, cô giáo
đã về dự tiết học
 
Gửi ý kiến