Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Unit 10. Endangered species

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lun Vu Vi
Ngày gửi: 22h:21' 26-01-2012
Dung lượng: 1.3 MB
Số lượt tải: 139
Số lượt thích: 0 người
Mr Vu Thanh Tung
Luc Ngan high school No 4
Game: Yes/ No questions
Unit 10: Endangered species

A: Listening
What do you know about Gorilla?
In which continents can you find Gorilla?

How tall are they?

How much do they weigh??

How long can they live?

- In Africa
- 1.7 m
- 180 kg
- More than 30 years
Unit 10: Endangered species – listening

Gorilla [gə`rilə] (n)
Bared teeth (n)
[beəd ti:θ]
Sociable [`sou∫əbl]
Silverback
[`silvər bæk]
Sub-adult [sʌbædʌlt]
Civil war [`sivl wɔ:]
Nest [nest]
Forest rangers
[`fɔrist] [reindʒə]
Khỉ đột
Răng hở
Dễ gần
Khỉ đầu đàn

Chưa trưởng thành
Nội chiến
Tổ
Nhân viên kiểm lâm

Vocabulary:
Unit 10: Endangered species – listening
Gorilla live in family group. A typical group is
led by the biggest and strongest grown-up
male gorilla
Babies sleep with their mother at night
Hunters kill them for food
A
B
D
C
5. D
Task 1: Listen and choose the best answer
Unit 10: Endangered species – listening – Task 1
Unit 10: Endangered species ► Listening► Task 2
Listen and complete the chart below
Peaceful
Plant-eating
A few female and their young
Plants and a few insects
In trees
In grasses
Civil war
forests being cut down
Unit 10: Endangered species ► Listening
After you listen: Summarize the listening passage
What are the main features of gorillas?
What do they eat?
How do they live?
Where do they sleep?
With whom do baby gorillas sleep?
Why do hunters kill mountain gorillas?
Who protect mountain gorillas?In about 80 words write a paragraph about the life of gorillas.
Unit 10: Endangered species - Listening
Homework
 
Gửi ý kiến