Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 25. Sự oxi hoá - Phản ứng hoá hợp - Ứng dụng của oxi

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trương Ngọc Thủy (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:18' 04-02-2012
Dung lượng: 3.8 MB
Số lượt tải: 119
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS AN BÌNH
GV: NHAN THI
GIA?O A?N HO?A HO?C 8
Ti?t 39. SỰ OXI HÓA - PHẢN ỨNG HÓA HỢP - ỨNG DỤNG CỦA OXI
GV: Trương Ngọc Thủy
KIỂM TRA MIỆNG
Hoàn thành các phản ứng sau và gọi tên các sản phẩm:
Fe 3 O4
2P2O5
SO2
CO2 + H2O
(Oxit Sắt từ)
(Điphotpho pentaoxit)
(Lưu huỳnh đioxit hay khí sunfurơ)
(Cacbon đioxit và Nước)
2)
Khí Oxi là một đơn chất , đặc biệt ở nhiệt độ cao, nó dễ dàng tham gia phản ứng hóa học với nhiều , nhiều và . Trong các hợp chất hóa học, nguyên tố Oxi có hóa trị .
phi kim rất hoạt động
kim loa?i
phi kim
hợp chất
II
3
2
4
5
2
2
Mô tả hiện tượng thí nghiệm:
+ Đốt cháy Phôtpho trong lọ khí Oxi.
+ Đốt cháy Sắt trong lọ khí Oxi.
Dùng từ hoặc cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống:
Ti?t 39
SỰ OXI HÓA - PHẢN ỨNG HÓA HỢP - ỨNG DỤNG CỦA OXI
Từ các phản ứng trên, những phản ứng hóa học nào thể hiện tính chất:
2) Khí Oxi tác dụng với hợp chất?
1) Khí Oxi tác dụng với đơn chất?
Ti?t 39
I/ Sự oxi hóa:
SỰ OXI HÓA - PHẢN ỨNG HÓA HỢP - ỨNG DỤNG CỦA OXI
Sự tác dụng của Oxi với một chất là sự Oxi hóa.
II/ Phản ứng hóa hợp:
Cho biết số chất phản ứng và số chất sản phẩm trong các PƯHH sau:
2
1
2
1
2
1
3
1
Ti?t 39
I/ Sự oxi hóa:
SỰ OXI HÓA - PHẢN ỨNG HÓA HỢP - ỨNG DỤNG CỦA OXI
Sự tác dụng của Oxi với một chất là sự Oxi hóa.
II/ Phản ứng hóa hợp:
Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó chỉ có một chất mới được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu
Ví dụ:
Zn + O2 --> ZnO
KClO3 --> KCl + O2
CuO + H2 --> Cu + H2O
Al + Cl2 --> AlCl3
Cho các phản ứng hóa học sau:
CaO + CO2 --> CaCO3
Zn + HCl --> ZnCl2 + H2
P2O5 + H2O --> H3PO4
1/ Những phản ứng nào là phản ứng hóa hợp?
2/ Lập phương trình hóa học của các phản ứng hóa hợp đó.
to
to
to
to
Ti?t 39:
I/ Sự oxi hóa:
SỰ OXI HÓA - PHẢN ỨNG HÓA HỢP - ỨNG DỤNG CỦA OXI
Sự tác dụng của Oxi với một chất là sự Oxi hóa.
II/ Phản ứng hóa hợp:
Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó chỉ có một chất mới được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu
Ví dụ:
III/ Ứng dụng của Oxi:
Dùng cho sự hô hấp của con người và động vật.
O2
O2
O2
III/ Ứng dụng của Oxi:
Dùng cho sự hô hấp của con người và động vật.
Dùng để đốt nhiên liệu trong đời sống và sản xuất.
O2
O2
ỨNG
DỤNG
CỦA
OXI
Ti?t 39:
I/ Sự oxi hóa:
SỰ OXI HÓA - PHẢN ỨNG HÓA HỢP - ỨNG DỤNG CỦA OXI
Sự tác dụng của Oxi với một chất là sự Oxi hóa.
II/ Phản ứng hóa hợp:
Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó chỉ có một chất mới được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu
Ví dụ:
III/ Ứng dụng của Oxi:
Dùng cho sự hô hấp của con người và động vật.
Dùng để đốt nhiên liệu trong đời sống và sản xuất.
BÀI TẬP
Dùng cụm từ thích hợp trong khung
để điền vào chỗ trống các câu sau
Sự tác dụng của Oxi với một chất là .
Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó chỉ
có được tạo thành từ hai hay
nhiều .
Khí Oxi cần cho của người, động vật và cần để trong đời sống và sản xuất.
một chất mới;
sự Oxi hóa;
đốt nhiên liệu;
sự hô hấp;
chất ban đầu.
sự Oxi hóa
một chất mới
chất ban đầu
sự hô hấp
đốt nhiên liệu
HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC
Đối với tiết học này:
Học thuộc bài, học kỹ các khái niệm
Xem phần đọc thêm trang 87/SGK
Làm bài tập về nhà: 2, 3, 4, 5 trang 87/SGK
Đối với tiết học tiếp theo:
Chuẩn bị bài 26: OXIT
( Tìm hiểu oxit là gì?, CTHH, phân loại và cách gọi tên oxit)

Bài học đến đây là kết thúc

“Chúc các em chăm ngoan, học giỏi!”
 
Gửi ý kiến