Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Doãn Bích Thanh
Ngày gửi: 19h:42' 09-02-2012
Dung lượng: 905.5 KB
Số lượt tải: 389
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG
BÀI GIẢNG MÔN TOÁN LỚP 3
GIÁO SINH: DOÃN BÍCH THANH
Nhân số có bốn chữ số
với số có một chữ số
KHỞI ĐỘNG
CÔ GIÁO EM
HÁT TẬP THỂ
Thứ năm, ngày 9 tháng 2 năm 2012
Toán
Kiểm tra bài cũ:
Vẽ trang trí hình tròn
M
Hình tròn tâm O, bán kính OA, đường kính MN
N
A

O
Thứ năm, ngày 9 tháng 2 năm 2012
Toán
Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số
a/ Phép nhân 1034 x 2
Dựa vào cách đặt phép tính nhân số có ba chữ số với số có một chữ số,hãy đặt tính để thực hiện phép nhân 1034 ? 2
4
3
0
1
x
2
Thứ năm, ngày 9 tháng 2 năm 2012
Toán
Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số
a/ Phép nhân 1034 x 2
4
3
0
1
x
2
Khi thực hiện phép nhân này, ta bắt đầu từ đâu ?
Thứ năm, ngày 9 tháng 2 năm 2012
Toán
Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số
a/ Phép nhân 1034 x 2
4
3
0
1
x
2

* 2 nhân 4 bằng 8,viết 8
8
6
0
2
* 2 nhân 3 bằng 6,viết 6
* 2 nhân 0 bằng 0,viết 0
* 2 nhân 1 bằng 2,viết 2
Thứ năm, ngày 9 tháng 2 năm 2012
Toán
Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số
a/ Phép nhân 2125 x 3
Dựa vào cách đặt phép tính nhân số có ba chữ số với số có một chữ số,hãy đặt tính để thực hiện phép nhân 2125 ? 3
5
2
1
2
x
3
Khi thực hiện phép nhân này,
ta thực hiện bắt đầu từ đâu?
Thứ năm, ngày 9 tháng 2 năm 2012
Toán
Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số
a/ Phép nhân 2125 x 3
3 nhân 5 bằng 15, viết 5 nhớ 1
3 nhân 2 bằng 6 thêm 1 là 7, viết 7
3 nhân 1 bằng 3, viết 3
3 nhân 2 bằng 6, viết 6
5
2
1
2
x
3
1
5
7
3
6
Đây là phép nhân có nhớ
Thứ năm, ngày 9 tháng 2 năm 2012
Toán
Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số
II/.Luyện tập-Thực hành:
Bài 1: Tính
1234
X 2
4013
X 2
2116
X 2
1072
X 2
2468
8026
4232
2144
Trong các bài tập trên bài nào là phép nhân
có nhớ?
Thứ năm, ngày 9 tháng 2 năm 2012
Toán
Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số
Bài 2: Đặt tính rồi tính
1023 x 3
1810 x 5
1023
X 3
3069
1810
X 5
9050
a,
Thứ năm, ngày 9 tháng 2 năm 2012
Toán
Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số
Bài 2: Đặt tính rồi tính
1212 x 4
2005 x 4
1212
X 4
4848
2005
X 4
8020
b,
Thứ năm, ngày 9 tháng 2 năm 2012
Toán
Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số
Bài 3: Xây một bức tường hết 1015 viên gạch.Hỏi xây 4 bức tường như thế hết bao nhiêu viên gạch?
Bài toán cho biết gì?
Bài toán hỏi gì?
Hãy đặt lời giải cho bài toán.
Hãy đặt phép tính cho bài toán.
Thứ năm, ngày 9 tháng 2 năm 2012
Toán
Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số
Bài 3: Xây một bức tường hết 1015 viên gạch.Hỏi xây 4 bức tường như thế hết bao nhiêu viên gạch?
Bài giải
Số viên gạch xây 4 bức tường là:
1015 x 4 = 4060 ( viên gạch)
Đáp số : 4060 viên gạch
Thứ năm, ngày 9 tháng 2 năm 2012
Toán
Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số
Bài 4: Tính nhẩm

2000 x 3 = ?
Nhẩm : 2 nghìn x 3 = 6 nghìn
Vậy : 2000 x 3 = 6000
Thứ năm, ngày 9 tháng 2 năm 2012
Toán
Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số
Bài 4: Tính nhẩm
a) 2000 x 2 =
4000 x 2 =
3000 x 2 =
b) 20 x 5 =
200 x 5 =
2000 x 5 =
4000
8000
6000100
1000
10000
Thứ năm, ngày 9 tháng 2 năm 2012
Toán
Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số
III/.Củng cố
1212
X 4
4848
Đ
2005
X 4
8010
S
VỀ HỌC BÀI VÀ XEM TRƯỚC BÀI TIẾP THEO
BÀI HỌC ĐẾN ĐÂY KẾT THÚC, CÁM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH!
 
Gửi ý kiến