Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Chương III. §5. Phương trình chứa ẩn ở mẫu

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Thao
Ngày gửi: 14h:09' 10-02-2012
Dung lượng: 175.0 KB
Số lượt tải: 211
Số lượt thích: 0 người
Gi?i các phuong trình:
Kiểm tra bài cũ
Hãy thử phân loại các PT sau:
Các phương trình b, d, e chứa ẩn ở mẫu
a/
c/
d/
e/
b/
- Rút gọn ta có: x=1
Đại số Tiết 49. Bài 5 PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU
Ví dụ mở đầu:
Giải phương trình:
Để giải phương trình trên, ta làm như thế nào?
Giải:
- Chuyển các biểu thức chứa ẩn sang một vế:
?1. Giá trị x = 1 có phải là nghiệm của phương trình (1) hay không? Vì sao?
?1. Giá trị x = 1 không phải là nghiệm của phương trình vì tại x = 1 giá trị của hai vế PT(1) không xác định.
- Rút gọn ta có: x=1
Đại số Tiết 49. Bài 5 PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU
Ví dụ mở đầu:
Giải phương trình:
Giải:
- Chuyển các biểu thức chứa ẩn sang một vế:
?1. Giá trị x = 1 không phải là nghiệm của phương trình vì tại x = 1 giá trị của hai vế không xác định.
- Qua ví dụ trên khi biến đổi phương trình mà làm mất mẫu chứa ẩn của phương trình thì phương trình nhận được có tương đương với phương trình ban đầu không ?
- Bởi vậy, khi giải phương trình chứa ẩn ở mẫu, ta nên chú ý đến một yếu tố đặc biệt nào?
Đại số Tiết 49. Bài 5 PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU
2. Tìm điều kiện xác định của một phương trình
- Rút gọn ta có: x=1
Ví dụ mở đầu:
Giải phương trình:
Giải:
- Chuyển các biểu thức chứa ẩn sang một vế:
?1. Giá trị x = 1 không phải là nghiệm của phương trình vì tại x = 1 giá trị của hai vế không xác định.
Em nào cho biết điều kiện xác định của một phân thức là gì?
Phương trình chứa ẩn ở mẫu có phải là tổng các phân thức không? Ví dụ?
- Vậy điều kiện xác định của một phương trình chứa ẩn ở mẫu là gì?
- Điều kiện xác định của phương trình chứa ẩn ở mẫu là tìm điều kiện của biến để giá trị của các phân thức trong phương trình xác định.
Đại số Tiết 49. Bài 5 PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU
2. Tìm điều kiện xác định của một phương trình
- Rút gọn ta có: x=1
Ví dụ mở đầu:
Giải phương trình:
Giải:
- Chuyển các biểu thức chứa ẩn sang một vế:
?1. Giá trị x = 1 không phải là nghiệm của phương trình vì tại x = 1 giá trị của hai vế không xác định.
- Điều kiện xác định của phương trình chứa ẩn ở mẫu là tìm điều kiện của biến để giá trị của các phân thức trong phương trình xác định.
Ví dụ 1: Tìm điều kiện xác định của mỗi phương trình sau:

?2 Tìm điều kiện xác định của mỗi phương trình sau?

Đại số Tiết 49. Bài 5 PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU
2. Tìm điều kiện xác định của một phương trình
Ví dụ mở đầu:
3. Áp dụng
Bài 1. Tìm ĐKXĐ của các phương trình sau
A. X ≠ 3

B. X ≠ -3,5

C. X ≠ 3 và X ≠ -3,5

D. X ≠ 3 và X ≠ -3,5; X ≠ - 3
DKXD c?a PT: là:
Nối mỗi PT ở cột trái với ĐKXĐcủa nó ở
cột phải trong bảng sau:
A.PT:

B.PT:

C.PT:

1.Có ĐKXĐ là: x ≠
2.Có ĐKXĐ là: x ≠ 0 và x ≠ 2
3.Có ĐKXĐ là: x ≠ 2
4.Có ĐKXĐ là: x ≠ 0 và x ≠ - 1
A -
B -
C -
2
1
4
HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ
Các em về nhà xem lại cách tìm ĐKXĐ của một phương trình.
Làm lại các các bài tập đã thực hiện trên lớp
Đọc trước các mục còn lại tiết sau ta học tiếp, xem lại cách qui đồng mẫu của các phân thức.
 
Gửi ý kiến