Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Chương IV. §2. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Quốc Huy (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:30' 10-02-2012
Dung lượng: 402.5 KB
Số lượt tải: 563
Số lượt thích: 0 người
LIÊN HỆ GIỮA THỨ TỰ VÀ PHÉP NHÂN
ĐẠI SỐ 8
Kiểm bài cũ
Câu 1. Phát biểu tính chất liên hệ giữa thứ tự và phép cộng ?
áp dụng: Cho a - 6 > b - 6 . So sánh a và b
Trả lời
Câu 1
+ Khi cộng cùng một số vào cả hai vế của một bất đẳng thức ta được bất đẳng thức mới cùng chiều với bất đẳng thức đã cho
+ Ta có a - 6 > b - 6
=> a - 6 + 6 > b - 6 + 6 (Cộng cả Hai vế của bất đẳng thức với 6)
=> a > b
Tiết 58 Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân
1. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân với số dương
Ví dụ:
Cho - 2 < 3 So sánh - 2.2 và 3.2
3.2
(-2).2
Khi nhân cả hai vế của bất đẳng thức - 2 < 3
với 2 ta được bất đẳng thức - 2.2 < 3.2
Tiết 58 Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân
1. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân với số dương
a, Nhân cả hai vế của bất đẳng thức - 2 < 3 với 5019
thì ta được bất đẳng thức thế nào?
b, Dự đoán kết quả: Nhân cả hai vế của bất đẳng thức – 2 < 3 với số
c dương thì ta được bất đẳng thức nào?
?1
Ví dụ:

Khi nhân cả hai vế của bất đẳng thức - 2 < 3
với 2 ta được bất đẳng thức - 2.2 < 3.2
Tiết 58 Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân
1. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân với số dương
<
>
?
?
?1
a, Ta được bất đẳng thức - 2.5091 < 3.5091
b, Ta được bất đẳng thức - 2.c < 3.c ( với c>0 )
Ví dụ:
Khi nhân cả hai vế của bất đẳng thức - 2 < 3
với 2 ta được bất đẳng thức - 2.2 < 3.2
Tiết 58 Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân
Tính chất.
Với ba số a, b và c mà c > 0, ta có:
Khi nhân hai vế của bất đẳng thức với cùng một số dương ta
được bất đẳng thức mới cùng chiều với bất đẳng thức đã cho
?2. Đặt dấu thích hợp ( <, >) vào ô vuông
<
>
1. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân với số dương
Tiết 58 Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân
1. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân với số dương
Tính chất (sgk)

2. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân với số âm
(Hình minh họa)
(-2).(-2)
3.(-2)
Ví dụ:
Cho - 2 < 3 So sánh - 2.(-2) và 3.(-2)
Khi nhân cả hai vế của bất đẳng thức - 2 < 3
với - 2 ta được bất đẳng thức - 2.(-2) > 3.(-2)
Tiết 58 Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân
1. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân với số dương
Tính chất (sgk)

2. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân với số âm
a, Nhân cả hai vế của bất đẳng thức -2 < 3 với -345
thì ta được bất đẳng thức nào ?
b, Dự đoán kết quả: Nhân cả hai vế của bất đẳng thức -2 < 3 với c âm thì ta được bất đẳng thức nào?
?3
Ví dụ:
Khi nhân cả hai vế của bất đẳng thức - 2 < 3
với - 2 ta được bất đẳng thức - 2.(-2) > 3.(-2)
Tiết 58 Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân
1. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân với số dương
Tính chất (sgk)

2. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân với số âm
<
>
?
?
?3
Ví dụ:
Khi nhân cả hai vế của bất đẳng thức - 2 < 3
với - 2 ta được bất đẳng thức - 2.(-2) > 3.(-2)
a, Ta được bất đẳng thức - 2.(- 345) > 3.(- 345)
b, Ta được bất đẳng thức - 2.c > 3.c ( với c<0 )
1. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân với số dương
Tính chất (sgk).

2. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân với số âm
Tính chất (sgk).
Với ba số a, b và c mà c < 0, ta có:
Nếu a < b thì ac > bc; nếu a b thì ac bc .
- Nếu a > b thì ac < bc; nếu a b thì ac bc.
Khi nhân hai vế của bất đẳng thức với cùng một số âm ta
được bất đẳng thức mới ngược chiều với bất đẳng thức đã cho
Tiết 58 Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân
?
?
?
?
Tiết 58 Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân
?4. Cho - 4a > - 4b, hãy so sánh a và b.
=> ( - 4a).( ) < ( - 4b).( )
2. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân với số âm
1. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân với số dương
Khi nhân hai vế của bất đẳng
thức với cùng một số dương ta
được bất đẳng thức mới cùng
chiều với bất đẳng thức đã cho
Khi nhân hai vế của bất đẳng
thức với cùng một số âm ta
được bất đẳng thức mới ngược
chiều với bất đẳng thức đã cho
Trả lời :
Ta có - 4a > - 4b
=> a < b
Tiết 58 Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân
?5. Khi chia cả hai vế của bất đẳng
thức cho cùng một số khác 0 thì sao ?
Trả lời
- Khi chia hai vế của bất đẳng
thức với cùng một số dương ta được bất đẳng thức mới cùng chiều với bất đẳng thức đã cho
- Khi nhân hai vế của bất đẳng
thức với cùng một số âm ta
được bất đẳng thức mới ngược
chiều với bất đẳng thức đã cho
2. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân với số âm
1. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân với số dương
Khi nhân hai vế của bất đẳng
thức với cùng một số dương ta
được bất đẳng thức mới cùng
chiều với bất đẳng thức đã cho
Khi nhân hai vế của bất đẳng
thức với cùng một số âm ta
được bất đẳng thức mới ngược
chiều với bất đẳng thức đã cho
Tiết 58 Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân
Với ba số a, b và c ta thấy rằng
nếu a < b và b < c thì a < c
Minh hoạ bằng hình vẽ:
VD: Cho a > b.
Chứng minh rằng: a+ 2 > b - 1
Giải:
Vì: a > b => a +2 > b+ 2
(Cộng cả hai vế với 2) ( 1)
Vì: 2 > -1 => b + 2 > b -1
(Cộng cả hai vế với b) ( 2)
Từ ( 1) ( 2) => a+ 2 > b - 1
3. Tính chất bắc cầu của thứ tự
2. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân với số âm
1. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân với số dương
Khi nhân hai vế của bất đẳng
thức với cùng một số dương ta
được bất đẳng thức mới cùng
chiều với bất đẳng thức đã cho
Khi nhân hai vế của bất đẳng
thức với cùng một số âm ta
được bất đẳng thức mới ngược
chiều với bất đẳng thức đã cho
Bài tập: Cho biết a âm hay dương nếu
a, 2a < 3a
b, -2a < -3a
c, -15a < 12a
a > 0
a < 0
a > 0
a < 0
a > 0
Có thể em chưa biết
+ học thuộc các tính chất bài 1 & bài 2.
+ BTVN:
5,6,7,8/ 39 (SGK)
Tiết sau luyện tập
No_avatarf
hay quá các thầy cô ơi em rất thích đó các thầy cô ậ thư viện bài giảng điện tử giúp em học tốt lắm các thầy co ạ em rất thích cảm ơn thầy cô nhìu ạ rất hay rất bỏ ích
 
Gửi ý kiến