Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 45. Thực hành: Tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: http://violet.vn/thethao0481
Người gửi: Trương Thế Thảo (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:50' 11-02-2012
Dung lượng: 33.7 MB
Số lượt tải: 1033
Số lượt thích: 0 người
Trường THCS Nhơn Hậu
Chào mừng quý thầy cô và các em học sinh về dự tiết học hôm nay
Lớp 9-Môn Sinh học
Thứ 3 ngày 14 tháng 02 năm 2012
TỔ HÓA - SINH –ĐỊA – CÔNG NGHỆ - THỄ DỤC
GV: Trương Thế Thảo
BÀI 45- 46: THỰC HÀNH:
TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNG VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ SINH THÁI LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT
A. Mục tiêu bài học:
Học sinh tìm được dẫn chứng của nhân tố sinh thái ánh sáng và độ ẩm lên đời sống sinh vật ở môi trường đã quan sát.
Qua bài học, học sinh thêm yêu thiên nhiên và có ý thức bảo vệ thiên nhiên.
B. Giới thiêu địa điểm thực hành:
- Địa điểm: Đồi Ba Tháp (núi Long Cốt).
Đặc điểm: Khô hạn, nhiều nắng và gió, đất nghèo dinh dưỡng, địa hình đồi dốc.
C. Cách tiến hành:
BÀI 45- 46: THỰC HÀNH:
TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNG VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ SINH THÁI LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT
I. Tìm hiểu môi trường sống của sinh vật:
Quan sát các loại sinh vật sống trên đồi Ba Tháp và điền nội dung quan sát được vào bảng 45.1
Bảng 45.1: Các loại sinh vật quan sát có trên đồi Ba Tháp:
* Một số loại thực vật có thể gặp trên đồi Ba Tháp:
BÀI 45+46: THỰC HÀNH TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNG
VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ SINH THÁI LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT
* Một số loại thực vật có thể gặp trên đồi Ba Tháp:
BÀI 45+46: THỰC HÀNH TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNG
VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ SINH THÁI LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT
* Một số loại thực vật có thể gặp trên đồi Ba Tháp:
BÀI 45+46: THỰC HÀNH TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNG
VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ SINH THÁI LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT
* Một số loại thực vật có thể gặp trên đồi Ba Tháp:
Cây dủ dẻ quả đỏ (chim chim)
Cây dủ dẻ
BÀI 45+46: THỰC HÀNH TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNG
VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ SINH THÁI LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT
* Một số loại thực vật có thể gặp trên đồi Ba Tháp:
BÀI 45+46: THỰC HÀNH TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNG
VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ SINH THÁI LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT
Cây găng
* Một số loại thực vật có thể gặp trên đồi Ba Tháp:
Cây Lựu núi
BÀI 45+46: THỰC HÀNH TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNG
VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ SINH THÁI LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT
Cây lục lạc
Một số loại thực vật có thể gặp trên đồi Ba Tháp
Cây ngũ sắc (cứt lợn - ổ nho)
BÀI 45+46: THỰC HÀNH TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNG
VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ SINH THÁI LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT
Cây mắt mèo
Một số loại thực vật có thể gặp trên đồi Ba Tháp
Cây bời lời
Dây tơ hồng
Cây Cò ke
BÀI 45+46: THỰC HÀNH TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNG
VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ SINH THÁI LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT
Cây cỏ hôi (cứt lợn)
Một số loại thực vật có thể gặp trên đồi Ba Tháp
Dây bìm bìm
Cây trinh nữ (xấu hổ)
Cà độc dược
BÀI 45+46: THỰC HÀNH TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNG
VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ SINH THÁI LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT
Địa y hình vảy và địa y hình cành
Một số loại thực vật có thể gặp trên đồi Ba Tháp
Nhiều loài dương xỉ
BÀI 45+46: THỰC HÀNH TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNG
VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ SINH THÁI LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT
Một số loại thực vật có thể gặp trên đồi Ba Tháp
Gai bàn chải (xương rắn)
Quýt gai
Nhiều loài TV chen chúc nhau
Gai
Vuốt mèo
BÀI 45+46: THỰC HÀNH TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNG
VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ SINH THÁI LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT
* Một số loại thực vật có thể gặp trên đồi Ba Tháp:
Cây bạch đàn
Keo lá tràm
BÀI 45+46: THỰC HÀNH TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNG
VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ SINH THÁI LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT
Một số loại động vật có thể gặp trên đồi Ba Tháp
BÀI 45+46: THỰC HÀNH TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNG
VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ SINH THÁI LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT
Một số loại động vật có thể gặp trên đồi Ba Tháp
BÀI 45+46: THỰC HÀNH TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNG
VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ SINH THÁI LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT
Một số loại động vật có thể gặp trên đồi Ba Tháp
Cây Cò ke
BÀI 45+46: THỰC HÀNH TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNG
VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ SINH THÁI LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT
Một số loại động vật có thể gặp trên đồi Ba Tháp
Châu chấu
BÀI 45+46: THỰC HÀNH TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNG
VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ SINH THÁI LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT
Một số loại động vật có thể gặp trên đồi Ba Tháp
BÀI 45+46: THỰC HÀNH TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNG
VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ SINH THÁI LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT
Một số loại động vật có thể gặp trên đồi Ba Tháp
Rắn lãi – rắn hoa cỏ nhỏ
Thằn lằn bóng đưôi dài
Rắn lục
Rắn sọc dưa
BÀI 45+46: THỰC HÀNH TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNG
VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ SINH THÁI LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT
Một số loại động vật có thể gặp trên đồi Ba Tháp
BÀI 45+46: THỰC HÀNH TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNG
VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ SINH THÁI LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT
BÀI 45+46: THỰC HÀNH TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNG
VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ SINH THÁI LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT
I. Tìm hiểu môi trường sống của sinh vật:
Quan sát các loại sinh vật sống trên đồi Ba Tháp và điền nội dung quan sát được vào bảng 45.1
Bảng 45.1: Các loại sinh vật quan sát có trên đồi Ba Tháp:
Sau khi điền vào bảng 45.1 hãy tổng kết:
Số lượng sinh vật đã quan sát?
Có mấy loại môi trường sống đã quan sát? Môi trường nào có số lượng sinh vật quan sát nhiều nhất? Môi trường nào ít nhất?
BÀI 45+46: THỰC HÀNH TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNG
VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ SINH THÁI LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT
I. Tìm hiểu môi trường sống của sinh vật:
II. Nghiên cứu hình thái lá cây và phân tích ảnh hưởng của ánh sáng tới hình thái của lá:
Chọn quan sát 10 lá cây trên đồi Ba Tháp và hoàn thiện bảng 45.2
Bảng 45.2:
BÀI 45+46: THỰC HÀNH TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNG
VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ SINH THÁI LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT
I. Tìm hiểu môi trường sống của sinh vật:
II. Nghiên cứu hình thái lá cây và phân tích ảnh hưởng của ánh sáng tới hình thái của lá:
Chọn quan sát 10 lá cây trên đồi Ba Tháp và hoàn thiện bảng 45.2
Vẽ hình dạng 10 phiến lá nói trên lên giấy kẻ ô li.
Làm tiêu bản khô 10 loại lá cây nói trên.
III. Tìm hiểu môi trường sống của động vật:
- Quan sát các loài động vật có thể gặp trên đồi Ba Tháp và hoàn thiện bảng sau:
Dưới mỗi hình vẽ và tiêu bản khô kèm theo phiếu ghi rõ:
Tên cây: có thể gọi theo tên địa phương.
Lá cây ưa bóng hay ưa sáng.
Tên người thực hiện.
Ngày thực hiện.
BÀI 45+46: THỰC HÀNH TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNG
VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ SINH THÁI LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT
I. Tìm hiểu môi trường sống của sinh vật:
II. Nghiên cứu hình thái lá cây và phân tích ảnh hưởng của ánh sáng tới hình thái của lá:
Chọn quan sát 10 lá cây trên đồi Ba Tháp và hoàn thiện bảng 45.2
Vẽ hình dạng 10 phiến lá nói trên lên giấy kẻ ô li.
Làm tiêu bản khô 10 loại lá cây nói trên.
III. Tìm hiểu môi trường sống của động vật:
Quan sát các loài động vật có thể gặp trên đồi Ba Tháp và hoàn thiện bảng sau:
BÀI 45+46: THỰC HÀNH TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNG
VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ SINH THÁI LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT
I. Tìm hiểu môi trường sống của sinh vật:
II. Nghiên cứu hình thái lá cây và phân tích ảnh hưởng của ánh sáng tới hình thái của lá:
Chọn quan sát 10 lá cây trên đồi Ba Tháp và hoàn thiện bảng 45.2
Vẽ hình dạng 10 phiến lá nói trên lên giấy kẻ ô li.
Làm tiêu bản khô 10 loại lá cây nói trên.
III. Tìm hiểu môi trường sống của động vật:
Quan sát các loài động vật có thể gặp trên đồi Ba Tháp và hoàn thiện bảng theo mẫu.
IV. Thu hoạch:
Hoàn thiện bảng 45.1; 45.2 và 45.3
Hình vẽ và tiêu bản khô 10 loại lá cây đã quan sát.
Trả lời các câu hỏi sau:
+ Hãy kể tên những nhân tố sinh thái ảnh hưởng lên đời sống sinh vật?
+ Môi trường sống khu vực đồi Ba Tháp có được bảo vệ tốt cho động vật và thực vật sinh sống hay không?
+ Cảm tưởng của em sau buổi thực hành.
Trường THCS Nhơn Hậu
Mời quý thầy cô cùng các em học sinh cùng thực hiện phần quan sát ngoài thiên nhiên của nội dung bài thực hành!
No_avatar

chang co thong tin gi het, chan chet

Cau mày

Avatar
Bài này là bài tìm hiểu môi trường và các nhân tố sinh thái ở 1 khu vực cụ thể. Mỗi trường, mỗi địa phương có 1 khu vực để học sinh quan sát không giống nhau. Những trường ở thành phố không có điều kiện quan sát ngoài thực tế thì có thể xem băng hình để thay thế. Do vậy, bài này chỉ có thể tham khảo chứ không thể bê nguyên xi để dạy được. Thiên nhiên của bài này là ở núi Long Cốt (trong thành Hoàng Đế - Bình Định), nên có thể ở địa phương của bạn không có những loài sinh vật như ở đây.
No_avatar

co cai gi dau 

 

Avatar

hay

Kín miệng

No_avatarf

QUÁ SƠ SÀILa hét

No_avatarf

toan la cau joi it  cau tl ưa'

 

No_avatar

chan thit chan co tu lieu zi Khóc

 

No_avatarf

không có mấy cái bảng

 
Gửi ý kiến