Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tuần 20-21. MRVT: Công dân

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Cô Đào Thị Hiền
Người gửi: Nguyễn Đức Trị
Ngày gửi: 10h:48' 13-02-2012
Dung lượng: 3.1 MB
Số lượt tải: 118
Số lượt thích: 0 người
Chào mừng thầy cô về dự hội giảng giáo viên giỏi
Phân môn: Luyện từ và câu
Người thực hiện: Đào Thị Hiền
Kiểm tra bài cũ
2. Em hy tm cc t ng ngha víi t cng dn?
1. Em hãy nêu nghĩa của từ công dân?
Thứ ba ngày 18 tháng 1 năm 2011
Luyện từ và câu
Tiết 41: Mở rộng vốn từ:
Công dân.
Bài 1: Ghép từ công dân vào trước hoặc sau từng từ dưới đây để tạo thành những cụm từ có nghĩa:
Nghĩa vụ, quyền, ý thức, bổn phận, trách nhiệm, gương mẫu, danh dự.
v
Công dân gương mẫu.
Công dân danh dự.
Ghép từ công dân vào sau các từ để được cụm từ có nghĩa là:
Nghĩa vụ công dân.
Quyền công dân.
ý thức công dân.
Bổn phận công dân.
Trách nhiệm công dân.
Danh dự công dân.
Ghép từ công dân vào trước các từ để được cụm từ có nghĩa là:

Bài 2: Tìm nghĩa ở cột A thích hợp với mỗi cụm từ ở cột B?
N2
Em hãy đặt câu với một trong các cụm từ ở cột B?
Bài 3: Dựa vào nội dung câu nói của Bác Hồ: "Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước." Em hãy viết một đoạn văn khoảng 5 câu về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của mỗi công dân.
V
Thø ba ngµy 18 th¸ng 1 n¨m 2011
LuyÖn tõ vµ c©u
Thứ ba ngày 18 tháng 1 năm 2011
Luyện từ và câu
Mở rộng vốn từ : Công dân
Nghĩa vụ công dân là: điều mà pháp luật hay đạo đức bắt buộc người dân phải làm đối với đất nước, đối với người khác.
ý thức công dân là: sự hiểu biết về nghĩa vụ và quyền lợi của người dân đối với đất nước.
Quyền công dân là: điều mà pháp luật hoặc xã hội công nhận cho người dân được hưởng, được làm, được đòi hỏi.
Trải nghiệm
thực tế
1. Một người công dân gương mẫu là người như thế nào?
3. Muốn trở thành một người công dân gương mẫu em phải làm gì?
2. Em hãy nêu một gương tiêu biểu mà em biết ở địa phương em?
Kính Chúc Thầy Cô Mạnh Khoẻ!
 
Gửi ý kiến