Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 43. Dân cư, xã hội Trung và Nam Mĩ

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thanh Long (trang riêng)
Ngày gửi: 12h:43' 14-02-2012
Dung lượng: 6.8 MB
Số lượt tải: 938
Số lượt thích: 2 người (nguyễn phương hân, Phan Tan Thuy, Cao Thi Anh Kha)

PHềNG GIO D?C V DO T?O HểC MễN
TRU?NG THCS TN XUN
Dạy và học Địa lý 7
với Bản Đồ Tư Duy
Lê Thanh Long
lethanhlong@moetedu.vn

KI?M TRA BI CU
Hãy nêu đặc điểm khí hậu của Khu vực Trung và Nam Mỹ?
Giải thích vì sao dải đất duyên hải phía tây An-đet lại có hoang mạc?

PHềNG GIO D?C V DO T?O HểC MễN
TRU?NG THCS TN XUN

Ti?t 46 - Bi 43: DN CU, X H?I TRUNG V NAM MI

Ti?t 46 - Bi 43: DN CU, X H?I TRUNG V NAM MI
Quan sát hình 35.2, nêu tên các luồng nhập cư vào khu vực Trung và Nam Mỹ?
Cho biết đặc điểm dân cư khu vực này?

Ti?t 46 - Bi 43: DN CU, X H?I TRUNG V NAM MI

Ti?t 46 - Bi 43: DN CU, X H?I TRUNG V NAM MI
Nền văn hoá của Mĩ Latinh được hình thành như thế nào?

Ti?t 46 - Bi 43: DN CU, X H?I TRUNG V NAM MI
Quan sát hình 43.1, hãy nhận xét về sự phân bố dân cư khu vực Trung và Nam Mỹ?

Ti?t 46 - Bi 43: DN CU, X H?I TRUNG V NAM MI
Vậy dân cư thường tập trung đông ở những vùng nào? Vì sao?

Ti?t 46 - Bi 43: DN CU, X H?I TRUNG V NAM MI

Ti?t 46 - Bi 43: DN CU, X H?I TRUNG V NAM MI
Santiago, Chilê

Ti?t 46 - Bi 43: DN CU, X H?I TRUNG V NAM MI
Rio de Janeiro
Dân cư thưa thớt ở đâu?

Ti?t 46 - Bi 43: DN CU, X H?I TRUNG V NAM MI

Ti?t 46 - Bi 43: DN CU, X H?I TRUNG V NAM MI

Ti?t 46 - Bi 43: DN CU, X H?I TRUNG V NAM MI
Cho biết sự phân bố các đô thị từ 3 triệu người trở lên ở Trung và Nam Mỹ có gì khác với ở Bắc Mĩ?
Nêu tên các đô thị ở Trung và Nam Mỹ có số dân trên 5 triệu người.
Nhận xét về tốc độ đô thị hoá ở Trung và Nam Mỹ?

Ti?t 46 - Bi 43: DN CU, X H?I TRUNG V NAM MI
Qúa trình đô thị hoá ở Trung và Nam Mỹ khác với ở Bắc Mĩ như thế nào?

Ti?t 46 - Bi 43: DN CU, X H?I TRUNG V NAM MI
Cho biết tỉ lệ dân đô thị của khu vực?

Ti?t 46 - Bi 43: DN CU, X H?I TRUNG V NAM MI

Ti?t 46 - Bi 43: DN CU, X H?I TRUNG V NAM MI
Nêu những vấn đề xã hội nãy sinh do đô thị hoá tự phát ở Trung và Nam Mĩ?

Ti?t 46 - Bi 43: DN CU, X H?I TRUNG V NAM MI

HU?NG D?N V? NH
Học bài 43, kết hợp phân tích lược đồ hình 43.1 trang 132.
Làm bài tập câu 5,6 bài 43 (Sách bài tập thực hành)
Chuẩn bị bài 44: Kinh tế Trung và Nam Mĩ.
+ Nêu sự bất hợp lí trong chế độ sở hữu ruộng đất ở Trung và Nam Mĩ.
+ Quan sát hình 44.4, nêu tên và trình bày sự phân bố của các cây trồng chính ở Trung và Nam Mĩ.
Xin cám ơn các thầy cô về dự giờ thăm lớp

Gv: Lê Thanh Long
Hẹn gặp lại
 
Gửi ý kiến