Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 25. Phong trào Tây Sơn

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Lê Huê
Ngày gửi: 14h:51' 17-02-2012
Dung lượng: 2.3 MB
Số lượt tải: 559
Số lượt thích: 0 người
CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ
THAM DỰ TIẾT HỘI GIẢNG
MÔN LỊCH SỬ 7
1. Hãy nêu những nét chung về khởi nghĩa Tây Sơn ?
Người lãnh đạo
Căn cứ

Sự chuẩn bị
Lực lượng tham gia
Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ.
Tây Sơn Thượng Đạo, sau đó chuyển xuống Tây Sơn Hạ đạo.
Dựng thành lũy, lập kho tàng, luyện nghĩa quân.
- Dân nghèo, đồng bào dân tộc.
- Thợ thủ công, thương nhân, hào mục các địa phương.
KIỂM TRA BÀI CŨ
BÀI 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN
TIẾT 54: TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ NGUYỄN VÀ ĐÁNH TAN QUÂN XÂM LƯỢC XIÊM
1. Lật đổ chính quyền họ Nguyễn.
LƯỢC ĐỒ TÂY SƠN KHỞI NGHĨA CHỐNG CÁC THẾ LỰC PHONG KIẾN VÀ CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC NƯỚC NGOÀI
QUY NHƠN
Nơi kiểm soát của ba anh em Tây Sơn
PHÚ XUÂN
THĂNG LONG
Chúa Trịnh đánh Phú Xuân
GIA ĐỊNH
Chúa Nguyễn chạy vào Gia Định
1777
Quân Tây Sơn đánh vào Gia Định
LƯỢC ĐỒ TÂY SƠN KHỞI NGHĨA CHỐNG CÁC THẾ LỰC PHONG KIẾN VÀ CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC NƯỚC NGOÀI
QUY NHƠN
Nơi kiểm soát của ba anh em Tây Sơn
PHÚ XUÂN
THĂNG LONG
Chúa Trịnh đánh Phú Xuân
GIA ĐỊNH
Chúa Nguyễn chạy vào Gia Định
Quân Tây Sơn đánh vào Gia Định
QUẢNG NAM
BÌNH THUẬN
BÀI 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN
TIẾT 54: TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ NGUYỄN VÀ ĐÁNH TAN QUÂN XÂM LƯỢC XIÊM
I. Lật đổ chính quyền họ Nguyễn.
- Tháng 9 - 1773 nghĩa quân hạ được thành Quy Nhơn.
- Năm 1774, mở rộng vùng kiểm soát từ Quảng Nam
đến Bình Thuận.
LƯỢC ĐỒ TÂY SƠN KHỞI NGHĨA CHỐNG CÁC THẾ LỰC PHONG KIẾN VÀ CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC NƯỚC NGOÀI
QUY NHƠN
Nơi kiểm soát của ba anh em Tây Sơn
PHÚ XUÂN
THĂNG LONG
Chúa Trịnh đánh Phú Xuân
GIA ĐỊNH
Chúa Nguyễn chạy vào Gia Định
Quân Tây Sơn đánh vào Gia Định
BÀI 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN
TIẾT 54: TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ NGUYỄN VÀ ĐÁNH TAN QUÂN XÂM LƯỢC XIÊM
I. Lật đổ chính quyền họ Nguyễn.
- Tháng 9 - 1773 nghĩa quân hạ thành Quy Nhơn.
- Năm 1774, mở rộng vùng kiểm soát từ Quảng Nam
đến Bình Thuận.
- Tạm hòa với quân Trịnh để diệt quân Nguyễn.
LƯỢC ĐỒ TÂY SƠN KHỞI NGHĨA CHỐNG CÁC THẾ LỰC PHONG KIẾN VÀ CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC NƯỚC NGOÀI
QUY NHƠN
Nơi kiểm soát của ba anh em Tây Sơn
PHÚ XUÂN
THĂNG LONG
Chúa Trịnh đánh Phú Xuân
GIA ĐỊNH
Chúa Nguyễn chạy vào Gia Định
1777
Quân Tây Sơn đánh vào Gia Định
BÀI 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN
TIẾT 54: TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ NGUYỄN VÀ ĐÁNH TAN QUÂN XÂM LƯỢC XIÊM
I. Lật đổ chính quyền họ Nguyễn.
- Tháng 9 - 1773 nghĩa quân hạ thành Quy Nhơn.
- Năm 1774, mở rộng vùng kiểm soát từ Quảng Nam
đến Bình Thuận.
- Tạm hòa với quân Trịnh để diệt quân Nguyễn.
- Năm 1783, chính quyền họ Nguyễn bị lật đổ.
BÀI 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN
TIẾT 54: TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ NGUYỄN VÀ ĐÁNH TAN QUÂN XÂM LƯỢC XIÊM
I. Lật đổ chính quyền họ Nguyễn.
II. Chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút.
HOẠT ĐỘNG NHÓM
Nhóm 2: ( Diễn biến )
- Lực lượng và thái độ của quân Xiêm ?
Nhóm 4:
- Ý nghĩa của chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút ?
Nhóm 3: ( Diễn biến )
- Cách đánh của quân ta ?
- Kết quả ?
Nhóm 1:
- Nguyên nhân .
BÀI 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN
TIẾT 54: TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ NGUYỄN VÀ ĐÁNH TAN QUÂN XÂM LƯỢC XIÊM
II. Chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút.
1. Nguyên nhân :
- Âm mưu xâm lược của quân Xiêm.
- Nguyễn Ánh sang cầu cứu vua Xiêm
2. Diễn biến :
LƯỢC ĐỒ TÂY SƠN KHỞI NGHĨA CHỐNG CÁC THẾ LỰC PHONG KIẾN VÀ CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC NƯỚC NGOÀI
QUY NHƠN
PHÚ XUÂN
THĂNG LONG
GIA ĐỊNH
Quân Xiêm kéo vào nước ta
Vùng bị quân Xiêm chiếm.
1 / 1785
MỸ THO
RẠCH GIÁ
CẦN THƠ
XIÊM
Đường tiến quân của Nguyễn Huệ.
Sông Tiền.
LƯỢC ĐỒ TÂY SƠN KHỞI NGHĨA CHỐNG CÁC THẾ LỰC PHONG KIẾN VÀ CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC NƯỚC NGOÀI
QUY NHƠN
PHÚ XUÂN
THĂNG LONG
GIA ĐỊNH
Quân Xiêm kéo vào nước ta
Vùng bị quân Xiêm chiếm.
1 / 1785
MỸ THO
RẠCH GIÁ
CẦN THƠ
XIÊM
Đường tiến quân của Nguyễn Huệ.
Sông Tiền.
LƯỢC ĐỒ CHIẾN THẮNG RẠCH GẦM - XOÀI MÚT
XOÀI MÚT
RẠCH GẦM
MĨ THO
Thới thạch
Thới Thạch
BÌNH ĐỨC
Cù lao Thới Sơn
Thới Thạch
Cồn Bà Kiều
Bốn Thôn
CHỢ GIỮA
S Ô N G T I Ề N
Quân Tây Sơn mai phục.
Quân Xiêm tiến công.
Quân Tây Sơn tấn công
Đại bản doanh của Tây Sơn
LƯỢC ĐỒ CHIẾN THẮNG RẠCH GẦM - XOÀI MÚT
XOÀI MÚT
RẠCH GẦM
MĨ THO
BÌNH ĐỨC
Cù lao Thới Sơn
Thới Thạch
Cồn Bà Kiều
Bốn Thôn
CHỢ GIỮA
S Ô N G T I Ề N
Quân Tay Sơn mai phục.
Quân Xiêm tiến công.
Quân Tây Sơn tấn công
Đại bản doanh của Tây Sơn
LƯỢC ĐỒ CHIẾN THẮNG RẠCH GẦM - XOÀI MÚT
XOÀI MÚT
RẠCH GẦM
MĨ THO
Thới thạch
Thới Thạch
BÌNH ĐỨC
Cù lao Thới Sơn
Thới Thạch
Cồn Bà Kiều
Bốn Thôn
CHỢ GIỮA
S Ô N G T I Ề N
Quân Tay Sơn mai phục.
Quân Xiêm tiến công.
Quân Tay Sơn tấn công
Đại bản doanh của Tây Sơn
LƯỢC ĐỒ CHIẾN THẮNG RẠCH GẦM - XOÀI MÚT
XOÀI MÚT
RẠCH GẦM
MĨ THO
BÌNH ĐỨC
Cù lao Thới Sơn
Thới Thạch
Cồn Bà Kiều
Bốn Thôn
CHỢ GIỮA
S Ô N G T I Ề N
Quân Tay Sơn mai phục.
Quân Xiêm tiến công.
Quân Tây Sơn tấn công
Đại bản doanh của Tây Sơn
BÀI 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN
TIẾT 54: TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ NGUYỄN VÀ ĐÁNH TAN QUÂN XÂM LƯỢC XIÊM
II. Chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút.
1. Nguyên nhân :
- Âm mưu xâm lược của quân Xiêm.
- Nguyễn Ánh sang cầu cứu vua Xiêm
2. Diễn biến :
SGK
3. Kết quả :
- Khẳng định sức mạnh của nghĩa quân.
4. Ý nghĩa :
- Đập tan âm mưu xâm lược của quân Xiêm.
Quân Xiêm bị đánh tan.
- Sự lãnh đạo tài tình của Nguyễn Huệ.
- Lực lượng Tây Sơn mạnh, đoàn kết, anh dũng
Có ý kiến cho rằng : " Nhờ nhân dân ủng hộ nhiệt tình nên nghĩa quân Tây Sơn mới giành thắng lợi trong trận Rạch Gầm - Xoài Mút ? Em có đồng ý không ? Tại sao ?
THẢO LUẬN
NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI
- Nhân dân ủng hộ.
BÀI 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN
TIẾT 54: TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ NGUYỄN VÀ ĐÁNH TAN QUÂN XÂM LƯỢC XIÊM
I. Lật đổ chính quyền họ Nguyễn.
- Tháng 9 - 1773 nghĩa quân hạ thành Quy Nhơn.
- Năm 1774 , mở rộng vùng kiểm soát từ
Quảng Nam đến Bình Thuận.
- Tạm hòa với quân Trịnh để diệt quân Nguyễn.
- Năm 1783, chính quyền họ Nguyễn bị lật đổ.
BÀI 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN
TIẾT 54: TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ NGUYỄN VÀ ĐÁNH TAN QUÂN XÂM LƯỢC XIÊM
II. Chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút.
1. Nguyên nhân :
- Âm mưu xâm lược của quân Xiêm.
- Nguyễn Ánh sang cầu cứu vua Xiêm
2. Diễn biến :
SGK
3. Kết quả :
- Khẳng định sức mạnh của nghĩa quân.
4. Ý nghĩa :
- Đập tan âm mưu xâm lược của quân Xiêm.
Quân Xiêm bị đánh tan.
Đặc điểm của trận Rạch Gầm - Xoài Mút ?
Từ chìa khoá:
Giải ô chữ
Đặc điểm của trận Rạch Gầm - Xoài Mút :
Từ chìa khoá:
Giải ô chữ
Thủy chiến
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
Câu 1
Trận Gạch Gầm - Xoài Mút thắng lợi là do :
b Sự lãnh đạo tài tình của Nguyễn Huệ .
d Lực lượng nghĩa quân Tây Sơn mạnh.
a Nhân dân ủng hộ nhiệt tình .
C Quân Xiêm mạnh .
LƯỢC ĐỒ TÂY SƠN KHỞI NGHĨA CHỐNG CÁC THẾ LỰC PHONG KIẾN VÀ CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC NƯỚC NGOÀI
QUY NHƠN
PHÚ XUÂN
THĂNG LONG
GIA ĐỊNH
Quân Xiêm kéo vào nước ta
Vùng bị quân Xiêm chiếm.
1 / 1785
MỸ THO
RẠCH GIÁ
CẦN THƠ
XIÊM
Đường tiến quân của Nguyễn Huệ.
Sông Tiền.
LƯỢC ĐỒ CHIẾN THẮNG RẠCH GẦM - XOÀI MÚT
XOÀI MÚT
RẠCH GẦM
MĨ THO
Thới thạch
Thới Thạch
BÌNH ĐỨC
Cù lao Thới Sơn
Thới Thạch
Cồn Bà Kiều
Bốn Thôn
CHỢ GIỮA
S Ô N G T I Ề N
Quân Tay Sơn mai phục.
Quân Xiêm tiến công.
Quân Tay Sơn tấn công
Đại bản doanh của Tây Sơn
DẶN DÒ

- Học bài cũ .
- Làm bài tập trong sách bài tập.
- Chuẩn bị phần III : Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Trịnh

1. Những hoạt động của Nguyễn Huệ ở bắc Hà từ năm 1786 đến năm 1788 ?
2. Yếu tố nào giúp quân Tây Sơn lật đổ được các chính quyền phong kiến ?
XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN QUÍ THẦY CÔ
THAM DỰ TIẾT HỘI GIẢNG
 
Gửi ý kiến