Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tuần 24. Chuyện chức phán sự đền Tản Viên

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Viet Dinh
Ngày gửi: 15h:57' 18-02-2012
Dung lượng: 3.6 MB
Số lượt tải: 493
Số lượt thích: 0 người
THẦN HADES
( PLUTO )
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ
ĐẾN DỰ TIẾT NGỮ VĂN LỚP 10C
GIÁO VIÊN THỰC HIỆN:PHAN VIẾT ĐỊNH
THPT HAI BÀ TRƯNG-HUẾ
I. Tìm hiểu chung:
Đọc văn CHUYỆN CHỨC PHÁN SỰ ĐỀN TẢN VIÊN- Nguyễn Dữ
(Tản Viên từ phán sự lục- trích Truyền kì mạn lục)
1. Tác giả:
2. Tác phẩm:
b. Tóm tắt Chuyện chức phán sự đền Tản Viên:
-Nguyễn Dữ(?-?), sống vào khoảng thế kỉ XVI, người xã Đỗ Tùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương.
- Xuất thân gia đình khoa bảng, đỗ hương tiến, ra làm quan nhà Mạc, nhà Lê không bao lâu thì từ quan về ở ẩn.
a. Truyền kì mạn lục:
I. Tìm hiểu chung:
Đọc văn CHUYỆN CHỨC PHÁN SỰ ĐỀN TẢN VIÊN- Nguyễn Dữ
(Tản Viên từ phán sự lục- trích Truyền kì mạn lục)
1. Tác giả:
2. Tác phẩm:
b. Tóm tắt Chuyện chức phán sự đền Tản Viên:
Mở truyện
Giới thiệu Tử Văn và hành động đốt đền.
Thân truyện

Cuộc gặp gỡ với hồn ma tướng giặc.
Gặp gỡ với Thổ thần
Tử Văn bị bắt xuống Âm phủ và cuộc
đối chất dưới Âm phủ
Thắng lợi trở về và nhậm chức Phán sự
Người quen cũ gặp xe quan Phán sự và
lời bình của tác giả
Kết truyện
I. Tìm hiểu chung:
Đọc văn CHUYỆN CHỨC PHÁN SỰ ĐỀN TẢN VIÊN- Nguyễn Dữ
(Tản Viên từ phán sự lục- trích Truyền kì mạn lục)
II. Đọc - hiểu văn bản:
1 Hình tượng nhân vật Ngô Tử Văn:
a. Giới thiệu nhân vật:
Tên: Soạn
Quê quán: Yên Dũng, Lạng Giang
Tính cách: Khảng khái, nóng nảy, cương trực.
Nghệ thuật giới thiệu ?
-Lai lịch:
-Việc đốt đền:
Vì sao Ngô Tử Văn đốt đền? Chàng làm việc đó như thế nào?
Qua việc đốt đền chứng tỏ Ngô Tử Văn là con người như ra sao?
-> Tính khảng khái, cứng cỏi và dũng cảm của kẻ sĩ vì dân trừ hại, có tinh thần dân tộc mạnh mẽ.
I. Tìm hiểu chung:
Đọc văn CHUYỆN CHỨC PHÁN SỰ ĐỀN TẢN VIÊN- Nguyễn Dữ
(Tản Viên từ phán sự lục- trích Truyền kì mạn lục)
II. Đọc - hiểu văn bản:
1 Hình tượng nhân vật Ngô Tử Văn:
a. Giới thiệu nhân vật:
b. Cuộc gặp gỡ với hồn ma họ Thôi và Thổ công:
* Hồn ma họ Thôi:
- Mắng mỏ, sỉ nhục và đe dọa.
Phân tích hình ảnh , lời nói của vị cư sĩ?
Nhận xét của em về lời sỉ nhục, đe dọa đó?
* Thổ công:
Thái độ Tử Văn trước lời sỉ nhục?
Cung cấp chứng cứ.
Có tinh thần hợp tác chống cái ác, cái xấu.
Vai trò nhân vật Thổ công đối với sự phát triển cốt truyện?
I. Tìm hiểu chung:
Đọc văn CHUYỆN CHỨC PHÁN SỰ ĐỀN TẢN VIÊN- Nguyễn Dữ
(Tản Viên từ phán sự lục- trích Truyền kì mạn lục)
II. Đọc - hiểu văn bản:
1 Hình tượng nhân vật Ngô Tử Văn:
a. Giới thiệu nhân vật:
b. Cuộc gặp gỡ với hồn ma họ Thôi và Thổ công:
2. Quá trình xử kiện và nhận chức Phán sự:
- Bọn quỷ sứ:
*Quá trình xử kiện:
Tử Văn đối mặt với những ai?
- Với Diêm Vương:
- Với hồn ma họ Thôi:
Tử Văn đã phân trần và thanh minh như thế nào trước bọn quỷ sứ và Diêm Vương, hồn ma để chứng minh mình vô tội?
I. Tìm hiểu chung:
Đọc văn CHUYỆN CHỨC PHÁN SỰ ĐỀN TẢN VIÊN- Nguyễn Dữ
(Tản Viên từ phán sự lục- trích Truyền kì mạn lục)
II. Đọc - hiểu văn bản:
1 Hình tượng nhân vật Ngô Tử Văn:
a. Giới thiệu nhân vật:
b. Cuộc gặp gỡ với hồn ma họ Thôi và Thổ công:
2. Quá trình xử kiện và nhận chức Phán sự:
- Đối với bọn quỷ sứ:
*Quá trình xử kiện:
2/18/2012
viet dinh
QUỶ
2/18/2012
viet dinh
QUỶ
I. Tìm hiểu chung:
Đọc văn CHUYỆN CHỨC PHÁN SỰ ĐỀN TẢN VIÊN- Nguyễn Dữ
(Tản Viên từ phán sự lục- trích Truyền kì mạn lục)
II. Đọc - hiểu văn bản:
1 Hình tượng nhân vật Ngô Tử Văn:
a. Giới thiệu nhân vật:
b. Cuộc gặp gỡ với hồn ma họ Thôi và Thổ công:
2. Quá trình xử kiện và nhận chức Phán sự:
- Đối với bọn quỷ sứ:
*Quá trình xử kiện:
- Với Diêm Vương:
2/18/2012
viet dinh
THẦN HADES
( PLUTO )
Diêm Vương và con chó ngao 3 đầu
I. Tìm hiểu chung:
Đọc văn CHUYỆN CHỨC PHÁN SỰ ĐỀN TẢN VIÊN- Nguyễn Dữ
(Tản Viên từ phán sự lục- trích Truyền kì mạn lục)
II. Đọc - hiểu văn bản:
1 Hình tượng nhân vật Ngô Tử Văn:
a. Giới thiệu nhân vật:
b. Cuộc gặp gỡ với hồn ma họ Thôi và Thổ công:
2. Quá trình xử kiện và nhận chức Phán sự:
- Đối với bọn quỷ sứ:
- Đối với Diêm Vương:
*Quá trình xử kiện:
- Đối với hồn ma họ Thôi:
I. Tìm hiểu chung:
Đọc văn CHUYỆN CHỨC PHÁN SỰ ĐỀN TẢN VIÊN- Nguyễn Dữ
(Tản Viên từ phán sự lục- trích Truyền kì mạn lục)
II. Đọc - hiểu văn bản:
1 Hình tượng nhân vật Ngô Tử Văn:
2. Quá trình xử kiện và nhận chức Phán sự:
*Quá trình xử kiện: Tử Văn chiến thắng, kẻ ác bị trừng trị.
CẢNH MINH TI
2/18/2012
NGỤC CỬU U
I. Tìm hiểu chung:
Đọc văn CHUYỆN CHỨC PHÁN SỰ ĐỀN TẢN VIÊN- Nguyễn Dữ
(Tản Viên từ phán sự lục- trích Truyền kì mạn lục)
II. Đọc - hiểu văn bản:
1 Hình tượng nhân vật Ngô Tử Văn:
2. Quá trình xử kiện và nhận chức Phán sự:
*Quá trình xử kiện: Tử Văn chiến thắng, kẻ ác bị trừng trị.

*Nhận chức Phán sự:
Ý nghĩa việc nhận chức Phán sự?
ĐỨC THÁNH TẢN VIÊN
ĐỀN TẢN VIÊN
NÚI TẢN VIÊN (HUYỆN BA VÌ- HÀ NỘI)
I. Tìm hiểu chung:
Đọc văn CHUYỆN CHỨC PHÁN SỰ ĐỀN TẢN VIÊN- Nguyễn Dữ
(Tản Viên từ phán sự lục- trích Truyền kì mạn lục)
II. Đọc - hiểu văn bản:
1 Hình tượng nhân vật Ngô Tử Văn:
2. Quá trình xử kiện và nhận chức Phán sự:
3. Ngụ ý phê phán của truyện:
2/18/2012
viet dinh
Lúc sống: Tên tướng giặc Ngô bại trận.
Lúc chết: Hưng yêu tác quái, thảm ngược.
Sống làm kẻ cướp nước, chết làm kẻ cướp đền.
- Dùng đạo lí Nho giáo: Buộc tội người ngay.
- Dùng oai danh vị thần: Hăm dọa, tố cáo.
- Vu vạ Tử Văn: Là ghê gớm, mồm năm miệng mười, đơm đặt bịa tạc.
- Học trò ngu bướng, đáng tội: Tha để giữ đức hiếu sinh.
→ giả nhân, giả nghĩa, rất thủ đoạn và xảo quyệt hòng thoát tội.
Tên Bách hộ họ Thôi được giới thiệu và xuất hiện mấy lần trong truyện? Phân tích ngụ ý phê phán của từng lần?
2/18/2012
viet dinh
II. Đọc - hiểu:
I. Tìm hiểu chung:
3. Ngụ ý phê phán của truyện:
a) Hồn ma Bách hộ họ Thôi :
→ giả nhân , giả nghĩa, rất thủ đoạn và xảo quyệt hòng thoát tội.
b) Thánh thần, quan lại cõi âm:
-Rễ ác mọc lan, khó lòng lay động, các đền miếu lân cận vì tham của đút đều bênh vực: Kẻ ác làm càn được bao che.
->Phê phán các thế lực bè phái (Bao quát cả xã hội).
Phê phán thánh thần, quan lại ở cõi âm được thể hiện qua lời đối thoại của các nhân vật như thế nào
Đọc văn CHUYỆN CHỨC PHÁN SỰ ĐỀN TẢN VIÊN- Nguyễn Dữ
(Tản Viên từ phán sự lục- trích Truyền kì mạn lục)
1 Hình tượng nhân vật Ngô Tử Văn:
2. Quá trình xử kiện và nhận chức Phán sự:
2/18/2012
viet dinh
II. Đọc - hiểu văn bản:
I. Tìm hiểu chung:
3. Ngụ ý phê phán của truyện:
a) Hồn ma Bách hộ họ Thôi :
b) Thánh thần, quan lại cõi âm:
-Thánh thần ở cõi âm cũng dối trá càn bậy, buôn quan bán ngục để kẻ ác lộng hành. Diêm Vương và các phán quan: Quan liêu, xa dân, để bao người tốt chịu oan ức, ngang trái, bất công.
→ Phê phán các thế lực bè phái ( bao quát cả xã hội).
→ Nói cõi âm để phản ánh cõi dương. Bộ mặt xã hội đương thời đâu đâu cũng thấy nhũng nhiễu và tiêu cực. Nạn tham nhũng của bè lũ tham quan, ô lại tiếp tay cho kẻ ác, kẻ xấu gây bao nỗi khổ cho người dân lương thiện.
Phê phán cõi âm, tác giả muốn cho người đọc biết thêm điều gì trong xã hội lúc đó
Đọc văn CHUYỆN CHỨC PHÁN SỰ ĐỀN TẢN VIÊN- Nguyễn Dữ
(Tản Viên từ phán sự lục- trích Truyền kì mạn lục)
1 Hình tượng nhân vật Ngô Tử Văn:
=> Kêu gọi mọi người đấu tranh đến cùng, tiêu diệt cái ác, cái xấu để bảo vệ công lý, chính nghĩa và bảo vệ dân lành.
2/18/2012
viet dinh
II. Đọc - hiểu văn bản:
I. Tìm hiểu chung:
3. Ngụ ý phê phán của truyện:
a) Hồn ma Bách hộ họ Thôi :
b) Thánh thần, quan lại cõi âm:
→ Nói cõi âm để phản ánh cõi dương. Bộ mặt xã hội đương thời đâu đâu cũng thấy nhũng nhiễu và tiêu cực. Nạn tham nhũng, buôn quan bán ngục của bè lũ tham quan, ô lại tiếp tay cho kẻ ác, kẻ xấu gây bao nỗi khổ kinh hoàng cho người dân lương thiện.
Qua đó tác giả còn muốn nhắn nhủ điều gì
Đọc văn CHUYỆN CHỨC PHÁN SỰ ĐỀN TẢN VIÊN- Nguyễn Dữ
(Tản Viên từ phán sự lục- trích Truyền kì mạn lục)
1 Hình tượng nhân vật Ngô Tử Văn:
II. Đọc - hiểu văn bản:
I. Tìm hiểu chung:
3. Ngụ ý phê phán của truyện:
Đọc văn CHUYỆN CHỨC PHÁN SỰ ĐỀN TẢN VIÊN- Nguyễn Dữ
(Tản Viên từ phán sự lục- trích Truyền kì mạn lục)
4. Lời bình của truyện:
Thể hiện quan niệm của tác giả về kẻ sĩ: Cứng cỏi, cương trực, có dũng khí.
Phải chống lại cái ác, cái xấu để bảo vệ công lý và sẽ được đền đáp xứng đáng.
1 Hình tượng nhân vật Ngô Tử Văn:
Ý nghĩa của lời bình ?
2/18/2012
viet dinh
II. Đọc - hiểu:
I. Tìm hiểu chung:
III. Tổng kết :
1. Học ghi nhớ SGK (Nội dung- Nghệ thuật).
2. Bài tập 1 SGK trang 61(Làm ở nhà).
3. Bài tập 2 SGK trang 61 (làm ở nhà).
Đọc văn CHUYỆN CHỨC PHÁN SỰ ĐỀN TẢN VIÊN- Nguyễn Dữ
(Tản Viên từ phán sự lục- trích Truyền kì mạn lục)
2/18/2012
viet dinh
Củng cố bài học bằng trắc nghiệm khách quan.
Câu 1:
Nét tính cách nổi bật của nhân vật Ngô Tử Văn được thể hiện nhất quán từ đầu đến cuối tác phẩm là:
Tài hoa, hào hiệp.
Ngất ngưỡng, khinh bạc.
Cương trực, khảng khái.
Tự tin, điềm tỉnh.
Câu 2:
A
B
C
D
“Truyền kì mạn lục” từng được xem là:
Một tác phẩm vô tiền khoáng hậu.
Một tác phẩm có lối phục bút tài tình.
Một tác phẩm thiên cổ kì bút.
Một tác phẩm thiên cổ hùng văn.
A
C
B
D
SAI
RỒI!
CHÚC
MỪNG!
Đọc văn CHUYỆN CHỨC PHÁN SỰ ĐỀN TẢN VIÊN- Nguyễn Dữ
(Tản Viên từ phán sự lục- trích Truyền kì mạn lục)
2/18/2012
viet dinh
Củng cố bài học bằng trắc nghiệm khách quan.
Câu 3:
Vì sao Ngô Tử Văn đốt đền:
Vì muốn diệt trừ kẻ đang làm yêu làm quái trong dân gian.
Vì muốn bày tỏ thái độ ngất ngưỡng, khinh bạc của mình.
Vì muốn bảo vệ quyền lợi, danh phận cho Thổ công.
Vì không tin thánh thần và những điều mê tín dị đoan.
Câu 4:
Phán sự là chức quan có nhiệm vụ:
Giúp người xử án xét xử, phán truyền về các sự việc.
Xem xét các vụ kiện, giúp việc cho người xử án.
Trực tiếp xét xử các vụ án.
Trực tiếp điều tra các vụ án.
A
B
C
D
A
B
C
D
SAI RỒI!
ĐÚNG RỒI!
Đọc văn CHUYỆN CHỨC PHÁN SỰ ĐỀN TẢN VIÊN- Nguyễn Dữ
(Tản Viên từ phán sự lục- trích Truyền kì mạn lục)
Củng cố bài học bằng trắc nghiệm khách quan.
Câu 1:
D
Thành công về nghệ thuật của tác phẩm?
Giàu kịch tính.
Yếu tố kì ảo.
Cả A, B, C.
Kể chuyện lôi cuốn.
A
C
B
CHÚC
MỪNG!
Đọc văn CHUYỆN CHỨC PHÁN SỰ ĐỀN TẢN VIÊN- Nguyễn Dữ
(Tản Viên từ phán sự lục- trích Truyền kì mạn lục)
2/18/2012
viet dinh
Làm văn: Luyện tập viết đoạn văn thuyết minh.
DẶN DÒ:
Đọc văn CHUYỆN CHỨC PHÁN SỰ ĐỀN TẢN VIÊN- Nguyễn Dữ
(Tản Viên từ phán sự lục- trích Truyền kì mạn lục)
2/18/2012
viet dinh
XIN CHÀO TẠM BIỆT !
CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH
 
Gửi ý kiến