Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BO SAN PHAM BAN DO TU DUY NGU VAN ( TAP 3 )

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thanh Nhàn (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:53' 19-02-2012
Dung lượng: 8.2 MB
Số lượt tải: 341
Số lượt thích: 0 người
BỘ SẢN PHẨM BẢN ĐỒ TƯ DUY


BIÊN SOẠN : GV LÊ KIM PHƯƠNG , THCS NGÔ MÂY , HUYEÄN PHUØ CAÙT , TÆNH BÌNH ÑÒNH
MÔN NGỮ VĂN TRUNG HỌC CƠ SỞ
BIÊN SOẠN : GV LÊ KIM PHƯƠNG , THCS NGÔ MÂY , HUYEÄN PHUØ CAÙT , TÆNH BÌNH ÑÒNH
Ngữ văn 9: Tiết 66,67- Lặng lẽ Sa Pa
BIÊN SOẠN : GV LÊ KIM PHƯƠNG , THCS NGÔ MÂY , HUYEÄN PHUØ CAÙT , TÆNH BÌNH ÑÒNH
Ngữ văn 9 : Tiết 71,72
Chiếc lược ngà
Ngữ văn 9 : Tiết76,77,78 : Cố hương
BIÊN SOẠN : GV LÊ KIM PHƯƠNG , THCS NGÔ MÂY , HUYEÄN PHUØ CAÙT , TÆNH BÌNH ÑÒNH
Ngữ văn 9 : Tập làm thơ 8 chữ
BIÊN SOẠN : GV LÊ KIM PHƯƠNG , THCS NGÔ MÂY , HUYEÄN PHUØ CAÙT , TÆNH BÌNH ÑÒNH
BIÊN SOẠN : GV LÊ KIM PHƯƠNG , THCS NGÔ MÂY , HUYEÄN PHUØ CAÙT , TÆNH BÌNH ÑÒNH
Ngữ văn 9 : Tiết 91,92 – Bàn về đọc sách
Tập làm văn: ĐỐI THOẠI, ĐỘC THOẠI VÀ
ĐỘC THOẠI NỘI TÂM TRONG VĂN BẢN TỰ SỰ
BIÊN SOẠN : GV LÊ KIM PHƯƠNG , THCS NGÔ MÂY , HUYEÄN PHUØ CAÙT , TÆNH BÌNH ÑÒNH
BIÊN SOẠN : GV LÊ KIM PHƯƠNG , THCS NGÔ MÂY , HUYEÄN PHUØ CAÙT , TÆNH BÌNH ÑÒNH
Ngữ văn 9 - Tiết 93:Khởi ngữ
BIÊN SOẠN : GV LÊ KIM PHƯƠNG , THCS NGÔ MÂY , HUYEÄN PHUØ CAÙT , TÆNH BÌNH ÑÒNH
Ngữ văn 9 : Tiết 94-Phép phân tích và tổng hợp
BIÊN SOẠN : GV LÊ KIM PHƯƠNG , THCS NGÔ MÂY , HUYEÄN PHUØ CAÙT , TÆNH BÌNH ÑÒNH
Ngữ văn 9 - Tiết 95:Luyện tập Phân tích và tổng hợp
BIÊN SOẠN : GV LÊ KIM PHƯƠNG , THCS NGÔ MÂY , HUYEÄN PHUØ CAÙT , TÆNH BÌNH ÑÒNH
Ngữ văn 9:
Tiết 106,107-Chó sói và cừu trong thơ La phông - ten
BIÊN SOẠN : GV LÊ KIM PHƯƠNG , THCS NGÔ MÂY , HUYEÄN PHUØ CAÙT , TÆNH BÌNH ÑÒNH
Ngữ văn 9 - Tiết 113-114: Cách làm bài văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng , đạo lý
BIÊN SOẠN : GV LÊ KIM PHƯƠNG , THCS NGÔ MÂY , HUYEÄN PHUØ CAÙT , TÆNH BÌNH ÑÒNH
Ngữ văn 9 : Tiết 117 – Viếng lăng Bác
BIÊN SOẠN : GV LÊ KIM PHƯƠNG , THCS NGÔ MÂY , HUYEÄN PHUØ CAÙT , TÆNH BÌNH ÑÒNH
Ngữ văn 9 : Tiết 117 – Viếng lăng Bác
BIÊN SOẠN : GV LÊ KIM PHƯƠNG , THCS NGÔ MÂY , HUYEÄN PHUØ CAÙT , TÆNH BÌNH ÑÒNH
Ngữ văn 9 : Tiết 119- cách làm bài nghị luận về tác phẩm truyện ( hoặc đoạn trích )
Ngữ văn 9 : Tiết 120- Luyện tập cách làm bài
nghị luận về tác phẩm truyện ( hoặc đoạn trích )
BIÊN SOẠN : GV LÊ KIM PHƯƠNG , THCS NGÔ MÂY , HUYEÄN PHUØ CAÙT , TÆNH BÌNH ÑÒNH
Ngữ văn 9:
Tiết 127 Ôn tập về Thơ
Tiết 153 Ôn tập về Truyện
BIÊN SOẠN : GV LÊ KIM PHƯƠNG , THCS NGÔ MÂY , HUYEÄN PHUØ CAÙT , TÆNH BÌNH ÑÒNH
 
Gửi ý kiến