Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bai 7 giup hoc sinh giai toan violympic

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Văn Nhãn
Ngày gửi: 11h:54' 27-02-2012
Dung lượng: 1.3 MB
Số lượt tải: 171
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG TIỂU HỌC TAM HIỆP – GIÚP HỌC SINH GIẢI TOÁN QUA INTERNET BÀI 7 Thaêm Lôùp , Döï Giôø
BàI GIảnG điện tử
ứNG DụNG CÔNG NGHệ THÔNG TIN
Năm học : 2010 - 2011
GV Thực hiện : VÕ VĂN NHÃN
320- Tìm số a36b là số có bốn chữ số chia hết cho cả 2;5 và 9.

-Trả lời: 9360
TIỂU HỌC TAM HIỆP
321- Tìm số a71b là số có bốn chữ số lớn nhất chia hết cho cả 2;3 và 5.

-Trả lời: 9714
TIỂU HỌC TAM HIỆP
322- Tìm số a78b là số có bốn chữ số nhỏ nhất chia hết cho cả 2;3 và 5.

-Trả lời: 1782
TIỂU HỌC TAM HIỆP
323- Tìm số a94b là số có bốn chữ số chia hết cho cả 5 và 9.

-Trả lời: 5940
TIỂU HỌC TAM HIỆP
324- Tìm số a36b là số có bốn chữ số chia hết cho cả 2,5 và 9 đều dư 1.

-Trả lời: 9361
TIỂU HỌC TAM HIỆP
325- Tìm một số có bốn chữ số chia hết cho cả 2,5 và 9, biết số đó không thay đổi khi ta đổi chỗ chữ số hàng nghìn và chữ số hàng chục hoặc đổi chỗ chữ số hàng trăm và chữ số hàng đơn vị cho nhau.

-Trả lời: 9090
TIỂU HỌC TAM HIỆP
326- Tìm một phân số có tổng của tử số và mẫu số là 44, biết nếu lấy tử số cộng với 6 và giữ nguyên mẫu số thì được phân số mới bằng 1.

-Trả lời:
TIỂU HỌC TAM HIỆP
327- Tìm một số tự nhiên biết nếu xoá chữ số 0 ở hàng đơn vị của số đó đi thì được số mới kém số phải tìm là 1809 đơn vị.

-Trả lời: 2010
TIỂU HỌC TAM HIỆP
-Trả lời:
TIỂU HỌC TAM HIỆP
328- Rút gọn phân số ta được phân số nào ?

329- Rút gọn phân số ta được phân số nào ?

-Trả lời:
TIỂU HỌC TAM HIỆP
330- Một hình chữ nhật có chu vi là 99,4dm. Biết rằng nếu tăng chiều rộng của hình chữ nhật thêm 8,5dm và giảm chiều dài của nó đi 4,2dm thì hình chữ nhật trở thành hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật đã cho?

-Trả lời: 577,2
TIỂU HỌC TAM HIỆP
331- Tìm bán kính một hình tròn có diện tích là 226,865dm2.

-Trả lời: 8,5
TIỂU HỌC TAM HIỆP
332- Một người đi từ A đến B với vận tốc 40km/giờ. Hỏi người đó xuất phát từ A lúc mấy giờ để có mặt ở B lúc 9giờ. Biết quãng đường AB dài 90km?

-Trả lời: 6giờ 45phút
TIỂU HỌC TAM HIỆP
333- Chuyển dấu phẩy của số thập phân A sang phải một chữ số thì được số mới lớn hơn số đó 34,65 đơn vị. Tìm số thập phân A.

-Trả lời: 3,85
TIỂU HỌC TAM HIỆP
334- Chuyển dấu phẩy của số thập phân A sang trái một chữ số thì được số mới nhỏ hơn số đó 43,74 đơn vị. Tìm số thập phân A.

-Trả lời: 48,6
TIỂU HỌC TAM HIỆP
335- Một cửa hàng mua vào với giá 200000 đồng một chiếc quạt điện. Hỏi cửa hàng bán với giá bao nhiêu để được lãi 20%.

-Trả lời: 240000
TIỂU HỌC TAM HIỆP
336- Một cửa hàng có 1500m vải. Lần thứ nhất cửa hàng bán 25% số mét vải. Lần thứ hai cửa hàng bán 60% số mét vải còn lại. Hỏi sau hai lần bán cửa hàng còn lại bao nhiêu mét vải?

-Trả lời: 450
TIỂU HỌC TAM HIỆP
337- Có bao nhiêu số chẳn nhỏ hơn 2009?

-Trả lời: 1004
TIỂU HỌC TAM HIỆP
338- Số nhỏ nhất chỉ viết với chữ số 5 và chia hết cho 3 là số nào?

-Trả lời: 555
TIỂU HỌC TAM HIỆP
339- Một cái bể có hai vòi nước. Nếu chỉ mở vòi 1 thì sau 5 giờ sẽ đầy bể, nếu chỉ mở vòi 2 thì sau 6 giờ sẽ đầy bể. Hỏi nếu mở cả hai vòi cùng một lúc thì sau 1 giờ cả hai vòi chảy được bao nhiêu phần của bể nước?

-Trả lời:
TIỂU HỌC TAM HIỆP
340- Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 4 chữ số mà tổng các chữ số của mỗi số đó bằng 3.

-Trả lời: 10
TIỂU HỌC TAM HIỆP
341- Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 4 chữ số mà tổng các chữ số của mỗi số đó bằng 4.

-Trả lời: 17
TIỂU HỌC TAM HIỆP
342- Ba lớp 5A,5B và 5C nhận chung một số sách, trong đó lớp 5A nhận số sách và 5 quyễn nữa; lớp 5B nhận và 27 quyển nữa, còn lại 118 quyển nữa là của lớp 5C . Hỏi lớp 5A nhận bao nhiêu quyển sách ?

-Trả lời: 125
TIỂU HỌC TAM HIỆP
343- Tổng của hai số bằng 218. Nếu thêm vào số bé 5 đơn vị, số lớn 9 đơn vị thì ta được hai số mới có tỉ số là . Tìm số lớn.

-Trả lời: 145
TIỂU HỌC TAM HIỆP
344- Hai số có tổng bằng 136,5. Nếu nhân số thứ nhất với 0,6 và số thứ hai với 0,8 thì được hai tích bằng nhau. Tìm số thứ nhất.

-Trả lời: 78
TIỂU HỌC TAM HIỆP
345- Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 480m, chiều rộng bằng chiều dài. Người ta trồng lúa trên thửa ruộng đó, cứ 2 ha là thu hoạch được 124 tạ thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng người ta thu hoạch được bao nhiêu tấn thóc ?

-Trả lời: 8,37
TIỂU HỌC TAM HIỆP
346- Một cái bể hình hộp chữ nhật có các kích thước trong lòng bể là: Chiều dài 40m, chiều rộng 2m, chiều cao 1,6m . Hỏi cái bể đó chứa nhiều nhất bao nhiêu lít nước?

-Trả lời: 12800
TIỂU HỌC TAM HIỆP
347- Người ta xếp 1728 khối lập phương nhỏ cạnh 1cm thành một khối lập phương lớn. Tính độ dài khối lập phương lớn.

-Trả lời: 12
TIỂU HỌC TAM HIỆP
348- Ngày hôm qua An được bố mẹ cho đi tham quan. Lúc đi và lúc về nhà An đều xem đồng hồ và thấy các kim đồng hồ chỉ số giờ giống nhau. Hỏi An đựơc bố mẹ cho đi tham quan trong thời gian bao lâu?

-Trả lời: 12giờ
TIỂU HỌC TAM HIỆP
349- Nhà Lâm có 4 chiếc đồng hồ, treo ở 4 phòng, lâu ngày không được chỉnh nên chỉ có cái đồng hồ ở phòng khách là đúng, còn các chiếc kia đều sai nhưng sai không quá 40 phút. Sáng nay xem giờ, ở cùng một thời điểm, Lâm thấy 4 chiếc chỉ giờ như sau: 8 giờ 20 phút; 8 giờ 30 phút; 9 giờ 5 phút; 9 giờ 10 phút. Hỏi chiếc đồng hồ ở phòng khách chỉ mấy giờ?

-Trả lời: 8 giờ 30 phút
TIỂU HỌC TAM HIỆP
350- Cô giáo tổ chức cho các bạn lớp 5C đi tham quan. Tổ 1 đề nghị xuất hành lúc 7 giờ 5 phút, tổ 2 đề nghị xuất phát lúc 7 giờ 15 phút, tổ 3 đề nghị xuất phát lúc 7 giờ 30 phút và tổ 4 đề nghị xuất phát lúc 7 giờ 35 phút . Cô nói sẽ chọn giờ xuất phát không lệch với giờ đề nghị của các tổ 15 phút. Hỏi cô chọn giờ xuất phát cho cả lớp lúc mấy giờ?

-Trả lời: 7 giờ 20 phút
TIỂU HỌC TAM HIỆP
351- Trong một tháng có 3 ngày chủ nhật là ngày chẵn. Hỏi ngày thứ ba tuần cuối cùng là ngày mấy?

-Trả lời: 25
TIỂU HỌC TAM HIỆP
352- Tìm một số tự nhiên có 3 chữ số biết rằng khi nhân số đó với tổng các chữ số của nó thì được 1000.

-Trả lời: 125
TIỂU HỌC TAM HIỆP
353- Trường Tiểu học Kim Đồng có số học sinh Nam chiếm 55% tổng số học sinh cả trường và nhiều hơn số học sinh nữ là 120 em. Hỏi Trường có tất cả bao nhiêu học sinh?

-Trả lời: 2400
TIỂU HỌC TAM HIỆP
354- Hỏi phải dùng bao nhiêu khối lập phương nhỏ cạnh 1cm để xếp thành một khối hình hộp chữ nhật có các kích thướt là: dài 1,8dm, rộng 1,5dm, cao 1,2dm ?

-Trả lời: 3240
TIỂU HỌC TAM HIỆP
355- Một ô tô trong 2 giờ đi được 90km Hỏi trong 3 giờ 45 phút ô tô đi được bao nhiêu ki-lô-mét? Biết vận tốc của ô tô không thay đổi.

-Trả lời: 168,75
TIỂU HỌC TAM HIỆP
356- Một người bỏ ra 84000 đồng làm vốn mua rau để bán. Khi bán hết rau người đó thu được tất cả 105000 đồng. Hỏi người đó lãi bao nhiêu phần trăm so với tiền vốn?

-Trả lời: 25
TIỂU HỌC TAM HIỆP
357- Hai thành phố A và B cách nhau 220km. Cùng một lúc, một xe máy đi từ A đến B và một ô tô đi từ B đến A. Sau 2 giờ 30 phút thì hai xe gặp nhau. Biết vận tốc của ô tô hơn vận tốc xe máy 18km/giờ. Tính vận tốc của ô tô.

-Trả lời: 53km/giờ
TIỂU HỌC TAM HIỆP
358- Một khu đất hình chữ nhật có chu vi 127m. Chiều rộng kém chiều dài khu đất là 37,7m. Hỏi diện tích của khu đất hình chữ nhật là bao nhiêu mét vuông ?

-Trả lời: 652,74
TIỂU HỌC TAM HIỆP
359- Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có hai chữ số mà khi đem số đó trừ đi số có hai chữ số viết theo thứ tự ngược lại thì được số chia hết cho 9.

-Trả lời: 36
TIỂU HỌC TAM HIỆP
360- Người ta mở vòi nước chảy vào một cái bể chưa có nước, giờ thứ nhất chảy được bể, giờ thứ hai chảy được bể . Tính phần bể chưa có nước sau 2 giờ mở vòi.

-Trả lời:
TIỂU HỌC TAM HIỆP
361- Nhân dịp ngày lễ một cửa hàng đã giảm giá bán 10% một chiếc điện thoại, tuy vậy cửa hàng vẫn lãi 8% giá vốn. Hỏi nếu không giảm giá cửa hàng được lãi bao nhiêu phần trăm giá vốn?

-Trả lời: 20
TIỂU HỌC TAM HIỆP
362- Người ta dùng 1242 chữ số để đánh số trang của một quyển truyện. Hỏi quyển truyện đó bao nhiêu trang ?

-Trả lời: 450
TIỂU HỌC TAM HIỆP
363- Người ta dùng 792 chữ số để đánh số trang của một quyển truyện. Hỏi quyển truyện đó bao nhiêu trang ?

-Trả lời: 300
TIỂU HỌC TAM HIỆP
364- Hai người cùng làm một công việc thì sẽ hoàn thành công việc đó sau 6 giờ . Nếu người thứ nhất một mình làm công việc đó thì sẽ hoàn thành công việc đó sau 10 giờ. Hỏi nếu người thứ hai làm một mình công việc đó thì sẽ hoàn thành trong mấy giờ ?

-Trả lời: 15
TIỂU HỌC TAM HIỆP
365- Một lớp học có 35 học sinh có tuổi trung bình là 11 tuổi. Nếu tính thêm cả cô giáo chủ mhiệm thì tuổi trung bình của cô và 35 học sinh là 12 tuổi . Hỏi cô giáo chủ nhiệm bao nhiêu tuổi ?

-Trả lời: 47
TIỂU HỌC TAM HIỆP
366- Khi nhân một số với 9,05 một học sinh sơ ý quên viết chữ số 0 của số 9,05 nên tích đã tăng thêm 5,76 đơn vị so với tích đúng. Em hãy tìm tích đúng của phép nhân đó ?

-Trả lời: 115,84
TIỂU HỌC TAM HIỆP
367- Lúc 7 giờ một người đi từ A với vận tốc 40 km/giờ, đến 7 giờ 30 phút, một người khác đi từ A đến B với vận tốc 55km/giờ . Hỏi đến mấy giờ thì hai người gặp nhau ?

-Trả lời: 8 giờ 30 phút
TIỂU HỌC TAM HIỆP
368- Quãng đường AB dài 142,5km. Lúc 7 giờ một người đi từ AB với vận tốc 40km/giờ , đến 7 giờ 45 phút một người khác đi tử B về A đến 9 giờ thì hai người gặp nhau. Hỏi người đi từ B đã đi với vận tốc là bao nhiêu km/giờ ?

-Trả lời: 50km/giờ
TIỂU HỌC TAM HIỆP
369- Một mảnh đất hình vuông có diện tích là 90,25m2. Hỏi chu vi mảnh đất đó là bao nhiêu ?

-Trả lời: 38
TIỂU HỌC TAM HIỆP
370- Một hình chữ nhật có chu vi bằng chu vi hình vuông có cạnh dài 15cm . Biết chiều rộng hình chữ nhật có chiều dài bằng chiều dài. Hỏi diện tích hình chữ nhật là bao nhiêu xăng-ti-mét vuông?

-Trả lời: 216
TIỂU HỌC TAM HIỆP
371- Một thửa ruộng hình thang được vẽ trên bảng đồ theo tỉ lệ 1 : 10000 là một hình thang có đáy bé 25cm, đáy lớn 40cm và chiều cao 18cm. Hỏi thửa ruộng đó có diện tích thực tế là bao nhiêu mét vuông?

-Trả lời: 58500000 m2
TIỂU HỌC TAM HIỆP
372- Trong hình vẽ bên, biết diện tích hình vuông là 144cm2 , tính diện tích phần tô đậm trong hình.

-Trả lời: 30,96cm2
TIỂU HỌC TAM HIỆP
373- Trong hình vẽ bên, biết diện tích hình tròn bằng 314cm2 , tính diện tích phần tô đậm trong hình.

-Trả lời: 86cm2
TIỂU HỌC TAM HIỆP
374- Trong hình vẽ bên, biết diện tích hình vuông bằng 128cm2 . Tính diện tích hình tròn.

-Trả lời: 200,96cm2
TIỂU HỌC TAM HIỆP
375- Trong hình vẽ bên, biết diện tích hình tròn bằng 379,94cm2 . Tính diện tích hình vuông.

-Trả lời: 242cm2
TIỂU HỌC TAM HIỆP
376- Một hình thoi có đường chéo thứ nhất dài 19,5cm, đường chéo thứ hai có độ dài bằng đường chéo thứ nhất. Tính diện tích của hình thoi đó?

-Trả lời: 126,75cm2
TIỂU HỌC TAM HIỆP
377- Người ta lát một cái sân hình vuông có chu vi 56m bằng những viên gạch hình vuông cạnh 40cm. Tính số viên gạch để lát kính cái sân vuông đó.

-Trả lời: 1225
TIỂU HỌC TAM HIỆP
378- Tìm chữ số thích hợp thay vào chữ a để phép so sánh sau đây đúng.

19,68 < 19,6a8 < 19,695

-Trả lời: 8
TIỂU HỌC TAM HIỆP
379- Tìm số tự nhiên lớn nhất thay vào n trong ‘10,36 x n > 262” để có phép so sánh đúng.

-Trả lời: 25
TIỂU HỌC TAM HIỆP
380- Tìm số tự nhiên bé nhất thay vào m trong ’19,5 x m > 2009” để có phép so sánh đúng.

-Trả lời: 104
TIỂU HỌC TAM HIỆP
381- Trong ba ngày một đội công nhân sửa được một đoạn đường dài 3km50m. Ngày thứ nhất đội đó sửa được 30% đoạn đường, ngày thứ hai sửa được 45% đoạn đường. Ngày thứ ba đội đó sửa được đoạn đường dài bao nhiêu mét ?

-Trả lời: 762,5m
TIỂU HỌC TAM HIỆP
382- Một mảnh đất hình thang có đáy lớn dài 250m, đáy bé kém đáy lớn 36m và chiều cao có độ dài bằng trung bình cộng hai đáy. Tính diện tích của mảnh đất đó?

-Trả lời: 53824
TIỂU HỌC TAM HIỆP
383- Tìm một phân số bằng phân số . Biết tổng số của tử số và mẫu số của phân số đó là 360.

-Trả lời:
TIỂU HỌC TAM HIỆP
384- Tìm một phân số bằng phân số . Biết hiệu của tử số và mẫu số của phân số đó là 138.

-Trả lời:
TIỂU HỌC TAM HIỆP
385- Hai số có tổng bằng 444,5 . Biết rằng nếu đem số thứ nhất chia cho 2, số thứ 2 chia cho 1,5 thì được hai kết quả bằng nhau. Tìm số thứ hai.

-Trả lời: 190,5
TIỂU HỌC TAM HIỆP
386- Hai số có hiệu bằng 49,2. Biết rằng nếu đem số thứ nhất chia cho 3, số thứ hai chia cho 2,5 thì được hai kết quả bằng nhau. Tìm số thứ hai.

-Trả lời: 246
TIỂU HỌC TAM HIỆP
387- Theo kế hoạch, trong tháng 4 nhà máy phải sản xuất được 800 sản phẩm, nhưng nhờ cải tiến kĩ thuật nên nhà máy đã sản xuất được 1000 sản phẩm. Hỏi tháng 4 nhà máy đã làm vượt mức bao nhiêu phần trăm kế hoạch ?

-Trả lời: 25
TIỂU HỌC TAM HIỆP
389- Một ôtô trong 1,5 giờ đi được 75km. Hỏi với vận tốc đó, trong 2,5 giờ ôtô đi được quãng đường dài bao nhiêu ki-lô-mét?

-Trả lời: 125
TIỂU HỌC TAM HIỆP
390- Một ôtô trong 1,5 giờ đi được 90km. Hỏi với vận tốc không thay đổi, để đi được 135km ôtô phải đi trong bao lâu ?

-Trả lời: 2,55 giờ
TIỂU HỌC TAM HIỆP
391- Lúc 7 giờ một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 40 km/giờ, cùng lúc đó một người khác đi từ B đến A với vận tốc 45km/giờ . Hỏi xe máy gặp ô tô lúc mấy giờ biết quãng đường AB dài 127,5km.

-Trả lời: 8 giờ 30 phút
TIỂU HỌC TAM HIỆP
392- Quãng đường AB dài 120km. Lúc 5 giờ sáng, một ôtô đi từ A đến B mất 2 giờ 30 phút. Một xe máy cũng đi từ A đến B với vận tốc bằng vận tốc của ôtô và xuất phát cùng lúc với ôtô. Hỏi xe máy đến B sau ôtô bao lâu?

-Trả lời: 6,25 giờ
TIỂU HỌC TAM HIỆP
393- Cho phân số . Hỏi phải cùng bớt ở cả tử số và mẫu số của phân số đó đi bao nhiêu đơn vị để được phân số mới bằng phân số ?

-Trả lời: 19
TIỂU HỌC TAM HIỆP
394- Tìm một phân số bằng phân số và biết nếu lấy tử số của phân số đó trừ đi 35 và giữ nguyên mẫu số thì được phân số mới bằng phân số .

-Trả lời:
TIỂU HỌC TAM HIỆP
395- Tìm một phân số bằng phân số và biết nếu lấy tử số của phân số đó cộng với 45 và giữ nguyên mẫu số thì được phân số mới bằng phân số .

-Trả lời:
TIỂU HỌC TAM HIỆP
396- Một bể nước hình hộp chữ nhật có các kích thước trong lòng bể là 2m, rộng 1,5m và cao 1,2m. Hỏi cái bể đó có thể đựng đầy bao nhiêu lít nước ?

-Trả lời: 3600 lít
TIỂU HỌC TAM HIỆP
397- Hai số có trung bình cộng là 87,5 và hiệu là 9,6 đơn vị. Tìm số bé.

-Trả lời: 82,7
TIỂU HỌC TAM HIỆP
398- Tìm diện tích hình tròn biết chu vi hình tròn đó là 47,1cm.

-Trả lời: 176,625
TIỂU HỌC TAM HIỆP
399- Tìm một số có 3 chữ số mà chữ số hàng chục bằng chữ số hàng trăm và gấp 3 lần chữ số hàng đơn vị.

-Trả lời: 931
TIỂU HỌC TAM HIỆP
400- Hiện nay, tổng số tuổi của hai mẹ con là 54 tuổi. Biết sau 3 năm nữa thì tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con. Tính tuổi hai mẹ con hiện nay.

-Trả lời: Mẹ 42 con 12
TIỂU HỌC TAM HIỆP
401- Hỏi nếu tăng chiều dài của một hình chữ nhật thêm 25% thì phải giảm chiều rộng của hình đó đi bao nhiêu phần trăm thì diện tích của nó không thay đổi?

-Trả lời: 20%
TIỂU HỌC TAM HIỆP
402- Bây giờ là 2 giờ . Hỏi sau ít nhất bao nhiêu lâu nữa thì kim giờ và kim phút trùng nhau?

-Trả lời: 10
TIỂU HỌC TAM HIỆP
403- Có tất cả bao nhiêu số có 2 chữ số mà mỗi số đó chia hết cho cả 2 và 3.

-Trả lời: 15
TIỂU HỌC TAM HIỆP
404- Khoảng thời gian 6 giờ sáng nay đến bây giờ bằng khoảng thời gian từ bây giờ đến 7 giờ sáng ngày mai. Bây giờ là mấy giờ ?

-Trả lời: 11 giờ
TIỂU HỌC TAM HIỆP
405- Một người đem gửi tiết kiệm 20 triệu đồng vào ngân hàng với lãi suất 0,8% một tháng . Biết tiền lãi của tháng sau được tính trên tổng tiền gửi và tiền lãi của tháng trước. Hỏi sau hai tháng người đó nhận được số tiền lãi là bao nhiêu ?

-Trả lời: 321280 đồng
TIỂU HỌC TAM HIỆP
406- Số tự nhiên lớn nhất có các chữ số khác nhau mà tích các chữ số của nó bằng 840 là số nào?

-Trả lời: 754321
TIỂU HỌC TAM HIỆP
407- Vào năm tuổi cháu bằng tuổi cháu hiện nay thì ông của cháu 60 tuổi. Biết tuổi của hai ông cháu hiện nay là 82 tuổi. Tính tuổi cháu hiện nay.

-Trả lời: 12
TIỂU HỌC TAM HIỆP
408- Tìm một số tự nhiên biết nếu xoá chữ số ở hàng đơn vị của nó đi thì ta được số mới kém số phải tìm là 1808 đơn vị.

-Trả lời: 2008
TIỂU HỌC TAM HIỆP
409- Hỏi có bao nhiêu phân số mà tổng của tử số và mẫu số của mỗi phân số đó bằng 2009 ?

-Trả lời: 4016
TIỂU HỌC TAM HIỆP
410- Người ta xếp 2160 khối hình lập phương cạnh 1cm thành một hình hộp chữ nhật có chiều dài 18cm, chiều rộng 12cm . Hỏi hình hộp chữ nhật xếp được có chiều cao là bao nhiêu xăng-ti-mét?

-Trả lời: 10
TIỂU HỌC TAM HIỆP
TIỂU HỌC TAM HIỆP
TIỂU HỌC TAM HIỆP
TIỂU HỌC TAM HIỆP
TIỂU HỌC TAM HIỆP
TIỂU HỌC TAM HIỆP
TIỂU HỌC TAM HIỆP
TIỂU HỌC TAM HIỆP
Hẹn gặp lại lần sau!
chúc các em thành công.
 
Gửi ý kiến