Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Phụ nữ việt nam

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lộc Thị Huyền
Ngày gửi: 22h:09' 06-03-2012
Dung lượng: 8.6 MB
Số lượt tải: 190
Số lượt thích: 0 người
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGLL CHỦ ĐIỂM VỀ NGÀY PHỤ NỮ viÖt nam

NHÓM NGÂN SƠN-CHỢ ĐỒN
Có 8 câu hỏi do BTC đưa ra, sau 15 giây theo đồng hồ báo các đội sẽ đưa ra câu trả lời của đội mình.
Mỗi câu trả lời đúng sẽ được 10 điểm.
Sai không bị trừ điểm.
PHẦN 1. phÇn thi hiÓu biÕt
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
SINH HOẠT KỈ NIỆM 20/10
Câu 1: Tứ đức của người phụ nữ gồm những gì?
Công
dung
Ngôn
Hạnh
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Câu 2:Bøc tranh d­íi ®©y m« t¶ cuéc khëi nghÜa nµo?
SINH HOẠT KỈ NIỆM 20/10
CUỘC KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Câu 3. Một nữ chiến sĩ, bác sĩ đã hi sinh oanh liệt tại chiến trường Quảng Ngãi thời chống Mĩ
SINH HOẠT KỈ NIỆM 20/10

Đặng Thuỳ Trâm
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
SINH HOẠT KỈ NIỆM 20/10
Câu 4: Người phụ nữ này thuộc dân tộc nào?
A. Mu?ng
B. Ty
C. Nựng
D. Thỏi
D
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
SINH HOẠT KỈ NIỆM 20/10
Câu 5: Hãy điền tiếp vào câu sau đây:
"Chim khôn kêu tiếng rảnh rang
Người khôn nói tiếng..."
B. Dịu dàng dễ nghe
A. Mượt mà dễ nghe
C. Lọt vào lỗ tai
B
B. §«ng
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Câu 6: Nhµ Nam cã 4 anh chÞ em. Ba chÞ tªn lµ Xu©n, H¹, Thu vµ ng­êi em tªn lµ g×?.
A. B¾c
D. Nam
C. T©y
SINH HOẠT KỈ NIỆM 20/10


Câu 7: Bạn hãy cho biết: Đây là ai?
Võ Thị Sáu
Đã hết 15 giây
15 giây bắt đầu
SINH HOẠT KỈ NIỆM 20/10
B. Tình mẹ
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Câu 8 : Câu hát sau nằm trong bài hát nào?
“Con sinh ra trong bao khó nhọc
Mẹ ru con yêu thương con tha thiết
Mong cho con luôn luôn ngoan hiền, giấc no say
Vi đàn con thơ ngây bao yêu dấu
Đã hi sinh cho con bao nhiêu tuổi đời
Mẹ đã bên con, mẹ đã cho con lớn lên”


A. Mẹ yêu
D. Mẹ tôi
C. Mẹ
SINH HOẠT KỈ NIỆM 20/10


Câu 7
Slide
Phần thi này Có 8 hình ảnh , dựa vào các hình ảnh các đội tìm ra các thành ngữ, tục ngữ, cụm từ hoặc từ có ý nghĩa liên quan tới hình ảnh. Trả lời đúng được 10 điểm, trả lời sai không có điểm. Khi người dẫn chương trình ra hiệu lệnh bắt đầu tính thời gian . Hết thời gian đội nào có tín hiệu trả lời trước nếu đúng được 10 điểm, sai nhường quyền trả lời cho đội khác.
Đuổi hình bắt chữ


Câu 1
Bút sa gà chết
Đuổi hình bắt chữ
Đã hết 15 giây
15 giây bắt đầu


Câu 2
Ngũ cốc
Đuổi hình bắt chữ
Đã hết 15 giây
15 giây bắt đầu


Câu 3
ấp a ấp úng
Đuổi hình bắt chữ
Đã hết 15 giây
15 giây bắt đầu


Đuổi hình bắt chữ
Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân
Đã hết 15 giây
15 giây bắt đầu
Câu 4


Đuổi hình bắt chữ
Tờ mờ sáng
Đã hết 15 giây
15 giây bắt đầu
Câu 5


Đã hết 15 giây
15 giây bắt đầu
Đuổi hình bắt chữ
Học hành
Câu 6


Đã hết 15 giây
15 giây bắt đầu
Đuổi hình bắt chữ
ép giá
Câu 7


Đã hết 15 giây
15 giây bắt đầu
Đuổi hình bắt chữ
Tranh cãi
Câu 8
PHẦN THI KHÁN GIẢ:

Phần thi có 2 câu hỏi, nếu khán giả trả lời đúng sẽ nhận được một phần quà cña ban tæ chøc.

CHÚC CÁC B¹N MAY MẮN!
SINH HOẠT KỈ NIỆM 20/10


Một bác sĩ và một bé trai đang câu cá, đứa bé trai là con của bác sĩ, nhưng bác sĩ không phải là cha của đứa bé. Vậy bác sĩ đó là ai ?!
Là mẹ đứa bé !!!
Đã hết 15 giây
15 giây bắt đầu
Phần thi khán giả


Con gì đầu dê, mình ốc?
Con. dốc!!!
Đã hết 15 giây
15 giây bắt đầu
Phần thi khán giả
Chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam

20 - 10
Trò chơi âm nhạc
Mừng tuổi mẹ
Mùa
xuân
Mới
con
Mừng
Tuổi
mẹ
1
2
3
4
5
6
Tên bài hat gốc
Mừng tuổi mẹ (Trần Long ẩn)

M?i mựa xuõn sang
M? tụi gi thờm m?t tu?i.
M?i mựa xuõn sang ngy tụi xa M? cng g?n.
R?i mựa xuõn ?y, túc tr?ng M? bay
nhu giú, nhu mõy bay qua d?i con,
nhu giú, nhu mõy bay qua th?i gian.

ễi M? c?a tụi!
M? gi nhu chu?i chớn cõy
Giú lay M? r?ng, con ph?i m? cụi.
Giú lay M? r?ng, con ph?i m? cụi.
M? cụi t?i l?m ai oi!
Dúi com khỏt nu?c bi?t ngu?i no lo.
Dúi com khỏt nu?c bi?t ngu?i no lo.

M?i mựa xuõn sang
M? tụi gi thờm m?t tu?i.
M?i mựa xuõn sang ngy tụi xa M? cng g?n.
Dự bi?t nhu th?, tụi v?n ph?i tin,
tụi v?n ph?i tin M? dang cũn tr?.
M?i mựa xuõn v? M? thờm tu?i m?i.
M?i mựa xuõn m?i con m?ng tu?i M?

Chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam

20 - 10
 
Gửi ý kiến