Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 30. Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973 - 1975)

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Hà Thu
Ngày gửi: 15h:31' 07-03-2012
Dung lượng: 8.6 MB
Số lượt tải: 832
Số lượt thích: 0 người
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ
BỘ MÔN : LỊCH SỬ LỚP 9
GIÁO VIÊN: ĐẶNG THỊ THU
Bài 30:
HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG MIỀN NAM,
THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC ( 1973-1975 )
I. MIỀN BẮC KHẮC PHỤC HẬU QỦA CHIẾN TRANH, KHÔI PHỤC KINH TẾ -VĂN HÓA, RA SỨC CHI VIỆN CHO MIỀN NAM
II. ĐẤU TRANH CHỐNG ĐỊCH “BÌNH ĐỊNH-LẤN CHIẾM”, TẠO THẾ VÀ LỰC TIẾN TỚI GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM
III. GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM, GIÀNH TOÀN VẸN LÃNH THỔ TỔ QUỐC
1. Chủ trương, kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam
- Cuối 1974, đầu 1975 Bộ Chính trị Trung ương Đảng đề ra kế hoạch giải phóng miền Nam trong vòng 2 năm 1975, 1976
- Trung ương Đảng nhấn mạnh “ Nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối năm 1975, thì lập tức giải phóng miền Nam trong năm 1975”
Bài 30: HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG MIỀN NAM,
THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC ( 1973-1975 ) (Tiết 2)
III. GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM, GIÀNH TOÀN VẸN LÃNH THỔ TỔ QUỐC
1. Chủ trương, kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam
Lược đồ cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975
Trình bày nội dung kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam của Đảng?
THẢO LUẬN NHÓM
Lược đồ cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975
? Dựa vào lược đồ hãy trình bày diễn biến chiến dịch Tây Nguyên; chiến dịch Huế - Đà Nẵng; chiến dịch Hồ Chí Minh
2. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975
? Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975 diễn ra qua những chiến dịch lớn nào
19
21
14
2. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975
Chiến dịch Tây Nguyên
( 4/3 đến 24/3)
? Vì sao ta lại chọn Tây Nguyên làm điểm tấn công đầu tiên
? Trình bày diễn biến chiến dịch Tây Nguyên
10-3
17-3
CHÚ GIẢI
Quân ta tiến công

Quân địch phản công

Quân địch rút chạy
7
- 10/3/1975, quân ta đánh Buôn Ma Thuột giành thắng lợi
- 12/3 địch phản công chiếm lại, nhưng thất bại.
Chiến dịch Tây Nguyên
( 4/3 đến 24/3)
17-3
10-3
- 14/3 quân địch rút khỏi Tây nguyên.
- 24/3 Tây Nguyên hoàn toàn giải phóng.
a. Chiến dịch Tây Nguyên (từ 4-3 đến 24-3)
- 10/3/1975, quân ta đánh Buôn Ma Thuột giành thắng lợi
- 12/3 địch phản công chiếm lại nhưng thất bại.
- 14/3 quân địch rút khỏi Tây nguyên.
- 24/3 Tây Nguyên hoàn toàn giải phóng.
Tiến công
Tổng tiến công
? Chiến thắng Tây Nguyên có ý nghĩa như thế nào
b. Chiến dịch Huế -
Đà Nẵng (21-3 đến 29-3)
29-3
24-3
25-3
26-3
? Em hãy trình bày diễn biến chiến dịch Huế - Đà Nẵng
21/3 quân ta đánh địch ở Huế.
26/3 giải phóng thành phố Huế và tỉnh Thừa Thiên.
b. Chiến dịch Huế - Đà Nẵng
(21-3 đến 29-3)
29/3 quân ta giải phóng Đà Nẵng.
Lược đồ cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975
b. Chiến dịch Huế-Đà Nẵng (từ 21-3 đến 29-3)
21/3 quân ta đánh địch ở Huế.
26/3 giải phóng thành phố Huế và tỉnh Thừa Thiên.
29/3 quân ta giải phóng Đà Nẵng.
BỘ CHỈ HUY CHIẾN DỊCH HỒ CHÍ MINH XUÂN 1975
CAM PU CHIA
Đảo
Phú Quốc
Côn Đảo
SÀI GÒN
Phan
Thiết
Xuân Lộc
Tây Ninh
Châu Đốc
Cần
Thơ
Cà Mau
Trà Vinh
Hà Tiên
Kiên
Giang
BIỂN
ĐÔNG
Phan
Giang
? Trước khi bắt đầu chiến dịch giải phóng Sài Gòn – Gia Định (HCM) quân ta đánh vào những địa điểm nào
Cảnh hỗn loạn tháo chạy khỏi Sài Gòn của Mĩ nguỵ
Lược đồ chiến dịch Hồ Chí Minh
CAM PU CHIA
Đảo
Phú Quốc
Côn Đảo
SÀI GÒN
Phan
Thiết
Xuân Lộc
Tây Ninh
Châu Đốc
Cần
Thơ
Cà Mau
Trà Vinh
Hà Tiên
Kiên
Giang
BIỂN
ĐÔNG
c. Chiến dịch Hồ Chí Minh
(26- 4 đến 30- 4)
? Em hãy trình bày diễn biến chiến dịch Hồ Chí Minh
Lược đồ chiến dịch Hồ Chí Minh
CAM PU CHIA
Đảo
Phú Quốc
Côn Đảo
SÀI GÒN
Phan
Thiết
Xuân Lộc
Tây Ninh
Châu Đốc
Cần
Thơ
Cà Mau
Trà Vinh
Hà Tiên
Kiên
Giang
BIỂN
ĐÔNG
c. Chiến dịch Hồ Chí Minh
(26- 4 đến 30- 4)
5 h chiều 26/4, chiến dịch Hồ Chí Minh bắt đầu
- 10 h 45’ 30/4, xe tăng của ta tiến vào Dinh Độc lập
Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng
11h 30` 30/4 lá cờ cách mạng tung bay trên Dinh Độc lập
- Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng
2-5
THẢO LUẬN
IV- Ý NGHĨA LỊCH SỬ, NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MĨ, CỨU NƯỚC (1954-1975)
? Cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954-1975) hoàn toàn thắng lợi có ý nghĩa lịch sử như thế nào
- Đối với dân tộc?
- Đối với quốc tế?
? Cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954-1975) thắng lợi do những nguyên nhân nào
- Nguyên nhân chủ quan?
- Nguyên nhân khách quan?
IV. Ý NGHĨA LỊCH SỬ, NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI CỦA CUỘC
KHÁNG CHIẾN CHỐNG MĨ, CỨU NƯỚC (1954 – 1975).
? Bức ảnh nói lên điều gì
1. Ý nghĩa lịch sử


? Cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước hoàn toàn thắng lợi có ý nghĩa lịch sử như thế nào
- Đối với dân tộc?

* Đối với dân tộc:
- Kết thúc 21 năm chiến đấu chống Mĩ và 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc.

- Chấm dứt ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc ở nước ta.

- Hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước, thống nhất đất nước.

- Mở ra kỉ nguyên độc lập thống nhất, đi lên CNXH.
- Đối với quốc tế?
* Đối với quốc tế:
Tác động đến nội tình nước Mĩ và thế giới.

Cổ vũ phong trào cách mạng thế giới, nhất là đối với phong trào giải phóng dân tộc.
IV. Ý NGHĨA LỊCH SỬ, NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI CỦA CUỘC
KHÁNG CHIẾN CHỐNG MĨ, CỨU NƯỚC (1954 – 1975).
2. Nguyên nhân thắng lợi
* Chủ quan:
? Cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954-1975) thắng lợi do những nguyên nhân nào
- Nguyên nhân chủ quan?
+ Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng với đường lối chính trị, quân sự độc lập, tự chủ, đúng đắn, sáng tạo.

+ Nhân dân ta giàu lòng yêu nước, lao động cần cù, chiến đấu dũng cảm.

+ Hậu phương miền Bắc không ngừng lớn mạnh.
? - Nguyên nhân khách quan?

+ Sự đoàn kết chiến đấu của nhân dân 3 nước Đông Dương.

+ Sự đồng tình, ủng hộ của các lực lượng cách mạng, hòa bình, dân chủ thế giới: Liên Xô, Trung Quốc và các nước XHCN khác.
* Khách quan:
1
2
1….; 2….; 3….; 4….; 5….; 6….
b
c
e
a
d
đ
Học bài theo nội dung bài học, trình bày diễn biến các chiến dịch trên lược đồ
- Chuẩn bị bài 2, sử địa phương: Gia Lai trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn (1954-1975)
Tìm hiểu các giai đoạn phát triển chính của cuộc kháng chiến chống Mĩ của quân và dân Gia Lai?
- Những thắng lợi cơ bản của quân và dân Gia Lai qua các giai đoạn?
Chúc qúy thầy cô giáo sức khỏe, hạnh phúc
Xin chân thành cảm ơn!
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓