Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tuần 24. Đoàn thuyền đánh cá

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nong Dai Gia
Ngày gửi: 21h:07' 09-03-2012
Dung lượng: 838.5 KB
Số lượt tải: 263
Số lượt thích: 0 người
Chào mừng thầy cô và các em học sinh!
Ngu?i th?c hi?n: Nông đại Gia
L?p: Ti?u h?c 3
Tru?ngCDSP TháI Nguyên
Môn :Tập đọc
Lớp: 4A
Thứ hai ngày 03 tháng 3 năm 2010
Tập đọc

I. Kiểm tra bài cũ:
Em hãy nêu nội dung chính của bản tin?
Nội dung:
Cuộc thi vẽ Em muốn sống an toàn được thiếu nhi
cả nước hưởng ứng. Tranh dự thi cho thấy các em
có nhận thức đúng về an toàn, đặc biệt là an toàn
giao thông và biết thể hiện nhận thức của mình
bằng ngôn ngữ hội họa.
Thứ hai ngày 03 tháng 3 năm 2010
Tập đọc
Đoàn thuyền đánh cá
(Trích)
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
Đoàn thuyền đánh cá
Mặt trời xuống biển như hòn lửa
Sóng đã cài then, đêm sập cửa
Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi,
Câu hát căng buồm cùng gió khơi.


Hát rằng: cá bạc Biển Đông lặng,
Cá thu Biển Đông như đoàn thoi
Đêm ngày dệt biển muôn luồng sáng
Đến dệt lưới ta, đoàn cá ơi!


Ta hát bài ca gọi cá vào,
Gõ thuyền đã có nhịp trăng cao,
Biển cho ta cá như lòng mẹ
Nuôi lớn đời ta tự buổi nào.


Sao mờ, kéo lưới kịp trời sáng
Ta kéo xoăn tay chùm cá nặng
Vảy bạc đuôi vàng lóe rạng đông
Lưới xếp buồm lên đón nắng hồng.


Câu hát căng buồm với gió khơi,
Đoàn thuyền chạy đua cùng mặt trời,
Mặt trời đội biển nhô màu mới,
Mắt cá huy hoàng muôn dặm phơi
Thứ hai ngày 03 tháng 3 năm 2010
Tập đọc
Đoàn thuyền đánh cá
(Trích)
A. Luyện đọc
Tìm hiểu bài
- sập cửa
- luồng sáng
- Nuôi lớn
- trời sáng
- chùm cá nặng
Thứ hai ngày 03 tháng 3 năm 2010
Tập đọc
Đoàn thuyền đánh cá
Chú ý: Nghỉ hơi đúng nhịp, tự nhiên ở các dòng thơ.
- Nhịp 4/3 với các dòng thơ:
Mặt trời xuống biển/ như hòn lửa
Sóng đã cài then,/ đêm sập cửa
Đoàn thuyền đánh cá/ lại ra khơi,
Câu hát căng buồm/ cùng gió khơi.
- Nhịp 2/5 với các dòng thơ:
Hát rằng:// cá bạc Biển Đông lặng,
Gõ thuyền/ đã có nhịp trăng cao,
Sao mờ,/ kéo lưới kịp trời sáng
Đoàn thuyền đánh cá
Mặt trời xuống biển như hòn lửa
Sóng đã cài then, đêm sập cửa
Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi,
Câu hát căng buồm cùng gió khơi.


Hát rằng: cá bạc Biển Đông lặng,
Cá thu Biển Đông như đoàn thoi
Đêm ngày dệt biển muôn luồng sáng
Đến dệt lưới ta, đoàn cá ơi!


Ta hát bài ca gọi cá vào,
Gõ thuyền đã có nhịp trăng cao,
Biển cho ta cá như lòng mẹ
Nuôi lớn đời ta tự buổi nào.


Sao mờ, kéo lưới kịp trời sáng
Ta kéo xoăn tay chùm cá nặng
Vảy bạc đuôi vàng lóe rạng đông
Lưới xếp buồm lên đón nắng hồng.


Câu hát căng buồm với gió khơi,
Đoàn thuyền chạy đua cùng mặt trời,
Mặt trời đội biển nhô màu mới,
Mắt cá huy hoàng muôn dặm phơi
Thứ hai ngày 03 tháng 3 năm 2010
Tập đọc
Đoàn thuyền đánh cá
- Sập cửa: tác giả ví màn đêm như một cánh cửa
buông xuống, bao trùm lấy mọi vật.
- Thoi: Bộ phận của khung cửi hay máy dệt để luồn
sợi trong khi dệt vải.
- Huy hoàng: rất đẹp, rất sáng và rực rỡ.
Thứ hai ngày 03 tháng 3 năm 2010
Tập đọc
Đoàn thuyền đánh cá
Luyện đọc theo cặp
Đoàn thuyền đánh cá
Mặt trời xuống biển như hòn lửa
Sóng đã cài then, đêm sập cửa
Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi,
Câu hát căng buồm cùng gió khơi.


Hát rằng: cá bạc Biển Đông lặng,
Cá thu Biển Đông như đoàn thoi
Đêm ngày dệt biển muôn luồng sáng
Đến dệt lưới ta, đoàn cá ơi!


Ta hát bài ca gọi cá vào,
Gõ thuyền đã có nhịp trăng cao,
Biển cho ta cá như lòng mẹ
Nuôi lớn đời ta tự buổi nào.


Sao mờ, kéo lưới kịp trời sáng
Ta kéo xoăn tay chùm cá nặng
Vảy bạc đuôi vàng lóe rạng đông
Lưới xếp buồm lên đón nắng hồng.


Câu hát căng buồm với gió khơi,
Đoàn thuyền chạy đua cùng mặt trời,
Mặt trời đội biển nhô màu mới,
Mắt cá huy hoàng muôn dặm phơi.
Thứ hai ngày 03 tháng 3 năm 2010
Tập đọc
Đoàn thuyền đánh cá
Chú ý :
Bài thơ đọc với giọng nhịp nhàng, khẩn trương.
Nhấn giọng vào những từ ngữ ca ngợi cảnh đẹp
huy hoàng của biển, ca ngợi tinh thần lao động
sôi nổi hào hứng của những người đánh cá.
Đoàn thuyền đánh cá
Mặt trời xuống biển/ như hòn lửa
Sóng đã cài then,/ đêm sập cửa
Đoàn thuyền đánh cá/ lại ra khơi,
Câu hát căng buồm/ cùng gió khơi.


Hát rằng:// cá bạc Biển Đông lặng,
Cá thu Biển Đông như đoàn thoi
Đêm ngày dệt biển/ muôn luồng sáng
Đến dệt lưới ta,/ đoàn cá ơi!


Ta hát bài ca/ gọi cá vào,
Gõ thuyền/ đã có nhịp trăng cao,
Biển cho ta cá/ như lòng mẹ
Nuôi lớn đời ta/ tự buổi nào.


Sao mờ,/ kéo lưới kịp trời sáng
Ta kéo xoăn tay chùm cá nặng
Vảy bạc đuôi vàng/ lóe rạng đông
Lưới xếp buồm lên/ đón nắng hồng.


Câu hát căng buồm với gió khơi,
Đoàn thuyền chạy đua cùng mặt trời,
Mặt trời đội biển /nhô màu mới,
Mắt cá huy hoàng /muôn dặm phơi
Thứ hai ngày 03 tháng 3 năm 2010
Tập đọc
Đoàn thuyền đánh cá
Tìm hiểu bài.
Câu hỏi 1:
Đoàn thuyền đánh cá ra khơi vào lúc nào? Những
câu thơ nào cho biết điều đó?
Trả lời:
Đoàn thuyền đánh cá ra khơi vào lúc hoàng hôn.
Câu thơ: ‘’ Mặt trời xuống biển như hòn lửa’’ cho ta
biết điều đó.Vì mặt trời xuống biển là mặt trời lặn,
quả đất hình cầu nên ta có cảm tưởng mặt trời đang
lặn xuống đáy biển.
Thứ hai ngày 03 tháng 3 năm 2010
Tập đọc
Đoàn thuyền đánh cá
Câu hỏi 2:
Đoàn thuyền đánh cá trở về vào lúc nào? Em biết
điều đó nhờ những câu thơ nào?
Trả lời:
Đoàn thuyền trở về vào lúc bình minh. Những câu
thơ cho ta biết điều này là:
‘‘ Sao mờ kéo lưới kịp trời sáng’’
‘‘ Mặt trời đội biển nhô màu mới’’
Thứ hai ngày 03 tháng 3 năm 2010
Tập đọc
Đoàn thuyền đánh cá
Câu hỏi 3:( thảo luận nhóm đôi)
Tìm những hình ảnh nói lên vẻ đẹp huy hoàng
của biển?

Trả lời
Những hình ảnh nói lên vẻ đẹp huy hoàng của biển là:

Mặt trời xuống biển như hòn lửa
Sóng đã cài then, đêm sập cửa

Mặt trời đội biển nhô màu mới,
Mắt cá huy hoàng muôn dặm phơi.
Thứ hai ngày 03 tháng 3 năm 2010
Tập đọc
Đoàn thuyền đánh cá
Câu hỏi 4:
Công việc lao động của người đánh cá được miêu
tả đẹp như thế nào?
Trả lời:
Khi những người đánh cá ra khơi tiếng hát của họ
làm căng cánh buồm; lời ca thật vui vẻ, hào hứng; công
việc kéo lưới, những mẻ cá nặng và đoàn thuyền thật
đẹp khi trở về.
Ta kéo xoăn tay chùm cá nặng.
Lưới xếp buồm lên đón năng hồng
Đoàn thuyền chạy đua cùng mặt trời.
Thứ hai ngày 03 tháng 3 năm 2010
Tập đọc
Đoàn thuyền đánh cá
Em hãy nêu nội dung của bài thơ ?
Nội dung:

Bài thơ ca ngợi vẻ đẹp huy hoàng của biển
và vẻ đẹp của những người lao động trên biển.
Thứ hai ngày 03 tháng 3 năm 2010
Tập đọc
Đoàn thuyền đánh cá
Trò chơi: ‘‘ Miệng đọc hay- trí nhớ tốt’’
Chia lớp thành 3 dãy, mỗi dãy cử 1 đại diện thi đọc
với các dãy khác. Sau khi đọc các thành viên trong lớp
sẽ bình chọn giọng đọc hay nhất. Ai được chọn nhiều
nhất sẽ là người chiến thắng. Và được nhận phần
thưởng.
Thứ hai ngày 03 tháng 3 năm 2010
Tập đọc
Đoàn thuyền đánh cá
Trò chơi: ‘‘ Miệng đọc hay- trí nhớ tốt’’
Mặt trời xuống biển/ như hòn lửa
Sóng đã cài then,/ đêm sập cửa
Đoàn thuyền đánh cá/ lại ra khơi,
Câu hát căng buồm/ cùng gió khơi.
Ta hát bài ca/ gọi cá vào,
Gõ thuyền/ đã có nhịp trăng cao,
Biển cho ta cá/ như lòng mẹ
Nuôi lớn đời ta/ tự buổi nào.
Thứ hai ngày 03 tháng 3 năm 2010
Tập đọc
Đoàn thuyền đánh cá
Trò chơi: ‘‘ Miệng đọc hay- trí nhớ tốt’’
Phần thưởng:
Di?m 10
Thứ hai ngày 03 tháng 3 năm 2010
Tập đọc
Đoàn thuyền đánh cá
Học thuộc lòng
Mặt trời xuống biển như hòn lửa
Sóng đã cài then, đêm sập cửa
Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi,
Câu hát căng buồm cùng gió khơi.

Ta hát bài ca gọi cá vào,
Gõ thuyền đã có nhịp trăng cao,
Biển cho ta cá như lòng mẹ
Nuôi lớn đời ta tự buổi nào.

Đoàn thuyền đánh cá
Mặt trời xuống biển như hòn lửa
Sóng đã cài then, đêm sập cửa
Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi,
Câu hát căng buồm cùng gió khơi.


Hát rằng: cá bạc Biển Đông lặng,
Cá thu Biển Đông như đoàn thoi
Đêm ngày dệt biển muôn luồng sáng
Đến dệt lưới ta, đoàn cá ơi!


Ta hát bài ca gọi cá vào,
Gõ thuyền đã có nhịp trăng cao,
Biển cho ta cá như lòng mẹ
Nuôi lớn đời ta tự buổi nào.


Sao mờ, kéo lưới kịp trời sáng
Ta kéo xoăn tay chùm cá nặng
Vảy bạc đuôi vàng lóe rạng đông
Lưới xếp buồm lên đón nắng hồng.


Câu hát căng buồm với gió khơi,
Đoàn thuyền chạy đua cùng mặt trời,
Mặt trời đội biển nhô màu mới,
Mắt cá huy hoàng muôn dặm phơi.
Thứ hai ngày 03 tháng 3 năm 2010
Tập đọc
Đoàn thuyền đánh cá
Nội dung:
Bài thơ ca ngợi vẻ đẹp huy hoàng của biển và vẻ đẹp của những người lao động trên biển.
Thứ hai ngày 03 tháng 3 năm 2010
Tập đọc
Đoàn thuyền đánh cá
Liên hệ:

Em sẽ làm gì để bảo vệ môi trường biển cũng
như môi trường xung quanh mình?
Xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo và các em học sinh!
 
Gửi ý kiến