Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 27. Quá trình dựng nước và giữ nước

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngô Huệ
Ngày gửi: 10h:14' 20-03-2009
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 505
Số lượt thích: 0 người
SƠ KẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NGUỒN GỐC ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX
BÀI 27: QUÁ TRÌNH DỰNG NƯỚC VÀ GIỮ NƯỚC
GV: Ngô Thị Huệ
QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA LỊCH SỬ VIỆT NAM
TỪ TK VII TCN ĐẾN TKXIX
VL- ÂL
Bắc thuộc
Chia cắt
Nguyễn
PK ĐL
VII TCN
III TCN
X
XV
XVIII
XIX
XVI
VUA
Lạc Hầu, Lạc tướng
15 bộ (Lạc tướng)
Bồ Chính
Em có nhận xét gì về tổ chức
bộ máy nhà nước thời
Văn Lang – Âu Lạc?
TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC THỜI VĂN LANG – ÂU LẠC
Sơ khai,
đơn giản
Em hãy kể tên các triều đại phong kiến Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XV?
Cổ Loa - Đông Anh
(Hà Nội)
Năm 939
Thăng Long
Hoa Lư
(Hà Nội)
(Ninh Bình)
Năm 1010
Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa lư về Thăng Long.
- Năm 1010:
Kinh Thành Thăng Long
Hoa Lư - Ninh Bình
Thủ đô Hà Nội
Thăng Long
Năm 1054
Hưng Hoá
Tuyên Quang
Lạng Sơn
Kinh Bắc
Hải Dương
Thái Nguyên
Sơn Tây
Thanh Hoá
Nghệ An
Thuận Hoá
Quảng Nam
Sơn Nam
Đơn vị hành chính:
An Bang
Lê Thánh Tông
CÁC TRIỀU ĐẠI PHONG KIẾN VIỆT NAM ( X - XV)
Qua bảng thống kê trên em có nhận xét gì?
Sơ đồ bộ máy nhà nước thời Lý, Trần, Hồ
Vua
Tể Tướng
Đại Thần
Trung Ương
Sảnh
Viện
Đài
Lộ, Trấn(An phủ sứ)
Phủ, huyện, Châu

Địa phương

Em có nhận xét gì về tổ chức bộ máy nhà nước thời Lý - Trần - Hồ?
Sơ đồ bộ máy nhà nước thời Lê Sơ
VUA
Hàn
lâm
viện


L?i, l?, binh, hỡnh, cụng, h?


Địa phương

Ph?
Huyện
Trung ương
6 bộ
Cơ quan chuyên môn
13 đạo
Đô ti
Thừa ti
Hiến ti
Quốc
Sử
Viện
Ngự
Sử
đài
Em có nhận xét gì về tổ chức bộ máy nhà nước thời Lê sơ?
Qua sơ đồ bộ máy nhà nước ở từng thời kì, em hãy rút ra điểm giống và khác nhau?
Thị thư viện
(Văn thư, giấy tờ)
Đô sát viện
(Ngự sử đài)
6 Bộ: Lại, Lễ, Binh, Hình, Công, Hộ
Hàn lâm viện
(sắc dụ, công văn)
VUA
SƠ ĐỒ BỘ MÁY NHÀ NƯỚC THỜI NGUYỄN
Thị thư viện
(Văn thư, giấy tờ)
Thị thư viện
(Văn thư, giấy tờ)
Thị thư viện
(Văn thư, giấy tờ)
Tông nhân phủ
(Hoàng gia)
Thị thư viện
(Văn thư, giấy tờ)
Viện cơ mật
(tứ trụ triều đình, lo quốc quân trọng sự)
Ngũ quân đô thống phủ
(quân đội)
30 TỈNH VÀ PHỦ THỪA THIÊN
Huyện (Châu)
Tổng

Huyện (Châu)
Tổng

QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA LỊCH SỬ VIỆT NAM
TỪ TK VII TCN ĐẾN TK XIX
VL- ÂL
Bắc thuộc
Chia cắt
T.Nguyễn
PK ĐL
VII TCN
III TCN
X
XV
XVIII
XIX
XVI
HÌNH THÀNH
PHÁT TRIỂN
SUY YẾU
Các cuộc đấu tranh tiêu biểu từ
TK I – TK X
Các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm trong các thế kỉ X - XIX
No_avatar
cCô Huệ ở Thanh Hóa hay ở đâu vây?? tên nghe quen quen
 
Gửi ý kiến