Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài dạy tìm hiểu Đoàn cho HS lớp 9

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Mỹ Bình
Ngày gửi: 15h:30' 19-03-2012
Dung lượng: 14.1 MB
Số lượt tải: 157
Số lượt thích: 0 người
Kiến thức cơ bản về đoàn TNCS Hồ Chí Minh
dành cho lớp đối tượng Đoàn
Phần 1 vài nét về tổ chức đoàn
Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện.
Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Cờ - Huy Hiệu


Cờ Đoàn:
Nền đỏ
Hình chữ nhật, chiều rộng bằng hai phần ba (2/3) chiều dài.
Ở giữa có hình huy hiệu Đoàn.
Đường kính huy hiệu bằng hai phần năm (2/5) chiều rộng cờ.
Huy hiệu Đoàn:
Ý nghĩa: Biểu thị sức mạnh, ý chí của thanh niên Việt Nam, tính xung kích của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
THANH NIÊN LÀM THEO LỜI BÁC 
Nhạc và lời: Hoàng Hòa
Kết liên lại Thanh niên chúng ta cùng nhau đi lên,
Giơ nắm tay thề, gìn giữ hòa bình độc lập tự do.
Kết liên lại Thanh niên chúng ta cùng quyết tiến bước,
Đánh tan quân thù, xây đắp cuộc đời hạnh phúc ấm no.
Đi lên Thanh niên chớ ngại ngần chi,
Đi lên Thanh niên làm theo lời Bác:
“Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền,
Đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên”.
Bài ca chính thức của Đoàn

Vài nét về quá trình thành lập

phát triển và trưởng thành
Phần II
1. Truyền thống:
a.Ngày thành lập:
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của TN Việt Nam do Đảng CS Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những TN tiên tiến.
Được Bộ Chính trị, BCH Trung ương Đảng và Bác Hồ cho phép, theo đề nghị của Trung ương Đoàn thanh niên Lao động Việt Nam
Đại hội toàn quốc lần thứ 3 họp từ ngày 22 - 25/3/1961 đã quyết định lấy ngày 26/3/1931 làm ngày thành lập Đoàn hàng năm.
Từ ngày 26/3/1931 đến nay, để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng thời kỳ cách mạng.
Đoàn đã đổi tên nhiều lần:
Từ 1931 - 1936: Đoàn TNCS VN, Đoàn TNCS Đông Dương

Từ 1937 - 1939: Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương

Từ 11/1939 - 1941: Đoàn Thanh niên phản đế Đông Dương

Từ 5/1941 - 1956: Đoàn Thanh niên cứu quốc Việt Nam

Từ 25/10/1956 - 1970: Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam

Từ 2/1970 - 11/1976: Đoàn Thanh niên lao động Hồ Chí Minh

Từ 12/1976 đến nay: Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
b.Truyền thống:
- Truyền thống xung kích cách mạng, xung kích tình nguyện, không ngại hy sinh gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao cho.
- Truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái và nhân đạo cao cả.
- Truyền thống hiếu học, ham hiểu biết, có ý chí vượt khó, cần cù, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, có hoài bão lớn.
- Truyền thống yêu nước nồng nàn, trung thành tuyệt đối với sự nghiệp của Đảng, gắn bó sống còn với lợi ích dân tộc, với nhân dân và chế độ CNXH.
“Những thế hệ Đoàn viên thanh niên kế tiếp nhau đã chiến đấu anh dũng vì độc lập tự do của Tổ Quốc, vì chủ nghĩa xã hội đã liên tiếp lập nên những chiến công xuất sắc và trưởng thành vượt bậc”
ngày 22/ 12/ 1944, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân ra đời, tiền thân của quân đội nhân dân Việt Nam gồm phần lớn là đoàn viên thanh niên
Thng 8 nam 1945,du?i s? lmh d?o c?a ?ng, 30.000 đoàn viên và thanh niên đã cùng toàn dân
đứng lên làm cuộc cách mạng tháng tám thành công.
Tại Hà Nội
Tại Sài Gòn
Khơng cĩ vi?c gì khĩ
Ch? s? lịng khơng b?n
Hồ Chí Minh
Do ni v l?p bi?n
Quy?t chí ?t lm nn
Bc r?t vui vì
Thanh niên ta
đã lập nhiều thành tích tốt,
xứng đáng là
Thanh niên anh hùng
của một dân tộc anh hùng
"Nghiêng đồng đổ nước ra sông"
để chống úng cứu lúa sau cơn bão
năm 1955
Thanh nin nơng thơn
LẤY VAI LÀM CẦU CHUYỂN THƯƠNG BINH QUA SÔNG
Hàng triệu Thanh niên người tiếp nối chi viện cho tiền tuyến lớn

Lên đường xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước
Tham gia chỉnh trang đô thi
2. Chức năng của Đoàn:
* Đoàn có 4 chức năng cơ bản:
- Đoàn là đội dự bị tin cậy của Đảng CS Việt Nam, là đội quân xung kích cách mạng.
- Đoàn là trường học XHCN của TN.
- Đoàn là người đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của thanh niên.
- Đoàn là người phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.
- Được thông tin, thảo luận, chất vấn, phê bình, biểu quyết, đề nghị và bảo lưu ý kiến của mình về các công việc của Đoàn
3. Quyền hạn và nhiệm vụ Đoàn viên:
Đoàn viên có quyền:
Được yêu cầu tổ chức Đoàn đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình, được giúp đỡ và tạo điều kiện để phấn đấu trưởng thành.
- Được ứng cử, đề cử và bầu cơ quan lãnh đạo các cấp của Đoàn.
- Liên hệ mật thiết với TN. Tích cực xây dựng Hội liên hiệp TN Việt Nam, Hội SV VN. Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, giúp đỡ TN và đội viên trở thành Đoàn viên.
b.Đoàn viên có nhiệm vụ:
Luôn phấn đấu vì lý tưởng của Đảng và Bác Hồ. Tích cực học tập , lao động, rèn luyện, tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Gương mẫu chấp hành và vận động thanh, thiếu nhi thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách và pháp luật của nhà nước. Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền. Chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ Đoàn và các Nghị quyết của Đoàn, sinh hoạt Đoàn và đóng Đoàn phí đầy đủ.
Phần III
Phấn đấu để trở thành người Đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Min
Phấn đấu để trở thành người Đoàn viên
1. Tại sao nên phấn đấu để trở thành người Đoàn viên?
- Vào Đoàn sẽ được sống trong môi trường tiên tiến. Ở đó bạn sẽ tìm thấy ước mơ và được tạo điều kiện để bạn thực hiện ước mơ, hoài bão chính đáng của mình. Đó là môi trường giúp bạn học tập, rèn luyện, góp sức xây dựng đất nước giàu mạnh ,gia đình hạnh phúc.
- Vào Đoàn bạn sẽ được sống trong một môi trường văn hoá. Ở đó mọi người sẽ có điều kiện sinh hoạt tươi trẻ, hồn nhiên, sáng tạo và tiếp thu những giá trị tinh thần phong phú, biết phát huy truyền thống dân tộc, tiếp cận nền văn minh nhân loại với những giá trị cao quý.
Phấn đấu để trở thành người Đoàn viên
1. Tại sao nên phấn đấu để trở thành người Đoàn viên?
- Vào Đoàn bạn sẽ được sống trong một môi trường đoàn kết, thân ái, trong đó mỗi người được chia sẻ tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, giúp nhau giải quyết những vướng mắc trong cuộc sống hằng ngày.
- Vào Đoµn bạn sẽ thấy mình lớn lên, bạn sẽ là người bạn tốt của mọi thanh niên, được các em thiếu nhi yêu mến.
2. Phấn đấu như thế nào để trở thành người Đoàn viên?
- Phải phấn đấu là một công dân tốt; sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật; tích cực học hỏi, lao động, tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng và bảo vÖ tổ quốc.
Phấn đấu để trở thành người Đoàn viên
2. Ph?n d?u nhu th? no d? tr? thnh ngu?i Don viờn?
- Nghiên cứu Điều lệ Đoàn; nếu tán thành Điều lệ Đoàn, tự nguyện hoạt động trong tổ chức cơ sở Đoàn, bạn sẽ được tôn vinh “Danh hiệu Đoàn viên Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh”
3. Tổ chức Đoàn mong muốn ở bạn những điều gì?
- Tích cực học tập, rèn luyên để nâng cao trình độ về mọi mặt, có đủ khả năng cèng hiến và trưởng thành.
- Tích cực trong lao động sản xuất để làm giàu chính đáng cho bản thân, gia đình và xã hội.
Phấn đấu để trở thành người Đoàn viên
3. Tổ chức Đoàn mong muốn ở bạn những điều gì?
- Trung thành với Tổ quốc, sẵn sàng làm và làm tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
- Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, trước hết là tích cực tham gia các hoạt động do Đoàn tổ chức, phấn đấu để trở thành người thanh niên, thiếu niên gươn mẫu về mọi mặt và làm nòng cốt trong các phong trào thanh thiếu niên.
Phần IV
Điều lệ Đoàn
Chương I: Đoàn viên

ĐIỀU LỆ
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Chương VI: Công tác kiểm tra của Đoàn
và Ủy ban kiểm tra các cấp

Chương II: Nguyên tắc cơ cấu tổ chức
và hoạt động của Đoàn

Chương III: Tổ chức cơ sở của Đoàn
Chương IV: Đoàn Khối, Đoàn Ngành, Đoàn ở ngoài nước

Chương V: Tổ chức Đoàn trong Quân Đội Nhân Dân VN
và Công An Nhân Dân Việt Nam

Chương VII: Khen thưởng và kỷ luật của Đoàn

Chương VIII: Đoàn với các tổ chức Hội của thanh niên

Chương IX: Đoàn đối với Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh

Chương X: Tài chính của Đoàn

Chương XI: Chấp hành điều lệ Đoàn
ĐIỀU LỆ
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Phần IV
Các phong trào lớn
trong công cuộc
xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc
TUỔI TRẺ GIỮ NƯỚC
Phong trào:
Thanh niên lập nghiệp
Gìn giữ và phát huy giá trị văn hoá của dân tộc
Chương trình thanh niên xung kích tình nguyện xây dựng và bảo vệ tổ quốc
Làm đường giao thông nông thôn
Khai thông dòng chảy
Tình nguyện hiến máu.
Khám bệnh miễn phí cho nhân dân
Chương trình vì trẻ em
Câu hỏi
Theo bạn, người đoàn viên có quyền và nhiệm vụ gì ?
Câu hỏi
Anh, chị hãy nêu những truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ? Qua đó, hãy liên hệ bản thân về nhiệm vụ của người Đoàn viên trong giai đoạn hiện nay.
Câu hỏi
Tại sao phải phấn đấu để trở thành
một người Đoàn viên? Muốn trở thành một người Đoàn viên cần phải làm gì?
Nước nhà thịnh hay suy,
yếu hay mạnh.
Một phần lớn
là do các thanh niên
 
Gửi ý kiến