Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 23. Sông và hồ

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: TU SOAN
Người gửi: Thái Thị Hoa
Ngày gửi: 15h:39' 24-03-2012
Dung lượng: 6.7 MB
Số lượt tải: 98
Số lượt thích: 0 người
ĐỊA LÝ 6
sông
Hồ
Bài 23: SÔNG VÀ HỒ
I. Sông và lượng nước của sông
SÔNG HỒNG
Quan sát các ảnh sông Hồng và sông Nin hãy cho biết sông là gì?
SÔNG NIN
Sông là dòng chảy thường xuyên tương đối ổn định trên bề mặt lục địa.
gồm sông chính, phụ lưu, chi lưu của một con sông hợp thành.
Hệ thống sông
Vùng đất cung cấp nước thường xuyên cho sông.
Lưu vực sông
Kể tên một số hệ thống sông chih1 ở Việt Nam?
Hướng chảy
Mặt cắt ngang của sông
Lượng nước chảy qua sông sau 1 giây(m3/s)
Quan sát hình ảnh và cho biết thế nào là lưu lượng nước của một con sông?
Lưu lượng là lượng nước chảy qua mặt cắt ngang dòng sông ở một địa điểm trong thời gian 1 giây ( m3/s)
Diện tích lưu vực có ảnh hưởng như thế nào đối với lượng nước của một con sông?
Nhịp điệu thay đổi lưu lượng của con sông trong một năm làm thành thủy chế (chế độ nước) của sông.
Lưu vực nhỏ thì lượng nước ít
Lưu vực lớn thì lượng nước nhiều
Hãy nêu những:
- Lợi ích của sông?
- Tác hại của sông?
- Biện pháp khắc phục?
Câu hỏi thảo luận nhóm:
Sông cung cấp nước cho sản xuất
nuôi trồng thủy sản trên sông
xây dựng đập thủy điện trên sông
Hoạt động du lịch trên sông
II. HỒ
Bản đồ đỊa giới hồ Dầu tiếng và hồ Trị an
HỒ DẦU TIẾNG
HỒ TRỊ AN
Quan sát hình ảnh sau và cho biết hồ là gì?
Hồ Dầu tiếng
Hồ Trị an
ảnh chụp từ vệ tinh hồ Dầu tiếng và hồ trị an
Quan sát hình ảnh và cho biết hồ là gì?
Hồ trên miệng núi lửa tại oregon( Hoa kì)
Hồ Victoria
Hồ là khoảng nước đọng tương đối rộng và sâu trên lục địa
Quan sát hình ảnh và cho biết hồ là gì?
Hồ:Trị an, Hòa bình, thác bà…
Hồ:Kẻ gỗ
Dầu tiếng,…
Hồ Tây…
Hồ Ba bể…
Hồ Trường Bạch(TQ)…
Hồ cappi. Aran, Biển chết,eyryi
Hồ Baican,Trị an, thác bà. Đa tôn…
Câu 1: Lượng nước của một con sông phụ thuộc vào những yếu tố nào?
a) Diện tích lưu vực
b) Nguồn cung cấp nước
c) Cả a và b
Câu 2: Cho biết những nguồn cung cấp nước cho một con sông?
Nước mưa
Nước ngầm
Nước sông, suối
Nước đồng ruộng
Nước do băng tuyết tan
Câu 3: Lưu vực của một con sông là gì?
a) Nơi các con sông nhỏ đổ vào sông chính
b) Tất cả các phụ lưu cùng với sông chính
c) Tất cả các phụ lưu, chi lưu và sông chính
d) Diện tích đất đai cung cấp nước thường xuyên cho một con sông
Sông:
dòng chảy thường xuyên tương đối ổn định trên bề mặt lục địa.
Hồ
là những khoảng nước đọng tương đối rộng và sâu trong đất liền
Câu 4: Sông và hồ khác nhau như thế nào?
Phụ lưu:
đổ nước vào sông chính, cung cấp nước cho sông chính.
Câu 5: Phụ lưu và chi lưu khác nhau như thế nào?
Chi lưu:
thoát nước cho sông chính
 
Gửi ý kiến