Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Unit 13. Festivals

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Phước Tỉnh (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:51' 24-03-2012
Dung lượng: 6.6 MB
Số lượt tải: 951
Số lượt thích: 0 người
WELCOME TEACHERS
TO CLASS 8/1
WARM UP:
Festivals
UNIT 13 FESTIVALS
Period 82 :Lesson 1 :
Getting started + Listen and read(pages 121- 122)
Tuesday, March 20th, 2012.
You can guess :Where should they go ?
A. Getting started.
Tom likes swimming and sunbathing.
David is interested in ancient cities
Huckleberry likes mountain-climbing.
Oliver is keen on pottery
Robinson is fond of crowded places
1.
2.
3.
4.
5.
Tom should go to Nha Trang
Where should they go?
Sapa
Nha Trang
Ho Chi Minh
Hue
d
Bat trang
Nha Trang
Sam Son
Ha Long
1. Tom should go to
Nha Trang, Sam Son, Ha Long.
Ancient capital Hue
Hoi An old streets
2. David should go to the
ancient capital Hue, Hoi An old street .
Sa Pa
DA LAT
3. Huckleberry should go to
Sa Pa, Da Lat.
Ha Noi capital
Ho Chi Minh City
4. Robinson should go to
Ha Noi capital, Ho chi Minh City.
C: Boat - Racing festival
Liz and Ba
D: Hung - Temple festival
A: Cock - Fighting festival
B: Rice – Cooking festival
1
2
3
4

Liz and Ba are talking about the rice-cooking festival.
I. Vocabulary

B. Listen and read
: việc lÊy n­íc
- water-fetching (n)

- fire – making (n)

: việc nhóm lửa
- rice – cooking (n)
: việc nấu cơm
- award (v)
: tặng, tặng thưởng
I. Vocabulary
: việc lÊy n­íc
- water- fetching (n)
- award (v)
: tặng, tặng thưởng
-fire- making( n)
: việc nhóm lửa
-rice- cooking( n)
: việc nấu ăn
Checking vocabulary:
Rub out and remember
: việc lÊy n­íc
- water- fetching (n)
- award (v)
: tặng, tặng thưởng
-fire- making( n)
: việc nhóm lửa
-rice- cooking( n)
: việc nấu ăn
: việc lÊy n­íc
- water- fetching (n)
- award (v)
: tặng, tặng thưởng
-fire- making( n)
: việc nhóm lửa
-rice- cooking( n)
: việc nấu ăn
: việc lÊy n­íc
- water- fetching (n)
- award (v)
: tặng, tặng thưởng
-fire- making( n)
: việc nhóm lửa
-rice- cooking( n)
: việc nấu ăn
Liz and Ba are talking about the rice-cooking festival.
a.Two team members take part in the water-fetching contests.
b.One person has to collect four water bottles.
c.The fire is made without matches or lighters.
d. Pieces of wood are used to make the fire.
e. In the final contest, the team members taste the rice.
f. The grand prize is given to the team with the most points.
1. True/False
II. Listen and read
T
T
F
F
T
F
T
F
T
F
T
F
F
F
T
F
F
T
Only one team member takes
one bottle.
bamboo
judges
2: Grammar: Compound noun(Danh từ ghép)
Thanks for inviting me to the rice–cooking festival.
Noun
Compound noun
Danh từ ghép
– V-ing
Example
water-fetching
Noun
Compound Noun
– V-ing(Gerund)
* Matching noun with V- ing to make the compound noun.
1. rice -

2. fire -

3. water -

4. English -a. cooking
b. fetching
c. making
d.speaking
III. Consolidation: Play game

A WONDERFUL HAT
No mark
1
3
2
6
5
4
lucky
Lose turn
Double points
No mark
Double points
lucky
No mark
Double points
The rice- cooking festival.
What is the festival ?
ĐÚNG RỒI
you!
ĐÚNG RỒI
2
3
SAI RỒI
you!
SAI RỒI
2
3
1. Who invited Liz to the rice- cooking festival?
.Ba invited Liz.
2.How many competitions are there in the rice- cooking festival ?
1.There are three: water- fetching, fire- making and rice- cooking.
2. There are two: water- fetching, fire-making.
3. There is one: water- fetching.
3. How did they make a fire ?
They made a fire by rubbing pieces of bamboo together.
They made a fire by rubbing pieces of bamboo together.
3.They made a fire by rubbing pieces bamboo together.
1. They made a fire by paper.
2. They made a fire by pieces of wood.
5. Which team had the grand prize ?
.The Thon Trieu team had the grand prize.
6.How many people from each team participate in the rice- cooking contest ?
Six people
A:Which festival do you like best?
Answer the question:
B:I like best………. festival.
UNIT 13 FESTIVALS
Period 82:Lesson 1 :
Getting started + Listen and read(pages 121- 122)
Tuesday, March 20th, 2012.
I. Vocabulary
- water- fetching (n): đi lấy nước
-fire- making (n): thi nhóm lửa
- rice – cooking (n): thi nấu cơm
-award (v): tặng, tặng thưởng
II. True / False.
1.F
2.F
3.T
4.F
5.F
Getting started
Listen and read
III.Consolidation: Play game
IV. Homeworks:
-Answer the question: Which festival do you like best?
- Preparing Unit 13 con’t Speak+ Listen.
 
Gửi ý kiến