Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Unit 15. Going out

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Ái Vi
Ngày gửi: 21h:06' 04-04-2012
Dung lượng: 1.8 MB
Số lượt tải: 381
Số lượt thích: 0 người
BINH PHU SECONDARY SCHOOL
WELCOME TO CLASS 7/3
Teacher: HUYNH THI HONG XUAN
WARM UP
Free time
activities
watch TV
go fishing
read comic
play video games
listen to music
Wednesday, April 4th , 2012
Unit 15: GOING OUT
Lesson 1: A1 p. 147
*Vocabulary:
1. the amusement center:
Trung tâm vui chơi
2. the arcade:
Khu vui chơi,mua bán có mái vòm
3. addictive(adj.):
Có tính gây nghiện
Matching
1. the amusement center:
c. Khu vui chơi,mua bán có mái vòm
3. addictive(adj.):
a. Có tính gây nghiện
b.Trung tâm vui chơi
A
B
2. the arcade:
Nam
What is he doing ?
He is playing video games
Questions p.147
a.Where is Nam going ?
b.What is he going to do ?
c.How often does he go ?
d.Does he spend a lot of money ?
e.How long does he usually stay?
f. Why must Nam be careful ?
g.What will Nam do later ?
Questions p. 147
a. Where is Nam going ?
He’s going to the amusement center.
b.What is he going to do ?
He’s going to play video games.
c. How often does he go?
He goes about once a week.
d. Does he spend a lot of money ?
No, he doesn’t.
Questions p. 147
e. How long does he usually stay ?
He usually stays for about an hour.
f. Why must Nam be careful ?
Because video games can be addictive.
g. What will Nam do later ?
He’ll do his homework later.
Model sentences:
Don’t + V1……
Dùng để khuyên ai đừng làm một việc gì đó.
Don’t worry. I won’t.
Don’t spend too much of your time in the arcade.
* Form:
* Usage:
Thảo
Điền
What - - do - - free time ?
I – video – .
How often - - play ?
About twice – week.
Don’t spend - - - - time on playing - - .
Don’t – . I – .Homework
-Learn by heart voc.
-Prepare Unit 15 – Lesson 2 : A2-3,R
p. 148-149
THANKS FOR YOUR ATTENDANCE
the end
GOOD BYE!
No_avatar

tui ghet nhat bai giang nay

 

 
Gửi ý kiến