Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

HDNGLL THANG 3

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Danh Toại (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:22' 07-04-2012
Dung lượng: 3.4 MB
Số lượt tải: 273
Số lượt thích: 0 người
HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP 7:
Tiết 13,14.
CHỦ ĐIỂM THÁNG 3:
TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM
CHỦ TỊCH
HỒ CHÍ MINH
Tìm hiểu về truyền thống của
Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
Tiến bước lên Đoàn
- PHÒNG GD & ĐT CƯMGAR - TRƯỜNG THCS ĐOÀN THỊ ĐIỂM
HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
CHƯƠNG TRÌNH

1. Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu
2. Phần thi tìm hiểu truyền thống của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
3. Sinh hoạt văn nghệ.
4. Kết thúc hoạt động
LỚP 7A1
HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN
PHẦN I:
Thi tìm hiểu về
truyền thống của
Đoàn thanh niên
Cộng sản Hồ Chí Minh
HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
PHẦN THI TRẢ LỜI NHANH
Trong phần này các đội thi tìm hiểu về Đoàn, về các vấn đề hiện nay đang được quan tâm.
LỚP 7A1
HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
“PHẦN THI Ô CHỮ THẦN KỲ”
Các đội sẽ tìm ra câu trả lời cho các ô chữ. Kiến thức có chủ đề về Đảng, về Đoàn, về Bác Hồ kính yêu và những kiến thức phổ thông của các môn học.
LỚP 7A1
2
3
4
5
6
7
8

1
THI
TRẢ
LỜI
NHANH
Phần thi gồm 8 câu hỏi.
Sau khi người dẫn chương trình đọc xong nội dung câu hỏi đội nào có tín hiệu trả lời trước sẽ giành được quyền trả lời. Nếu có câu trả lời đúng sẽ được cộng 10 điểm, nếu trả lời sai các đội còn lại có cơ hội trả lời.
Tổng điểm của phần thi này là:
80 điểm
HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
Câu 1: Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh được thành lập ngày tháng năm nào?
Ngày 26/3/1931
LỚP 7A1
- PHÒNG GD & ĐT CƯMGAR - TRƯỜNG THCS ĐOÀN THỊ ĐIỂM
HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
Câu 2: Người đoàn viên đầu tiên là ai ?
Lý Tự Trọng
LỚP 7A1
- PHÒNG GD & ĐT CƯMGAR - TRƯỜNG THCS ĐOÀN THỊ ĐIỂM
HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
Câu 3: Hiện nay ai là bí thư Đoàn của trường ta ?
Cô Hoàng Thị Hiền
LỚP 7A1
- PHÒNG GD & ĐT CƯMGAR - TRƯỜNG THCS ĐOÀN THỊ ĐIỂM
HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
Hoa lê-ki-ma
Câu 4: Trong bài hát biết ơn chị Võ Thị Sáu của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn có nhắc đến tên một loài hoa . Đó là loại hoa nào?
- PHÒNG GD & ĐT CƯMGAR - TRƯỜNG THCS ĐOÀN THỊ ĐIỂM
LỚP 7A1
HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
Câu 5: Hai đồ vật nào được in trên lá cờ của Đảng Ta?
Búa và liềm
- PHÒNG GD & ĐT CƯMGAR - TRƯỜNG THCS ĐOÀN THỊ ĐIỂM
LỚP 7A1
HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
Câu 6: Tên tờ báo cơ quan ngôn luận của đảng ta?
Báo nhân dân
- PHÒNG GD & ĐT CƯMGAR - TRƯỜNG THCS ĐOÀN THỊ ĐIỂM
LỚP 7A1
HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
Câu 7: Khẩu hiệu của Đội là gì ?
Vì tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại,
sẵn sàng!
- PHÒNG GD & ĐT CƯMGAR - TRƯỜNG THCS ĐOÀN THỊ ĐIỂM
LỚP 7A1
HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
Câu 8: Nước ta có bao nhiêu dân tộc anh em ?
54 dân tộc
LỚP 7A1
- PHÒNG GD & ĐT CƯMGAR - TRƯỜNG THCS ĐOÀN THỊ ĐIỂM
HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
PHẦN THI: Ô CHỮ THẦN KỲ
Phần thi gồm 11 hàng ngang và từ chìa khóa
- MỗI đội lần lượt chọn một hàng ngang, trả lời đúng được 20 điểm các đội còn lại trả lời đúng được 10 điểm.
- Thời gian trả lời cho mỗi ô là 10s
- Trong mỗi hàng ngang có từ chìa khóa. Tìm được từ khóa sau khi mở 6 hàng ngang được 80 điểm, sau khi mở 8 hàng ngang được 40 điểm sau khi mở hết hàng ngang được 20 điểm
XIN MỜI CÁC ĐỘI THỬ TÀI
LỚP 7A1
Ô chữ thần kỳ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ô
CHÌA
KHÓA
HUY HIỆU ĐOÀN
10
11
8
HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
Hàng ngang số 1:
(Gồm 7 chữ cái)
Bài hát quốc ca được kết thúc bằng từ nào?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
- PHÒNG GD & ĐT CƯMGAR - TRƯỜNG THCS ĐOÀN THỊ ĐIỂM
LỚP 7A1
HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
Hàng ngang số 2:
(Gồm 6 chữ cái)
Vị vua cuối cùng của nước ta là ai?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
- PHÒNG GD & ĐT CƯMGAR - TRƯỜNG THCS ĐOÀN THỊ ĐIỂM
LỚP 7A1
HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
Hàng ngang số 3:
(Gồm 5 chữ cái)
Từ “Lao xao” thuộc từ loại gì?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
- PHÒNG GD & ĐT CƯMGAR - TRƯỜNG THCS ĐOÀN THỊ ĐIỂM
LỚP 7A1
HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
Hàng ngang số 4:
(Gồm 13 chữ cái)
Đại dương nào lớn nhất?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
- PHÒNG GD & ĐT CƯMGAR - TRƯỜNG THCS ĐOÀN THỊ ĐOÀN
LỚP 7A1
HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
Hàng ngang số 5:
(Gồm 7 chữ cái)
Nhà văn An - đéc - xen là người nước nào ?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
- PHÒNG GD & ĐT CƯMGAR - TRƯỜNG THCS ĐOÀN THỊ ĐIỂM
LỚP 7A1
HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
Hàng ngang số 6:
(Gồm 10 chữ cái)
Ông là ai ? người có tư tưởng nhân nghĩa, là tác giả của áng “Thiên cổ hùng văn” nổi tiếng “Bình ngô đại cáo”?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
- PHÒNG GD & ĐT CƯMGAR - TRƯỜNG THCS ĐOÀN THỊ ĐIỂM
LỚP 7A1
HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
Hàng ngang số 7:
(Gồm 9 chữ cái)
Một vị anh hùng dân tộc đột ngột từ trần khi mới 38 tuổi, biệt danh “Áo vải cờ đào” Ông là ai?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
- PHÒNG GD & ĐT CƯMGAR - TRƯỜNG THCS ĐOÀN THỊ ĐIỂM
LỚP 7A1
HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
Hàng ngang số 8:
(Gồm 13 chữ cái)
Trái đất chuyển động quanh mặt trời theo hướng nào ?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
- PHÒNG GD & ĐT CƯMGAR - TRƯỜNG THCS ĐOÀN THỊ ĐIỂM
LỚP 7A1
HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
Hàng ngang số 9:
(Gồm 7 chữ cái)
Đơn vị đo khối lượng là đơn vị nào ?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
- PHÒNG GD & ĐT CƯMGAR - TRƯỜNG THCS ĐOÀN THỊ ĐIỂM
LỚP 7A1
HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
Hàng ngang số 10:
(Gồm 11 chữ cái)
Đòi hỏi thứ hai của mụ vợ ông lão trong truyện “Ông lão đánh cá và con cá vàng” là gì ?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
- PHÒNG GD & ĐT CƯMGAR - TRƯỜNG THCS ĐOÀN THỊ ĐIỂM
LỚP 7A1
HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
Hàng ngang số 11:
(Gồm 6 chữ cái)
Các địa điểm nằm ở cực Bắc và cực Nam của trái đất có ngày, đêm dài mấy tháng ?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
- PHÒNG GD & ĐT CƯMGAR - TRƯỜNG THCS ĐOÀN THỊ ĐIỂM
LỚP 7A1
Gồm 10 câu hỏi, Khán giả trả lời đúng sẽ nhận được quà từ ban tổ chức.
HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
Ph?n thi dnh cho khn gi?
4
5
2
1
3
Phần thi dành cho khán giả
LỚP 7A1
9
10
7
6
8
HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
Câu 1: Nội dung bức ảnh này là gì?
- PHÒNG GD & ĐT CƯMGAR - TRƯỜNG THCS ĐOÀN THỊ ĐIỂM
LỚP 7A1
Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945
HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
200 đồng
Câu 2: Đồng tiền Việt nam có mệnh giá nhỏ nhất hiện nay là:
- PHÒNG GD & ĐT CƯMGAR - TRƯỜNG THCS ĐOÀN THỊ ĐIỂM
LỚP 7A1
HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
3 lớp
Câu 3: Cấu tạo bên trong trái đất gồm mấy lớp ?
- PHÒNG GD & ĐT CƯMGAR - TRƯỜNG THCS ĐOÀN THỊ ĐIỂM
LỚP 7A1
HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
Nước Mỹ
Câu 4: New York là thủ đô của nước nào?
- PHÒNG GD & ĐT CƯMGAR - TRƯỜNG THCS ĐOÀN THỊ ĐIỂM
LỚP 7A1
HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
B. Chim bồ câu
Câu 5: Con vật nào sau đây thuộc lớp thú?
A. Thằn lằn
D. Con dơi
C. Cá mập
- PHÒNG GD & ĐT CƯMGAR - TRƯỜNG THCS ĐOÀN THỊ ĐIỂM
LỚP 7A1
HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN
PHẦN II:
Sinh hoạt văn nghệ
mừng ngày
26/3.
HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN
TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH
ĐỘI NIỀM TIN: TỔNG ĐIỂM:
ĐỘI TIÊN PHONG: TỔNG ĐIỂM:
ĐỘI ÁNH SÁNG: TỔNG ĐIỂM:
HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN
TIẾT HĐNGLL KẾT THÚC
CHÚC QUÝ THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM HỌC SINH
LUÔN MẠNH KHỎE VÀ GẶT HÁI ĐƯỢC NHIỀU THÀNH CÔNG
TRONG CÔNG TÁC VÀ HỌC TẬP!
 
Gửi ý kiến