Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 28. Đặc điểm địa hình Việt Nam

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Chu Văn Việt (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:26' 23-03-2009
Dung lượng: 6.7 MB
Số lượt tải: 643
Số lượt thích: 0 người
GV thực hiện: nguyễn thị thuần
Giáo viên: Chu Văn Việt
Tiết 33
Bài 28
Địa lí 8
Tiết 33 bài 28: đặc điểm địa hình việt nam
Địa lí 8
Đồi núi là bộ phận quan trọng nhất
của cấu trúc địa hình nước ta.
1
Dựa vào hình 28.1 cho biết lãnh thổ Việt Nam (phần đất liền có các dạng địa hình nào?
Dạng địa hình nào chiếm diện tích lớn nhất?

Đồi núi là bộ phận quan trọng nhất của cấu trúc địa hình nước ta.
Dựa vào hình 28.1 và nội dung kênh chữ, hãy chứng minh đồi núi là bộ phận quan trọng nhất của cấu trúc địa hình Việt Nam?

Tiết 33 bài 28: đặc điểm địa hình việt nam
Địa lí 8
Đồi núi là bộ phận quan trọng nhất
của cấu trúc địa hình nước ta.
1
Địa hình Việt Nam nhiều kiểu loại, trong đó đồi núi chiếm diện tích lãnh thổ nhưng chủ yếu là đồi núi thấp:
+ Địa hình thấp dưới 1000m chiếm 85%.
+ Núi cao trên 1000m chỉ chiếm 1%.
Thứ 2 ngày 16 tháng 3 năm 2009
Hãy tìm trên hình 28.1 đỉnh Phan xi păng và đỉnh Ngọc Linh?

Thứ 2 ngày 16 tháng 3 năm 2009

Xác định trên lược đồ.
- Các đồng bằng lớn ở nước ta?
- Đồng bằng miền Trung có đặc điểm gì?
- Tìm trên hình 28.1 các dãy núi đâm ngang ngăn cách và phá vỡ tính liên tục của đồng bằng miền Trung?

Tiết 33 bài 28: đặc điểm địa hình việt nam
Địa lí 8
Đồi núi là bộ phận quan trọng nhất
của cấu trúc địa hình nước ta.
1
Địa hình Việt Nam nhiều kiểu loại, trong đó đồi núi chiếm diện tích lãnh thổ nhưng chủ yếu là đồi núi thấp:
+ Địa hình thấp dưới 1000m chiếm 85%.
+ Núi cao trên 1000m chỉ chiếm 1%.
- Đồng bằng chiếm diện tích.
Tiết 33 bài 28: đặc điểm địa hình việt nam
Địa lí 8
Đồi núi là bộ phận quan trọng nhất của cấu trúc địa hình nước ta.
1
Địa hình nước ta được Tân kiến tạo nâng lên và tạo thành nhiều bậc
kế tiếp nhau:
2
? Em h·y cho biÕt ®Õn cuèi giai ®o¹n cæ kiÕn t¹o
®Þa h×nh n­íc ta cã ®Æc ®iÓm g×?
? Vậy đến giai đoạn tân kiến tạo
địa hình nước ta có đặc điểm gì?
Vận động tạo núi ở giai đoạn Tân kiến tạo làm địa hình nước ta nâng cao và phân thành nhiều bậc kế tiếp nhau.
Thứ 2 ngày 16 tháng 3 năm 2009


Dựa vào lát cắt và quan sát lược đồ hãy xác định các núi cao, cao nguyên badan, các đồng bằng trẻ, phạm vi thềm lục địa?
Quan sát lược đồ và lát cắt nhận xét về sự phân bố và hướng nghiêng của bậc địa hình?
Tiết 33 bài 28: đặc điểm địa hình việt nam
Địa lí 8
Đồi núi là bộ phận quan trọng nhất của cấu trúc địa hình nước ta.
1
Địa hình nước ta được Tân kiến tạo nâng lên và tạo thành nhiều bậc
kế tiếp nhau:
2
- Vận động tạo núi ở giai đoạn Tân kiến tạo làm địa hình nước ta nâng cao và phân thành nhiều bậc kế tiếp nhau.
- S phn b cc bc a hnh: nĩi i, ng bng, thỊm lơc a.phn b thp dn t ni a ra biĨn.
- Ñòa hình nöôùc ta coù hai höôùng chính: Taây Baéc- Ñoâng Nam vaø höôùng voøng cung
Tiết 33 bài 28: đặc điểm địa hình việt nam
Địa lí 8
Đồi núi là bộ phận quan trọng nhất của cấu trúc địa hình nước ta.
1
Địa hình nước ta được Tân kiến tạo nâng lên và tạo thành nhiều bậc
kế tiếp nhau:
2

Địa hình nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa và chịu tác động
mạnh mẽ của con người

3
Nhóm 1,2: Nêu những tác động của khí hậu, dòng nước đến địa hình?
Nhóm 3,4: Nêu sự tác động của con người đến địa hình?

Thảo luận nhóm:
Tác động của con người: Phá núi, lấp hồ, phá rừng, xây hồ thủy điện, công trình kiến trúc, giao thông.

Địa lí 8
-Tính chất nhiệt đới gió mùa: đất đá trên bề mặt bị phong hoá mạnh mẽ; các khối núi bị cắt xẻ, xâm thực, xói mòn.
Em hãy kể tên một số hang động nổi tiếng của nước ta?
Động Thiên Cung - Hạ Long
Động Phong Nha- Quảng Bình
Câu hỏi: Theo em, việc phá hủy rừng có thể ảnh hưởng gì đến địa hình? Em sẽ làm gì để bảo vệ rừng?
Trả lời:
+ Mưa lũ xói mòn, rửa trôi đất - Hiện tượng cắt xẻ, xâm thực địa hình - thảm họa về núi lở, đất trượt.
+ Trồng rừng - Tố giác kẻ phá hoại rừng.
Xanh
Đỏ
Đáp án
Quay lại
Đáp án
Quay lại
Đáp án
Quay lại
Đáp án
Quay lại
Đáp án
Quay lại
Đáp án
Quay lại
Giải ô chữ
Luật chơi: Tìm ô chữ bằng cách giải các ô chữ hàng ngang. Mỗi từ hàng ngang sẽ có các chữ chìa khoá. Số ô hàng ngang tương ứng số chữ cái cần tìm. Mỗi học sinh chọn một ô hàng ngang lần lượt từ trên xuống để trả lời.
1
1. Tên của đỉnh núi cao nhất ở nước ta ?
p h a n x i p ă n g
h
n
2. Đây là bộ phận quan trọng nhất trong cấu trúc địa hình nước ta ?
đ ồ i n ú i
i
đ
3. Địa hình nước ta được nâng lên trong giai đoạn này ?
T â n k i ế n t ạ o

i
4. Tên một hang động nổi tiếng của nước ta được tạo nên
từ đá vôi ở tỉnh Quảng Bình ?
đ ộ n g p h o n g n h a
h
Hướng dẫn về nhà

2. Làm bài tập 1,2,3 SGK

3. Chuẩn bị bài sau:
Bài 29


1.Đọc bài đọc thêm SGK (Trang ....)

No_avatar

tiếng gì zậy cha....lạy Chúa

No_avatarf

tieng gi zay noi cho minh biet zoi chi minh di

 

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓